Krnáčová zaskočila archeology. Malá Strana se vyvíjí 1000 let, podzemní garáže všechno zničí

Veronika Lehovcová Suchá Veronika Lehovcová Suchá
28. 3. 2018 18:36
Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) překvapila politické oponenty i Pražany novým nápadem. Malostranské náměstí, které měla zklidnit revitalizace, by mělo být poddolováno komplexem podzemních garáží. Architektonická soutěž s tím ale nepočítala a Národní památkový ústav (NPÚ) zatím konkrétní projekt nezná. "Apelujeme na smysluplnost, podzemní garáže jsou typ stavby, který po sobě z hlediska archeologie nezanechá nic," říká vedoucí odboru archeologie NPÚ Jaroslav Podliska.
Vizualizace nové podoby Malostranského náměstí, která s žádnými výjezdy z podzemních garáží nepočítala.
Vizualizace nové podoby Malostranského náměstí, která s žádnými výjezdy z podzemních garáží nepočítala. | Foto: Magistrát hl.m.Praha

Jaký je váš názor na nový záměr vybudovat pod Malostranským náměstím podzemní garáže?

Zatím o tom vím jen to, co jsem se dozvěděl z tisku. Vím tedy, že je tady aktuální zájem politické reprezentace podzemní garáže zbudovat. 

A dovedete si představit, že by památkový ústav takovou změnu posvětil?

Projekt neznám, takže by bylo hloupé říkat, že nedovedu. Obecně ale takto velké zásahy, jako je podzemní garáž pro šedesát nebo sto aut, nepovažuji za vhodné. Už v roce 2010 jsme zahrnuli Malostranské náměstí mezi významné architektonické plochy. V rámci podkladů, které jsme předávali městu pro tvorbu územního plánu, jsme označili Malostranské náměstí jako místo s výjimečnými archeologickými hodnotami.

Čím je lokalita výjimečná?

Oblast Malé Strany se vyvíjí přes 1000 let. Nachází se tam souvrství čtyři, pět, šest až sedm metrů hluboké, kde je možné něco objevit. Kdybych měl odpovědět osobně jako archeolog na otázku, jestli je dobré něco takového navždy odstranit, tak odpovím ne.

Jaký je úřední postup? Budete mít podzemní garáže jako ústav na stole?

To upravuje památkový zákon. Magistrát dostane podání, přepošle ho nám a celý ústav vytvoří dobrozdání, které odešle zpět na magistrát. My tady kulaté razítko nemáme, to má magistrát. My jsme poradní instituce.

Selským rozumem jsou asi podzemní garáže pro archeology noční můrou. Nezanechají za sebou nic. Je to tak?

To můžeme srovnat se stavbami, jako je pražské Palladium. Stavba splňovala všechny náležitosti, město jí dalo zelenou a došlo tam ke kompletnímu odstranění všeho, co se tam staletí vrstvilo, až na drobné výjimky. Naše společnost takto staví. Kompletně ničí všechno.

Dříve lidé stavěli jinak, vrstvili, ve 20. a 21. století odstraňujeme vše, co bylo před námi. My nechceme z města skanzen, ale jsou hodnoty, které je třeba chránit. My jsme takto označili 137 významných ploch. Zamysleme se nad tím, jestli je chceme zničit. 

Archeologové mají ze zákona právo výzkumu na stavbách. Vy ale často mluvíte o tom, že je třeba některé lokality také uchovat pro další generace, které budou mít jiné technické možnosti zkoumání.

Archeologie je destruktivní věda. Ale například při rekonstrukci Pražského hradu v období prezidenta Masaryka zůstala archeologická naleziště pod třetím nádvořím zakryta jako jakýsi archeologický rezervoár, kam je i nyní možnost sestoupit. Proto je dobré apelovat na smysluplné počínání, pokud jde o nejednoznačné věci, kdy politici nejprve chtějí auta z centra města odvézt, a hned zase budovat podzemní garáže.

Mimochodem jejich ukázku máme v centru Prahy na Palachově náměstí. V 90. letech byl plán zbudovat pětadvacet nebo šestadvacet podzemních garáží po pražském centru. Zrealizovaly se pouze tyto a došlo tam ke kompletnímu odstranění čehokoliv archeologicky zajímavého. Zbyly jenom garáže.

 

Právě se děje

Další zprávy