Babiš vládne radě pro boj s covidem, má rozhodující hlas. Řídí jedenáctý vládní tým

Jan Horák Jan Horák
7. 8. 2020 10:45
Kabinet Andreje Babiše na svém posledním zasedání schválil ustavení Rady vlády pro zdravotní rizika. Nový poradní orgán vlády má zajistit efektivní spolupráci úřadů při potírání hrozeb pro veřejné zdraví, hlavním impulzem jeho vzniku je aktuální koronavirová epidemie. Deník Aktuálně.cz se seznámil s dokumenty ke zřízení rady, plyne z nich výlučné postavení premiéra.

Nově sestavená Rada vlády pro zdravotní rizika je v tuto chvíli osmnáctým expertním týmem, jehož fungování spadá pod Úřad vlády. Předsedou rady je přímo premiér Andrej Babiš. Materiály stanovující pravidla pro fungování rady, jež Aktuálně.cz prostudovalo, dokládají výrazné kompetence sbíhající se v jeho rukou.

Jako předseda Babiš přirozeně řídí činnost rady. V praxi to znamená, že jeho exkluzivní výsadou je jmenovat její členy, sestavovat vedení její výkonné složky, Integrovaného centrálního řídícího týmu, a určovat agendu rady. Personální záležitosti má plně pod kontrolou, nemusí se při nich na nic ohlížet.

"Moc předsedy rady je extrémně předimenzovaná. Zvláštní je i ustanovení, že se zasedání rady konají za přítomnosti předsedy - zdá se, jako by se bez něj konat nemohla," řekl politolog a děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík, jemuž Aktuálně.cz příslušné dokumenty poslalo a požádalo ho o stanovisko.

"Deset lidí do toho kecat nemůže"

Pravomoc premiéra při řízení rady a způsob jejího fungování plynou ze statutu, jejž vláda ANO a ČSSD schválila na svém posledním jednání 27. července. Expertní tým se měl poprvé sejít bezprostředně po zasedání kabinetu. Rokování se však protáhlo do pozdních večerních hodin, rada proto poprvé zasedla až následující den odpoledne.

"První schůzka trvala 40 minut. Byla informativní, aby členové věděli, jaké mají úkoly. Dostali jsme podklady," řekl Aktuálně.cz člen rady za Asociaci krajů, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (za ČSSD). Expertní tým se rovnou sešel ve složení, jaké určil premiér. "Zatím ale nevím, jak to bude fungovat," dodal hejtman. S řízením rady jediným člověkem souzní, protože "deset lidí do toho kecat nemůže". 

Místopředsedou rady jsou ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dále v ní vedle nich a Běhounka zasedají ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči David Šmehlík coby zástupce zdravotních pojišťoven.

Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky uspořádání rady v čele s Babišem vyvolává otázku, zda bude efektivně fungovat. Vzhledem k premiérově vytížení pochybuje o jeho přínosu. "Šéf má umět práci delegovat a hlídat plnění úkolů, ne sedět hodiny nad expertními debatami, kde se vůbec nechytá," řekl Aktuálně.cz Ondráčka.

Premiérovo skládání účtů

Nad premiérovou pravomocí v Radě vlády pro zdravotní rizika se pozastavuje část sněmovní opozice. Podle pirátského poslance Petra Třešňáka je Babišův vliv nezdravě silný. Na druhou stranu soudí, že díky tomu lze od premiéra čekat jasné skládání účtů.

"Doufám a věřím v to, že v případě chybných kroků bude případnou politickou zodpovědnost nést právě předseda rady a nebude se odkazovat na kolektivní rozhodnutí rady, zejména pokud půjde o rozhodnutí, kde využije svých disproporčních pravomocí," dodal.

Třešňák naráží na to, že v případě rovnosti hlasování o závěrech rady, jež má sudý počet členů, rozhoduje Babiš. Poslanci dále chybí ve statutu jasné pojmenování zdravotního rizika či hrozby. "Tento pojem nemá legislativní definici. Není tak jednoznačně čitelné, čemu se bude či nebude rada věnovat," upozorňuje.

Rada nebude zasahovat do pravomoci jiných orgánů

Jednostránková předkládací zpráva, kterou vláda projednala před schválením Rady vlády pro zdravotní rizika, stručně formuluje tři její hlavní cíle:

  • Co nejrychleji zabránit šíření epidemie covid-19 v České republice.
  • Zajistit zachování kontroly nad epidemií covid-19.
  • Zrychlit proces diagnostiky a testování, zvýšit laboratorní kapacity a snížit počet nakažených a do praxe implementovat Národní strategie testování nemoci covid-19.

Smyslem Integrovaného centrálního řídícího týmu je pak podle předkládací zprávy "řízení a koordinace společného úsilí několika resortů (ministerstev zdravotnictví, vnitra a obrany), krajských hygienických stanic, územních samosprávných celků a dalších subjektů podílejících se na realizaci opatření prováděných v souvislosti s řešením virového onemocnění covid-19." 

Zpráva současně slibuje, že činností rady pro zdravotní rizika "nebude zasahováno do pravomocí jednotlivých ministerstev a státních orgánů stanovených právními předpisy České republiky." 

Babišovo předsednictví odpovídá trendu patrnému od jeho nástupu do premiérské funkce. Rada pro zdravotní rizika je už jedenáctým expertním týmem kabinetu, jejž Babiš řídí. V několika případech předsednictví plyne přímo z titulu jeho premiérské funkce.

Dříve však některé poradní orgány podléhaly pověřenému ministrovi. Typicky to platí pro radu pro menšiny, rovnost mužů a žen či pro neziskové organizace. Ty měl na starosti ministr pro lidská práva, zmíněná funkce však s nástupem Babišovy vlády zanikla.

Premiér řídí i radu pro výzkum, její statut ovšem předpokládá předsednictví jiného člena vlády. Babišovo osobní angažmá v tolika expertních týmech vnímá šéf Transparency jako kontraproduktivní. "On chce všechny rady vlády osobně řídit, pak nemá na nic čas. Rady se neschází pravidelně, on nečte podklady a obvykle to nikam moc nevede," říká Ondráčka.

Rady premiéra Babiše

Premiér Andrej Babiš řídí následující poradní, pracovní a expertní týmy při úřadu vlády: 

Bezpečnostní rada státu
Výbor pro Evropskou unii
Rada vlády pro zdravotní rizika
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády pro rovnost mužů a žen
Rada vlády pro národnostní menšiny
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením
Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Premiér Babiš řídí také Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí, tento orgán však spadá pod ministerstvo spravedlnosti.

Za vznikem rady stály chyby v chytré karanténě

Babišovy personální kompetence v nové radě pro zdravotní rizika nejsou ve srovnání s jeho vlivem v ostatních radách zcela ojedinělé. V tomto případě však jejich význam podtrhuje, že jde o orgán zabývající se patrně největší výzvou dneška, tedy koronavirem. Babišova výlučná personální pravomoc navíc neplatí vždy, třeba v radě pro inovace nebo všech "lidskoprávních" radách jmenuje členy vláda jako celek.

"Tato rada (vlády pro zdravotní rizika) je zřízena nejen kvůli koronaviru, ale eventuálně v budoucnosti také pro další zdravotní rizika. Jde o to, abychom spojili své síly, a musí to mít jasný systém řízení," vysvětloval uspořádání rady Andrej Babiš. Aktuálně.cz požádalo o stanovisko k podobě a fungování rady ministry Hamáčka i Vojtěcha, na dotazy však nereagovali.

Premiér určil také lídry hlavního nástroje rady, jímž je Integrovaný centrální řídící tým. Tvoří ho hlavní hygienička Jarmila Rážová, šéf Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku Ladislav Dušek, vedoucí laboratorní skupiny resortu zdravotnictví Marián Hajdúch a dva vojenští představitelé - generál Petr Procházka a vedoucí oddělení systému velení a řízení Armády ČR Petr Šnajdárek. Tým odpovídá za chytrou karanténu.

Právě nedostatky v jejím fungování byly hlavním impulzem ke zřízení rady pro zdravotní rizika. Její obrysy se před posledním červencovým víkendem domlouvaly na ose premiér, ministr zdravotnictví, ministr vnitra a armáda. Sama chytrá karanténa podléhala předchozí týdny ministerstvu zdravotnictví. Na údajnou nekompetentnost ministra Vojtěcha v této souvislosti upozorňoval ministr vnitra Hamáček.

Tým bude mít osm členů, místopředsedy mají být ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr vnitra Jan Hamáček. V čele rady bude premiér Babiš. | Video: DVTV
 

Právě se děje

Další zprávy