Myši, nečistota nebo jiný problém. Nový přehled podniků, které musely zavřít po kontrole

Pivovarská hospůdka - Kounice 15 Foto: SZPI

Pivovarská hospůdka - Kounice 15

Provozovatel: Milan Breburda

Zjištěné skutečnosti:

  • Výskyt myšího trusu
  • Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
  • Výrazně zanedbaný úklid
  • Hromadění odpadů
  • Nezajištění odvozu potravinářského odpadu
  • Nečistoty na podlaze
  • Silně znečistěná chladicí zařízení (nejsou jiné skladovací prostory)
  • Poškození stěn
  • Poškození stropu

Uzavřena pouze část provozovny - kuchyně a sklad potravin.

Datum uzavření: 15. dubna 2018
Datum otevření: 29. dubna 2018

Strana 1/34