Oběti blahobytu: Podíl českých penzistů živořících pod hranicí bídy se zdvojnásobil

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
Aktualizováno 24. 10. 2020 9:52
Přibývá důchodců, jejichž měsíční příjmy nepřesáhnou hranici příjmové chudoby. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že se problém týká 16,6 procenta lidí starších 65 let. V roce 2016 to bylo jen 8,1 procenta penzistů. Proč tak vysoký nárůst, co za tím stojí? Projděte si i další zajímavá čísla z důchodové ročenky, kterou každý rok zveřejňuje sociální správa.
Počet důchodců podle výše penze
Počet důchodců podle výše penze | Foto: čssz

Šest důchodců bere nad 70 tisíc

Nejvíce důchodců pobírá důchod od 13 do 14 tisíc korun měsíčně. Druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé s důchodem mezi 14 a 15 tisíci. Šest a půl tisíce důchodců bere penzi nižší než tři tisíce, na druhé straně žebříčku je šest lidí, kteří pobírají důchod vyšší než 70 tisíc korun. 

"Výše starobního důchodu není přímo úměrná pouze výši platu či mzdy, ale  ovlivňuje ji více faktorů - získaná doba pojištění, výše výdělků, krácení za předčasnost anebo zvýšení za další výdělečnou činnost. Například pokud senior po vzniku nároku na starobní důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod, zvyšuje se mu za každých 90 dnů výdělečné činnosti procentní výměra důchodu o 1,5 procenta výpočtového základu," vysvětluje vysoké penze Česká správa sociálního zabezpečení. 

Naopak nejnižší důchody do 2999 korun zase označuje jako specifické případy takzvaných dílčích důchodů.

"Náleží osobám, které většinu své pracovní kariéry strávily v cizině, u nás získaly pouze velmi krátkou dobu pojištění, přesto jim však za tuto dobu vznikl nárok na český důchod na základě koordinačních nařízení Evropské unie nebo na základě bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení, kterou Česko s daným státem uzavřelo. Důchod je jim vyplácen v poměrné části podle poměru délky pojištění získané k celkové době pojištění. Tyto osoby tak pobírají kromě českého důchodu též důchod z dalšího státu," odpovídá správa. 

 

Právě se děje

Další zprávy