Jak nyní vzdělávat děti? Čtenářům odpovídala šéfka Učitelské platformy

hrz hrz
15. 10. 2020 15:13
Mnozí rodiče chtějí, aby výuka probíhala on-line. Nemají totiž čas řešit školní povinnosti. Mnozí učitelé namítají, že nejde překlopit celý rozvrh do on-line prostředí - žáci pak dlouho vysedávají u počítače. Navrhují kombinaci samostatné práce a on-line konzultací s pedagogem. Se čtenáři na toto téma chatovala šéfka Učitelské platformy Petra Mazancová, učitelka angličtiny a matka čtyř dětí.
Rozhovor s šéfkou Učitelské platformy Petrou Mazancovou
Rozhovor skončil
Přečíst si rozhovor

"Z řady škol dostáváme informace, že žáci i učitelé musí každodenně absolvovat on-line výuku v rozsahu sedmi i více hodin, tedy ve stejném rozsahu, v jakém by probíhala běžná výuka ve školách podle běžného rozvrhu. To se v moderní pedagogice považuje za nevhodný a nezdravý přístup k distanční výuce pro žáky i učitele," vysvětluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. K tomu sama aktivní pedagožka dodává, že "tolik hodin před obrazovkou neodpovídá fyziologickým potřebám dětí ani zásadám psychohygieny. Takto se dá pracovat týden, ale ne delší dobu."

Nabízí se řada způsobů výuky na dálku tak, aby byl plně využit potenciál distanční výuky pro rozvoj samostatného učení dětí. Kromě synchronní výuky, kdy žáci pracují či spolupracují na stejném úkolu, je možné využít i asynchronní výuku, kdy žáci pracují na zadaných úkolech vlastním tempem a s ostatními se setkávají při společném hodnocení. Tyto postupy byly podrobně představeny i v metodice pro školy o vzdělávání distančním způsobem, kterou na konci září připravilo ministerstvo školství. Je také nutné poskytovat konzultace žákům s odlišným mateřským jazykem či s podpůrným opatřením.

Nedostatek online výuky reklamovali rodiče dle šetření společnosti Kalibro již na jaře.
Nedostatek online výuky reklamovali rodiče dle šetření společnosti Kalibro již na jaře. | Foto: Kalibro

Snaha o nastavení zdravého a vyváženého učebního prostředí ale někdy naráží na nepochopení rodičů. "Setkávali jsme se i se silným tlakem ze strany některých rodičů, aby se on-line výuka co nejvíce podobala té běžné. Je třeba rozmělňovat obavy a hledat kompromis mezi krátkými on-line konzultacemi a rozumným poměrem samostatné práce žáků," popisuje situaci ve své škole Ondřej Lněnička, ředitel Základní školy profesora Švejcara z Prahy 12.

"Učitelé ani děti opravdu nemusí trávit společně před monitorem větší část dne. Žáci se s pedagogy mohou setkávat pravidelně v on-line prostředí. Ti jim při takovém setkání mohou zadat úkoly, samostatnou práci a případně vysvětlit nejzásadnější fakta. Poté mohou s dětmi řešit, jak si naplánují vypracování zadané práce, být jim k dispozici ke konzultacím a vše s nimi následně vyhodnotit," upřesňuje zkušenost ze své školy Jiří Hokeš, ředitel ScioŠkoly Praha 11.

Na druhou stranu výuka pouze asynchronní bez zpětné vazby (tedy určení počtu stránek a cvičení, která má žák vypracovat) je nejen neefektivní, ale značně demotivuje samotné žáky, kteří nevidí výsledek ani smysl svého snažení.

Rozhovor s šéfkou Učitelské platformy Petrou Mazancovou

Rozhovor skončil
15. 10. 2020
Ptá se: Martina

Dobrý den, paní Mazancová, chci se prosím zeptat. Na jaře nám chodily dlouhé týdenní seznamy, co má kde na jaké straně dítě vypracovat a prokousávali jsme se tím s manželem spolu s dítětem při naší vlastní práci. Teď má dítě pokryto onlinem cca 4 hodiny (předměty) denně a my jsme naprosto spokojení. Takže to teď nevyhovuje spíše učitelům, že se to nedá, a hledá se nějaký kompromis mezi tím?

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, jsem moc ráda, že jste spokojení. Není to o počtu hodin online, je to o nastavení systému v rámci třídy nebo předmětu, což se zdá, že se u vás podařilo. Je skvělé, že škola vašeho dítěte se poučila z jara a dovedla na distanční výuce zamakat.

15. 10. 2020
Ptá se: Alena

jak nejlépe pojmout výuku druhého ročníku ZŠ při počtu 28 dětí ve třídě v bloku tří hodin na den?
Zdraví Alena

Odpovídá: Petra Mazancová

Ideálně je rozdělit do tří skupinek a s každou dělat jednu hodinu, která bude zejména reflexí toho, co měly děti splnit a bude saturovat jejich sociální potřeby.

15. 10. 2020
Ptá se: Ilonaho

Dobry den, jaky je vas nazor na to, ze je cela zeme vyzyvana k setrvani doma a zaci a jejich ucitele ze specialnich skol jezdi do skol a na internaty. V Praze metrem, tramvajemi. Deti uz se nas ptaji, zda se jich chce stat zbavit apod. Nikdo z nas neni flakac, naopak, tyto deti uci z 99 % nadsenci. Ale my bychom chteli byt s nasimi detmi chraneni.

Odpovídá: Petra Mazancová

Nejsem odborník na speciální školství, dnes k tomu podalo zdůvodnění MŠMT. Vašim obavám rozumím, držte se!

Zdůvodnění: Na rozdíl od žáků v běžných základních školách, se žáci ve třídách a školách podle § 16 odst. 9 vzdělávají ve stabilních malých skupinách tříd a oddělení školních družin dle druhu zdravotního postižení, a to se stálými pedagogickými pracovníky.
Takový způsob výuky nebyl vyhodnocen jako rizikový. Navíc je mnoho žáků s kombinovaným postižením a distanční výuka postrádající přímé sociální kontakty a pedagogickou podporu není úplně efektivní v jejich prospěch, ať se jedná o žáky s těžkým sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, s PAS atd.

15. 10. 2020
Ptá se: Jirka

Dobrý den, děti chodí do druhé třídy. Paní učitelka řeší výuku stylem, vypracujte po určitou stránku a konec, tak řeší všechny předměty. Po dotazu zda by nebyla možná aspoň částečná on-line výuka, mi bylo řečeno, že jsou na to děti malé a co po ní vlastně chci. Tímto způsobem pracovala celé jaro, jedinou komunikací bylo pár příspěvků na fb, tipu jak se na děti těší a je jí smutno, co se týče učiva žádná zpětná vazba. Děti byly brzo bez motivace a otrávené. Jiné třídy ve škole využívají on-line učebnu. Má právo se k tomu stavět tímto způsobem? Jí se plat nemění a má v tom případě prázdniny. Jsou nějaká nařízení, nebo je opravdu jen na učiteli jak se k tomu postaví? Děkuji za odpověď. Jiří

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, škola má povinnost distančně vzdělávat a existuje velmi dobrý manuál MŠMT, který dobře popisuje, jakým způsobem by to měla dělat. (https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani). Pokud jste již s paní učitelkou komunikoval a nedošlo k vysvětlení nebo nápravě, obrátila bych se na ředitele školy. Zpětná vazba je pro děti ve 2. třídě absolutně zásadní a bez jejího poskytování dojde ke ztrátě motivace velmi rychle.

15. 10. 2020
Ptá se: Gabriela Sokolová Loskotová

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je nějaký celistvý pokyn ředitelů škol směrem k učitelům, v jakém rozsahu a formě má probíhat distanční výuka na II. stupni ZŠ. Mám syna v 9třídě a na jaře neprobíhala téměř vůbec (témě píši proto, že 1x za týden se nějaký učitel s dětmi propojil online), a v současnosti mají rozvrh na 2 až 3 hodiny týdně. Tito žáci se potřebují připravit na přijímací zkoušky a přestup na SŠ a výuky se jim opravdu nedostává! Jak k tomu přijdou? Jak to, že si to každá škola dělá jak chce - tedy třeba nedělá? Budou pak tito učitelé, co neučí také zohledňováni na platu?
Děkuji Vám za odpověď. Sokolová G.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, existuje metodický pokyn MŠMT (https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani). Učitelům v distančním vzdělávání se plat nekrátí, je dlouhodobou bolestí českého školství, že neumí kvalitu učitelů dostatečně rozeznávat a odměňovat. Jste v nějaké komunikaci se školou? Sdělili jste jim svoje obavy? Škola má povinnost distančně vzdělávat.

15. 10. 2020
Ptá se: Chytil

Dobrý den. Schola ludus. Existuje řada interaktivních nástrojů, které podněcují kreativitu a soutěživost. Pokud rodičům obvykle nevadí nebo tolerují, že děti sedí u počítače celý víkend, jistě jim nebude vadit, když budou dělat něco smysluplného.
My, pracující rodičové, totiž ráno vypadneme do práce a večer se vracíme, aby nás čekala další šichta. Kolik z nás nemá tu trpělivost vysvětlovat nebo ani neví, jak přeložit látku do řeči dětí? Úkoly nejsou výklad a vysvětlování. Nechť učitelé dělají svou práci: učí. Kdo se z toho chce vymlouvat, ať nebere plat. Nezlobte se na mě, ale já se také v práci nemohu vymlouvat na to, že pracovat v roušce je náročnější a že to není ideální s ohledem na zdraví. Nehledě na to, že u počítače sedím většinu dne.
Prostě je teď potřeba, aby ty dětské mozečky makaly co nejvíc, protože pak to nedohoní. Od učitelů čekám efektivní řešení a ne přesunutí povinností na rodiče.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, já se na vás nezlobím a souhlasím. Samozřejmě při distanční výuce je nějaké zapojení rodičů (zejména u menších dětí) nutné, ale učitelé by s tím neměli apriori počítat a po rodičích to vyžadovat. Ti nejlepší učitelé, které znám, kladou důraz na maximální samostatnost dítěte.

15. 10. 2020
Ptá se: Marek

Jaký je prosím váš názor na známkování či neznámkování během distanční výuky?

Odpovídá: Petra Mazancová

Hodnocení samozřejmě během distanční výuky může probíhat a probíhá. Nemusí se nutně jednat o známky. Na druhou stranu je to příležitost - žáci mohou pracovat na projektech, plnit kreativní úkoly, učitel si může dát se žáky online hodinu a tam jejich práci hodnotit (ať už jeden na jednoho nebo v menších skupinkách). I sám žák by se měl naučit hodnotit sám sebe a poskytovat dobrou zpětnou vazbu. Známky bych zrušila i v prezenční výuce, takže nejsem asi nejlepší respondent na tuto otázku. Nicméně metodické pokyny MŠMT známkování v distanční výuce nezakazují, i když se snaží klást důraz i na jiné formy hodnocení...

15. 10. 2020
Ptá se: Vladimír

Dobrý den, včera jsem šel kolem syna (6. třída) na online výuce a dost mě zaskočilo, když jsem slyšel, jak k nim učitelka velmi drsným hlasem hovoří: "Si nemyslete že nemůžu zkoušet. Kdo bude tázán, zapne si kameru a bude se mi celou dobu dívat do očí!!" Jako, nevim, no. Neměli by pedagogové být v téhle době k těm dětem spíš víc vnímavější? Dyť pro ty děti to vůbec není jednoduché. Pro učitele samozřejmě taky ne, ale to jsou profíci. Žáci jsou z toho dost vyjukaný už tak a teď ještě takovýhle stresy.

Odpovídá: Petra Mazancová

Pedagogové by měli být k dětem maximálně vnímaví v KAŽDÉ době. Vámi popsaná komunikace opravdu není ukázkou empatického přístupu. Škola / učitel NEMŮŽE vyžadovat zapnutí kamery. Vztah mezi učitelem a žákem je pro proces učení zásadní, když neexsituje ve třídě, těžko se najednou objeví v distanční výuce....

15. 10. 2020
Ptá se: Pavla

Jsou pedagogové nějak instruovaní, aby pomohli žákům, kteří žijou v totální nejistotě, co jak bude, furt se to mění - všichni doma (jaro), část do školy a ty cos tam nebyll od začátku, tak už nesmíš (červen), s rouškama (srpen), vlastně bez roušek (září), aha, tak přece jen s rouškama (září), jenom obtýden do školy a pak týden doma (1 den)....

Odpovídá: Petra Mazancová

Ano, myslíme na to. Doba je složitá pro všechny, snažíme se co nejvíc podpořit žáky a dát jim aspoň tu jistotu, že škola (byť na dálku) je dobré místo a učitel je ten, na kterého se dá s lecčíms obrátit.

15. 10. 2020
Ptá se: Karel Gargulák

Jakou podporu by nyní potřebovali učitelé ze strany MŠMT, jemu podřízených organizací, ČŠI i zřizovatelů pro efektivní a smysluplné distanční vzdělávání?

Odpovídá: Petra Mazancová

Učitelé potřebují dobré ředitele. 😊 Opakovaně se ukazuje, že na těch školách, kde je dobrý leadership se dokážou do distanční výuky zapojit téměř všichni členové pedagogického sboru. ČŠI by měla poskytovat maximální metodickou podporu (a ne třeba v září zjišťovat, zda jsou učitelé pozadu v ŠVP). A NPI ČR by měl jet metodickou podporu distančního vzdělávání ve velkém. Protože technicky zvládáme (a máme spoustu organizací, které nám můžou pomoct), ale metodicky je to opravdu problém a je třeba učitele maximálně podpořit v nově nastalé situaci.

15. 10. 2020
Ptá se: Verča Kánská

Dobrý den, paní Mazancová, co říkáte tomu, jak vláda neustále mění ta rozhodnutí ohledně škol - chodťe v rouškách, nechodťe v rouškách, choďte v rouškách, choďte někdy, nechodťe vůbec.Jak to máme my jako rodiče pobírat? A jak to zvládáte vy učitelé a jak ředitelé, co to musí nějak zorganizovat? Moc Vám děkuji za odpověď.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, doba je rychlá 😊. Flexibilita by měla být jednou z hlavních dovedností učitele. Takže učitelé a ředitelé se budou pořád snažit najít si v nastavených podmínkách způsob jak dobře učit svoje žáky a škola a rodina by se měla v této složité době vzájemně podporovat. Kéž by to platilo všude, držte se.

15. 10. 2020
Ptá se: Kateřina Váňová

Dobry den, je podle Vás dobře, aby vyuka probíhala jen formou zadání úkolů k samostane práci? Naše 2 dětí (4. a 5. Třída) jak na jaře, tak teď dostávají jen seznam úkolů, které mají samy udělat. Žádný výklad online nic se nekona. A to nase skola (západní okraj Prahy) údajně učitele vyskočila na používání microsoft teams atd. Obě naše ucitelky tuto formu ovsem odmítají. Takže vyklad nové látky je na nás rodičích pracujících na home office: -( děkuju KV

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, to mě moc mrzí (sama mám 4 děti a home office) a vím, že se to prostě nedá zvládat. Škola by měla mít stanoven nějaký jednotný postup, jak se k distanční výuce staví. Pokud zvolila platformu a proškolila učitele a ti mají zařízení, na kterém mohou distanční výuku realizovat - žádala bych, aby byla poskytována a zkusila s ředitelem školy promluvit.

15. 10. 2020
Ptá se: Petra

Dobrý den, dcera navštěvuje 7.třídu a denně mají jen 2 hod. online výuku. Myslíte, že je to dostačující? A kolik by podle Vás měly mít denně online hodin? Děkuji za odpověď.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, “to, že dítě není online, neznamená, že se neučí” (citát jednoho pana ředitele). Záleží na tom, jak je nastavená výuka okolo, jak je koncipována. Samotný počet online hodin na den není směrodatným ukazatelem.

15. 10. 2020
Ptá se: Jaeva

Dobrý den, chci se zeptat na Vás názor..... vyučující v úterý s dětmi zakroužkoval úkoly, které mají splnit. Žádnou zpětnou vazbu nechce, prý by to děti i nás zatěžovalo. Tento způsob výuky nám rodičům nevyhovuje a děti nemotivuje. Stejný přístup měl vyučující i při první vlně epidemie. NULOVY kontakt. A k tomu všemu jen posloucháme jak jsou učitelé vytížení a jak toho mají moc.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, je jasné, že dobře poskytovaná zpětná vazba je absolutní základ. Dá se poskytovat třeba i na online hodině - děti tedy plní úkoly a pak je společně s učitelem reflektují (stačí klidně 1 – 2 x týdně v menších skupinách dětí). V takovém případě nemusí děti nic odesílat, učitel složitě opravovat a posílat zpět... Kontakt je nutný, zkuste pana učitele požádat o změnu.

15. 10. 2020
Ptá se: Veronika Pospíšilová

Dobrý den,
mám nějakou možnost s on-line výukou naopak nesouhlasit? Dcera je ve druhé třídě, za běžných okolností bezproblémový spíš nadprůměrný školák, doma se učí, ale tak nějak preferuji učení reálné - počítáme na procházce, hodně čteme, písanky píšeme, proti domácímu vzdělávání nic nemám, ale aby dítě 4h denně sedělo u počítače ano. Online konference 20dětí, které si skáčí do řeči, každou chvíli to píská, paní učitelka věčně odbíhající od tématu - celé to působí dost bizarně.
Děkuji

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, samozřejmě, že můžete. Zkusila bych napsat paní učitelce mail, ve kterém vysvětlíte, proč volíte pro dceru jinou metodu vzdělávání a požádáte o jasné zadání úkolů, které je třeba splnit. Myslete taky, prosím, na to, že pro dceru může být sociální kontakt s dětmi a paní učitelkou důležitý a třeba o něj stojí.

15. 10. 2020
Ptá se: Libuše

Dobrý den, dnes jsem byla svědkem online hodiny svého dítěte, která de facto spočívala v přepisování do sešitu nasdílené prezentace od učitele. Dost mě to udivilo, tak si nemá online výuka probíhat. Nebo ano?

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, je škoda plýtvat snahu a pozornost dětí a internetové připojení na podobnou hodinu online. Nepíšete věkovou kategorii, ale podobný úkol lze zadat dětem předem a pak se s nimi třeba na 20 minut sejít a udělat reflexi toho, co si zapsaly, proč vybraly zrovna to a ne něco jiného... Podstatou synchronní výuky (učitel a děti ve stejný čas online) by měla být zejména vzájemná komunikace a poskytování vysvětlování a zpětné vazby.

15. 10. 2020
Ptá se: Jarka

Dobrý den, myslíte si, že je vhodné, aby dítě z 2. třídy mělo denně 3 - 4 hodiny on-line výuky? Děti jsou pak unavené, nesoustředěné ...

Odpovídá: Petra Mazancová

Je to dost, ale záleží také na tom, jak jsou pojaté. V online hodině NEMUSÍ být celá třída, zejména na prvním stupni je lepší volit menší skupinky dětí. Takže třeba jednu hodinu denně nebo ob den, ale s možností dítěti se věnovat. Zkusila bych s paní učitelkou komunikovat, že byste raději trochu méně onlinu a místo toho jasnou práci s jasnými termíny. I učitelé jsou leckdy pod tlakem rodičů, kteří online často vyžadují... Držím palce!

15. 10. 2020
Ptá se: Jana

Dobrý den paní kolegyně, děkuji za to, že propagujete rozumné pojetí výuky v těchto podivných měsících. Dodáváte nám (spolu s některými osvícenými rodiči) potřebnou jistotu, že jsme na správné cestě. Opatrujte se a ať se daří. Jana Sobotková

Odpovídá: Petra Mazancová

Díky moc! Učitelé potřebují zpětnou vazbu a obrovskou podporu. Mám radost z vaší cesty a ať se daří.

15. 10. 2020
Ptá se: Tomáš Mařan

Podle způsobu distanční výuky hlavně u nejnižších tříd ZŠ, tedy že dostanou úkoly na celý týden a on line výuka v podstatě neprobíhá, mě zaráží nač v tuto chvíli platit tolik učitelů. Stačil by jeden učitel ("robot") který by úkoly zasílal centrálně. Jen ve školství se vůbec nemluví o unifikaci a globalizaci a všichni si jedou podle svého. Ale nějaké sjednocené učební plány snad jsou ne? Postup, že v neděli během 2 hodin připravím a odešlu úkoly a pak mám celý týden volno mě k rodičům nepřijde moc fér.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, pevně věřím, že většina učitelů pracuje jiným způsobem než jste popsal. Věřte, že ani učitelé nemají z podobných praktik radost, kazí jim totiž pověst. A prosím nezapomínejte na to, že dobrá distanční výuka neznamená hlavně online výuku. Jde zejména o systém a kombinaci úkolů a online setkávání (která mají být zase opět spíše reflexí toho, co si žáci připravili).

15. 10. 2020
Ptá se: Aleš

Dobrý den, na naší ZŠ distanční výuka téměř nefunguje. Dcera je v 9. třídě a od začátku týdne měli 1 on-line hodinu, 3 další učitelé jim zadali učivo mailem a další předměty jsou zcela bez vedení a jakékoli komunikace. Na moje připomínky ředitel ani třídní učitel nereaguje. Na koho se můžeme obrátit, aby se tato tristní situace změnila?

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, pokud jste se obrátili na třídního učitele a ředitele bez reakce, zkusila bych ještě osobní schůzku s vedením školy. Vždy máte možnost obrátit se na ČŠI, popř. na zřizovatele... Držím palce, aby došlo k nápravě.

