Jak reklamovat vadné zboží? Čtěte krok za krokem

Petr Kučera Petr Kučera
25. 12. 2010 10:45
Praktické rady a časté omyly ohledně spotřebitelských práv
Foto: Aktuálně.cz

Rozbalili jste si koupené zboží a zjistili, že nefunguje nebo má jiné, třeba i drobnější vady? Nebo se nějaké nedostatky objevily až později? V následujícím textu přinášíme průvodce reklamací vadného zboží.

Pokud však máte zájem vyměnit fungující věc jen proto, že se vám nelíbí nebo jste si to rozmysleli, přečtěte si samostatný článek týkající se vracení zboží.

Záruční dobu lze prodloužit, ne zkrátit

Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční doba přinejmenším 24 měsíců. U potravinářského zboží činí osm dní, u krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Jestliže je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní vyznačena v souladu se zákonem lhůta k použití věci, skončí záruční doba jejím uplynutím.

Záruční dobu stanovenou občanským zákoníkem může obchodník dobrovolně prodloužit. Nesmí ji však zkrátit, a to ani dohodou s kupujícím (v takovém případě by stejně platila zákonem stanovená doba).

Podmínkou vzniku záruky nebo uplatnění příslušných práv není předložení záručního listu. Zákazníkovi stačí jakýkoliv jiný doklad o koupi, ideálně tedy účtenka s vyznačením data a místa prodeje. Nicméně pokud si to kupující výslovně přeje, musí mu obchodník při prodeji poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Záruční doba začíná běžet až od převzetí věci kupujícím, tedy nikoliv například datem výroby spotřebiče.

Jestliže vám obchodník během záruční doby zboží vymění za jiné, začne běžet zcela nová záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně (opravě) součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Nezapomeňte si proto uschovat příslušný doklad.

Pozor však na jednu málo známou povinnost. Nehledě na dvouletou záruku musíte vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co jste je objevili). Jestliže tedy vadné zboží dál používáte a reklamaci uplatníte až později, nemusí být uznána.

Kdy nejde uplatnit záruku

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Jestliže se však s obchodníkem neshodnete, kdy je například zničení bot po dvou letech způsobeno "obvyklým užíváním" (a nemáte nárok na bezplatnou opravu) a kdy jde o špatný materiál (a máte nárok na bezplatnou opravu), musel by rozhodnout soud, tedy nestranný soudní znalec.

Komplikovanější je to také u věcí prodávaných za nižší cenu. Jestliže obchodník při nákupu výslovně označil konkrétní vady zboží a právě kvůli nim snížil cenu, nemůžete pak na tyto vady uplatnit záruku. Nicméně na případné jiné vady se záruka vztahuje.

Zmíněné pravidlo rozhodně neznamená, že byste nemohli uplatnit záruku na žádnou věc, kterou jste nakoupili se slevou či "v akci". Záruka se nevztahuje jen na výslovně označené vady. Pokud je tedy zboží pouze zlevněno bez udání důvodu, platí na něj běžná záruka podle zákona.

Poslední výjimkou je nákup použitých věcí, typicky v zastavárně. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Opravit, vyměnit, nebo vrátit peníze?

Během prvního půl roku od převzetí věci si kupující může vybrat mezi opravou a výměnou, a není-li to možné, tak mezi slevou a odstoupením od smlouvy. Podmínkou však je, že kupující před převzetím věci o vadě nevěděl nebo ji sám způsobil.

Ve zbytku záruční doby máte právo „jen" na bezplatnou opravu, jde-li o odstranitelnou vadu. Prodávající se však může rozhodnout, že místo opravy vám rovnou zboží vymění za jiné, takzvaně bezvadné.

Samozřejmě se můžete dohodnout i na slevě z ceny nebo na zrušení kupní smlouvy, tedy vrácení peněz - nemáte však na to automatický nárok ze zákona.

Teprve pokud vadu nelze odstranit (oprava není možná), máte zákonný nárok na výměnu nebo můžete od smlouvy odstoupit, tedy nechat si vrátit peníze. Volba je na zákazníkovi.

Tyto hračky k Vánocům nekupujte, varuje ČOI

Stejnou volbu - tedy výměnu zboží nebo vrácení peněz - máte, jestliže se vada vyskytne opakovaně nebo má zboží větší počet vad a nelze jej proto řádně užívat.

Vyřízení reklamace do 30 dnů

Podle zákona musí prodávající (nebo jím pověřený pracovník) rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává "doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady".

Každopádně musí reklamace - včetně odstranění vady - být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit jen v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

Jestliže obchodník nestihne reklamaci do 30 dnů vyřídit a zboží opravit, máte stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu - tedy můžete požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Reklamační řád? Jen doplněk

Základní práva při reklamaci stanoví občanský zákoník (§ 619 a následující) a zákon o ochraně spotřebitele (§ 19). Prodávající si může s kupujícím dohodnout "něco navíc", ale jen ve prospěch zákazníka. Typicky tedy například prodloužení záruční lhůty, nikoliv její zkrácení. Výjimkou je už zmíněné prodloužení doby opravy, kdy zákazník může (nikoliv musí) souhlasit i s delší lhůtou, než stanoví zákon.

Nebezpečné hračky na českém trhu

Někteří obchodníci si stanoví vlastní pravidla, například formou reklamačního řádu, podrobné kupní smlouvy nebo všeobecných podmínek. Opět platí, že nesmějí být v rozporu se zákonem a zhoršovat postavení zákazníka - jinak by v tomto bodě byla neplatná, i kdyby s nimi zákazník výslovně souhlasil.

Záruční list ani obal nepotřebujete

Kromě samotného zboží vám k reklamaci stačí jen doklad o jeho zakoupení v konkrétní prodejně v určitý den. Není potřeba záruční list, natož třeba původní obal. Nemělo by však chybět příslušenství, tedy například dálkový ovladač k televizi, kabel nebo návod.

Pokud jste ztratili účtenku, nezoufejte. Může vám stačit jakýkoliv jiný věrohodný doklad o nákupu. Dobrou alternativou bývá doklad o zaplacení nákupu z platební karty nebo výpis z bankovního účtu. Nicméně nemůžete-li s určitostí prokázat nákup konkrétního zboží v určitý den v dané prodejně, jste už pak odkázáni jen na dobrou vůli obchodníka.

Nepodceňujte dokumentaci

Originální doklad o nákupu si ponechte i po reklamaci - obchodníkovi musí stačit kopie (kterou by si navíc měl pořídit na své náklady).

Nehledě na ústní ujištění prodávajícího, že reklamace bude vyřízena kladně, požadujte písemný protokol. Nesmí v něm chybět zejména datum reklamace, popis zboží a vady, váš požadavek (oprava, výměna, vrácení peněz) či jména obou stran.

Jestliže obchodník reklamaci neuzná, požadujte také písemné uvedení důvodu pro toto zamítnutí. Nepodceňujte ale ani situaci, kdy reklamaci uzná a zboží opraví nebo vymění. I v tom případě požadujte příslušný doklad, protože vám začíná běžet nová záruční doba.

Kam zboží přinést

Reklamaci vždy můžete uplatnit v provozovně, kde jste zboží koupili. Ohledně opravy vás mohou poslat do záručního servisu, ale jen v případě, že byl uveden v záručním listě. Jinak jsou povinni vyřídit reklamaci v této prodejně - nemusíte jezdit nikam jinam, například do pražské centrály společnosti.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Ve většině případů dokonce nemusíte jezdit ani do provozovny, kde jste zboží koupili. Typicky v případě, že jste například televizor koupili v Praze, ale jinak běžně žijete ve Zlíně, kde má stejný obchodník také svou pobočku. Podle zákona je "prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb".

V zásadě tedy platí: Pokud stejný obchodník prodává ve zmíněné zlínské prodejně stejný typ televizorů, musí reklamaci přijmout nehledě na to, že zrovna ten váš jste koupili v Praze. V opačném případě budete muset televizor odvézt nebo zaslat do jiné prodejny.

Kdo platí dopravu a další náklady

Podle § 598 občanského zákoníku má zákazník právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Typicky jde o náklady na dopravu, ale také třeba o poštovné nebo telefonní poplatky. Mělo by však jít o účelně vynaložené náklady - takže například účtenku za taxíka můžete uplatnit jen tehdy, když jste skutečně nemohli jet vlastním autem nebo konkrétní zboží převážet hromadnou dopravou.

Kromě toho máte při oprávněné reklamaci nárok také na náhradu škody. Pokud vám například vadný přístroj zničil nábytek nebo dokonce způsobil požár v bytě, nezapomeňte prodávajícímu "vyúčtovat" i náklady související s touto škodou. V oprávněných případech můžete požadovat také náhradu ušlého zisku, například když jste si kvůli požáru nebo vytopení souseda museli vzít volno v práci a přišli tak o běžný výdělek.

Spory rozhodne soud

Jestliže obchodník odmítne reklamaci uznat nebo vám neproplatí související výdaje, nezbude vám než se obrátit na soud. Pokud vaši reklamaci uzná jako oprávněnou, platí náklady soudního řízení a vaše výdaje za advokáta také obchodník.

 

Právě se děje

před 7 hodinami

Ruští lékaři vyzvali Navalného, aby ukončil hladovku, než bude pozdě

Ruští lékaři, kteří poskytovali péči opozičnímu představiteli Alexeji Navalnému, když byl na svobodě, politického aktivistu nyní vyzvali, aby v zájmu zachování svého zdraví ukončil protestní hladovku. Vyjádřili obavy o jeho život a úřady vyzvali, aby umožnily jeho převoz z vězeňské do civilní nemocnice v Moskvě.

Ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová dnes naopak uvedla, že lékařská péče, které se Navalnému ve vězeňském zařízení ve Vladimirské oblasti dostává, odpovídá mezinárodním standardům, napsala agentura Interfax.

Vězněný Navalnyj drží hladovku již 23 dní. Chce její pomocí docílit, aby k němu byli puštěni kromě vězeňských zdravotníků také lékaři zvenčí.

"Pokud bude hladovka pokračovat, dokonce i po velmi krátkou dobu, bohužel brzy jednoduše nebudeme mít koho léčit. Naším hlavním úkolem je ochránit život a zdraví našeho pacienta," napsali lékaři. Jejich výzvu zveřejnil ruský opoziční zpravodajský portál Mediazona.

K otevřenému dopisu se připojila šéfka ruských lékařských odborů a Navalného lékařka Anastasija Vasiljevová. "Opravdu doufáme, že Alexej zítra (v pátek) hladovku ukončí," sdělila Vasiljevová agentuře Reuters.

Zdroj: ČTK
Další zprávy