reklama
 
 

Müllerová: Další čistky po Šiškovi už neplánuji

16. 12. 2012 13:00
Aktuálně.cz přináší rozhovor s ministryní Ludmilou Müllerovou

Praha - Výběrem nového ředitele odboru IT by na ministerstvu práce a sociálních věcí měly skončit významnější personální změny.

"Nějaké změny nutné byly, i v souvislosti s odchodem prvního náměstka Vladimíra Šišky, další ale momentálně neplánuji," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz nová ministryně Ludmila Müllerová (TOP 09).

Nyní na ni čeká vyrovnání se s dědictvím jejího předchůdce Jaromíra Drábka a jeho nejbližšího spolupracovníka Šišky, na jehož způsob vedení úřadu Müllerová, ještě jako Drábkova poradkyně, ministra upozorňovala.

"S panem ministrem jsme komunikovali a musím otevřeně říci, že jsem mu některé věci ohledně pana náměstka Šišky říkala. On mi pouze odpověděl, že o tom ví, to bylo vše," říká Müllerová.

Podle ní tak lidé díky svéráznému stylu náměstkovy práce o řadě věcí nevědí.

"Možným příkladem toho je i sKarta, která skutečně nemá v mnoha případech racionální vysvětlení a podklad," dodává.

A.cz: Nedávno rezignoval šéf sociální správy Petr Poncar. Budou personální změny na ministerstvu dále pokračovat?

Nějaké změny nutné byly, i v souvislosti s odchodem prvního náměstka Šišky.

Změna na pozici ředitele České správy sociálního zabezpečení nebyla ale z mé strany - neshodli jsme se sice na veřejné zakázce na nákup tiskáren, ale hlavním důvodem byly zejména neshody v personálních otázkách, kde měl pan ředitel trochu jiné představy, což nakonec vyústilo v jeho rezignaci.

Další personální změny v tuto chvíli ale nechystám - nebráním se jim, ale momentálně je neplánuji.

A.cz: V tuto chvíli nicméně dochází k personální obnově IT oddělení, je tomu tak?

Ano, nový ředitel IT odboru je v současnosti vybírán z osmnácti uchazečů, předpokládám, že tento týden dojdeme k nějakému zúženému výběru, ale to nechám už na prvním náměstkovi. Jméno nového ředitele by mohlo být známo už do Vánoc.

A.cz: Když už jsme u IT - je ministerstvo připraveno na možnost, že by ÚOHS shodil výběr nového systému na výplatu sociálních dávek, fungujícího od ledna letošního roku?

Samozřejmě musí být nachystána nějaká varianta pro případ, kdyby se cokoliv stalo - přiznejme, že dnes diskutujeme o sKartě, ta nějakým způsobem funguje a mohli bychom diskutovat o tom, co bude, pokud ten systém bude zastaven.

To by totiž znamenalo obrovský zásah do našich systémů a vyvolalo nutnost přijetí nějakého záložního plánu. Nepředpokládám ale, že by v oblasti sociálních dávek mělo k něčemu závažnému dojít.

A.cz: Jak se vlastně stavíte k práci pánů Šišky a Drábka na ministerstvu? Jak se vyrovnáváte s jejich "dědictvím"?

Někdy se mi chce citovat film, v němž je dědictví zmiňováno. Faktem ale je, že mě překvapil způsob, jakým pan Šiška - protože pan ministr nechával mnohé záležitosti na něm - úřad vedl.

Nehodlal totiž akceptovat mnoho věcí souvisejících s během státního úřadu.

To znamená, že když chci něco pořídit nebo o něčem rozhodnu, tak jednotlivé kroky jako výběrová řízení, objednávky, fakturace a další musí mít určitý sled. Je zde vybudovaný systém referátníků, v němž je jasná odpovědnost jednotlivých lidí. Troufám si říct, že toto v řadě případů nefungovalo.

A když takový člověk odejde, tak vy mu do hlavy nevidíte, on vám to nesdělí a s jednotlivými věcmi se pan Šiška svěřoval pouze určitému okruhu lidí.

A.cz: Jaké to má potom konkrétní dopady?

O řadě věcí tak lidé nevědí - možným příkladem toho je i sKarta, která skutečně nemá v mnoha případech racionální vysvětlení, racionální podklad.

Neumím si představit, že od nás z úřadu odejde přes vládu do Poslanecké sněmovny něco, o čem pak pan premiér řekne, že jsme tím někoho oklamali.

Bylo to podáváno formou komplexních pozměňovacích návrhů až tady (v Poslanecké sněmovně, pozn. red.), kdy to nebylo řádně odpřipomínkováno - a to si myslím, že bylo hodně nestandardní.

A proč tomu tak bylo? To, myslím, zůstane mně i mnohým pracovníkům na ministerstvu utajeno - jednoduše proto, že systém práce pana náměstka Šišky byl takový, jaký byl.

A.cz: Vy jste ostatně působila jako poradkyně ministra Drábka - to jste nevěděla o tom, co se na úřadě děje?

S panem ministrem jsme komunikovali a musím otevřeně říci, že jsem mu některé věci ohledně pana náměstka Šišky říkala. On mi pouze odpověděl, že o tom ví - to bylo vše.

A.cz: Co jste panu Šiškovi vytýkala?

To se týkalo víceméně způsobu řízení, protože jinak byly věci týkající se sKaret nebo smluv s Českou spořitelnou výsostnou záležitostí pana náměstka.

A.cz: V jakém stavu vlastně ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně - po odchodu ministra Drábka a prvního náměstka Šišky, který ho vedl poměrně svérázným způsobem - je?

Šiška ho sice řídil svérázným způsobem, na druhou stranu ale musím říct, že mně na něm přišlo zajímavé, že to nebyl strnulý státní úředník, to rozhodně ne. Na některé věci tak vnášel úplně nové pohledy - uvedu to na příkladu příspěvku na péči.

Jeho neotřelé a někdy až podnikatelské pohledy na "nechod" státního úřadu byly přínosné - ovšem podotýkám, že jen některé.

Ale jinak zejména oblast IT je na našem úřadě potřeba postavit na úplně jiných lidech, kteří se v těch systémech budou orientovat - a tam bych viděla největší slabinu toho úřadu, jinak ostatní úseky, jako je třeba oblast rodiny, dávkových systémů nebo legislativní kompetence, tak tam žádný problém nevidím.

A.cz: Takže kromě IT systémů tu momentálně není žádná výrazněji problematická oblast?

Určitý problém vidím u úřadů práce. Avizovali jsme, že jejich transformací dojde k velmi významné úspoře pracovníků.

Přejímali jsme zaměstnance z obcí a tito lidé ne ve všech případech šli dobrovolně, navíc nám obec - zcela logicky - nenabídla ty nejlepší zaměstnance, proč by to dělala.

Nemáme dobře vyřešenou kompetenci sociálních pracovníků v obcích, což vidím jako určitý problém. Na druhou stranu se na úřadech práce vlivem nedotažených věcí agenda nedostala tam, kam by měla.

A.cz: Co na to jejich vedení?

Pan generální ředitel již avizoval, že potřebuje posílit úřady práce a že potřebuje navýšit prostředky na mzdy, protože ti lidé, například ve srovnání s ČSSZ, pobírají méně peněz a jsou zatíženi nesrovnatelně více.

autor: Jakub Novák | 16. 12. 2012 13:00

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama