Analýza: Tři adepti do Rady ČT prošli nezákonně, do volby může vstoupit Ústavní soud

Jan Horák Jan Horák
7. 5. 2021 6:12
Poslanecká sněmovna by neměla hlasovat o nových členech Rady České televize, jak jim je navrhl volební výbor. Vyplývá to z analýzy, kterou má Aktuálně.cz k dispozici. Podle ní u několika kandidátů výbor nepostupoval v souladu se zákonem. V důsledku mohl nepřípustně zasáhnout do práv uchazečů, které vyřadil. Jeden z neschválených kandidátů už avizoval, že je připravený podat ústavní stížnost.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Mirko Kašpar

Členy Rady České televize, jež je kontrolním orgánem klíčového média veřejné služby v zemi, volí Poslanecká sněmovna. Kandidáty doporučuje plénu volební výbor, jenž má záležitosti týkající se médií v kompetenci. Z 54 uchazečů výbor nominoval dvanáct finalistů (jeden z nich, Jiří Grund, v pondělí odstoupil). Z nich následně sněmovna vybere čtveřici nových radních.

"Jmenování kandidáta navrženého nezpůsobilým subjektem, jakož i jeho předložení Poslanecké sněmovně k volbě volebním výborem, je v rozporu se zákonem a může zasáhnout do ústavně zaručených práv kandidátů, a to především do práva podílet se na správě veřejných věcí a práva na rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím," zní jeden z hlavních závěrů analýzy, již Aktuálně.cz získalo.

Expertizu vypracovala právní kancelář specializující se na mediální právo, kterou oslovila Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky. Přestože horní komora parlamentu do volby radních nezasahuje, z podstaty věci se mediální problematice věnuje. "Volbou i dalšími věcmi, které se týkají České televize a Rady ČT, jsme se docela intenzivně zabývali," vysvětlil Aktuálně.cz motiv k zadání analýzy předseda komise David Smoljak (STAN).

Posuzovat spolky podle zákona

Podstata expertizy je jednoduchá. Aby mohl sněmovní volební výbor uvažovat o doporučení některého ze zájemců o členství v Radě ČT plénu, dotyčného musí navrhnout příslušná organizace. Takový spolek je podle zákona o České televizi povinný reprezentovat kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické či národnostní zájmy.

Z výsledků analýzy plyne, že tři z dvanácti finalistů se do užšího výběru neměli dostat. Jde o Pavla Černého, Jaroslava Kravku a Karla Nováka. Zásadní problém spočívá v tom, že nominaci získali od neoprávněných spolků či organizací. Volební výbor je tedy podle expertizy měl vyřadit.

"U jednotlivých subjektů jsou zjistitelné indikátory, které mohou nasvědčovat tomu, zda daný zájem skutečně představují, či nikoliv," stojí v analýze. Podmínky jsou, zda náplní spolku je zájem určený zákonem, aktivní činnost a pevná pozice v dané oblasti. "Všechny výše uvedené i další atributy jednotlivých nominujících subjektů je však nutno vždy vykládat ve vzájemné souvislosti," upozorňuje expertiza.

Zásadní pochybnosti o nominujících

Pavla Černého vyslal do volby spolek Liga Libe, Jaroslav Kravka získal nominaci od organizace Pétanque club Brněnští draci a Karla Nováka navrhl Nadační fond Filantia. Autoři analýzy ověřili, že žádný z nich neodráží veřejný zájem požadovaný zákonem. Liga Libe je politická organizace, Brněnští draci se věnují sportu a skutečnou aktivitu Nadačního fondu Filantia nelze dostupnými informacemi doložit.

"Jednoznačně vyšlo najevo, že jsou dost zásadní pochybnosti o nezpůsobilosti těch nominujících organizací," podotkl senátor Smoljak. Volební výbor podle analýzy selhal v tom, že neprověřil legitimitu spolků. Úkolem poslanců na plénu je tento nedostatek zahladit. Na seznam finalistů by dle analýzy neměli nahlížet jako na hotovou věc, tím méně u kandidátů Černého, Kravky a Nováka.

Senátor David Smoljak.
Senátor David Smoljak. | Foto: Milan Říha

"V případě, že Poslanecká sněmovna zjistí, že jí byl předložen nezpůsobilý kandidát či kandidát navržený nezpůsobilým subjektem, lze proto doporučit, aby Poslanecká sněmovna volbu členů rady neprovedla a pověřila volební výbor opakovaným podrobným posouzením všech kandidátů a nominujících subjektů, včetně kandidátů v původním předvýběru vyřazených," stojí v expertize.

Možná náprava ve sněmovně

Smoljak se přitom minulý týden dosud posledního jednání volebního výboru jako host zúčastnil, jeho členům zmíněnou analýzu prezentoval. Výbor ovšem postoj k finalistům nezměnil. Místopředseda výboru Tomáš Martínek (Piráti) navrhoval, aby jeho kolegové stanovisko revidovali. Nicméně výbor ve výsledku vzal právní závěry pouze na vědomí.

"Beru to tak, že pro většinu výboru neměla analýza smysl. Většina ANO, SPD a KSČM neudělá nic, co by volbu radních tak, jak je nyní připravená, mělo ohrozit. Do budoucna bychom chtěli zákon napravit tak, aby existovala možnost soudního přezkumu," řekl Aktuálně.cz Martínek. Plénum by mělo důkladně zvážit, zda nominace nevrátit výboru, nebo minimálně nebrat v úvahu kandidáty Černého, Kravku a Nováka.

Rada České televize

  • Rada České televize je kontrolní orgán klíčového média veřejné služby. Jmenuje a odvolává ředitele televize, schvaluje její závěrečný účet nebo projednává výroční zprávy. Současně vyřizuje stížnosti diváků na obsah vysílání. Schvaluje také výroční zprávy, které obhajuje ve volebním výboru Poslanecké sněmovny. Rada má patnáct členů, které na šestileté funkční období volí Poslanecká sněmovna, která je též může odvolat.

Pokud by sněmovna do rady poslala právě zmíněnou trojici, riskovala by řízení u Ústavního soudu. Podle analýzy je tento scénář reálný. "Při absenci řádného posouzení způsobilosti kandidátů i navrhujících organizací je možné zasáhnout do ústavou chráněných práv ostatních kandidátů, (…), a vystavit tak Radu ČT možnosti zrušení usnesení Poslanecké sněmovny o volbě do Rady ČT Ústavním soudem."

Otevřít téma před Ústavním soudem

Jeden z vyřazených uchazečů, novinář Michal Klíma, nominovaný dvěma náboženskými organizacemi, už avizoval, že je připravený se na Ústavní soud obrátit. "Podám stížnost, pokud sněmovna bude volit na základě předvýběru volebním výborem, který podle mého názoru proběhl v rozporu se zákonem," sdělil Aktuálně.cz Klíma.

Někteří další neschválení kandidáti připouštějí, že by se k jeho podnětu připojili. Jedním z nich je akademik a sociolog médií Jaromír Volek. "Konečně by se mohlo téma výběru radních do mediálních rad otevřít na tak respektovaném fóru, jako je Ústavní soud. Mohl by nabídnout interpretaci, do jaké míry jsou pravidla vymezená v zákoně závazná," řekl Aktuálně.cz.

Sněmovna měla nové čtyři radní zvolit 4. května. Na tento bod se však nedostalo kvůli uzavřenému jednání o okolnostech cesty ministra Jana Hamáčka do Moskvy. Podle informací Aktuálně.cz by se poslanci mohli vrátit k volbě v týdnu od 24. května. Nové složení rady je důležité pro pozici generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Největší hlasovací sílu mají ANO, SPD a KSČM, které jsou k televizi pod současným vedením kritické.

 

Právě se děje

Další zprávy