ČEZ si stěžoval na znalce, který popsal jeho emise. Blažek proti expertovi zasáhl

Jan Horák Jan Horák
15. 12. 2023 7:10
Znalec s expertizou v oblasti čistoty ovzduší se podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) provinil proti stavovským předpisům. Na možnou neprofesionalitu odborníka upozornila energetická skupina ČEZ. Znalec určil, jakou měrou se firma podílela na znečištění lesů. Expertovi se však rozhodnutí ministra povedlo zvrátit. Aktuálně.cz popisuje detaily sporu.
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se přiklonil na stranu energetické skupiny ČEZ | Video: Aktuálně.cz

Doktor přírodních věd Pavel Hadaš se přes deset let zabývá škodami způsobenými na lesích zplodinami. Jeho služeb využívaly Lesy České republiky, které obhospodařují většinu lesních porostů v majetku státu. Hadaš podniku pomáhal s vyčíslováním znečištění zeleně. Díky jeho výpočtům státní podnik vymáhal škodu po velkých energetických firmách.

Naposledy si od něj Lesy České republiky objednaly posudky před pěti lety, měly stanovit příčinu znečištění lesů v letech 2016 až 2018. Jen za rok 2016 si podnik sám spočítal, že škody na jeho porostech dosáhly 53 milionů korun. Na základě firmou poskytnutých údajů Hadaš rozpočítal podíly na této částce mezi jednotlivé podniky.

Hadaš ukázal také na největšího hráče na trhu s energiemi, firmu ČEZ. Skupina většinově patřící státu si ale stěžovala, na takové závěry podle ní neměl expert oprávnění. Ministerstvo spravedlnosti Hadaše potrestalo pokutou. Sám ministr Blažek rozhodl, že se Hadaš dopustil profesního provinění. Expert se však úspěšně bránil.

Soud argumentům ministerstva nerozuměl

"Soud nerozumí argumentaci, že práce znalce překračovala běžný rámec znalecké činnosti, respektive soudu není zřejmé, jakým jiným způsobem se mohla poškozená společnost Lesy ČR domoci svých nároků než pomocí posudků," zrušil Městský soud v Praze závěr ministerstva v rozsudku z letošního října, jejž Aktuálně.cz získalo.

ČEZ se s podnětem obrátil nejprve na Krajský soud v Brně. Ten ho přeposlal na ministerstvo spravedlnosti, jež má vůči znalcům pravomoc. "Prezentoval se jako odborník na stanovení příčin vzniku škod na lesích, což ale nebyl," vysvětlil redakci důvod stížnosti mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle něj Hadaš neprovedl šetření přímo v lesích.

Ministerstvo kritice ČEZ přisvědčilo. Podle resortu Hadaš na vypracování posudků neměl odbornost, navíc mu za související dílčí pochybení dal pokutu 95 tisíc korun. Znalec se proti tomu odvolal přímo k Blažkovi. Ministr sice zrušil sankci a svým lidem tuto část nařídil znovu prošetřit, základní výrok o profesním selhání však potvrdil.

Hadaš proto na Blažkův resort podal žalobu. V ní podrobně vysvětloval, že on sám škodu neurčil. Jak stojí výše, míru zasažení porostů stanovily samotné Lesy České republiky. Hadaš ji jen mezi jednotlivé průmyslové závody včetně ČEZ rozpočítal na základě získaných dat, kolik zplodin vypustily do ovzduší.

Metodika výpočtu je nejlepší z dostupných

"Pokud by v případě složitých znaleckých posudků byli znalci trestáni za jiný odborný názor, mohlo by to vést k jejich neochotě podávat posudky v obtížnějších případech. V konečném důsledku by poškození v těchto případech nebyli schopni se domoci práv," uvádí citovaný rozsudek, jejž v neveřejném řízení vynesla soudkyně Lenka Loudová.

Potvrdila, že znalec postupoval profesionálně. Podle ní výši celkové škody na své zeleni skutečně určily Lesy České republiky podle běžných standardů, dokládají to dokumenty k případu. Z odůvodnění rozsudku také plyne, jak Blažkův resort ignoroval, že ve sporech o náhradu škody za poničené porosty Hadašovy expertizy opakovaně obstály.

"Dle judikatury Nejvyššího soudu je metodika výpočtu škody založená na rozptylových studiích a Gaussově matematickém modelu použitá i v tomto řízení znalcem nejlepším dostupným a zároveň dostatečně průkazným prostředkem vyčíslení výše škody," zní další důležitá pasáž rozsudku.

Resort spravedlnosti verdikt nepřijal. Podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, jenž spis k případu obdržel minulý měsíc. "Nezákonnost rozsudku ministerstvo spatřuje v nesprávném právním posouzení, nepřezkoumatelnosti rozsudku a v nesprávném obsazení soudu," sdělil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Žaloby o 300 milionů korun

Aktuálně.cz požádalo o vyjádření také znalce Hadaše. Přestože resort se obrátil na vyšší instanci, aktuální rozsudek stvrzující vítězství experta je pravomocný. "Obávám se, že zatím není vhodná doba odpovídat na vaše dotazy. Spor je ještě živý," poslal redakci zdrženlivou reakci letos šeštašedesátiletý odborník.

Jak redakci sdělila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová, státní podnik vedl spory o náhradu škody za znečištění své zeleně zplodinami od svého vzniku roku 1992. Vymáhal ji po významných závodech energetického a petrochemického průmyslu, železárnách, plynárnách či teplárnách. Byly mezi nimi ČEZ, Unipetrol či Ostravská teplárenská. Ročně podal desítky žalob.

"Nejdelší spory se vedly přes dvacet let. Ještě v roce 2020 se podnik v devadesáti soudních řízeních soudil o více než tři sta milionů korun. Naprostá většina sporů ukončených rozsudky byla rozhodnuta ve prospěch Lesů České republiky," podotkla mluvčí. V běhu už je pouze poslední spor o 91 tisíc korun.

Situace se proměnila roku 2018, kdy vstoupila v platnost vyhláška určující limity znečištění. Protože ji závody plní, odpadl důvod ke sporům o náhradu škody. Poslední žalobu podaly Lesy České republiky v roce 2019. Významná část soudních pří skončila mimosoudním vyrovnáním. Na takové nakonec přistoupil i ČEZ, u kterého začal příběh znalce Hadaše.

 

Právě se děje

Další zprávy