Jaký bude začátek školního roku? Neotestovaní žáci nebudou smět cvičit ani zpívat

ČTK ČTK
Aktualizováno 17. 8. 2021 11:43
Ve školách bude v novém školní roce platit povinnost nosit ochranu nosu a úst ve společných prostorách. Při výuce nebude nutná. Školy také musí izolovat žáka či studenta, který vykazuje známky infekčního onemocnění, od ostatních. Pro tyto účely ministerstvo školství doporučuje školám zřídit izolační místnost.
Foto: Jakub Plíhal

Žáci, studenti i zaměstnanci škol se budou muset nechat na začátku září testovat, výjimku mají očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění. Pokud se žáci nenechají testovat, ani nedoloží jinak bezinfekčnost, budou muset stále nosit roušku. Budou mít rovněž zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Vyplývá to z manuálu, který v úterý ministerstvo školství odeslalo do škol.

Mimořádné testování a opatření pro netestované je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha schválené s účinností do 10. září. "Screeningové testování nám má ukázat obraz epidemiologické situace v celé společnosti," řekl Vojtěch

Některé části manuálu jsou pouze doporučeními, naopak některé pokyny jsou pro školy závazné. Doporučení se týkají především pravidel pro dezinfekci, úklid, organizaci výuky, stravování a podobně, povinná jsou pak nařízení ohledně nošení ochrany dýchacích cest, izolace nakažených a testování na začátku školního roku.

Každý, kdo vstoupí do budovy školy, si musí zakrýt nos a ústa rouškou či respirátorem podle toho, jak to bude právě určeno platným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu či duševní poruchou a také ti, kteří mají lékařské potvrzení, že roušku nosit nemohou. Ochrana je nutná ve společných prostorách. Pokud jsou děti usazeny v lavici, roušku mít nemusí.

Pro školy také platí povinnost izolovat žáka či studenta, který vykazuje známky infekčního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých. Je dobré, aby k tomu škola měla izolační místnost, ve které bude umyvadlo s teplou vodou a prostředky pro dezinfekci. Podobně by vyčleněná místnost měla být ve školských ubytovnách. Škola sice nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky onemocnění, ale je to podle manuálu vhodné.

Manuál také obsahuje část, která se týká už schváleného testování na začátku školního roku. To se uskuteční 1., 6. a 9. září. U prvňáků a žáků přípravných tříd může být první testování až druhý školní den. Antigenní testy určené pro samoodběr dostanou školy od státu.

Školy mohou použít i přesnější PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak získat příspěvek 200 korun na test. V tomto případě stačí testování jednou týdně. Podle výsledků testování se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100 tisíc provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně.

Netestování žáci musí mít po celou dobu roušku

Pokud se žáci nenechají testovat, budou muset po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku či respirátor. Budou mít také zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Převlékat by se měli s odstupem od ostatních, odstup by měli mít i při jídle a pití.

Test nemusí absolvovat žáci a studenti, kteří mají ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Mohou se také nechat otestovat v některém z oficiálních testovacích míst a přinést potvrzení.

Pokud bude mít žák či student pozitivní antigenní test na covid-19, půjde podle Vojtěcha na potvrzující PCR test. Ti, kteří s ním byli dva dny před či dva dny poté v kontaktu, budou také muset na PCR test. Vojtěch řekl, že se nebudou "vypínat" celé třídy.

Ve stejných termínech testování jako žáci a studenti musí doložit potvrzení o testu i zaměstnanci školy. Mohou se nechat otestovat v některém z odběrových míst nebo si sami přinést do školy samotest. Pokud tak neučiní, budou muset nosit po celou dobu ochranu dýchacích cest. Neplatí to pro zaměstnance, kteří jsou plně naočkováni nebo jsou do 180 dní po prodělání nemoci.

Dezinfekce na každém rohu a v jídelně po šesti

U vstupu do budovy a také u každé učebny, u tělocvičen a jídelen by měla škola rozmístit dezinfekci na ruce s dávkovačem. Každý, kdo do školy vstoupí, by si měl důkladně umýt ruce nebo si je vydezinfikovat. Je vhodné také časté větrání, úklid a dezinfekce hygienických zařízení několikrát denně a používání jednorázových ručníků nebo vysoušečů. Několikrát denně by se měly dezinfikovat místa, která používá více lidí, jako jsou kliky, vypínače, klávesnice, splachovadla a podobně. Prádlo by se mělo prát při vysokých teplotách.

Škola by měla mít k dispozici bezkontaktní teploměr pro měření tělesné teploty v případě podezření na onemocnění, dále dostatek dezinfekčních prostředků a náhradních roušek či respirátorů pro situaci, kdy si žáci ochranu zapomenou nebo během vyučování zničí.

U školního stravování úřad doporučuje omezit kontakt různých skupin, neumožnit samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a využití samoobslužných bufetů. Strávníci by měli být usazeni u stolů po šesti.

Cizí strávníci mají mít vyčleněný samostatný čas pro výdej nebo oddělený prostor. Obědy nesmí vyzvedával lidé, kteří jsou v karanténě nebo izolaci. Děti, které se nenechají na začátku školního roku testovat a nemají jiné potvrzení bezinfekčnosti, mají při jídle a pití dodržovat odstup od ostatních alespoň 1,5 metru.

Ministerstvo školám také doporučuje, aby před zahájením školního roku aktualizovaly kontakty na rodiče dětí i zaměstnance. Je vhodné vytvořit jedno místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení. Škola by měla, pokud je to možné, omezit pobyt zákonných zástupců žáků v budově. Pokud se ve škole střídá provoz s aktivitami jiných organizací, je třeba omezit kontakt zástupců těchto organizací se žáky i zaměstnanci školy a při střídání zajistit úklid a dezinfekci používaných prostor.

 

Právě se děje

Další zprávy