reklama
 
 

Pojištění není spoření, varuje Česká národní banka

26. 11. 2013 7:00
Prodejci životního pojištění nesmějí tento produkt přirovnávat ke spoření.

Praha - Prodejci životního pojištění nesmějí tento produkt přirovnávat ke spoření, ani nesmějí investiční složku nazývat jako spořicí. Výslovně je na to upozornila Česká národní banka (ČNB), která nad pojišťovnami dohlíží. Používání pojmu spoření v souvislosti s produkty životního pojištění považuje za klamavé.

"Životní pojištění je primárně pojistným produktem, a nejedná se tedy o produkt spořicí, ani o produkt důchodového spoření," vysvětlila online deníku Aktuálně.cz Petra Vlčková z odboru komunikace ČNB.

Používáním zavádějícího pojmu může prodejce podle názoru ČNB v zájemci o pojištění vyvolat klamnou představu, že zaplacením pojistného podstupuje "jen" rizika běžně spojovaná s depozitními produkty. Ve skutečnosti ale přitom nejde o klasický vklad (pojištěný v bance), ale jde o investování do „podkladových aktiv", například do akcií či komodit, jehož návratnost může být nulová, respektive hrozí ztráta investice.

Centrální banka tento svůj výklad vyslovila v Dohledovém benchmarku č. 5/2013. Ten přitom není právním předpisem, ale "jen" názorem ČNB jako regulátora oboru, který bude aplikován při výkonu dohledu. Pojišťovnám přesto hrozí, že když nebudou názor ČNB respektovat, tak jim centrální banka udělí pokutu za správní delikt. Případný spor by pak řešil soud.

Vyškrtneme to

Přestože ČNB vydala tento dokument již na konci srpna, některé pojišťovny jeho doporučení ve svých prodejních materiálech plně zohlední až se začátkem roku 2014.

„Tuto povinnost promítneme do svých aktivit od 1. ledna 2014," říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Připomíná, že pojišťovny musí od Nového roku zároveň reagovat na revoluční změnu občanského zákoníku, kvůli níž budou výrazně měnit smluvní podmínky a z nich vyplývající „obchodní a marketingové" materiály. Právě spolu s touto změnou Česká pojišťovna zapracuje i nový názor ČNB a vyškrtne ze své propagace slovo spoření.

Přizpůsobí se i Pojišťovna České spořitelny. „Textově se pozmění i webové stránky. Základní smysl doporučení ČNB si vykládáme tak, že klienta nesmíme uvést v omyl, informace, které uvádíme, musí být jasné a objektivní," vysvětluje Jana Jirásková, mluvčí Pojišťovny České spořitelny.

Jeden hlas proti

Pojišťovny oslovené online deníkem Aktuálně.cz většinou doporučení ČNB komentují věcně a tvrdí, že úpravy v souladu s ním už provedly, nebo na nich právě pracují. Pouze zástupce Kooperativa pojišťovny jednoznačně říká, že s názorem ČNB nesouhlasí.

„Vzhledem k tomu, že jsme v rámci přechodu na legislativní režim nového občanského zákoníku stejně nuceni kompletně přepracovat veškerou dokumentaci, zohlednili jsme při přípravě těchto dokumentů i uvedený benchmark, byť se s ním zcela neztotožňujeme," říká mluvčí Milan Káňa.

Podle něj se jak na evropské (EIOPA, Evropská komise), tak na české úrovni (ČNB, ministerstvo financí) poslední dobou „rozmáhá ne zcela zdravá snaha" regulátora publikovat své výklady některých pojmů a postupů a implicitně je podsouvat trhu jako nový typ „zákonné normy", i když jde „pouze" o názory regulátora.

„Nezřídka přitom tyto výklady jdou nad rámec zákona, což se týká i zcela rigidního pohledu ČNB na používání pojmu spoření v pojištění. Přitom pojmy spoření, spořicí pojistné, spořicí složka pojistného jsou při uvážlivém použití zcela legitimní součástí funkce životního pojištění," pokračuje Káňa.

Pokutu si zaslouží i stát

Paradoxem pak podle Káni je, že stejnou logikou by Česká národní banka měla „penalizovat" samotné zákonodárce, respektive bývalé ministerstvo financí, které pojem spoření od roku 2013 prosadilo přímo do názvů produktů v rámci penzijní reformy.

"Důchodové spoření" (takzvaný druhý pilíř penzí) a "doplňkové penzijní spoření" (třetí pilíř, dříve penzijní připojištění) totiž podle Káni umožňují investovat se stejným rizikovým profilem jako kritizované investiční životní pojištění.

„Logika ČNB - omezení používání pojmu spoření na „bezpečné" ukládání peněz - totiž nepřímo předpokládá existenci bezrizikové investice, což je v současném světě překonaná teze," uzavírá mluvčí Kooperativy.

O druhém pilíři, tedy "důchodovém spoření", se mimochodem ve zmíněném dokumentu zmiňuje i sama Česká národní banka, avšak v jiné souvislosti. Vadí jí, že někteří prodejci nabízejí investiční životní pojištění právě jako alternativu k druhému pilíři.

„Používání pojmu alternativa k druhému pilíři při nabídce nebo propagaci investičního životního pojištění je samo o sobě zavádějící," uvádí ČNB. Oba produkty podle ní stojí na zcela odlišných základech.

Zatímco investiční životní pojištění se řídí principy soukromoprávními, druhý pilíř se do určité míry týká i veřejných prostředků. Podstatou důchodového spoření - tedy druhého pilíře - je totiž především možnost převodu peněz, které by jinak člověk povinně odváděl do státního prvního pilíře, na soukromý účet ve druhém pilíři.

IŽP láká díky vysokým provizím

Pojišťovací zprostředkovatelé nabízejí klientům investiční životní pojištění - zkráceně IŽP - i díky vysokým provizím za jejich prodej. Jak zjistily kontroly ČNB, někteří však při tom zamlčují informace o možné kolísavosti investice, negarantovaných výnosech nebo omezené likviditě (možnost kdykoliv si vybrat peníze).

Pokud se chce člověk pořádně pojistit, měl by si sjednat dostatečně vysokou rizikovou část klasické pojistky, aby jej v případě potřeby ochránila. Pokud chce spořit (uchránit úspory alespoň před inflací), může zvolit některý ze zákonem chráněných vkladů v bance, případně záložně (spořicí účty, termínované vklady). Pokud chce rozmnožit peníze, je pro něj výhodnější klasické přímé investování do cenných papírů například formou fondu kolektivního investování.

autor: Jiří Hovorka | 26. 11. 2013 7:00

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama