NKÚ: Modernizace nemocnic by mohla být nehospodárná

ČTK ČTK
8. 4. 2013 16:14
Kontrola NKÚ se týkala mimo jiné stavebních akcí za 6,6 miliardy korun
Modernizace zahrnuje mimo jiné nákup přístrojů, jako je počítačový tomograf.
Modernizace zahrnuje mimo jiné nákup přístrojů, jako je počítačový tomograf. | Foto: Wikimedia Commons

Praha - Modernizace nemocnic, kterou plánuje ministerstvo zdravotnictví, může být podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nehospodárná.

Ministerstvo nemá podle NKÚ střednědobou koncepci pro rozmísťování nakoupené zdravotnické techniky a rozvoj a obnovu nemocnic.

Kontrola NKÚ se týkala mimo jiné stavebních akcí za 6,6 miliardy korun a nákupu zdravotnických přístrojů, jako jsou počítačové tomografy (CT) či magnetické rezonance, za 860 milionů korun.

Ministerstvo: Nárůst rozpočtu o 557 %? Nesmysl

Ministerstvo ale odmítlo spojovat neexistenci koncepce s možným neefektivním využitím peněz. "Ministerstvo má přehled o vybavení fakultních nemocnic. Koncepci nákupu nové techniky nevytvořilo, aby mohlo rychle reagovat na rozvoj kvality přístrojů a jejich modernizaci," řekla mluvčí Viktorie Plívová. Přístrojová komise, která dřív o rozmístění přístrojů rozhodovala, byla zrušena, když rozhodování převzaly zdravotní pojišťovny.

Celkové stanovisko vydá ministerstvo podle mluvčí po důkladné analýze. Vysvětlení bude požadovat i po kontrolovaných fakultních nemocnicích.

Ministerstvo odmítlo tvrzení NKÚ, že rozpočet programu vzrostl v letech 2004 až 2010 o 557 procent. Je to prý zavádějící - program byl postupně rozšiřován a prodloužen do roku 2017, vše odsouhlasila vláda.

Ministerstvo podle mluvčí pracuje na koncepci zavádění nových technologií, dokončuje metodiku jejich hodnocení. "Ministerstvo pod stávajícím vedením průběžně analyzuje oblast veřejných zakázek a nastavuje soutěžní pravidla tvrdší než pravidla vyžadovaná zákonem," zdůraznila.

Podle NKÚ Fakultní nemocnice Ostrava modernizovala za 15 milionů CT, které po 21 měsících dala do skladu, protože pořídila z evropských dotací nový. Zaplatila rekonstrukci objektů, na něž se dotace nevztahovala. Uhradila faktury za stavební práce, aniž si ověřila, že byly provedeny.

"Počítačový tomograf byl uložen v investičním skladu nikoli proto, že byl pořízen nový, ale proto, že se rekonstruovaly prostory urgentního a centrálního příjmu, kde byl původně umístěn," vysvětlila Plívová.

Mluvčí nemocnice Tomáš Oborný doplnil k pracím na objektech, na něž se prý dotace nevztahovala, že šlo o vybudování nového pracoviště CT. Oproti původnímu návrhu bylo posunuto o 50 metrů. "Formálně se jedná o jinou budovu, fakticky tvoří s původní jeden celek," zdůraznil s tím, že změna rozhodnutí byla provedena loni, čímž bylo formální pochybení napraveno.´

Kauza Motol

Podle NKÚ uzavřela Fakultní nemocnice Motol při rekonstrukci dětského pavilonu v jednacím řízení bez uveřejnění 11 dodatků ke smlouvě o dílo a navýšila nabídkovou cenu o 632,3 milionu. Pět dodatků v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřela při řešení havarijního stavu dětského pavilonu. Investice dosáhly 11.780 korun na metr krychlový.

"Tyto náklady plně odpovídají metodice užívané ministerstvem pro rekonstrukce nemocničních staveb, v tomto případě měly činit maximálně 12 250 korun na metr krychlový, Motolu se podařilo částku udržet na 11 780 korunách na metr krychlový," uvedla Plívová s tím, že NKÚ při kontrole nezohlednil specifika zdravotnictví a užívané postupy.

Fakultní nemocnice Motol při rekonstrukci dětského pavilonu uzavřela v jednacím řízení bez uveřejnění 11 dodatků ke smlouvě o dílo, čímž navýšila nabídkovou cenu o 632,3 milionu Kč. Pět dodatků v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřela i při řešení havarijního stavu dětského pavilonu. Investiční náklady na odstranění havarijního stavu dosáhly 11 780 korun na metr krychlový.

Mluvčí Motola Pavlína Danková doplnila, že dodatek byl na přístavbu nadzemní části křídla B, která byla koncepčně zapracovaná do projektu. Kvůli trhlinám v podloží budovy byly práce předsunuty do dřívější etapy, aby se zabránilo riziku dalších škod. Mluvčí připomněla, že uzavírání dodatků je u tak velkých staveb běžné, i kvůli nepředvídaným situacím, což třeba v Motole byl nález německého protiletadlového krytu z 2. světové války, o kterém nikdo nevěděl.

Chyby při zadávání zakázek

"U stavebních akcí kontrolovaných nemocnic kontroloři zjistili pochybení zejména při přípravě akcí, při zadávání veřejných zakázek a při plnění podmínek pro poskytnutí dotace. NKÚ proto v některých případech podal příslušným finančním úřadům oznámení o možném porušení rozpočtové kázně, " uvedl NKÚ.

NKÚ dále upozornil, že ani nevznikl registr vybraných léků, zdravotnického materiálu a přístrojů, který měl umožnit objektivní srovnání nabídkových cen. Ministerstvo se k jeho sepsání zavázalo ve své protikorupční strategii z roku 2011.

Kontroloři zjistili, že ačkoli si zadávací dokumentaci vyzvedlo více uchazečů, fakultní nemocnice v 73 procentech případů posuzovaly jen jedinou nabídku, a to i když nabídková cena byla vyšší než předpokládaná.

 

Právě se děje

Další zprávy