Valachová: O vyšším platu učitele rozhodne komise. Ty zkušené navíc odměníme za dohled nad nováčky

Markéta Hronová Markéta Hronová
1. 11. 2016 9:26
Učitelé by měli mít motivaci se zlepšovat a nedostávat plat jen podle toho, jak dlouho učí. Proto ministerstvo školství vymyslelo kariérní řád pro učitele a minulý týden představilo jeho novou verzi, kterou příští týden v pondělí projedná vláda. Je v něm několik novinek. Učitelé budou postupně procházet třemi kariérními stupni – začínající učitel, učitel profesionál a vynikající učitel. Absolventi pedagogických fakult budou mít první dva roky k ruce zástupce z pedagogické fakulty a zkušeného kolegu ze školy, který jim bude pomáhat za příplatek tři tisíce korun měsíčně. "Až v tento okamžik se s kariérním řádem plně ztotožňuji," vysvětluje ministryně školství Kateřina Valachová změny v návrhu.
Ministryně školství Kateřina Valachová je s poslední verzí kariérního řádu pro učitele konečně spokojená.
Ministryně školství Kateřina Valachová je s poslední verzí kariérního řádu pro učitele konečně spokojená. | Foto: ČTK

Praha – Už od září příštího roku by učitelé měli být odměňováni podle toho, jak jsou ve své profesi úspěšní, ne podle doby, kterou ve škole strávili. Vymyslet spravedlivý systém, jak posuzovat profesní úspěch a propojit ho s příplatky a zvyšováním platů, nebylo jednoduché, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Její resort na něm pracuje už od roku 2011, od té doby se už návrh několikrát změnil. Poslední verzi upravila Valachová na poslední chvíli těsně před projednávání vládou.

Kariérní řád jste předělávala už potřetí. Co se vám v původní verzi, kterou jste předkládala do připomínkového řízení, nakonec nelíbilo?
Dojít k tomuto řešení bylo fakt hodně těžké. Moje zadání se celou dobu soustředilo na učitele. Chtěla jsem vědět, jak on zlepší sám sebe, jakou dostane podporu, aby skvěle učil naše děti. Proto jsem odmítala papíry, razítka či manažerské kompetence, které se původně měly ověřovat.

S touhle konečnou verzí jste tedy už spokojená?
Jsem na ni hrdá a až v tento okamžik se s kariérním řádem plně ztotožňuji. Upřímně řečeno, doteď jsem si za ním úplně nestála.

Kolik stupňů tedy bude kariéra učitelů mít? V návrhu už byly čtyři, dva, naposledy tři...
Počítám se třemi stupni. První – začínající učitel, to je dvouleté adaptační období. Druhý stupeň – učitel profesionál. Tedy ten, který úspěšně absolvuje hodnotící pohovor a plně vstoupí do učitelské profese. Třetí stupeň – vynikající učitel. Zda se učitel v kariérním žebříčku bude moct posunout, určí komise.

Jaké budou příplatky za postup do jednotlivých stupňů?
Učiteli ve druhém kariérním stupni by se měl zvýšit plat o tisíc korun, společně s tarifním posunem celkově o dva tisíce korun. Pedagogovi ve třetím stupni stoupne plat celkově o více než pět tisíc korun.

Kdy budou první učitelé odměňováni podle tohoto nového systému?
Od září 2017 do systému vstoupí začínající učitelé. Do této kategorie spadnou ti, kteří mají méně než dva roky praxe. A také učitelé profesionálové, tam automaticky přejdou všichni učitelé, kteří mají více než dva roky praxe. Ucházet se o vstup do třetího stupně budou poprvé moci učitelé až od září 2021.

Kariérní řád bude v první fázi zajímavý především pro začínající učitele. Jak bude probíhat jejich adaptační období?
Začátečníci budou mít uvádějícího učitele – zkušenějšího pedagoga ze stejné školy. Ten jim bude pomáhat, navštěvovat jejich hodiny a radit jim na základě svých zkušeností. Začínající učitel bude mít plán profesního rozvoje, komise pro postup do druhého kariérního stupně bude posuzovat, jestli ho naplnil. V podstatě jde o to, aby se naučil samostatně vyučovat, zvládat učivo i žáky. Kromě uvádějícího učitele budou mít nováčci k dispozici podporu i z pedagogických fakult. Pro ty to zároveň bude i zpětná vazba, jestli učí to, co pak absolventi ve třídách skutečně potřebují.

Uvádějící učitel za to bude mít příplatek nebo snížený úvazek?
Dostane tři tisíce korun k platu navíc, a to hned od září 2017. Učitelé a odborné asociace byli proti tomu, aby se vynikajícím učitelům (právě ti budou poté, co systém plně naběhne, absolventům pomáhat) snižoval úvazek nebo počet hodin, které mají odučit. Každá škola je jiná a byl by pak problém sestavit rozvrh. Proto jsme vyměnili krácení úvazku za příplatek a je čistě na každé škole, jak si to zorganizuje. Naším cílem bylo, abychom stvořili kariérní řád, který pomáhá, ne kariérní neřád.

Plánujete i jiné příplatky?
Ano, nově zavádíme příplatky za výchovného poradce, to bude zhruba jeden až dva tisíce korun měsíčně, a stejnou částku pro kariérního poradce pro volbu střední školy. Příplatky, na které byli učitelé doposud zvyklí, zůstávají. V roce 2021 pak s prvními učiteli ve třetím stupni naběhnou další příplatky za koordinátora vlastního hodnocení školy a mentora profesního rozvoje.

Kdo zasedne v komisi, která posoudí, zda začínající učitel může postoupit do druhého stupně?
Oproti původním plánům jsme první přechod hodně zjednodušili. Bude to v podstatě záležitost školy, na které začínající pedagog učí. Komise bude tříčlenná a sestaví ji ředitel. Vyhověli jsme tak připomínkám, že ředitel si přirozeně chce sestavit co nejlepší tým a nejlépe dokáže posoudit, kdo je dobrý učitel.

A zbývající dva členy bude tvořit kdo?
Druhý člen bude některý z učitelů ze školy a třetí expert zvnějšku. Může to být učitel z jiné školy stejného typu, tedy pokud půjde o školu základní, musí být také ze základní školy. V komisi nebude pedagog, který se o začínajícího učitele dva roky staral. Mají mezi sebou nějaký vztah a nemusel by být objektivní. Ale samozřejmě bude mít na rozhodnutí komise vliv.

Jaké budou podmínky vstupu do třetího kariérního stupně?
Aby se učitel mohl ucházet o postup do třetího stupně, musí mít dvouletou praxi v adaptačním období a sedm let praxe jako učitel profesionál. Celkem tedy devět let praxe. Plus učiteli, který má praxi delší než patnáct let, budou v přechodném období stačit pouze čtyři roky v pozici učitele profesionála. Zjednodušeně, od září 2021 se bude moct pokoušet o vstup do třetího stupně učitel, který má 9 a více let praxe. Naopak absolvent, který do školství nastoupí v září 2017, se bude moct ucházet o vstup do třetího stupně nejdřív za devět let, v roce 2026. 

A co bude muset umět, aby se stal vynikajícím učitelem?
Jak už jsem řekla, kariérní řád bude nabíhat postupně. Máme šest let na to se dohodnout, jak přesně bude komise posuzovat, zda učitel může přejít do nejvyššího kariérního stupně. Už teď ale víme, že vynikající učitel by měl mít tu nejhlubší znalost didaktiky – tedy způsobu učení a pedagogických metod. Perfektní didaktická znalost není dána všem. Skupina vynikajících učitelů má sdružovat opravdu jen ty nejlepší odborníky.

Můžete vyloučit obavu mnoha učitelů, že kariérní řád bude hlavně o shromažďování osvědčení o absolvovaných školeních, přednáškách či workshopech?
Ano, nebude to o papírech a o razítkách. Portfolio, s kterým bude učitel přicházet před komisi, bude především o didaktice.

Kdo a jak tedy posoudí, zda je učitel perfektní didaktik, lidově řečeno – jestli učí dobře?
Tohle právě ještě úplně přesně nevíme. Hlavní roli by ale měly hrát oborové a předmětové kabinety, které budeme se zaváděním kariérního řádu postupně obnovovat. Aby kvalitu výuky v určitém oboru posuzovali ti nejpovolanější.

Kolik procent učitelů by podle vás mělo být ve třetím stupni?
V roce 2021 to bude maximálně 1600 učitelů, víc jich být nemůže, protože by to atestační komise nestíhaly. Jak se bude počet učitelů ve trojce vyvíjet dál, je otevřené. Při tvorbě zákona se počítalo s třiceti procenty učitelů.

Kariérní řád učitelů

Učitelé by od roku 2017 neměli dostávat platy jen podle tabulek, ale také podle toho, jak úspěšní ve vzdělávání jsou. Takzvaný kariérní řád, který předložilo ministerstvo školství, je rozdělí do tří stupňů. V 1. stupni budou absolventi univerzit (začínající učitel). Pokud po dvou letech složí atestaci, přesunou se do 2. stupně (samostatný učitel). Ti nejlepší dostanou šanci postoupit do 3. stupně (výjimečný učitel), budou pomáhat začínajícím učitelům a dostanou za to příplatek.

Zdroj: Markéta Hronová

Komise pro postup do třetího stupně bude vypadat jak?
Ta bude mít pět členů a její sestavení bude mít na starost Národní ústav pro další vzdělávání. Bude v ní ředitel školy, školní inspektor, zástupce školy z pedagogické fakulty, učitel ze třetího stupně a odborník na vzdělávání z praxe.

Jak vysoké budou náklady na státní kasu?
Náběh bude pozvolný, takže příští rok budeme na kariérní řád potřebovat 286 milionů korun navíc, pro rok 2018 už 1,4 miliardy.

A stihnete kariérní řád prosadit? Do voleb zbývá necelý rok.
Kdybych tomu nevěřila, tak se tím tak nemořím. Mohla bych vydávat tiskové zprávy, že kariérní řád připravujeme, pořádat kulaté stoly a debaty s učiteli pořád dokola. Nikdy nebude detailní shoda na každém slovíčku či paragrafu. Ale já to chci stihnout a doufám, že mě ostatní podpoří, abychom konečně udělali krok od té propasti, nad kterou stojíme.

 

Právě se děje

Další zprávy