Operátoři se nedostanou na "dětské" dluhy. ČTÚ sjednotil postup s ombudsmankou

ČTK ČTK
11. 10. 2016 17:10
Český telekomunikační úřad už nebude vydávat rozhodnutí, která v krajním případě mohla vést až k exekuci dluhů za telekomunikační služby. Pokud rodiče uzavřou smlouvu s operátorem, účastníkem smlouvy je v daném případě vždy a pouze zákonný zástupce nezletilého, který smlouvu uzavíral. Český telekomunikační úřad tak už nemůže vymáhat dluhy na dětech.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Praha - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přestal vydávat rozhodnutí, která vedla k exekuci dluhů za telekomunikační služby na dětech. V některých případech se stávalo, že rodiče uzavírali smlouvy s mobilními operátory na své děti, účty pak neplatili a dluh byl poté na dětech exekučně vymáhán. Vyplývá to z informací ČTÚ a veřejné ochránkyně práv.

"ČTÚ i v rámci šetření ombudsmanky sjednotil rozhodovací praxi. V té současné nepovažuje nezletilé za účastníky těchto smluv, pokud je taková smlouva uzavřena zákonnými zástupci ve prospěch nezletilého. Účastníkem smlouvy je v daném případě vždy a pouze zákonný zástupce nezletilého, který smlouvu uzavíral. Nemůže tak již docházet k tomu, že dítě bude odpovědné za právní jednání svých rodičů, které jej poškozuje," uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Na veřejnou ochránkyni práv se loni obrátil chlapec, jehož matka jeho jménem uzavřela s operátorem smlouvu na studentský tarif. Syn s ní přitom ani nežil ve společné domácnosti, od svých čtyř let byl v pěstounské péči a matka o něj nejevila zájem. Matka brzy přestala hradit měsíční vyúčtování. Operátor po třech letech navrhl ČTÚ zahájení řízení vůči dlužníkovi, úřad návrhu vyhověl a vydal rozhodnutí, na jehož základě podal operátor návrh na exekuci vůči tehdy jedenáctiletému chlapci.

"V průběhu šetření jsme se s ČTÚ velmi rychle shodli, že za tyto závazky je zodpovědný rodič, a nikoli nezletilý. To ostatně vyplývá i z nového občanského zákoníku, kde je stanoveno, že rodič má povinnost platit za služby poskytnuté nezletilému," uvedla kancelář ombudsmanky.

Veřejný ochránce práv se snaží dlouhodobě bránit zadlužování dětí vinou nezodpovědného chování rodičů. V minulosti se například zabýval problematikou správy místního poplatku za komunální odpad u nezletilých poplatníků, kterým obecní úřad vyměřil poplatek jakožto důsledek neplnění povinností zákonných zástupců.

 

Právě se děje

Další zprávy