reklama
 
 

Tužka nebezpečnější než kulomet. Oceněné časopisy

4. 6. 2009
Oceněné časopisy školáků, kteří si v soutěži Bojovníci proti totalitě pohledem dětí zkoušejí sílu slova

Infobox

Vítězové 2. ročníku projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí" 

Kategorie „tištěný magazín"

1. místo 1.ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2
„Rudé neprávo" obsahuje 30 stran textu s příběhy politických vězňů Jana Janků, pátera Stanislava Lekavého, Vlastimila Maiera a Jaroslava Achrera. Doplňují je články o Krnově v 50. až 80. letech, včetně filmů, které šly tehdy do kin.

2. místo ZŠ Zubří, Hlavní 70
„Mrtev kdo zapomenut" na 24 stranách podrobně mapuje různé formy místního odboje proti nacismu, způsoby perzekuce zuberských občanů a jejich životní příběhy. Doprovází hodně dobových fotografií
Pzn. Škola je zapojena do Hnutí Stonožka - Na vlastních nohou, která mj. spolupracuje s armádou (např. sbírky pro děti v Afghánistánu). Loni MO a  Stonožka spolupracovaly na projektu Veteráni do škol.

3. místo ZŠ Zahradní 5265, Chomutov
„Naši hrdinové" na 24 stránkách ukazuje tvrdý život židovské dívky za Německé okupace, fotograficky se věnuje tématu holocaustu, Viktor Řepík líčí svůj boj na frontě, především Karpatsko-dukelskou operaci. Poslední část časopisu se věnuje pojmům PTP a PNT a politickému vězni a pétépákovi Ladislavu Krejzovi.

Čestné uznání:

 
ZŠ Havlíkův Brod, Nuselská 3240
Práce  „Oběti politické perzekuce 50. let 20. století na Vysočině" má 14 stran a dočteme se v ní o nástupu komunismu v regionu, perzekuci plukovníka Imricha Gablecha.

ZŠ Klášterní nám. 134, Moravský Krumlov
„Takhle to bylo" líčí na 14 stranách příběhy Smrčka z Vydrovic a Klempy z Kravska, které komunistický režim označil za kulaky a za to je perzekuoval.

Kategorie „audiodokument"

1. místo ZŠ Petřiny Jih, Starochova ul. č. 1800/2, Praha 6 - Břevnov
Dokument pojednává o životě Jana Roubíka, letce 311. perutě RAF.

2. místo ZŠ Klášterní nám. 134, Moravský Krumlov
Vyprávění Josefa Klempy z Přímětic. Dokument o sedlácích na jižní Moravě v období 50. let minulého století.

3. místo ZŠ Boženy Němcové 2, Opava-Předměstí
Dokument „Neobyčejný příběh obyčejného člověka" vypráví o životě pana Miroslava Šafrána, nacisty byl nasazen na nucené práce, jako tankista se podílel na osvobozování naší země v 2. světové válce a v padesátých letech byl jako politický vězeň odsouzen k dlouholeté práci v uranových dolech.

Čestné uznání:

ZŠ Starý Kolín, Kolínská 90
V dokument „Kamarádi" Vladislav Souček z Ovčár vypráví o svém nasazení k PTP.

ZŠ Zubří, Hlavní 70
V dokumentu „Zuberské pomníčky" žáci pátrají po památnících obětem 2. sv. války. Dokument je zasvěcen památce Václava Procházky, partyzána a bojovníka proti fašismu, zároveň také slavného předválečného boxera.

Kategorie videodokument - „A"

1. místo ZUŠ Police na Metují
Filmový dokument „Vůle žít".  Příběh dvou žen, které byly, podobně jako miliony dalších Židů, určeny během druhé světové války k likvidaci.

Pozn. Školu už loňský ročník navrhovala Česká televize na první místo, nakonec získala druhou cenu. Svou délkou 39 minut sice více než dvojnásobně překračuje 15minutový  limit, podle České televize  však jde  o tak zdařilý dokument, že jej bez úprav mohou použít ve vysílání. Tato škola má oproti jiným výhodu, že je umělecká, navíc pan učitel Beran se dětem věnuje více než vlastním.

2. dvě druhá místa:
ZŠ Mikulovice, Hlavní 36
Dokument „Důstojník gentleman" líčí osud čs. letce generála Františky Fajtla .

ZŠ Klášterní nám. 134, Moravský Krumlov
Dokument „Takhle to bylo" vypráví o problematice sedláků na jižní Moravě v období 50. let minulého století.

Pozn. Za stejné téma získala škola 3. místo v kategorii audio.

3. místo ZŠ a MŠ Mníšek, Oldřichovická 198, Chrastava 
Dokument „Po stopách Rudolfa Fuchsy" zachycuje krátký život bojovníka proti komunismu ve vzpomínkách jeho prasynovce Jindřicha Šnýdla .

Čestné uznání:

ZŠ a MŠ Kašava, Kašava 193
V dokumentu „Oběti Světlany z Kašavy na konci 50. let minulého století" žáci vysvětlují situaci v Kašavě, v době konce 2. světové války a nástupu totality.

ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice, Frýdecká 37, třída
Film „Opravdový leták" líčí osud Bohumíra Jakubjaka. Ten byl odsouzen jako člen studentské skupiny k trestu smrti pro leták, v němž v roce 1949 kritizovali postup bolševického režimu na Slovensku proti kněžím. Protože byl mladiství, zkrátili mu trest na doživotí.
Pozn. Škola odevzdala ještě jeden dokument „Příběh Vratislava Švédy", který se v roce 1953 přidal ke skupině bratří Mašínů.

Kategorie „televizní magazín - „B"

1. místo Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Pilářova 3
Škola odevzdala dva dokumenty a oba dva se dle České televize umístili na prvním místě:
Film „Vzpouru od nás nečekejte" se snaží zachytit postoje mladých lidí ve vztahu ke komunistické totalitě a listopadové revoluci. Film „Georgshalle" se netradičním až uměleckým způsobem dívá na osud stejnojmenné tančírny, kterou před její postupnou devastací nezachránil pád komunistického režimu.

2. místo SZŠ a VOŠ Plzeň, Karlovarská 99
Dokument „Sametová revoluce v Plzni" přibližuje vzpomínky tehdejšího medika, historičky z pedagogické fakulty a herce Městského divadla na listopad 1989.

3. místo SŠ Vimperk, Nerudova 267
Jan Kryl vzpomíná na svého bratra, písničkáře Karla Kryla a tehdejší dobu - osmdesátá léta a listopadové události, kdy se ze zakázaného zpěváka stala ústřední postava Sametové revoluce. Dokument má název „Příběh písničkáře Karla Kryla".

Čestné uznání

Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257
Studenti hovořili s pamětníky o tom, jak se žilo v Uničově v době totality a jaký byl průběh listopadových dnů roku 1989. Název dokumentu je „Sametová revoluce v Uničově".

OA a VOŠ obchodní Brno, Pionýrská 23/254
Projekt „Sametová revoluce v Brně" se pokouší zpracovat dokument formou televizního magazínu. Dozvíme se, jak o revoluci psal tehdejší tisk či na kterých místech se v Brně konaly demonstrace.

Cena veřejnosti

Tištěný magazín

1.ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2 - 5008 hlasů
„Rudé neprávo" obsahuje 30 stran textu s příběhy politických vězňů Jana Janků, pátera Stanislava Lekavého, Vlastimila Maiera a Jaroslava Achrera. Doplňují je články o Krnově v 50. až 80. letech, včetně filmů, které šly tehdy do kin.

Audiodokument

ZŠ Petřiny Jih, Starochova ul. č. 1800/2, Praha 6 - Břevnov - 349 hlasů
Dokument pojednává o životě Jana Roubíka, letce 311. perutě RAF.

Videodokument

ZŠ a MŠ Mníšek, Oldřichovická 198, Chrastava - 1336 hlasů
Dokument „Po stopách Rudolfa Fuchsy" zachycuje krátký život bojovníka proti komunismu.

Televizní magazín

SŠ Vimperk, Nerudova 267 - 2301 hlasů
Jan Kryl vzpomíná na svého bratra, písničkáře Karla Kryla . Dokument má název „Příběh písničkáře Karla Kryla".

"Vy jste měl tužku, k čemu potřebujete tužku? Vy už nikdy v životě nebudete potřebovat tužku! Tož tužka, to je nebezpečnější než kulomet!" řval na jednoho z vězňů na Borech dozorce Smrčka.

Podle politických vězňů z časů komunistické totality po únoru 1948, byl bachař Smrčka skutečný gauner. Jenže paradoxně velmi "osvícený".

Pochopil, jak i tužka může být nebezpečná," vzpomíná někdejší politický vězeň Jiří Navrátil na stránkách školního časopisu.

A právě "sílu slova" si nejmladší autoři zkoušejí v soutěži Bojovníci proti totalitě pohledem dětí http://www.bojovniciprotitotalite.cz/pages/show/2/ .

Z jedenácti soutěžících tištěných magazínů vybrala porota nejvydařenější. Školáci z 1. ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2,  získali první místo za časopis „Rudé neprávo".

Ten obsahuje 30 stran textu s příběhy politických vězňů Jana Janků, pátera Stanislava Lekavého, Vlastimila Maiera a Jaroslava Achrera. Doplňují je články o Krnově v 50. až 80. letech, včetně filmů, které šly tehdy do kin. „Rudé neprávo" se nejvíce líbilo i veřejnosti. V anketě na stránkách Aktuálně.cz získalo 5008 hlasů z celkových 11140. 

Na druhém místě skončila  ZŠ Zubří. Magazín „Mrtev kdo zapomenut" na 24 stranách podrobně mapuje různé formy místního odboje proti nacismu, způsoby perzekuce zuberských občanů a jejich životní příběhy. Uveřejňuje hodně dobových fotografií.

 

Třetí místo získal časopis „Naši hrdinové".  Připravili  je školáci z chomutovské ZŠ Zahradní 5265.

Na 24 stránkách ukazuje tvrdý život židovské dívky za Německé okupace, fotograficky se věnuje tématu holocaustu, Viktor Řepík líčí svůj boj na frontě, především Karpatsko-dukelskou operaci. Poslední část časopisu se věnuje pojmům PTP a PNT a politickému vězni a pétépákovi Ladislavu Krejzovi.

 

Na včerejší vyhlášení výsledků soutěže školáci přijeli do někdejšího politického vězeňského lágru Vojna. kde se setkali i s pamětníky.

Druhý ročník zápolení o nejlepší školní novinářská díla v různých kategoriích připravilo Ministerstvo obrany ČR, Československá obec legionářská, Nadační fond československých legií, Sdružení válečných veteránů, Konfederace politických vězňů, Svaz PTP - TNP, Česká televize, Český rozhlas a také redakce Aktuálně.cz. Ta také tištěné magazíny spoluhodnotila.

Podívejte se na časopisy, které soutěžily:

 

ZŠ Dvořákův okruh Krnov: Rudé neprávo

ZŠ Zubří: Mrtev kdo zapomenut

ZŠ Vodičkova: Dva příběhy nespravedlivě stíhaných žen

ZŠ Vítkov: Obrazová kronika Jana Zajíce, žáka naší školy

ZŠ Na Planině: Alvarez potřeboval statečné a silné

ZŠ Moravský Krumlov: Takhle to bylo

Gymnázium Liberec: Historie černobílá či barevná

ZŠ Chomutov: Naši hrdinové

Gymnázium Hořovice: Byla jsem nespravedlivě zavřená

ZŠ Havlíčkuv Brod: Oběti politické perzekuce 50.let 20.století na Vysočině

 Gymnázium Dačice: Střepy totality

autor: Aktuálně.cz | 4. 6. 2009

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama