Chemický útok na kůrovce prověří na Šumavě inspekce

Pavel Baroch
30. 5. 2012 12:32
Stížnost proti umístění otrávených kmenů v oblasti Pod Oblíkem podalo Hnutí Duha
Foto: Hnutí Duha

Vimperk - Vedení Národního parku Šumava začalo s letošním chemickým útokem na kůrovce. Na vybraných místech parku rozmístilo otrávené kmeny a trojnožky.

A reakce odpůrců této metody boje s lýkožroutem smrkovým přišla brzy: Ekologické Hnutí Duha podalo stížnost k České inspekci životního prostředí. Tvrdí, že vedení parku porušuje i ta pravidla, která si k použití chemie samo vydalo. 

Podle hlídek Hnutí Duha jsou v oblasti zvané Pod Oblíkem otrávené kmeny rozmístěné nad vodní tok a tůně a také nad příkop podél cesty, kterým po deštích teče voda. Chemikálie zde ohrožují živočichy a voda je může příkopem odplavit i do rašelinišť nebo Tmavého a Javořího potoka. Organizace uvedla, že našla kmeny s chemikáliemi i v místech, kde žije a rozmnožuje se vzácný tetřev hlušec.

Hnutí Duha proto požádalo inspekci životního prostředí, aby případ vyšetřila a okamžitě zjednala nápravu. Mluvčí parku Pavel Pechoušek obvinění odmítl.

Foto: Hnutí Duha

"Jako vždy jednáme v souladu s rozhodnutím státní správy. Orgány ochrany přírody naší žádost prošteřily a udělily nám výjimky na konkrétní lokality a my je striktně dodržujeme. Aplikace podle rozhodnutí ochrany přírody nemá na tetřeva ani jiné chráněné živočichy či rostliny negativní vliv. Používáme minimální nutný rozsah opatření," řekl Aktuálně.cz Pechoušek.

"Pokud Hnutí Duha upozorňuje na naše pochybení, pak se plete. Vítáme fakt, že celou věc prošetří nezávislý orgán, kterým je Česká inspekce životního prostředí," dodal Pechoušek.

Připomněl, že tento druh ochrany lesa používali všichni předchozí ředitelé parku a je naprosto normální.

Chemie jen s výjimkou ze zákona

Použití chemických přípravků je v národních parcích zakázáno. Správa parku ale v dubnu vydala sama sobě příslušnou výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

"V Národním parku Šumava přetrvává kalamitní situace způsobená přemnožením kůrovců," uvádí se v dokumentu, v němž odbor státní správy národního parku povoluje ředitelství národního parku použít chemické přípravky.

"V ochraně lesa musí být proto využíváno všech použitelných metod pro zabránění dalšímu šíření kůrovců v porostech Národního parku Šumava," uvádí se dále v povolení, které má Aktuálně.cz k dispozici.

Podle této zprávy jsou škody, které se způsobí těžbou kůrovcových stromů nebo jejich odumřením, významnější než důsledky včasného a šetrného použití biocidu.

Foto: Jaroslav Müller

Příroda v ohrožení

Hnutí Duha se proti udělené výjimce odvolalo, ale ministerstvo životního prostředí zatím konečný verdikt nevydalo.

Ekologická organizace upozornila, že jednou z podmínek v udělené výjimce je to, že "biocid nelze aplikovat v blízkosti vodotečí, vodou ovlivněných stanovišť, pramenišť a zamokřených lokalit".

A to šumavský park podle sdružení minimálně v oblasti Pod Oblíkem porušuje. Hnutí Duha zároveň upozornilo, že i podle loňského interního vyjádření parku je negativní vliv používání biocidů vůči populacím tetřevovitých uváděn jako jeden z důvodů poklesu populací těchto druhů".

"Jedovaté pesticidy by se ale neměly používat ani v hospodářském lese, natož v národním parku. Je smutné, že současné vedení parku nejen že není schopné zajistit ochranu vzácné šumavské přírody, ale dokonce ji svými rozhodnutími samo poškozuje," řekl Aktuálně.cz Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Foto: Zuzana a Josef Havlínovi

Vědci před biocidy varují

Před chemií varovaly i desítky vědců z Jihočeské univerzity, Přírodovědecké fakulty nebo Botanického ústavu. Podle Centra pro výzkum biodiverzity jde o nejhorší způsob "ochrany" před kůrovcem.

"Insekticidy mají malý účinek, neboť lýkožrouta, žijícího pod kůrou, vůbec nezasáhnou, zato však zahubí miliony jedinců jiných druhů hmyzu, které žijí na povrchu," uvedlo centrum ve svém prohlášení.

"Mnohé z těchto druhů jsou ohrožené, chráněné, mimo jiné i celoevropskou sítí chráněných území Natura 2000. Chemické zásahy by pochopitelně měly značně negativní dopad na hodnocení České republiky Evropskou komisí, včetně citelných finančních následků," upozorňují vědci.

Stráskému hrozí pokuta

Nad ředitelem parku Janem Stráským kvůli loňskému použití chemikálií visí hrozba pokuty.

Park před rokem umístil otrávené návnady na kůrovce bez patřičné výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, takže Česká inspekce životního prostředí zahájila s vedením parku správní řízení.

Jenže ani po dvanácti měsících šetření inspekce nevydala žádné rozhodnutí. Letos si už vedení Národního parku Šumava vydalo patřičnou výjimku v souladu se zákonem.

Bez insekticidů to nejde

"Efektivní ochrana lesa se bez moderních metod včetně použití nutného množství insekticidů prostě neobejde," řekl Aktuálně.cz mluvčí parku Pavel Pechoušek poté, co si park vydal příslušnou výjimku.

"Je to metoda správná a na území Národního parku Šumava používaná od jeho založení v různém rozsahu každý rok," dodal mluvčí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Potřebujete hnojiva?

 

Právě se děje

Další zprávy