Česko má nejméně chudých v Evropě, ukázala čerstvá data

Radim Klekner Radim Klekner
26. 1. 2011 17:15
V Česku žije 8,6 procent populace na hranici chudoby, kupní síla zbytku je stále nízká
Podle oficiálních statistik spadá pod hranici chudoby něco přes osm procent populace
Podle oficiálních statistik spadá pod hranici chudoby něco přes osm procent populace | Foto: Ludvík Hradilek

Wiesbaden - Teď to mají Češi černé na bílém: v žádné jiné zemi Evropské unie nežije tak málo lidí pod hranici chudoby jako v Česku.

Čerstvá data, která v úterý zveřejnil Spolkový statistický údaj ve Wiesbadenu, ukazují, kolik lidí je nyní v Evropě chudobou ohroženo. Souhrnně jde o 16,3 procenta evropské populace. V Česku je to přitom pouze 8,6 procenta - vůbec nejméně.

Závidět mohou i v sousedním Německu. Chudoba v této bohaté zemi ohrožuje každého šestého občana (tedy 15,5 procenta obyvatel).

Statistici sbírali v zemích unie data v průběhu roku 2008. Když je nyní vyhodnotili, zjistili, že nejhůře jsou na tom v Lotyšsku, kde se mezi chudé řadí čtvrtina obyvatelstva. Následují Rumuni, Bulhaři, Litevci a Estonci; mezi starými členskými zeměmi Řekové a Španělé, kde je chudobou postižena přibližně pětina populace.

Není chudoba jako chudoba

Za hranici chudoby platí ve statistikách EU šedesát procent průměrného čistého příjmu připadajícího na jednu osobu. To je v případě ČR 4377 eur (106 109 Kč) ročně a tedy 8841 korun měsíčně.

Hranice chudoby se přirozeně zcela diametrálně liší u postkomunistických zemí a států, které vstupovaly do Evropské unie před lety.

Zatímco v Rumunsku je to 1297 eur (31 442 Kč), v Portugalsku 4969 eur (120 460 Kč), v Německu 11 151 eur (270 325 Kč) a v Lucembursku 19 059 eur (462 036 Kč).

Pod oficiální hranicí chudoby kupodivu nespadá většina českých důchodců.

Do skupiny nejchudších obyvatel Česka  - měřeno čistým příjmem na osobu - patří příslušníci těch domácností, kde výdělečně činný je pouze jeden rodič, protože druhý je nepřítomen. 

Vesměs se jedná o matky se silně podprůměrným výdělkem, které se starají samy o dvě, případně více dětí.

Rozhodující je kupní síla

Průměrný důchod činil v roce 2008 v ČR 9111 Kč. Loni pak 10 033 korun. Vůbec to ale neznamená, že by si čeští důchodci žili na vysoké noze. Právě naopak.

Rozhodující je totiž kupní síla obyvatelstva. A ta je kupříkladu u obyvatel "chudého" východního Německa o 75 procent vyšší než u české populace.

To, jak zavádějící podobné statistiky jsou, předvede občanu ČR, ať již důchodci či průměrně vydělávajícímu zaměstnanci, návštěva německého nákupního střediska.

Ať už ji uskuteční v Sasku či Bavorsku, zjistí, že v podstatě veškerý sortiment je v přepočtu na koruny stejně drahý jako v ČR. Řada zboží je dokonce levnější, někdy i o třetinu, zejména v časech sezónních slev.

Ve zcela jiném poměru k příjmům obyvatelstva stojí v postkomunistických zemích včetně Česka na jedné a vyspělých unijních zemích s fungujícím sociálně tržním hospodářstvím na straně druhé také výdaje na bydlení, ošacení a další části spotřebního koše.

Statistika chudoby v Evropské unii by při zohlednění těchto skutečností vypadala poněkud jinak. ČR by se Slovenskem zcela jistě nefigurovaly na konci žebříčku zemí s procentuálně nejnižším podílem chudého obyvatelstva.

A v pobaltských zemích, Rumunsku a Bulharsku by pod hranici chudoby spadla téměř polovina populace.

 

Právě se děje

Další zprávy