reklama
 
 

Jak si vybrat peníze z penzijního připojištění?

6. 12. 2002
Různé způsoby výběru jsou zatíženy různými daněmi. Peníze lze získat jednorázově, nebo ve formě penze. Účelem penzijního připojištění je naspořit si peníze na stáří. Čemu dát přednost? Celým úsporám jednorázově, nebo pravidelným menším částkám ve formě penze? Při výběru musíme obvykle splnit určité podmínky, abychom nepřišli o státní podporu.

Různé způsoby výběru jsou zatíženy různými daněmi. Peníze lze získat jednorázově, nebo ve formě penze. Účelem penzijního připojištění je naspořit si peníze na stáří. Čemu dát přednost? Celým úsporám jednorázově, nebo pravidelným menším částkám ve formě penze? Při výběru musíme obvykle splnit určité podmínky, abychom nepřišli o státní podporu. Pro jednorázový výběr peněz z penzijního připojištění slouží: 1) jednorázové vyrovnání - tím získáme všechny peníze najednou, v jedné splátce. Získáme tím naše úspory + státní příspěvky + podíly na výnosech fondu. Pro vznik nároku na jednorázové vyrovnání platí stejné podmínky jako pro vznik nároku na jednotlivé penze. Další podmínkou je, že nám fond ještě nezačal vyplácet žádnou penzi. Výnosy z našich a státních příspěvků jsou zatíženy 15procentní daní. 2) odbytné - také se jedná o výplatu v jediné splátce. Zde však nedostaneme státní příspěvky, ani výnosy ze státních příspěvků. Nárok na odbytné máme tehdy, jestliže jsme platili příspěvky alespoň 12 měsíců. Další podmínkou je, že fond nám ještě nezačal vyplácet žádnou penzi. Odbytné získáme tak, že fondu pošleme výpověď naší smlouvy. Výnosy z našich a státních příspěvků jsou zatíženy 25procentní daní. Zdanění je zde vyšší proto, abychom byli motivováni provést výběr raději formou jednorázového vyrovnání. Musíme však splnit potřebné podmínky. Proto je výhodnější si počkat, až budeme moci provést jednorázové vyrovnání. Máme také možnost si místo peněz najednou zvolit některou z penzí. Tou se rozumí doživotní výplata určité částky. Znamená to, že nám fond bez ohledu na to, jak dlouho budeme žít, bude vyplácet peníze. Rozhodneme-li se pro penzi, pak jsou výnosy z našich a státních příspěvků zatíženy 15procentní daní. Jakou penzi budeme mít, si určíme přímo ve smlouvě. Prakticky se však můžeme rozhodnout později, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, který zašleme fondu. Výše penze se určí podle aktuálního stavu konta klienta u penzijního fondu. Zvolit si však můžeme velikost první splátky, která může tvořit až třetinu celkového objemu peněz klienta. Má-li klient na kontě např. 900 tisíc korun korun, pak si může při první splátce vybrat 300 tisíc korun a ze zbytku mu bude vypočtena penze. Na výběr máme tyto penze: 1) starobní penze - je základní penzí a podle zákona musí být sjednána vždy. Peníze nám mohou být vyplaceny, jestliže jsme platili příspěvky minimálně po dobu 60 měsíců a dosáhli věku 60 let, nebo nám byl přiznán důchod z důchodového zabezpečení. 2) výsluhová penze - podmínkou pro vyplacení výsluhové penze je placení příspěvků po dobu minimálně 15 let. Tímto způsobem nám může být vyplacena polovina toho, co jsme si již naspořili (včetně státních příspěvků a výnosů z nich). 3) pozůstalostní penze - v případě smrti účastníka, který platil příspěvky minimálně 36 měsíců vzniká oprávněným osobám nárok na pozůstalostní penzi. 4) invalidní penze - podmínkou pro vyplácení je sjednaná invalidní penze po dobu minimálně 3 let, přiznaný plný invalidní důchod a řádné zaplacení 36 měsíčních příspěvků. Následující tabulka zachycuje, co můžeme z připojištění získat, jestliže jsme spořili po 20 let 800 Kč měsíčně. Předpokládané zhodnocení fondu je 5 procent ročně.

Penzijní připojištění

 

Před zdaněním

Po zdanění

Rozdíl

Příspěvky účastníka

192 000

-

 

Státní příspěvky

36 000

-

 

Výnosy z příspěvků účastníka

133 369

 

 

Výnosy ze státních příspěvků

25 007

 

 

Odbytné nezdaněné

325 369

292 026 (25procentní daň)

33 343

Jednorázové vyrovnání nezdaněné

386 376

362 619 (15 procent)

23 757

Měsíční splátka penze nezdaněná

2 406

2045

361

Měsíční splátka penze po zdanění

2 045

 

 

Při výběru peněz z penzijního připojištění máme na výběr. Záleží pouze na nás, jestli peníze vybereme všechny najednou, nebo zda se spokojíme s menšími částkami, které budeme dostávat pravidelně, až do smrti. Roli může hrát také rozdílné daňové zatížení obou alternativ. A co se stane s našimi penězi v případě, že zemřeme? Pro tento případ se v drtivé většině sjednává pozůstalostní penze. Ve smlouvě však musíme určit oprávněnou osobu, která bude čerpat peníze z našeho připojištění.

autor: Jakub Říčný | 6. 12. 2002

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  Komerční sdělení
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama