PODÍVEJTE SE: Češi, které prezident Klaus ocenil

29. 10. 2007 14:35
Ocenění dostalo celkem 24 osobností
Prezident Václav Klaus na slavnosti ve Vladislavském sále
Prezident Václav Klaus na slavnosti ve Vladislavském sále | Foto: Ondřej Besperát

Praha - Prezident Václav Klaus rozdal při oslavách 28. října nejvyšší státní vyznamenání. Slavnosti ve Vladislavském sále Pražského hradu předcházel už tradičně projev hlavy státu.

Pro Klause to bylo popáté a možná naposledy: Na začátku nového roku budou zákonodárci rozhodovat, kdo se stane novým českým prezidentem. Průzkumy zatím favorizují právě bývalého šéfa ODS.

Hosté na Hradě a diváci u televize v Klausově projevu slyšeli, jakým způsobem obhájit domácí prostor v globalizovaném světě. Češi by se měli vymezit především proti Evropské unii, Rakousku a Německu.

Kdo letos získal ocenění?

Foto: Aktuálně.cz
ŘÁD BÍLÉHO LVA VOJENSKÉ SKUPINY
Foto: Aktuálně.cz

plukovník v.v. Stanislav Hnělička

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Foto: Ondřej Besperát
 • Plukovník Stanislav Hnělička patří k hrdinům naší zahraniční armády za druhé světové války.
 • Bojoval na Středním východě a na západní frontě, kde byl vážně raněn v bojích u Dunkerque. Za své bojové hrdinství byl vyznamenán nejvyššími našimi i zahraničními vojenskými vyznamenáními.
 • Po roce 1989 aktivně působí v Československé obci legionářské. Letos v únoru se dožil 85 let.

štábní kapitán Rudolf Hrubec, in memoriam

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Foto: www.valka.cz
 • Štábní kapitán Rudolf Hrubec, rodák z jihočeských Bernartic, byl velkou osobností československého zahraničního odboje za druhé světové války.
 • Jako velitel výcviku československých parašutistů ve Velké Británii sehrál významnou úlohu při přípravě atentátu na Heydricha, od jehož provedení uplynulo právě letos 65 let.
 • Stal se parašutistickou legendou našeho zahraničního vojska. Zahynul při plnění bojového úkolu v severní Itálii 11. září 1944.
 • Po atentátu na Heydricha zemřelo na nacistických popravištích 33 občanů Bernartic, mezi nimi celá rodina štábního kapitána Hrubce.
Foto: Aktuálně.cz
ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
Foto: Aktuálně.cz

Vladimír Bystrov

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Vladimír Bystrov, publicista, filmový kritik a překladatel převzal od prezidenta Řád T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Vladimír Bystrov, publicista, filmový kritik a překladatel převzal od prezidenta Řád T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. | Foto: Ludvík Hradilek
 • Vladimír Bystrov je český publicista, filmový kritik a překladatel. Dlouhodobě se veřejně angažuje ve prospěch demokracie a svobody v naší zemi.
 • V roce 1993 založil Výbor "Oni byli první", který se zasloužil o občanskou a morální rehabilitaci příslušníků porevoluční antibolševické emigrace z Ruska, kteří na území naší země nalezli nový domov.
 • Po roce 1945 byli odvlečeni do stalinských táborů, odkud se většina z nich nikdy nevrátila. Díky němu tato tragická etapa našich dějin není zapomenuta a zůstává pro nás trvalým mementem.

plukovník v.v. Jiří Formánek

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Foto: Ludvík Hradilek
 • Plukovník Jiří Formánek aktivně bojoval proti totalitě.
 • Po roce 1948 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde se zapojil do zpravodajské činnosti proti československému komunistickému režimu.
 • Po ilegálním návratu vybudoval na našem území zpravodajskou síť. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen na 21 let. V nejtěžších žalářích prožil 14 roků a poté byl až do roku 1989 režimem perzekuován.
 • Je aktivním členem Vojenské sekce Konfederace politických vězňů ČR.

František Zahrádka

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Foto: Ondřej Besperát
 • František Zahrádka byl za svůj otevřený odpor a aktivitu proti komunistickému režimu v roce 1949 zatčen a odsouzen na 20 let za špionáž a velezradu.
 • V uranových dolech strávil jako vězeň 13 let.
 • Nyní spravuje Muzeum 3. odboje v Příbrami, kde zpracovává historii československých pracovních táborů.
 • Aktivně působí v Konfederaci politických vězňů.
Foto: Aktuálně.cz
MEDAILE ZA HRDINSTVÍ
Foto: Aktuálně.cz

Nadpraporčík Marek Král

za hrdinství při záchraně lidského života

nadporučík Marek Král
nadporučík Marek Král | Foto: Ludvík Hradilek jr.
 • Nadpraporčík Marek Král, narozen v dubnu 1978, je příslušníkem útvaru rychlého nasazení Policie ČR.
 • Vykonal během mise v Afghanistánu hrdinský čin, když 1. května 2007 v bojovém střetu dokázal ochránit pracovníka zastupitelského úřadu ČR před útokem místních ozbrojenců a byl při tom útočníky zraněn.

Nadpraporčík Marián Šovčík

za hrdinství při záchraně lidského života

Foto: Ludvík Hradilek
 • Nadpraporčík Marián Šovčík, narozen v říjnu 1965, je příslušníkem útvaru rychlého nasazení Policie ČR.
 • Za svého působení v Afghánistánu projevil dne 1. května 2007 hrdinství při ochraně života pracovníka velvyslanectví ČR před útokem místních ozbrojenců a byl při tom v boji zraněn.
Foto: Aktuálně.cz
MEDAILE ZA ZÁSLUHY
Foto: Aktuálně.cz

Sestra Marie Goretti Boltnarová

za zásluhy o stát v oblasti výchovy

Foto: Ludvík Hradilek
 • Sestra Marie Goretti Boltnarová, narozena 1.1.1934, je členkou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
 • Celý svůj život zasvětila péči o nemocné, seniory, tělesně i mentálně postižené, obyvatele dětských domovů a nápravných ústavů a oběti přírodních katastrof.
 • Svou neúnavnou aktivitou pomáhá jak postiženým spoluobčanům vyrovnávat se s těžkým životním údělem, tak řadě zdravotnických a sociálních zařízení v celé republice získávat prostředky a vybavení pro poskytování kvalitní péče.

Prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Foto: Aktuálně.cz
 • Profesorka Dagmar Čapková, narozena 13.9.1925, je světově uznávanou komenioložkou.
 • Patří mezi nejvýznamnější badatele jak o díle a odkazu J.A. Komenského, tak o dějinách vzdělanosti a filozofii pedagogiky.
 • Její rozsáhlé vědecké, ediční a interpretační dílo má v tomto oboru zásadní význam a získalo široký ohlas v zahraničí.

Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Foto: Matematický ústav Akademie věd
 • Profesor Miroslav Fiedler, narozen 7.4.1926, je světově uznávaným českým matematikem.
 • Zásadního posunu vědeckého poznání dosáhl především v oblasti lineární algebry a teorie grafů. Jeho práce si získaly mimořádný ohlas v zahraničí.
 • Za svou vynikající vědeckou, popularizační a organizační činnost získal řadu našich i zahraničních ocenění.

Anna Honová

za zásluhy o stát

Foto: Ludvík Hradilek
 • Anna Honová, narozena 8.8.1926, se hned po únoru 1948 zapojila do protikomunistického odboje a za svou činnost byla několik let vězněna.
 • V roce 1968 patřila k zakladatelům a aktivním představitelům organizace politických vězňů K 231, což jí přineslo další dlouholetou perzekuci ze strany totalitního režimu.
 • V roce 1989 stála u zrodu Konfederace politických vězňů, v jejíchž řadách se stále aktivně angažuje za svobodu a demokracii v naší zemi.

Jiří Horčička, in memoriam

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Alexandr Janovský
 • Režisér Jiří Horčička patřil k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem rozhlasové tvorby uplynulého století.
 • Svými novátorskými uměleckými postupy zpřístupnil generacím rozhlasových posluchačů řadu stěžejních děl českého i světového dramatického umění. Jeho dílo získalo řadu domácích i zahraničních ocenění.
 • Jiří Horčička zemřel letos 27. března v den svých 80. narozenin.

Václav Hudeček

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Stránky V.Hudečka
 • Václav Hudeček, narozen 7.6.1952, je světově proslulý český houslový virtuos.
 • Je laureátem řady významných mezinárodních ocenění, spolupracuje s vynikajícími orchestry a vystupuje na prestižních koncertních pódiích celého světa.
 • Působí rovněž jako pedagog.

Ilja Hurník, DrSc.h.c.

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Ondřej Besperát
 • Ilja Hurník je všestrannou osobností českého hudebního umění.
 • Je autorem rozsáhlého operního, symfonického, komorního i vokálního díla. Proslul rovněž jako klavírní interpret a propagátor hudby. Je znám i jako spisovatel a pedagog.
 • Jeho tvorba získala řadu ocenění doma i v zahraničí.
 • Letos oslaví 85. narozeniny.

JUDr. Milan Kantor

za zásluhy o stát

Foto: Ondřej Besperát
 • JUDr. Milan Kantor, narozen 27.2.1925, se za války aktivně účastnil domácího protinacistického odboje.
 • V roce 1949 z politických důvodů emigroval do Austrálie, kde od roku 1991 působí jako honorární generální konzul České republiky.
 • Celý život se věnoval pomoci českým exulantům a české krajanské komunitě v Austrálii, na jejíž podporu velkoryse přispívá. Svou celoživotní aktivitou prokázal oddanost naší zemi a národu a jeho svobodě.

MUDr. Tomáš Klíma

za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy

Foto: 1lf UK
 • MUDr. Tomáš Klíma, narozen 10.9.1931, je americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny.
 • V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích, který jim umožňuje seznamovat se s nejmodernějšími léčebnými postupy a aplikovat je v našem zdravotnictví. Tento program významně přispěl ke zvýšení kvality a úrovně mnoha lékařských oborů v ČR.
 • Aktivita MUDr. Klímy je příkladem nezištné pomoci české medicíně a naší zemi vůbec.

Doc. PaedDr. Pavel Kolář

za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy

Foto: Čt
 • Docent Pavel Kolář, narozen 5.2.1963, je u nás i v zahraničí uznávaný odborník v oboru fyzioterapie.
 • Originálním způsobem rozvinul problematiku motorického pohybového vývoje v aplikaci na diagnostiku a léčení poruch hybného systému.
 • Vynikl rovněž ve fyzioterapii v oblasti vrcholového sportu. Pedagogicky působí na českých i zahraničních univerzitách.

Jiří Kout

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Dirigent Jiří Kout byl při přebírání ocenění viditelně dojat.
Dirigent Jiří Kout byl při přebírání ocenění viditelně dojat. | Foto: Ondřej Besperát
 • Jiří Kout je světově proslulý český dirigent, který za léta svého působení na předních scénách a při spolupráci s renomovanými hudebními tělesy vykonal mnoho pro českou hudbu a hudební kulturu. P
 • ro svůj nesouhlas se sovětskou okupací byl diskriminován a posléze emigroval.
 • V současnosti působí jako šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.
 • Letos se dožívá 70 let.

Prof. Ludvík Kundera

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Ministerstvo kultury
 • Profesor Ludvík Kundera, narozen 22.3.1920, je velký český spisovatel, jehož rozsáhlá nonkonformní básnická, prozaická a dramatická tvorba významně obohatila českou literaturu.
 • Proslul také jako znamenitý překladatel, především z německé literatury.
 • Je rovněž autorem vynikajících literárněvědných a uměnovědných studií.
 • Pro svou uměleckou orientaci a kritické názory byl minulým režimem dlouhodobě perzekvován.

plukovník v.v. Ladislav Sitenský

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Mč Praha2
 • Plukovník Ladislav Sitenský, narozen 7.8.1919, je významný český fotograf.
 • Ve svých fotografických cyklech zachytil boje na západní frontě za druhé světové války, jichž se účastnil jako příslušník československé zahraniční armády.
 • Dalšími stěžejními tématy jeho tvorby jsou krajina a Praha.
 • Je držitelem mnoha vysokých vojenských vyznamenání a prestižních uměleckých ocenění.

Jiří Stivín

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiří Stivín bez čepice, přesto spokojen. Zasloužil se o stát v oblasti kultury a umění
Jiří Stivín bez čepice, přesto spokojen. Zasloužil se o stát v oblasti kultury a umění | Foto: Ludvík Hradilek
 • Jiří Stivín, narozen 23.11.1942, je výrazná a originální osobnost české hudební scény.
 • Multiinstrumentalista, hudební skladatel a pedagog, který ve své bohaté umělecké činnosti obsáhl řadu hudebních stylů a žánrů, které dokáže virtuózně interpretovat a novátorsky rozvíjet.
 • Je autorem mnoha děl z nejrůznějších hudebních oborů.

Jan Šrámek

za zásluhy o stát

Foto: Ondřej Besperát
 • Jan Šrámek se v roce 1949 aktivně zapojil do odboje proti komunistickému režimu.
 • V roce 1950 byl zatčen a odsouzen k 12 letům žaláře a konfiskaci veškerého majetku. 9 let pak strávil v uranových dolech.
 • Rehabilitace se dočkal až po roce 1989.
 • Vyjádřením jeho celoživotní oddanosti demokracii a svobodě v naší zemi je socha T.G. Masaryka v Jaroměři, jejíž obnovení inicioval a umožnil. Letos dovršil 85 let.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz
 • Profesor Jiří Vorlíček, narozen 24.10.1944, je přední český onkolog, předseda České společnosti onkologické.
 • Jako vynikající lékař a vědec má významnou zásluhu na rozvoji onkologie a komplexní péče o těžce nemocné u nás.
 • Je autorem rozsáhlého odborného díla a držitelem mnoha vědeckých ocenění.

Páter Jan Zemánek, CSsR

za zásluhy o stát

Foto: Katolický týdeník
 • Páter Jan Zemánek, narozen 23.1.1925, byl jako příslušník řádu redemptoristů vystaven dlouhodobé perzekuci komunistického režimu a nakonec v 60. letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 let těžkého žaláře.
 • Po propuštění se věnoval pastorační činnosti. Po roce 1989 byl provinciálem kongregace a zasloužil se o obnovu církevního života u nás.
 • Řadu let se věnoval duchovní péči o delikventy v nápravných zařízeních.

Kdo dostal státní vyznamenání v loňském roce? Kameraman Miroslav Ondříček, běžkyně Kateřina Neumanová či zesnulý herec Boris Rösner. Na loňské oceněné se podívejte ZDE.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 14 minutami

Kajakářka Galušková postoupila do finále MS ve vodním slalomu

Kajakářka Antonie Galušková postoupila do finále mistrovství světa ve vodním slalomu. Předloňská juniorská mistryně světa obsadila v dnešním semifinále v Bratislavě páté místo. Vypadly naopak olympionička Kateřina Minařík Kudějová a Lucie Nesnídalová. Semifinálovým sítem neprošly ani obhájkyně titulu Eva Tercejlová ze Slovinska a trojnásobná mistryně světa Jessica Foxová z Austrálie.

Dvacetiletá Galušková postupovala ze druhé kvalifikační jízdy, takže jela v semifinále už jako pátá. Všechny branky projela čistě a neudělala výraznější chybu a dostala se do čela. Nakonec ji předjely jen čtyři ze zbývajících 25 závodnic. Při premiéře na seniorském MS si tak vyjela finále. "Je to úplně neuvěřitelné. Před jízdou jsem na tom nebyla psychicky nejlíp. Půl hodiny před semifinále jsem brečela, protože to pro mě bylo strašně psychicky náročné, ale pak jsem si povídala s tátou a trenérem a natolik mě uklidnili, že jsem mohla jet s klidnou hlavou. A když jsem dojela do cíle, měla jsem z toho dobrý pocit," svěřila se.

Řada kajakářek v semifinále chybovala. Jízda se nevyvedla ani Minařík Kudějové, která po doteku osmé branky ztratila hodně času v protivodné dvacítce a stejně jako na mistrovství Evropy a olympijských hrách skončila před branami finále. "Začátek jsem jela dobře, ale pak mi odešly ruce. Nemohla jsem pořádně zabrat a ztrácela jsem všude," řekla po konečné 15. příčce. Podepsalo se na ní nachlazení, od středy ji trápila rýma. "Ale za ty dva dny jsem se vykurýrovala, dneska jsem už byla fakt dobrá. Ale možná to tam zůstalo," uvažovala.

Nadějně se vyvíjela jízda Nesnídalové, která ale ztratila v závěru a obsadila 18. pozici. Světová šampionka z roku 2019 Tercejlová pádlem odhodila tyčku na deváté brance a dostala padesátisekundovou penalizaci. Australská superhvězda Foxová, která jela jako poslední, po dojezdu figurovala na vedoucí pozici, ale pak dostala padesátisekundovou penalizaci za špatný průjezd dvanácté branky. Nedostala do branky celou hlavu, což rozhodčí potvrdili z videozáznamu.

O finálovou účast nyní bojují kajakáři včetně českého tria Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Vavřinec Hradilek.

Zdroj: ČTK
před 31 minutami

Po střetu s nákladním vozem zemřel na Semilsku v pátek odpoledne zhruba pětadvacetiletý řidič osobního vozu

Tragická nehoda se stala u obce Horka u Staré Paky. ČTK to v sobotu řekl regionální mluvčí policie Vojtěch Robovský. Okolnosti nehody policie dál šetří. V září je to druhá smrtelná nehoda v Libereckém kraji. 

před 55 minutami

V souvislosti s kampaní před nedělními parlamentními volbami v Německu zaznamenala policie více než 4200 trestných činů

Informoval o tom v sobotu list Die Welt, který se dotazoval úřadů v jednotlivých spolkových zemích. V roce 2017 den před parlamentními volbami informovaly úřady o 3660 trestných činech. Velkou většinu zaznamenaných trestných činů tvoří poškození cizí věci, většinou volebních plakátů. Policie se ale musela v souvislosti s volbami zabývat i násilnými trestnými činy či urážkami na cti.

před 1 hodinou

Spilková je po prvním kole turnaje v Arkansasu pátá

Golfistka Klára Spilková výborně rozehrála turnaj LPGA v Rogersu a po prvním kole Arkansas Championship se dělí o páté místo. Česká olympionička zahrála šest ran pod par a ztrácí dva údery na vedoucí trojici, kterou tvoří Australanka Katherine Kirková a Korejky Či Un-i a Kim A-lim.

Spilková začala eaglem na úvodní čtyřparové jamce. Na další jamce přidala birdie, kterých v prvním kole zaznamenala celkem pět. Chybovala jen na dvanácté jamce, kde zahrála bogey. O páté místo se šestadvacetiletá česká golfistka dělí s dalšími čtyřmi hráčkami.

Tříkolový turnaj v Rogersu se hraje s dotací 2,3 milionu dolarů.

Zdroj: ČTK
Další zprávy