Čím doma topíte? Úředník vám přijde zkontrolovat kotel

Pavel Baroch
20. 10. 2011 10:47
Moravskoslezský kraj znovu přichází s návrhem, jak pomoci vyčistit ovzduší
Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Ostrava - Moravskoslezský kraj oprášil svůj dva roky starý návrh, podle něhož by především radnice mohly kontrolovat, v jakých kotlích a jakým palivem si domácnosti topí.

Svůj návrh kraj přednesl na čtvrtečním jednání expertní komise, která hledá způsoby, jak vyčistit ovzduší na Ostravsku, kde lidé dýchají podle některých dat nejšpinavější vzduch v Evropě.

Kromě tamního těžkého průmyslu a automobilismu se na tom významnou měrou podílejí i domácnosti, které si mnohdy topí nekvalitním uhlím a dalším nevhodným palivem včetně odpadků. Do ovzduší se tak dostávají škodliviny včetně rakovinotvorných látek.

Kontrola všech kotlů v republice

Návrh Moravskoslezského kraje se ovšem týká plošně celé republiky, protože počítá s novelou zákona o ochraně ovzduší a dalších souvisejících zákonů. V důvodové zprávě ke svému návrhu kraj uvedl, že malé kotle se podílejí na znečištění místního ovzduší ze 40 až 70 procent.

V prvním kole bude rozhodující, jak se k nápadu postaví ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který se expertního jednání rovněž účastní.

"Uvidíme, jestli se náš návrh posune dál," řekla Aktuálně.cz krajská mluvčí Šárka Vlčková. Kraj přitom už jednou se stejnou předlohou neuspěl. Poslanci ji v roce 2009 zamítli hned v prvním čtení. Jedním z hlavních důvodů byl argument, že by úřední kontroly v domácnostech narušovaly osobní svobodu.

"Podívejte se, že topím jen dřevem a uhlím. Spálí se tu dva kyblíky denně," ukazuje stará kamna majitel zahradnictví Miloň Vlček.
"Podívejte se, že topím jen dřevem a uhlím. Spálí se tu dva kyblíky denně," ukazuje stará kamna majitel zahradnictví Miloň Vlček. | Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Jaká ochrana soukromí?

Kraj je ovšem přesvědčen, že v tomto případě tomu tak není.

"Článek 12 Listiny základních práv a svobod stanoví, že obydlí je nedotknutelné, avšak zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob," uvedl kraj v důvodové zprávě ke svému návrhu.

"Vstup do obydlí za účelem ochrany ovzduší je považován za nezbytný jak z důvodu ochrany zdraví osob, tak z důvodu ochrany práv druhých," tvrdí kraj. 

Důkaz: Hřebíky v popelu

Návrh předpokládá, že by se první kontrola v domácnosti uskutečnila do dvou let od účinnosti zákona, další by následovaly každé dva roky. Kontrolu by prováděl orgán ochrany ovzduší, Česká inspekce životního prostředí i odborníci z oboru kominictví. Prověřovali by všechny kotle na tuhá paliva od výkonu 15 kilowattů a kotle na plynná či kapalná paliva od výkonu 11 kilowattů.

Kontroloval by se i popel z kotlů. "Prvním důkazem, že nebylo spalováno palivo schválené výrobcem spalovacího zařízení, bude přítomnost hřebíků, šroubů, zbytků plastů, lepenek, a podobně," uvedl kraj v důvodové zprávě, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Orgán ochrany ovzduší by pak mohl domácnosti nařídit případná nápravná opatření a pokutu. "Lze předpokládat výrazné zlepšení kvality ovzduší především v obcích, v nichž se v současné době spalují tuhá paliva nebo komunální odpady," uvedl Moravskoslezský kraj.

Poplatek za čoudící kotle zmizel

Nový zákon o ochraně ovzduší je právě ve sněmovně. Ovšem z jeho původní verze, kterou ještě připravoval tehdejší ministr Martin Bursík, vypadla část, která počítala se zavedením poplatků pro domácnosti za staré, neekologické kotle.

Současné vedení ministerstva tvrdí, že nemohlo tyto paragrafy v předloze ponechat, protože se proti tomu postavilo ministerstvo spravedlnosti s argumentem, že by šlo o porušení ústavního práva na domácí svobodu.

 

Právě se děje

Další zprávy