PODÍVEJTE SE: Češi, které prezident Klaus ocenil

29. 10. 2007 14:35
Ocenění dostalo celkem 24 osobností
Prezident Václav Klaus na slavnosti ve Vladislavském sále
Prezident Václav Klaus na slavnosti ve Vladislavském sále | Foto: Ondřej Besperát

Praha - Prezident Václav Klaus rozdal při oslavách 28. října nejvyšší státní vyznamenání. Slavnosti ve Vladislavském sále Pražského hradu předcházel už tradičně projev hlavy státu.

Pro Klause to bylo popáté a možná naposledy: Na začátku nového roku budou zákonodárci rozhodovat, kdo se stane novým českým prezidentem. Průzkumy zatím favorizují právě bývalého šéfa ODS.

Hosté na Hradě a diváci u televize v Klausově projevu slyšeli, jakým způsobem obhájit domácí prostor v globalizovaném světě. Češi by se měli vymezit především proti Evropské unii, Rakousku a Německu.

Kdo letos získal ocenění?

Foto: Aktuálně.cz
ŘÁD BÍLÉHO LVA VOJENSKÉ SKUPINY
Foto: Aktuálně.cz

plukovník v.v. Stanislav Hnělička

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Foto: Ondřej Besperát
 • Plukovník Stanislav Hnělička patří k hrdinům naší zahraniční armády za druhé světové války.
 • Bojoval na Středním východě a na západní frontě, kde byl vážně raněn v bojích u Dunkerque. Za své bojové hrdinství byl vyznamenán nejvyššími našimi i zahraničními vojenskými vyznamenáními.
 • Po roce 1989 aktivně působí v Československé obci legionářské. Letos v únoru se dožil 85 let.

štábní kapitán Rudolf Hrubec, in memoriam

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Foto: www.valka.cz
 • Štábní kapitán Rudolf Hrubec, rodák z jihočeských Bernartic, byl velkou osobností československého zahraničního odboje za druhé světové války.
 • Jako velitel výcviku československých parašutistů ve Velké Británii sehrál významnou úlohu při přípravě atentátu na Heydricha, od jehož provedení uplynulo právě letos 65 let.
 • Stal se parašutistickou legendou našeho zahraničního vojska. Zahynul při plnění bojového úkolu v severní Itálii 11. září 1944.
 • Po atentátu na Heydricha zemřelo na nacistických popravištích 33 občanů Bernartic, mezi nimi celá rodina štábního kapitána Hrubce.
Foto: Aktuálně.cz
ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
Foto: Aktuálně.cz

Vladimír Bystrov

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Vladimír Bystrov, publicista, filmový kritik a překladatel převzal od prezidenta Řád T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Vladimír Bystrov, publicista, filmový kritik a překladatel převzal od prezidenta Řád T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. | Foto: Ludvík Hradilek
 • Vladimír Bystrov je český publicista, filmový kritik a překladatel. Dlouhodobě se veřejně angažuje ve prospěch demokracie a svobody v naší zemi.
 • V roce 1993 založil Výbor "Oni byli první", který se zasloužil o občanskou a morální rehabilitaci příslušníků porevoluční antibolševické emigrace z Ruska, kteří na území naší země nalezli nový domov.
 • Po roce 1945 byli odvlečeni do stalinských táborů, odkud se většina z nich nikdy nevrátila. Díky němu tato tragická etapa našich dějin není zapomenuta a zůstává pro nás trvalým mementem.

plukovník v.v. Jiří Formánek

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Foto: Ludvík Hradilek
 • Plukovník Jiří Formánek aktivně bojoval proti totalitě.
 • Po roce 1948 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde se zapojil do zpravodajské činnosti proti československému komunistickému režimu.
 • Po ilegálním návratu vybudoval na našem území zpravodajskou síť. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen na 21 let. V nejtěžších žalářích prožil 14 roků a poté byl až do roku 1989 režimem perzekuován.
 • Je aktivním členem Vojenské sekce Konfederace politických vězňů ČR.

František Zahrádka

za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Foto: Ondřej Besperát
 • František Zahrádka byl za svůj otevřený odpor a aktivitu proti komunistickému režimu v roce 1949 zatčen a odsouzen na 20 let za špionáž a velezradu.
 • V uranových dolech strávil jako vězeň 13 let.
 • Nyní spravuje Muzeum 3. odboje v Příbrami, kde zpracovává historii československých pracovních táborů.
 • Aktivně působí v Konfederaci politických vězňů.
Foto: Aktuálně.cz
MEDAILE ZA HRDINSTVÍ
Foto: Aktuálně.cz

Nadpraporčík Marek Král

za hrdinství při záchraně lidského života

nadporučík Marek Král
nadporučík Marek Král | Foto: Ludvík Hradilek jr.
 • Nadpraporčík Marek Král, narozen v dubnu 1978, je příslušníkem útvaru rychlého nasazení Policie ČR.
 • Vykonal během mise v Afghanistánu hrdinský čin, když 1. května 2007 v bojovém střetu dokázal ochránit pracovníka zastupitelského úřadu ČR před útokem místních ozbrojenců a byl při tom útočníky zraněn.

Nadpraporčík Marián Šovčík

za hrdinství při záchraně lidského života

Foto: Ludvík Hradilek
 • Nadpraporčík Marián Šovčík, narozen v říjnu 1965, je příslušníkem útvaru rychlého nasazení Policie ČR.
 • Za svého působení v Afghánistánu projevil dne 1. května 2007 hrdinství při ochraně života pracovníka velvyslanectví ČR před útokem místních ozbrojenců a byl při tom v boji zraněn.
Foto: Aktuálně.cz
MEDAILE ZA ZÁSLUHY
Foto: Aktuálně.cz

Sestra Marie Goretti Boltnarová

za zásluhy o stát v oblasti výchovy

Foto: Ludvík Hradilek
 • Sestra Marie Goretti Boltnarová, narozena 1.1.1934, je členkou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
 • Celý svůj život zasvětila péči o nemocné, seniory, tělesně i mentálně postižené, obyvatele dětských domovů a nápravných ústavů a oběti přírodních katastrof.
 • Svou neúnavnou aktivitou pomáhá jak postiženým spoluobčanům vyrovnávat se s těžkým životním údělem, tak řadě zdravotnických a sociálních zařízení v celé republice získávat prostředky a vybavení pro poskytování kvalitní péče.

Prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Foto: Aktuálně.cz
 • Profesorka Dagmar Čapková, narozena 13.9.1925, je světově uznávanou komenioložkou.
 • Patří mezi nejvýznamnější badatele jak o díle a odkazu J.A. Komenského, tak o dějinách vzdělanosti a filozofii pedagogiky.
 • Její rozsáhlé vědecké, ediční a interpretační dílo má v tomto oboru zásadní význam a získalo široký ohlas v zahraničí.

Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Foto: Matematický ústav Akademie věd
 • Profesor Miroslav Fiedler, narozen 7.4.1926, je světově uznávaným českým matematikem.
 • Zásadního posunu vědeckého poznání dosáhl především v oblasti lineární algebry a teorie grafů. Jeho práce si získaly mimořádný ohlas v zahraničí.
 • Za svou vynikající vědeckou, popularizační a organizační činnost získal řadu našich i zahraničních ocenění.

Anna Honová

za zásluhy o stát

Foto: Ludvík Hradilek
 • Anna Honová, narozena 8.8.1926, se hned po únoru 1948 zapojila do protikomunistického odboje a za svou činnost byla několik let vězněna.
 • V roce 1968 patřila k zakladatelům a aktivním představitelům organizace politických vězňů K 231, což jí přineslo další dlouholetou perzekuci ze strany totalitního režimu.
 • V roce 1989 stála u zrodu Konfederace politických vězňů, v jejíchž řadách se stále aktivně angažuje za svobodu a demokracii v naší zemi.

Jiří Horčička, in memoriam

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Alexandr Janovský
 • Režisér Jiří Horčička patřil k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem rozhlasové tvorby uplynulého století.
 • Svými novátorskými uměleckými postupy zpřístupnil generacím rozhlasových posluchačů řadu stěžejních děl českého i světového dramatického umění. Jeho dílo získalo řadu domácích i zahraničních ocenění.
 • Jiří Horčička zemřel letos 27. března v den svých 80. narozenin.

Václav Hudeček

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Stránky V.Hudečka
 • Václav Hudeček, narozen 7.6.1952, je světově proslulý český houslový virtuos.
 • Je laureátem řady významných mezinárodních ocenění, spolupracuje s vynikajícími orchestry a vystupuje na prestižních koncertních pódiích celého světa.
 • Působí rovněž jako pedagog.

Ilja Hurník, DrSc.h.c.

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Ondřej Besperát
 • Ilja Hurník je všestrannou osobností českého hudebního umění.
 • Je autorem rozsáhlého operního, symfonického, komorního i vokálního díla. Proslul rovněž jako klavírní interpret a propagátor hudby. Je znám i jako spisovatel a pedagog.
 • Jeho tvorba získala řadu ocenění doma i v zahraničí.
 • Letos oslaví 85. narozeniny.

JUDr. Milan Kantor

za zásluhy o stát

Foto: Ondřej Besperát
 • JUDr. Milan Kantor, narozen 27.2.1925, se za války aktivně účastnil domácího protinacistického odboje.
 • V roce 1949 z politických důvodů emigroval do Austrálie, kde od roku 1991 působí jako honorární generální konzul České republiky.
 • Celý život se věnoval pomoci českým exulantům a české krajanské komunitě v Austrálii, na jejíž podporu velkoryse přispívá. Svou celoživotní aktivitou prokázal oddanost naší zemi a národu a jeho svobodě.

MUDr. Tomáš Klíma

za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy

Foto: 1lf UK
 • MUDr. Tomáš Klíma, narozen 10.9.1931, je americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny.
 • V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích, který jim umožňuje seznamovat se s nejmodernějšími léčebnými postupy a aplikovat je v našem zdravotnictví. Tento program významně přispěl ke zvýšení kvality a úrovně mnoha lékařských oborů v ČR.
 • Aktivita MUDr. Klímy je příkladem nezištné pomoci české medicíně a naší zemi vůbec.

Doc. PaedDr. Pavel Kolář

za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy

Foto: Čt
 • Docent Pavel Kolář, narozen 5.2.1963, je u nás i v zahraničí uznávaný odborník v oboru fyzioterapie.
 • Originálním způsobem rozvinul problematiku motorického pohybového vývoje v aplikaci na diagnostiku a léčení poruch hybného systému.
 • Vynikl rovněž ve fyzioterapii v oblasti vrcholového sportu. Pedagogicky působí na českých i zahraničních univerzitách.

Jiří Kout

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Dirigent Jiří Kout byl při přebírání ocenění viditelně dojat.
Dirigent Jiří Kout byl při přebírání ocenění viditelně dojat. | Foto: Ondřej Besperát
 • Jiří Kout je světově proslulý český dirigent, který za léta svého působení na předních scénách a při spolupráci s renomovanými hudebními tělesy vykonal mnoho pro českou hudbu a hudební kulturu. P
 • ro svůj nesouhlas se sovětskou okupací byl diskriminován a posléze emigroval.
 • V současnosti působí jako šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.
 • Letos se dožívá 70 let.

Prof. Ludvík Kundera

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Ministerstvo kultury
 • Profesor Ludvík Kundera, narozen 22.3.1920, je velký český spisovatel, jehož rozsáhlá nonkonformní básnická, prozaická a dramatická tvorba významně obohatila českou literaturu.
 • Proslul také jako znamenitý překladatel, především z německé literatury.
 • Je rovněž autorem vynikajících literárněvědných a uměnovědných studií.
 • Pro svou uměleckou orientaci a kritické názory byl minulým režimem dlouhodobě perzekvován.

plukovník v.v. Ladislav Sitenský

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Mč Praha2
 • Plukovník Ladislav Sitenský, narozen 7.8.1919, je významný český fotograf.
 • Ve svých fotografických cyklech zachytil boje na západní frontě za druhé světové války, jichž se účastnil jako příslušník československé zahraniční armády.
 • Dalšími stěžejními tématy jeho tvorby jsou krajina a Praha.
 • Je držitelem mnoha vysokých vojenských vyznamenání a prestižních uměleckých ocenění.

Jiří Stivín

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiří Stivín bez čepice, přesto spokojen. Zasloužil se o stát v oblasti kultury a umění
Jiří Stivín bez čepice, přesto spokojen. Zasloužil se o stát v oblasti kultury a umění | Foto: Ludvík Hradilek
 • Jiří Stivín, narozen 23.11.1942, je výrazná a originální osobnost české hudební scény.
 • Multiinstrumentalista, hudební skladatel a pedagog, který ve své bohaté umělecké činnosti obsáhl řadu hudebních stylů a žánrů, které dokáže virtuózně interpretovat a novátorsky rozvíjet.
 • Je autorem mnoha děl z nejrůznějších hudebních oborů.

Jan Šrámek

za zásluhy o stát

Foto: Ondřej Besperát
 • Jan Šrámek se v roce 1949 aktivně zapojil do odboje proti komunistickému režimu.
 • V roce 1950 byl zatčen a odsouzen k 12 letům žaláře a konfiskaci veškerého majetku. 9 let pak strávil v uranových dolech.
 • Rehabilitace se dočkal až po roce 1989.
 • Vyjádřením jeho celoživotní oddanosti demokracii a svobodě v naší zemi je socha T.G. Masaryka v Jaroměři, jejíž obnovení inicioval a umožnil. Letos dovršil 85 let.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz
 • Profesor Jiří Vorlíček, narozen 24.10.1944, je přední český onkolog, předseda České společnosti onkologické.
 • Jako vynikající lékař a vědec má významnou zásluhu na rozvoji onkologie a komplexní péče o těžce nemocné u nás.
 • Je autorem rozsáhlého odborného díla a držitelem mnoha vědeckých ocenění.

Páter Jan Zemánek, CSsR

za zásluhy o stát

Foto: Katolický týdeník
 • Páter Jan Zemánek, narozen 23.1.1925, byl jako příslušník řádu redemptoristů vystaven dlouhodobé perzekuci komunistického režimu a nakonec v 60. letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 let těžkého žaláře.
 • Po propuštění se věnoval pastorační činnosti. Po roce 1989 byl provinciálem kongregace a zasloužil se o obnovu církevního života u nás.
 • Řadu let se věnoval duchovní péči o delikventy v nápravných zařízeních.

Kdo dostal státní vyznamenání v loňském roce? Kameraman Miroslav Ondříček, běžkyně Kateřina Neumanová či zesnulý herec Boris Rösner. Na loňské oceněné se podívejte ZDE.

 

Právě se děje

Další zprávy