15. 10. 2020
Ptá se: Pavel

Dobrý den,
myslím si, že jakožto student posledního ročníku gymnázia přesně vím, jaké to je, sedět celý den u počítače. Téměř každý den máme vyučování od 07:10 do 13:30, což znamená sedm hodin prakticky nepřetržitého koukání do monitoru. I přes nepříjemné bolení hlavy a bolest očí, jež tyto dny často doprovází, mi však nevadí mít všechny hodiny podle rozvrhu online. Co mi ale vadí je, že učitelé nám často zadávají i další úkoly k vypracování mimo vyučovací hodiny, které jsou a) mnohdy časově náročné, b) kvantitativně neodpovídající prezenční výuce a c) povětšinou také na počítači, což vede k dalším hodinám prosezených u počítače/mobilního telefonu.
Má otázka tedy zní, jaký je podle Vás rozumný poměr kombinace synchronní (online hodiny) a asynchronní (samostatné práce apod.) výuky?

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, Pavle - záleží na hodinové dotaci předmětu a nastavení učitele, neexistuje univerzální ideál. Já se třeba v angličtině snažím o 2 x týdně 30 minut a jedno asynchronní zadání. Vřele doporučuju s učiteli v tomto směru komunikovat, je možné, že jsou pod tlakem a nemají náhled na celkovou výuku probíhající ve vaší třídě (vidí jen svůj předmět). Obrátila bych se i na vedení školy (společeně se spolužáky). Ať se daří!

15. 10. 2020
Ptá se: noname

když ředitel školy přepálí on line výuku ( tj. = přetížení dětí i pedagogů )

co s tím ?

Odpovídá: Petra Mazancová

Prostě mu to říct? Je možné, že si to neuvědomuje, popř. Učitelé třeba špatně pochopili pokyny - základem je vždycky komunikace.

15. 10. 2020
Ptá se: Adéla

Dobrý den, paní Mazancová,

chtěla bych se zeptat na to, co je dle Vás lepší řešení - synchronní nebo asynchronní výuka. Všimla jsem si, že u asynchronní si musí žáci hledat svoje skripta, což mi přijde špatně. Myslíte si, že hledání informacích přímo na internetu bez pomoci učitele je dobře?
Dále by mě zajímalo, co si myslíte o povinných kamerách při online výuce

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, povinné kamery nejsou možné, škola nemá právo je nařídit.
Asynchronní výuka nemusí znamenat jen studium učebnice - je to jakákoli výuka, která probíhá na základě zadání učitele a žák si zpracovává úkoly ve své vlastním tempu a sám si rozvrhuje čas. Absolutní nutností při asynchronní výuce je zpětná vazba a reflexe společně se třídou nebo učitelem. Dobře vedená asynchronní výuka může být pro žáky velmi užitečná.
Hledání informací na internetu a jejich následné třídění, ověřování zdrojů a vybírání relevantních informací je jistě dovednost, kterou by škola učit měla.

15. 10. 2020
Ptá se: JARKA

DOBRÝ DEN,CHCI SE ZEPTAT,JAK JE MOŽNÉ,ŽE OPĚT CHODÍ OD UČITELKY MAILY SE ZADÁNÍM ÚKOLŮ A ŽE SE VYMLOUVÁ,ŽE NEMAJÍ ZŚ VYBAVENOU DOSTATEČNOU TECHNIKOU A NEJSOU PŘIPRAVENI NA ONLINE VYUKU/V MAILU TEPRVE ODKAZ NA TEAMS/.POSLANÉ ÚKOLY ZE STŘEDYJSOU NA TŘI DNY A JÁ MÁM POCIT,ŽE TAK NA TÝDEN......MYSLÍM SI,ŽE ONLINE VYÚKA BY MĚLA BÝT JASNÁ VĚC.UČITELÉ JSOU VYSOKOŠKOLÁCI A PC V 21.STOLETI NEZBYTNÉ VYBAVENÍ. TAK JAK ČTU,TAK SI TAKÉ MYSLÍM,ŽE UČITEL BY MĚL UMĚT UČIT I ZA NESTADARTNÍCH PODMÍNEK. V DĚTSKÝCH DOMOVECH VYCHOVATELÉ DOPOLEDNE UČILI A POTOM DĚLALI SVOJI PRÁCI.....VÍM OD KAMARÁDKY......MUSELI TO ZVLÁDNOUT,SICE S VELKM VYPĚTÍM,ALE ZVLÁDLI TO.NABÝVÁM DOJMU,ŽE JEDNODUCHÉ VĚCI SE VE ŠKOLSTVÍ DĚLAJÍ ZBYTEČNĚ SLOŽITĚ.HODNĚ SE MLUVÍ,MÁLO KONÁ.HEZKÝ DEN.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, mohu s vámi v zásadě souhlasit. Proč distanční výuka nefunguje právě na škole, kam chodí vaše dítě - na to je nutné se ptát ředitele, popř. zřizovatele. Ukazuje se, že některé školy opravdu zaspaly a nepřipravily se na aktuálně probíhající krizi včas, ačkoli měly možnost.

15. 10. 2020
Ptá se: bobo

dobrý den, jak je možné, že školy nejsou připraveny na on-line výuku? U nás ve škole na jaře probíhala on-line výuka až po několika týdnech a to jenom v anglickém jazyce. Nyní jsem se dotazoval ve škole, zda jsou připravení na on-line výuku a bylo mi sděleno, že peníze z kraje na zakoupení požadované techniky škola dostane až 22.10.. Poté mohou dokoupit vybavení. Proč dochází k vybavení škol tak pozdě? děkuji za odpověď

Odpovídá: Petra Mazancová

To je dotaz na MŠMT - rozesílání peněz na školy není úplně jednoduchý úkon, do kterého nevidím. Od kolegů ředitelů vím, že dostali na školy “příslib” tedy jakési závazné potvrzení o tom, že prostředky dojdou a utratili je tak vlastně předem (vypůjčili si je z vlastních rozpočtů).

15. 10. 2020
Ptá se: Jirka

A co rodič učitel? Zamyslel se nad tím vůbec někdo??
Ti mají non-stop učit ať už vlastní či cizí. To je dlouhodobě na lázně nebo na cvokhaus.

Odpovídá: Petra Mazancová

Ano! Zamýšlím se nad tím každý den. 😊 (mám 4 děti a dalších asi 150 učím). Je to na cvokhouse. Na druhou stranu – doba je náročná pro všechny, snažím se k tomu přistupovat tak, že oceňuji, že mi zaměstnavatel umožňuje home office a poskytuje techniku, takže z domova učit můžu. Dnes se diskutovalo otevření škol, které aktuálně fungují pro děti zdravotníků také pro pedagogy s malými dětmi, jsem zvědavá, zda tento návrh najde podporu.
Pokud je to i váš případ - držte se!

15. 10. 2020
Ptá se: Honza D.

Dobrý den, chci se zeptat na prostředí základní školy. Kdybyste měla popsat ideálního kooperujícího rodiče - Co by měl učiteli nabídnout? Jako může s učeím na dálku v dialogu "dítě x učitelka" pomáhat? nebo Kde naopak nemá rozhodně vůbec překážet?

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, Honzo, to je zajímavá otázka. Základem by mělo být nastavení komunikace učitel - rodič. Tam, kde to funguje dobře, obě strany dobře vědí, jak si mohou vzájemně pomoct, aby dosáhli cíle.

15. 10. 2020
Ptá se: Hana

Dobrý den, naše škola žákyně deváté třídy nepořádá on-line hodiny téměř vůbec. Místo toho zadává dětem domácí práci, výpisky, úkoly apod. Dcera u těchto úkolů stráví celý den, jelikož se je snaží dělat poctivě. Pochopit látku. Myslíte, že takovýto způsob je správný?? Za tento týden měli jednu on-line hodinu a další již plánována není,

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den,

myslím, si, že takový způsob správný není. Pokud dcera cítí, že je přetěžována, je nutné tuto situaci se školou řešit - obrátit se na učitele, popř. ředitele.

15. 10. 2020
Ptá se: Bruher

Dobrý den, v posledních dnes jsem se často setkal s názorem, že MŠMT by mělo striktněji řídit, jak probíhá online výuka na školách, či stanovit minimální standard pro distanční výuku nebo dokonce zavést "střední článek řízení" pro dohled nad školami. Co o tom soudíte? Děkuji.

Odpovídá: Petra Mazancová

České školy (potažmo ředitelé) mají velkou svobodu. Svoboda jde vždycky ruku v ruce se zodpovědností. Můj názor je, že centrálně řízené školství už jsme měli a děkuji nechci. Ideálem je mít dobré ředitele, kteří školu povedou dobře a dát jim svobodu a zodpovědnost, aby to dělat mohli.
Střední článek řízení je na dlouhou debatu, zejména metodicky by v dané oblasti školám mohl velmi pomoct.

15. 10. 2020
Ptá se: Stella

Dobrý den,
škola nám učitelům nařídila určitý počet on-line hodin, které s dětmi musíme mít. Hodiny se mi líbí a přijdou mi efektivnější než pouhé zadávání samostatné práce. Bohužel, řeším neustále dva problémy. Jeden z nich je chat dětí, který mi i přes daná pravidla neustále zaplňují spamy nebo urážkami spolužáků. Jsou to věci, které se v běžné hodině neobjevují. Rodičům jsem to sdělila, ale dělají mrtvého brouka. Druhý problém jsou rodiče, kteří jsou přítomni výuce a neustále mi do ni zasahují svými názory popř. postupy řešení. Máte nějaký nápad, jak problémy eliminovat? Moc děkuji

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, milá paní kolegyně. Jsem ráda, že jste se vrhla do online hodin a že se vám daří!
Spam v chatu je třeba jasně nastavit v pravidlech pro online hodiny. Pokud pravidla nejdou dodržována, existují technické nástroje, jak dětem v chatu zamezit - zkuste si najít způsob pro svoji platformu.
Rodičům bych napsala a vysvětlila nevhodnost podobného přístupu, nabídla bych možnou přítomnost na jedné hodině, nebo online třídní schůzky. Třeba s vámi taky potřebují komunikovat.

15. 10. 2020
Ptá se: Zuzana

Dobrý den, chci se zeptat jak mají pracovat asistenti se svými svěřenci. Jaké jsou povinnosti asistentů a jaká pravidla. Jaké mají povinnosti rodiče - např. musí být vedena docházka? Jakým způsobem jsou kontrolovány znalosti. Děkuji.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den,

pravidla pro práci asistenta pedagoga nastavuje škola, potažmo učitel, která s AP pracuje.
Docházka se vede, nemusí jít jen o docházku na online hodinách, podstatou docházky může být i odevzdávaná práce. Rodiče samozřejmě mohou děti omlouvat i z distanční výuky.
Ověřování znalostí volí každý pedagog jinak - rozhovorem, zpětnou vazbou, sebehodnocením žáka, v neposlední řadě třeba i testem, pokud je možné jej v online prostředí nastavit.

15. 10. 2020
Ptá se: Walker

Pořád se mluví o problémech dětí a rodičů, ale učitelé se tak nějak pomíjejí. Uvědomuje si vůbec někdo, jak je to náročné pro učitele? Všichni to berou jako samozřejmé, že učitelé budou učit na dálku, ale že by alespoň někdo poděkoval za tu práci navíc?

Odpovídá: Petra Mazancová

Uvědomuju si to dnes a denně a dobrým učitelům svých dětí opakovaně děkuji. Pevně doufám, že i vám rodiče poskytují zpětnou vazbu k vaší práci, milý pane kolego. Držte se.

15. 10. 2020
Ptá se: Hanka

Dobrý den, nebylo by načase zamyslet se nad obsahem toho co se snažíme dostat do hlav dětí (často formou "nalejvárny") všeobecně? Tzv.RVP na www.škol vypadají jako sumarizace toho co by mělo být cílem snad VŠ studií? Sama učím a vím že ve finále děti mají v hlavách zmatek. Systém by stál za to přepracovat. Myslím že je načase.

Odpovídá: Petra Mazancová

Souhlasím. Jen se špatně předělává systém v probíhající krizi, ale věřím, že nás krize ke změně systému "donutí".

15. 10. 2020
Ptá se: Martin

Dobrý den, co říkáte návratu 1. stupně do škol od 2. listopadu? Je to reálné? Je to žádoucí? Je to potřeba? :-) Moc děkuji

Odpovídá: Petra Mazancová

Nejsem epidemiolog.
Nevím, zda je to reálné, bylo by to potřeba. Na druhou stranu situace je, zdá se, opravdu vážná a děti se distančně vzdělávat dají, i ty na prvním stupni (konzultováno dnes s několika skvělými prvostupňovými pedagogy).

15. 10. 2020
Ptá se: Alena

Dobrý den, je podle vás v pořádku, že děti v 1. třídě dostanou zadání: s. 23 celá, podívejte se na video v odkazu atp.? Zpětnou vazbu učitel nechce. Metodické pokyny pro rodiče žádné...

Odpovídá: Petra Mazancová

Ne, není to v pořádku, řešte to, prosím, s paní učitelkou (panem učitelem), popř. s vedením školy.

15. 10. 2020
Ptá se: Lenka

Hezký den,
nepovažuji za vhodné, aby byl běžný rozvrh překlopen do on-line výuky. Dítě začíná v 8.00 hodinou HV. Má 6 hodin denně. Dle sdělení paní ředitelky je systém povinný a nemůže se měnit. Jak vysvětlit paní ředitelce, že 6 hodin v kuse u pc není vhodné?

Odpovídá: Petra Mazancová

Použít manuál MŠMT k distanční výuce, který to jasně říká - https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani.
Držím palce, ať paní ředitelka pochopí.

15. 10. 2020
Ptá se: Honza

Dobrý den,
moc Vám děkuji za to, co v Učitelské platformě děláte. Je to strašně moc potřeba a jelikož spousta lidí má učitele za jakousi samozřejmost, je Vaše činnost o to důležitější, takže díky, ale k věci.

Chci se zeptat na vliv distanční výuky na socializaci (zejména mladších) dětí. Domnívám se, že běžná denní výuka není jen o předání vědomostí, ale z velké části i o tom, že se děti učí složitostem vzájemné interakce a celkově komunikaci a soužití s ostatními. Neobáváte se, že dlouhodobější držení distanční výuky (počítám tam i její zavedení na jaře) bude mít zásadní negativní dopad na děti? Podle mě je tohle v jistém ohledu důležitější, než samotné předávání informací. Plus může vlastně distanční výuka reálně nahradit tu prezenční v oblasti předávání vědomostí? Nedovedu si představit, že bych se na přijímačky připravoval tímto způsobem. Děkuji za odpověď a ještě jednou díky za to, co děláte.
Honza.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, díky za pochvalu naší práce. :-)

Mám úplně stejné obavy jako vy a taky dceru, která nekontakt se spolužáky a třídou nese poměrně těžce. Myslím, že je potřeba neustále opakovat, že distanční výuka na prvním stupni by primárně měla být hlavně o tom, aby dětem umožnila kontakt se spolužáky a učitelem - tzn. kratší dobu, opakovaně, po menších skupinkách...

15. 10. 2020
Ptá se: Jana z Teplic

Přeji hodně sil. Učitelům i rodičům.

Odpovídá: Petra Mazancová

Díky moc!

15. 10. 2020
Ptá se: Jana

Dobrý den, jsem učitelka na SŠ. Žáci v každé hodině dle běžného rozvrhu dostávají učivo, úkoly, prezentace mailem, jen zcela výjimečně mají online hodinu angličtiny. Někteří učitelé jsou z tohoto způsobu výuky unavení, protože u pc stráví mnohdy opravdu celé dny, někteří i noci. Nedovedou si představit, že v tomto tempu pojedou pravděpodobně týdny. Na školení k online výuce jdeme bohužel až na konci měsíce. Existuje podle Vás nějaké řešení, jak z této situace ven? Děkuji

Odpovídá: Petra Mazancová

Ano, pokud máte ve škole nastavenou platformu, nečekejte na školení a zavolejte do ucimeonline.cz - mohli by vám pomoct.
Pokud platformu nemáte, přidejte se na facebook do skupiny Učitelé+ (https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/), je tam neuvěřitlené množství inspirace a kolegů ochotných poradit a pomoct. Držím palce!

15. 10. 2020
Ptá se: Veronika

Myslíte si, že speciální školy jsou otevřené proto, že by děti nezvládly distanční vzdělávání? A stojí to za to zdravotní riziko? Můžeme nechat děti doma a domluvit se na plnění úkolů z domova? Musí nám učitelka vyhovět?

Odpovídá: Petra Mazancová

Dítě omlouvá rodič, věřím, že vám paní učitelka vyjde vstříc, zvlášť když jí sdělíte své obavy.

15. 10. 2020
Ptá se: Tomáš

Vaše odpovědi jsou plné nejasných slov mohlo by, pokuste se, požádejte, poproste, zkuste a pod.. Být Vaším žákem MOHL bych Vás brzy poslat do....
V komerční sféře při poradách musí být při zadání úkolů vždy jasně řečeno kdo úkol udělá, do kdy a jakými prostředky. Při Vašich obratech by se nikdy neudělalo nic.

Díky

Odpovídá: Petra Mazancová

Tomáši, moji žáci mě kupodivu do .... ještě neposlali - naše komunikace je založená na slušnosti a vzájemném respektu. Stojím si za tím, že je to cesta, kterou můžete dojít daleko. ;-) Hezký den!

15. 10. 2020
Ptá se: Kateřina

Dobrý den, nemám žádný dotaz, jen Vám chci poděkovat za Vaše aktivity a angažovanost. Přeji pevné zdraví!

Odpovídá: Petra Mazancová

Díky, vážím si toho. P.

15. 10. 2020
Ptá se: Klára G.

Dobrý den, začala jsem učit teprv tento rok, sotva jsem si zajela systém tak přišla distanční výuka - ráda bych se zeptala jak by podle vás měl vypadat ideální případ dv v hodinách aj? Poměr online hodin a zadaných prací? Případně co v online hodině neopomenout. Učím Aj. Díky za odpověď.

Odpovídá: Petra Mazancová

Nechcete přijít na moji hodinu? ;-) Učím Aj. Zkuste mi napsat - třeba ve skupině Učitelé+ - https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/

15. 10. 2020
Ptá se: Veronika

Dobrý den, proč děti s těžkým mentálním postižením, které navíc mají řadu jiných zdravotních komplikací, mají školu povinnou? Myslím tím speciální třídy, neměla by být docházka alespoň dobrovolná? Řadu dětí vozí rodiče do škol 25 km a někteří z nich dokonce autobusy. Přijde mi to na hlavu postavené, zdravé děti jsou doma, ti nemocné jezdí do škol stále. Dobře jsou ve škole v malém počtu, okolo 10ti osob ve třídě, ale učitelé, asistenti se ve volném čase pohybují bůhví kde. To samé děti, jedná se o děti z celého okresu, z různých rodin, které se pak se sejdou v jedné třídě. Neuvažuje se o uzavřeni těchto tříd, příp. nebude docházka v těchto třídách dobrovolná? Většina rodičů by toto velmi uvítala. Navíc o tom, že postižené děti mají stále školu povinnou, široká veřejnost vůbec neví!

Odpovídá: Petra Mazancová

Máte pravdu neví, MŠMT to dnes zdůvodňovalo tímto způsobem:<br />Zdůvodnění: Na rozdíl od žáků v běžných základních školách, se žáci ve třídách a školách podle § 16 odst. 9 vzdělávají ve stabilních malých skupinách tříd a oddělení školních družin dle druhu zdravotního postižení, a to se stálými pedagogickými pracovníky.Takový způsob výuky nebyl vyhodnocen jako rizikový. Navíc je mnoho žáků s kombinovaným postižením a distanční výuka postrádající přímé sociální kontakty a pedagogickou podporu není úplně efektivní v jejich prospěch, ať se jedná o žáky s těžkým sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, s PAS atd.

15. 10. 2020
Ptá se: Kristýna Novotná

Dobrý den, roste nám nevzdělaná či nedovzdělaná generace dětí? Může se takovéto vypínání a přepínání výuky a improvizované podmínky nějak dlouhodobě na této generaci projevit? Děkuji.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, Kristýno,

to bych opravdu ráda věděla! Chci si myslet, že toto "přepínání" výuky povede k tomu, že školu začneme vnímat úplně jinak... Společnost se rapidně proměnila, škola musí taky. Tak možná nedokážeme napasovat prezenční výuku 20. století do online, ale třeba vlivem krize konečně posuneme co nejvíc škol do 21. století. Je to výzva.

15. 10. 2020
Ptá se: Radim

Dobrý den, jaký je váš názor na psychosociální vývoj dětí v této karanténové a lockkdownové době? Co mohou udělat rodiče, co učitelé?

Odpovídá: Petra Mazancová

Učitelé mohou podporovat děti na dálku (ne každé dítě žije v ideálních rodinných podmínkách) - zajímat se, zjišťovat, proč dítě nekomunikuje, nenechat to být.
Rodičům úplně stačí, když se svými dětmi budou i mimo plnění zadaných úkolů ze školy a složitou ekonomickou situaci. A pokud můžete, vezměte je ven, zatím to jde.

15. 10. 2020
Ptá se: Ivana

Dobrý den, jak se má zapojit do výuky speciální pedagog?
Děkuji za odpověď

Odpovídá: Petra Mazancová

Může vést pedagogickou intervenci u jednotlivých žáků, kteří ji potřebují.

15. 10. 2020
Ptá se: Jarda

Chci se zeptat, zda rodiče mohou být nějak nápomocni učitelům. Teda kromě toho, že jim do online výuky nebudou kecat:-)

Odpovídá: Petra Mazancová

Díky za dobrou otázku - učitelé potřebují podporu a jistě je potěší i vaše pozitivní zpětná vazba. Pokud můžete třeba pomoct s technickým zabezpečením distanční výuky, zkuste to nabídnout...

P.S.: Jako učitelka a máma bych nejvíc ocenila, kdyby mi někdo uvařil :-))

15. 10. 2020
Ptá se: Adéla

Ještě jednou dobrý den,

omlouvám se, že píšu znova, ale co mám dělat, pokud střední škola požaduje po žácích kamery. Prý můžou psát i absenci. A dále u asynchronní si všímam, že některý učitelé nejsou on-line, aby se děti mohly ptát - myslíte si, že je to špatně?

S pozdravem
Adéla K.

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, Adélo, neomlouvejte se.
Chtěla bych po škole ukázat zákon, který jí dává právo kamery vyžadovat. Pokud potřebujete ještě další podporu, napište mi na [email protected].
Myslím si, že u asynchronní výuky učitel online být nemusí (ani by neměl - žák by měl pracovat ve svém vlastním tempu a sám si rozvrhovat práci). Ale je maximálně důležité, aby měl učitel s žáky nastavenou komunikaci - aby věděli, jakým kanálem se mohou ptát a aby se jim dostávalo odpovědí (reakcí).

15. 10. 2020
Ptá se: Tomáš

reaguji na :
Vaše odpovědi jsou plné nejasných slov mohlo by, pokuste se, požádejte, poproste, zkuste a pod.. Být Vaším žákem MOHL bych Vás brzy poslat do....
V komerční sféře při poradách musí být při zadání úkolů vždy jasně řečeno kdo úkol udělá, do kdy a jakými prostředky. Při Vašich obratech by se nikdy neudělalo nic.

Díky
Odpovídá: Petra MazancováTomáši, moji žáci mě kupodivu do .... ještě neposlali - naše komunikace je založená na slušnosti a vzájemném respektu. Stojím si za tím, že je to cesta, kterou můžete dojít daleko. ;-) Hezký den!Nějak jsem si nevšiml, že dnešní svět je postavený na slušnosti a vzájemném respektu. Je to škoda, je to smutné a ale je to tak. Zkusíme tedy poprosit učitele, ředitele a ministra a všem nám bude hezky. Sundejte si batikované triko a vystupte konečně ze svojí sociálně nezávadné bubliny.Díky

Odpovídá: Petra Mazancová

Bohužel nevlastním ani jedno batikované triko. :-)

15. 10. 2020
Ptá se: Andrea

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, proč se stále píše jen o rodičích, kteří se s dětmi učit nechtějí. Naopak ve svém okolí mám mnoho těch, kteří svým dětem rádi pomáhají, chtějí se s nimi učit a vyhrazují si na to i volný čas. Baví je to spolu a užívají si to. Proč se o tomto nikde nepíše? O nadšenýhch rodičích, kteří nakupují interaktivní pomůcky, a snaží se to dělat zábavné, a svým dětem se rádi věnují? Pak to vypadá, že celý národ na své děti kašle.
Děkuji

Odpovídá: Petra Mazancová

Celý národ na své děti nekašle a všichni učitelé nejsou líní flákači. :-) Doba už je taková, že spíš se šíří ty negativní zprávy - můžeme to změnit.

15. 10. 2020
Ptá se: Babijana

Dobrý večer, paní Mazancová... jsem speciální pedagog v PPP Brno. Nemám žádnou otázku. Jen poslouchám a vnímám od rodičů i dětí, jak je situace náročná (i když určitě pro každého jinak). Nejvíce cítím s těmi "začátečníky" ... v loňském školním roce školy bylo málo, letos .... ?? máme spoustu žádostí o vyšetření těch, kteří distanční výuku moc nezvládají. Rodiče i učitelé v tom hledají poruchy učení, které tam nejsou, nebo jsou výukové obtíže spojené se současnou situací. Často sama nevím, pomáhám, kde můžu a nabízím vše, co umím a mohu nabídnout. Díky vám zdravím všechny vytrvalé učitele i rodiče dětí. J.

Odpovídá: Petra Mazancová

Já vám děkuji za vaši podporu dětí a rodičů. :-)

15. 10. 2020
Ptá se: Simona P.

Dobrý den, mě teda přijde, že učitelé v naší škole už vedou tuhle podzimní online výuku mnohem líp, v podstatě nemám připomínek, i učitelky 55+ válí s Teamsy a podobně. A to na jaře ani nevěděli, co to je. Upřímně, moc nechápu školy, které se za tu dobu nikam neposunuly. To se na to úplně vybodly? Vždy´t bylo jasné, že druhá vlna přijde.

Odpovídá: Petra Mazancová

Já to také nechápu. A super, že to u vás ve škole funguje. Díky za ocenění i učitelů a učitelek vyšší věkové kategorie - o věku to opravdu není, spíš o otevřenosti a ochotě se učit.

15. 10. 2020
Ptá se: Adéla

Doufám, že Vám píšu naposled, abyste neskončila v Bohnicích. U našich dětí je asynchronní výuka tak, že místo hodiny dělají práci, a pokud ji neudělají, tak mají absenci. Právě proto mi to připadá divný, že tam občas není učitel, i když chápu, že chtějí pauzu :)

Odpovídá: Petra Mazancová

Je to proti manuálu MŠMT - v asynchronní výuce je podkladem pro docházku VÝSTUP (tedy odevzdaný úkol, prezentace, sloh... apod.)

15. 10. 2020
Ptá se: Isana

Dobrý den, podle toho,co tu čtu, je spousta rodičů postižených dětí, které se o ně bojí a nechtějí je posílat do škol. Na koho se můžeme obrátit, požádat o zvážení povinného chození do škol. Třeba jsou v dané třídě chráněny, ale než se tam dostanou se vystavovány riziku. Nám rodičům se to nelíbí. Vždyť i děti na v prvních třídách, jsou ve stálem kolektivu, učí je 1 pani učitelka a na vesnicích je i maly počet dětí ve třídách. Děkuji

Odpovídá: Petra Mazancová

Napište mi, snad společně vymyslíme, na koho se obrátit. [email protected]

15. 10. 2020
Ptá se: Milan

Dobrý den, jaké máte prosím údaje o nákaze učitelů koronavirem? Prý jsou ještě ohroženější a častější nakažení než zdravotníci. Děkuji moc

Odpovídá: Petra Mazancová

Předevčírem zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, že nakažených učitelů je 4500, víc než zdravotníků.
Patrně se to bude měnit vzhledem k zavřeným školám.

15. 10. 2020
Ptá se: noname podruhé

chtěl bych poděkovat za tuto výměnu názorů a rád bych apeloval na to aby občané ( rodiče ) nevolili populisty, neboŤ volba populistických politiků vede ke špatným důsledkům a prosím, abychom si to pamatovali ....

Odpovídá: Petra Mazancová

Nelze než souhlasit. Hezký večer.

15. 10. 2020
Ptá se: Markéta Vítová

Dobrý den, chci se zeptat, proč 7 hodin sezení "u počítače" vadí, když si dítě klidně může při sledování výkladu učitele lehnout na zem, nebo i dělat stojky a dřepy, aby se protáhlo, ale 7 hodin denně ve školní lavici je OK? Není to spíš o tom, že učitelům prostě lépe vyhovuje zadat domácí práci a ušetřit si 45 minut výkladu?

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrá otázka. Vůbec nedává smysl přenést "výklad" do online hodiny. To už je lepší ho nahrát a dát k dispozici a dítě si ho může pustit v čase, který mu vyhovuje. Online hodina by primárně měla být určena k interakci se žáky.
A 7 hodin ve školní lavici není ok (ale vím, že to je často reál).

15. 10. 2020
Ptá se: Míša

Dobrý den, ráda bych se zeptala, co tedy dělá učitel v době, kdy by správně měl učit ve škole, kvůli uzavření ovšem neučí, ale online výuku má jen třeba hodinu nebo dvě denně, bere normální plat , tak co po zbytek dopoledne dělá???

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, dobrá otázka. Tak to vám můžu říct docela přesně, protože v tom už nějaký čas jedu (učím na SŠ, takže jsme v distanční výuce už déle):
1. připravuje online hodiny - trvá to násobně déle než příprava na prezenční výuku. Není výjimkou 2 - 3 hodiny přípravy na jednu online hodinu.
2. koncipuje zadání na asynchronní výuku (samostatnou práci/spolupráci žáků) - srozumitelně postavit úkol, odkazy, pravidla pro zpracování, pravidla a datum pro odevzdání
3. opravuje a poskytuje zpětnou vazbu k těm zadáním, která mu už žáci vrátili
4. komunikuje se žáky a je k dispozici pro jejich dotazy, nejasnosti, ale často i obavy a smutky.

15. 10. 2020
Ptá se: Iva

Dobry den,chci se zeptat jak má vypadat on-line výuka pro první ročník.Dcera chodí do 3.tridy a má jednu hodinu denně a učitelka snimi kontroluje jen úkoly které já sní cele odpoledne dělám protože jich má každý den aspoň 4. Když má hodinu anglictiny(jednou tydne) se normálně učí.
Příští týden s nimi učitelka chce vytvářet nějaké veci jako při výtvarné výchově!
Myslela jsem,ze se snimi bude normálně učit.
Předem děkuji za odpověď

Odpovídá: Petra Mazancová

Dobrý den, toto nastavení pro třetí třídu mi přijde docela v pořádku. Na prvním stupni je velmi těžké (ne-li nemožné) se bez pomoci rodičů obejít. Paní učitelka postupuje dobře v tom, že dětem poskytuje zpětnou vazbu a umožňuje jim sociální kontakt v rámci třídy. Pokud ale děláte s dcerou úkoly celé odpoledne, zkuste paní učitelce napsat, jestli by množství úkolů zvážila. Není možné, aby dcera vypracovala některé úkoly dopoledne samostatně (nevím, kdo ji hlídá) a spolu byste to odpoledne jen kontrolovaly?

15. 10. 2020
Ptá se: Markéta Vítová

Dobrý den,
ještě navážu na svůj předchozí dotaz. Nevím samozřejmě, jak je to nyní, ale když já jsem chodila za ZŠ a na střední školu, výklad spočíval v tom, že učitel vysvětloval novou látku a žáci sledující výklad se průběžně hlásili s dotazy k tomu, čemu neporozuměli, případně s připomínkami k probíranému tématu. Jak byste si představovala, že se to bude dít, pokud učitel výklad nahraje?

Odpovídá: Petra Mazancová

Předpokládám (a od kolegů, co videa nahrávají i vím), že natočený výklad samozřejmě také může vést k dotazům - ty však nejsou pokládány v reálném čase, ale můžou být položeny písemně nebo na příštím online setkání.
Ideální součástí by mohl být pracovní list, který by na konci zjišťoval, zda žák látku pochopil, popř. identifikoval nejasnosti. ("pokud na tuto otázku neznáš odpověď, podívej se na třetí část videa ještě jednou, nebo se zeptej na příští online hodině")

15. 10. 2020
Ptá se: Martina

Dobrý večer, dnes jsem poslouchala online výuku dcery (7. ročník) , český jazyk. Část hodiny procvičovali slovesné rody, činný a dva trpné - opisný a zvratný. Většina dětí nebyla schopná dát sloveso do správného tvaru, u tří dlouhých cvičení, kdy se střídali nahlas. Poté přesto následoval test na tuto látku, známky jsou normálně zapisovány, stejnjako na jaře.
Jak by mělo vypadat procvičování a především známkování v online výuce - váha známek odpovídá běžnému stavu výuky, za 40% bodů v testu je již nedostatečná, což mi v této nestandartní době nepřijde vůči dětem ideální... Děkuji a mnoho sil vám i 4V.

Odpovídá: Petra Mazancová

Díky, 4V budu pozdravovat :-)
Také mi to nepřijde ideální - i známky z testu by měly paní učitelku upozornit, že zřejmě většina dětí látku neovládá... Poskytla bych paní učitelce v tomto směru zpětnou vazbu - je zjevně potřeba látku více procvičit než je přistoupeno k testu.
Zajímalo by mě jakým způsobem děti test psaly...

15. 10. 2020
Ptá se: Julie

Vážená paní Mazancová,
učím AJ na SŠ a měla bych rychlý dotaz z jiného soudku. Jak pohlížíte na novou maturitní vyhlášku? Jste s ní ok? A trošku konkrétnější dotaz - nevíte, jak je to s odbornou části ústní zkoušky? Musí být také monotematická tedy je třeba skloubit nevím otázku Marketing a management v rámci tématu Příroda? (doufám, že se ptám srozumitelně).

Sledujeme s kolegyní dění na Učitelé+, jsme za to rády, moc děkujeme, že nás reprezentuje někdo, jako Vy. Poslední dotaz - můžu se taky přijít podívat na Vaši online hodinu? Moc děkuji 😊

Odpovídá: Petra Mazancová

Jasně, přijďte, napište mi. :-) To budu mít trému :-).

Maturitní vyhlášku považuji u jazyků za krok zpět a taky mi vadí, že se mění maturita takto zásadně v dnešní složité situaci. Na váš dotaz ale nedokážu odpovědět, ještě nemám vyhlášku nastudovanou, omlouvám se. Mám pocit, že monotematická prostě být musí.

15. 10. 2020
Ptá se: Oveckova

Dobrý večer, málo se řeší otázka software pro připojení na online výuku. Mnohé software "zdarma" mají velký problém s předáváním údajů o uživatelích (lokace, vybavení počítače, někdy i historie online aktivit apod.) firmám, které s profily uživatelů obchodnují na trzích s online reklamou. Měla by UP zájem pomoci s doporučováním bezpečných software, které jsou i privacy-friendly. Je problém, když stát řes povinnou školní výuku nutí žáky, pedagogy i jejich rodiny používat aplikace, které shromažďují osobní data takové masy lidí pro komerční účely.

Odpovídá: Petra Mazancová

Omlouvám se, ale tomuto problému do hloubky nerozumím (zkusím si o tom něco zjistit). Nicméně doporučuji se s vaším podnětem obrátit na https://cesko.digital/, určitě by je to zajímalo a byli by pro vás relevantnějšími partnery.

15. 10. 2020
Ptá se: Jitka Fučíková

Dobrý den. Dnes se mě naštval požadavek učitelky, že má dcera vypracovávat úkoly přesně v době, kdy by měla daný předmět. Bohužel dcera není PC zdatná, neumí otevřít ten program a už vůbec ne tam přiložit hotový úkol a odeslat ho. Učitelka hrozí, že bude dětem psát absence, proti čemuž jsem se ohradila. Má na tento požadavek právo? Děkuji za odpověď.

Odpovídá: Petra Mazancová

Taky by mě ten požadavek naštval a považuji ho za špatný. Podstata asynchronní výuky je ta, že žák pracuje ve svém vlastním tempu a podle svého časového plánu. Absenci by při odevzdaném úkolu učitelka psát neměla, při tomto druhu výuky se jako účast bere odevzdaný / splněný úkol.

 

Právě se děje

Další zprávy