Prezident vyznamenal českou elitu

sim
28. 10. 2006 20:43
Praha - Prezident Václav Klaus ocenil vysokými vyznamenáními 22 osobností: Válečné hrdiny, sportovce i umělce. Uvnitř: PŘEHLED VYZNAMENANÝCH

Foto: Aktuálně.cz
ŘÁD BÍLÉHO LVA VOJENSKÉ SKUPINY
Foto: Aktuálně.cz

generálmajor ve výslužbě Antonín Špaček

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Generálmajor Antonín Špaček.
Generálmajor Antonín Špaček. | Foto: Aktuálně.cz

 • Generálmajor Antonín Špaček patří k hrdinům boje za svobodu za druhé světové války.
 • Narodil se 23.5.1917.
 • Ve Francii sloužil u 1. československého pěšího pluku. Po kapitulaci Francie odešel do Velké Británie, kde se zúčastnil obléhání Dunkerque.
 • Po únoru 1948 byl propuštěn z armády a v roce 1949 byl ve vykonstruovaném procesu pro údajnou velezradu odsouzen k 10 letům těžkého žaláře a řadu roků strávil v uranových dolech. Po odpykání poloviny trestu byl propuštěn z vězení.
 • Je nositelem nejvyšších našich i zahraničních vojenských vyznamenání, např. Československého Válečného kříže 1939, Croix de Guerre (Francie), Československou medaili za chrabrost před nepřítelem, Řádu Důstojníka čestné legie Francouzské republiky.
 • V roce 1969 byl rehabilitován. Od roku 2001 je předsedou Československé obce legionářské.
 • Více o Antonínu Špačkovi si můžete přečíst na jeho webové stránce ZDE.

plukovník ve výslužbě Josef Bryks, in memoriam

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Josef Bryks.
Plukovník Josef Bryks. | Foto: Aktuálně.cz
 • Plukovník Josef Bryks patřil k velkým osobnostem odboje proti oběma totalitám.
 • Narodil se 18.3.1916.
 • Za války bojoval jako poručík letectva ve Francii a Británii, po sestřelení byl zajat Němci a odsouzen k smrti.
 • Byl zachráněn spojeneckými vojsky a obdržel řadu našich i zahraničních nejvyšších vojenských vyznamenání (Řád britského impéria, War Medal, třikrát Československý válečný kříž, dvakrát Československou medaili za chrabrost, Československou vojenskou medaili za zásluhy I. stupně a další).
 • V roce 1948 byl nespravedlivě odsouzen a prošel řadou nejtěžších věznic. I tam však hrdinsky vytrval ve svém otevřeném odporu proti totalitě.
 • V roce 1957 podlehl útrapám věznění v uranovém dole Rovnost v Jáchymově.
 • Po listopadu 1989 byl rehabilitován a v r. 1991 in memoriam povýšen na plukovníka. Letos by se dožil 90 let.

Zde se podívejte na FOTOREPORTÁŽ ze slavnostního večera ve Vladislavském sále na Pražském hradě.

Foto: Aktuálně.cz
ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
Foto: Aktuálně.cz

Brigádní generál ve výslužbě Miroslav Štandera

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

312.československá stíhací peruť.
312.československá stíhací peruť. | Foto: Aktuálně.cz

 • Generál Miroslav Štandera, narozený 5.10.1918, vstoupil za 2. světové války do čs. jednotky ve Francii, jako stíhač 312. stíhací perutě v Anglii se účastnil bojů na západní frontě.
 • Po návratu do vlasti byl zařazen k letecké základně v Plzni.
 • Po únoru 1948 byl propuštěn z armády a před hrozbou zatčení se mu podařilo uprchnout do Velké Británie, kde byl až do roku 1955 letcem RAF. Za válečnou činnost a bojové hrdinství byl vyznamenán čtyřmi Čs. Válečnými kříži, třemi medailemi "Za chrabrost", Čs. medailí za zásluhy, francouzským Řádem čestné legie a Croix de Guerre avec Paumes, a dalšími osmi spojeneckými a čs. vyznamenáními.
 • Od roku 1994 žije v ČR a je činný ve Sdružení československých zahraničních letců.

kapitán Václav Kojzar in memoriam

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Bitva u Tobruku.
Bitva u Tobruku. | Foto: Aktuálně.cz
 

 • Kapitán Václav Kojzar, narozený 26.2.1916, prokázal za druhé světové války hrdinství v bojích v severní Africe a na západní frontě.
 • Stal se příslušníkem Československého pěšího praporu 11 - Východního, s nímž se zúčastnil bojů v přístavu Tobruk a na dalších místech v poušti jako dělostřelec. Jako řidič tanku britských jednotek se zúčastnil obléhání Dunkerque.
 • Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939, Československou  medailí za chrabrost, Československou vojenskou medailí za zásluhy, medailí 8. armády Střední východ.
 • Po únoru 1948 byl jako politicky nepohodlný odsouzen za vlastizradu ve vykonstruovaném procesu k doživotnímu vězení a strávil sedm a půl roku v uranových dolech a propuštěn byl na amnestii v r. 1960.
 • Po roce 1989 byl aktivním členem Československé obce legionářské. Zemřel letos 21. ledna ve věku nedožitých devadesáti let.

Matylda Čiháková

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Devadesátisedmiletá Matylda Čiháková přišla do Vladislavského sálu v doprovodu vojáka čestné stráže.
Devadesátisedmiletá Matylda Čiháková přišla do Vladislavského sálu v doprovodu vojáka čestné stráže. | Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz
 

 • Paní Matylda Čiháková, narozená 9. 12. 1909, byla za nacistické okupace aktivní účastnicí protinacistického a protikomunistického odboje. Za své hrdinství obdržela v roce 1947 Československou vojenskou medaili za zásluhy I. stupně.
 • V roce 1948 byla komunistickým režimem odsouzena k 25 letům žaláře.
 • Po 8 letech věznění byla propuštěna a v roce 1990 plně rehabilitována.
 • Od roku 1915 je členkou Sokola. Byla a je aktivní i v kulturní sféře.
 • Dlouhá léta je veřejně činná v organizacích příslušníků II. a III. odboje a přestože letos oslaví 97 let, je stále příkladem mimořádné občanské aktivity a angažovanosti. Boji za svobodu člověka a lidská práva jedince se věnuje celý život.

MUDr. Naděžda Kavalírová

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Paní Naděžda Kavalírová přebírá od prezidenta Řád Tomáš Garigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.
Paní Naděžda Kavalírová přebírá od prezidenta Řád Tomáš Garigua Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv. | Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

 • MUDr. Naděžda Kavalírová, narozená 13. 11. 1923, byla aktivní ve studentském protikomunistickém hnutí.
 • Začátkem března 1948 byla vyloučena ze všech vysokých škol v Československu.
 • Pracovala jako zdravotní sestra v jáchymovských dolech, kde pomáhala vězňům.
 • Za svůj statečný otevřený odpor proti komunistickému režimu byla v listopadu 1956 ve vykonstruovaném procesu odsouzena na 5 let a poté dlouhodobě perzekuována.
 • Od roku 1990 se angažuje ve vedení Konfederace politických vězňů, nejprve jako místopředsedkyně, od roku 2003 je předsedkyní této organizace.

Mons.Mgr. Michael Josef Pojezdný, O. Praem.

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Mons. Michale Josef Pojezdný.
Mons. Michale Josef Pojezdný. | Foto: Aktuálně.cz
 

 • Mons. Michael Josef Pojezdný, narozený 17.7.1943, v roce 1967 ukončil studium teologie a byl vysvěcen.
 • V roce 1970 vstoupil tajně do premonstrátského řádu, kde byl v roce 1987 zvolen opatem strahovským. Do roku 1989 řídil z Moravy strahovskou kanonii.
 • V období totality se podílel na aktivitách připravujících podmínky pro vítězství demokracie v naší zemi.
 • Po roce 1989 se významně zasloužil o obnovení náležitého postavení církví v naší společnosti. Má rovněž velké zásluhy o obnovu významných kulturních památek a jejich zpřístupnění celé veřejnosti (Strahovský klášter, poutní místo a basilika na Svatém Kopečku u Olomouce, areál Milevského kláštera, areál kláštera v Doksanech, kostel a fara v Jihlavě).

Mons. prof. ThDr. PHLic. Karel Skalický

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Teolog Karel Skalický.
Teolog Karel Skalický. | Foto: Aktuálně.cz
 

 • Mons. Karel Skalický, narozený 20.5.1934, je vynikající český teolog, který se významně podílel na aktivitách našeho exilu v boji proti totalitě.
 • Jako student Vysoké školy zemědělské se ve 22 letech rozhodl pro duchovní povolání. Po emigraci do Říma přednášel teologii na Lateránské univerzitě.
 • Od r. 1967 působil ve významném exilovém časopise Studie a jako kněz se věnoval českým exulantům.
 • V roce 1994 se vrátil do vlasti a působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Foto: Aktuálně.cz
MEDAILE ZA ZÁSLUHY
Foto: Aktuálně.cz

akademický malíř Jiří Anderle

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiří Andrele dostal vyznamenání.
Jiří Andrele dostal vyznamenání. | Foto: Aktuálně.cz

 • Jiří Anderle, narozený 14.9.1936, je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlé dílo si získalo věhlas a prestižní ocenění doma i v zahraničí.
 • Vytvořil řadu grafických a obrazových cyklů.
 • Díla tohoto umělce jsou již více než třicet let zařazována do sbírek nejvýznamnějších muzeí a galerií (Metropolitní Muzeum a Muzeum moderního umění v New Yorku, Národní galerie a Knihovna Kongresu ve Washingtonu, Victoria and Albert muzeum v Londýně, Art Institut v Chicagu, Centre Georges Pompidou Paříž, atd.).
 • V roce 1964 založil unikátní rozsáhlou sbírku primárního umění Afriky, kterou v letošním roce daroval veřejnosti.

prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

 • Profesor Petr Hájek, narozený 6.2.1940, je mezinárodně uznávaná vědecká osobnost v oboru matematické logiky.
 • Jeho práce mají zásadní důsledky pro aplikaci v umělé inteligenci.
 • Je autorem nebo spoluautorem 300 převážně zahraničních odborných publikací.
 • V 60. - 80. letech zprostředkovával informace o aktuálním dění v oboru. Působil v řadě prestižních zahraničních vědeckých institucí a jeho rozsáhlé vědecké dílo a přínos české vědě získaly nejvyšší ocenění Akademie věd ČR, čestnou medaili DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS za zásluhy v oblasti vědy a prosazování humanitních idejí.

Milan Horvát

za zásluhy o stát

 

Milan Horvát
Milan Horvát | Foto: Aktuálně.cz

 • Milan Horvát, narozený 22.1.1953, se ve své podnikatelské činnosti i občanských aktivitách dlouhodobě věnuje řešení pracovních a sociálních problémů romských spoluobčanů.
 • V roce 1998 založil Sdružení romských občanů, které organizuje kulturní a vzdělávací akce pro Romy, pečuje o osoby bez přístřeší, pro které vytvořilo azylové ubytování, a řeší sociální problémy rodin s dětmi.
 • Jeho aktivity si získaly i významné mezinárodní ocenění.

Iva Janžurová

za zásluhy o stát v oblasti kultury umění

Iva Janžurová přebírá Medaili za zásluhy o stát v oblasti kultury umění. Přihlíží Jiřina Jirásková, vyznamenaná stejným oceněním.
Iva Janžurová přebírá Medaili za zásluhy o stát v oblasti kultury umění. Přihlíží Jiřina Jirásková, vyznamenaná stejným oceněním. | Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

 • Iva Janžurová, narozená 19.5.1941, je vynikající česká herečka, která za léta své bohaté umělecké dráhy vytvořila řadu nezapomenutelných divadelních, filmových, televizních i rozhlasových rolí.
 • Od roku 1964 působila v Divadle na Vinohradech, od roku 1987 je členkou činohry Národního divadla v Praze.
 • Velkou popularitu jí přinesly desítky filmových a televizních rolí.
 • Dvakrát získala Českého lva za nejlepší herecký výkon v hlavní roli.
 • Svým všestranným herectvím patří od 60. let k nejvýraznějším a nejoblíbenějším osobnostem českého dramatického umění.

Jiřina Jirásková

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Divadlo na Vinohradech

 

 • Jiřina Jirásková, narozená 17.2.1931, je od 50. let velkou osobností českého divadelního a filmového umění.
 • Svou celoživotní divadelní uměleckou dráhu spojila s Divadlem na Vinohradech, jemuž v devadesátých letech stála v čele i jako ředitelka.
 • Ztvárnila řadu nezapomenutelných rolí a trvale patří k nejoblíbenějším českým herečkám.

Jan Klusák

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jan Klusák
Jan Klusák | Foto: Aktuálně.cz

 • Jan Klusák, narozený 18.4.1934, je významný český hudební skladatel 2. poloviny 20. století, který vedle své tvorby koncertní dosáhl proslulosti jako autor scénické, filmové a televizní hudby.
 • Jeho jméno je spojeno s mnoha zásadními díly českého filmového a divadelního umění.
 • Zkomponoval desítky vokálních, orchestrálních i komorních skladeb. Je autorem hudby pro operu a balet.

Josef Masopust

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Josef Masopust.
Josef Masopust. | Foto: ČTK

 

 • Josef Masopust, narozený 9.2.1931, je legendární postavou české kopané.
 • Byl vůdčí osobností národního mužstva, které v roce 1962 vybojovalo stříbrné medaile na mistrovství světa.
 • V témže roce byl zvolen nejlepším fotbalistou Evropy a v roce 2001 prohlášen českým fotbalistou století. Po celou svou sportovní kariéru byl příkladem rytířského přístupu ke sportu.
 • Je nositelem ceny Fair Play FIFA.

Zdeněk Miler

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

zdeněk miler
zdeněk miler | Foto: Aktuálně.cz

 • Zdeněk Miler, narozený 21.2.1921, je vynikající český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti.
 • Od roku 1942 byl zaměstnán ve zlínských filmových ateliérech jako animátor, výtvarník, scenárista a režisér, ale také jako autor filmových povídek.
 • Je autorem více než 70 animovaných filmů. Jeho tvorbě se dostalo mnoha prestižních domácích i zahra-ničních ocenění.
 • Především jeho filmy s postavou krtečka si získaly srdce generací diváků na celém světě.

Kateřina Neumannová

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Kateřina Neumannová se zlatou medailí
Kateřina Neumannová se zlatou medailí | Foto: Reuters
 

 • Kateřina Neumannová, narozená 15.2.1973, je vynikající česká reprezentantka v běhu na lyžích.
 • Na letošních olympijských hrách v Turínu získala zlatou a stříbrnou medaili.
 • Je držitelkou několika dalších medailí z minulých olympiád.
 • Je jednou z velkých osobností světového sportu současnosti.

Miroslav Ondříček

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Aktuálně.cz
 

 • Miroslav Ondříček, narozený 4. 11. 1934, je vynikající český kameraman, který se podílel na vzniku mnoha zásadních děl české i zahraniční filmové tvorby.
 • Proslavil se mimo jiné jako spolutvůrce nejvýznamnějších filmových děl Miloše Formana Hoří, má panenko; Vlasy; Amadeus; Ragtime či Valmont.
 • Za filmy Ragtime a Amadeus byl nominován na Oskara.
 •  Je držitelem mnoha prestižních mezinárodních ocenění ve svém oboru.
 • V roce 2000 převzal za přínos českému filmu Českého lva, tři roky před tím byl za celoživotní dílo oceněn v makedonské Bitole. Je presidentem ČFTA, členem Americké filmové akademie a členem správní rady filmové akademie v Písku.

Boris Rösner, in memoriam

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz
 

 • Boris Rösner, narozený 25. 1. 1951, byl jednou z nejvýraznějších postav současného českého herectví.
 • Po ukončení studia na pražském DAMU působil v Divadle F.X.Šaldy v Liberci. Později byl členem Městských divadel pražských.
 • Do povědomí veřejnosti se zapsal především svou tvorbou na scéně Národního divadla v Praze, kde ztvárnil více než 8 desítek nezapomenutelných rolí.
 • Stejně významná byla i jeho tvorba filmová a televizní. Byl držitelem prestižních uměleckých ocenění ve svém oboru (ceny Alfreda Radoka, cena Thálie a mnoho dalších).
 • Zemřel letos 31. května ve věku 55 let.

akademický malíř Vladimír Suchánek

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Vladimír Suchánek
Vladimír Suchánek | Foto: Aktuálně.cz

 • Vladimír Suchánek, narozený 12.2.1933, je významný český malíř a grafik, jehož grafická tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí.
 • Je znám jako umělec v oboru volné grafiky, ilustrátor i tvůrce poštovních známek.
 • V roce 1974 obdržel Zlatou medaili na 2. mezinárodním bienale grafiky.
 • Od roku 1996 je předsedou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

doc. Mgr. Jindřich Štreit

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Fotograf Jindřich Štreit neodložil svoji Leicu ani ve Vladislavském sále. Dnes večer převzal Medaili za zásluhy v oblasti kultury a umění.
Fotograf Jindřich Štreit neodložil svoji Leicu ani ve Vladislavském sále. Dnes večer převzal Medaili za zásluhy v oblasti kultury a umění. | Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

 • Jindřich Štreit, narozený 5.9.1946, patří k nejvýznamnějším osobnostem současné české fotografie, jehož rozsáhlé dílo si vydobylo mezinárodní uznání.
 • Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách nejpřednějších světových muzeí a galerií, např. Muzeum moderního umění v New Yorku, Národní galerie ve Washingtonu, Muzeum Viktorie a Alberta v Londýně či Tokijské metropolitní muzeum fotografie.
 • Komunistickým režimem byl perzekuován a vezněn.
 • V roce 1991 se stal externím pedagogem katedry fotografie FAMU a od roku 2000 docentem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské university v Opavě.

Ing. Vladimír Veselý, CSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy 

vladimír veselý, včelař
vladimír veselý, včelař | Foto: Aktuálně.cz

 • Ing. Vladimír Veselý, narozený 22.2.1933, je vynikajícím odborníkem v oblasti včelařství.
 • 25 let zastával funkci ředitele Výzkumného ústavu včelařského v Dole.
 • Je členem exekutivy mezinárodní včelařské organizace IBRA.
 • Významným způsobem se podílel na likvidaci epidemie ohrožující chov včel v Evropě.
 • Svým celoživotním dílem, které si získalo mezinárodní uznání, se významně zasloužil o rozvoj včelařství u nás i ve světě.
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Aktualizováno před 38 minutami

Kajakářka Galušková postoupila do finále MS, muži v semifinále neuspěli

Kajakářka Antonie Galušková postoupila do finále mistrovství světa ve vodním slalomu. Předloňská juniorská mistryně světa obsadila v dnešním semifinále v Bratislavě páté místo. Vypadly naopak olympionička Kateřina Minařík Kudějová a Lucie Nesnídalová. Semifinálovým sítem neprošly ani obhájkyně titulu Eva Tercejlová ze Slovinska a trojnásobná mistryně světa Jessica Foxová z Austrálie.

Finále závodu kajakářů bude překvapivě bez českého zastoupení. V semifinále v Bratislavě vypadli olympijský šampion Jiří Prskavec, vítěz Světového poháru a úřadující mistr Evropy Vít Přindiš i stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012 Vavřinec Hradilek.

Dvacetiletá Galušková postupovala ze druhé kvalifikační jízdy, takže jela v semifinále už jako pátá. Všechny branky projela čistě a neudělala výraznější chybu a dostala se do čela. Nakonec ji předjely jen čtyři ze zbývajících 25 závodnic. Při premiéře na seniorském MS si tak vyjela finále. "Je to úplně neuvěřitelné. Před jízdou jsem na tom nebyla psychicky nejlíp. Půl hodiny před semifinále jsem brečela, protože to pro mě bylo strašně psychicky náročné, ale pak jsem si povídala s tátou a trenérem a natolik mě uklidnili, že jsem mohla jet s klidnou hlavou. A když jsem dojela do cíle, měla jsem z toho dobrý pocit," svěřila se.

Řada kajakářek v semifinále chybovala. Jízda se nevyvedla ani Minařík Kudějové, která po doteku osmé branky ztratila hodně času v protivodné dvacítce a stejně jako na mistrovství Evropy a olympijských hrách skončila před branami finále. "Začátek jsem jela dobře, ale pak mi odešly ruce. Nemohla jsem pořádně zabrat a ztrácela jsem všude," řekla po konečné 15. příčce. Podepsalo se na ní nachlazení, od středy ji trápila rýma. "Ale za ty dva dny jsem se vykurýrovala, dneska jsem už byla fakt dobrá. Ale možná to tam zůstalo," uvažovala.

Nadějně se vyvíjela jízda Nesnídalové, která ale ztratila v závěru a obsadila 18. pozici. Světová šampionka z roku 2019 Tercejlová pádlem odhodila tyčku na deváté brance a dostala padesátisekundovou penalizaci. Australská superhvězda Foxová, která jela jako poslední, po dojezdu figurovala na vedoucí pozici, ale pak dostala padesátisekundovou penalizaci za špatný průjezd dvanácté branky. Nedostala do branky celou hlavu, což rozhodčí potvrdili z videozáznamu.

Obhájce světového titulu Prskavec nastupoval po devatenáctém místě v kvalifikaci jako první z českých závodníků a po nepříliš vydařené jízdě se zařadil na šestou příčku se značnou ztrátou na nejlepší. Od finálové desítky ho nakonec dělilo jen pět setin. Oba jeho reprezentační kolegové dostali padesátisekundovou penalizaci. Přindiš se nevešel celou hlavou do jednadvacáté branky, Hradilek stejně chyboval o branku dříve.

Zdroj: ČTK
před 45 minutami

Při sebevražedném útoku v Somálsku zemřelo nejméně sedm lidí

Nejméně sedm lidí v sobotu zemřelo při sebevražedném útoku nedaleko prezidentské rezidence v somálské metropoli Mogadišo, informovala agentura Reuters s odvoláním na místního představitele. Osm lidí je po výbuchu zraněných., dalších osm je zraněnýc

Bomba nastražená v autě explodovala ve chvíli, kdy byl vůz na křižovatce. Svědek agentuře Reuters popsal, že viděl sedm zničených automobilů a tři rikši. Celá křižovatka byla podle něj potřísněna krví.

Kdo za útokem stojí, zatím není zřejmé. Podobné útoky nicméně často provádí islamistické hnutí Šabáb, které je napojeno na teroristickou síť Al-Káida. Šabáb chce v africké zemi svrhnout vládu a prosadit svůj přísný výklad islámského práva.

Zdroj: ČTK
před 56 minutami

Kanadská katolická církev se omluvila za utrpení, které musely snášet domorodé děti v internátních školách

Kanadská katolická církev se veřejně omluvila za utrpení, které musely snášet statisíce domorodých dětí v internátních školách, kde se usilovalo o jejich násilnou asimilaci. Biskupové v prohlášení napsali, že cítí hlubokou lítost a upřímně se omlouvají za to, že se církev podílela na systému, jehož cílem bylo vymazání domorodé kultury a spirituality, a za to, že její představitelé týrali a zneužívali své svěřence.

Internátními školami, které financoval stát a které provozovaly povětšinou katolické misionářské kongregace s cílem asimilovat děti původních obyvatel, prošlo v Kanadě v 19. a 20. století na 150 000 nezletilých. Vyšetřovací zpráva kanadských úřadů z roku 2015 označila systém, který vynucoval odloučení dětí od rodičů, za "kulturní genocidu". Děti navíc byly často vystaveny týrání, sexuálnímu zneužívání a hladovění, odhadem 6000 jich zemřelo.

Letos se o zločinech spáchaných v těchto školách a otřesných podmínkách, které tam panovaly, opět začalo mluvit kvůli nálezům hromadných pohřebišť na pozemcích internátů. Na místě bývalé internátní školy v Marievalu v provincii Saskatchewan objevili vyšetřovatelé na 750 neoznačených hrobů. U někdejší církevní školy ve městě Kamloops v Britské Kolumbii se našly ostatky 215 dětí, těm nejmladším byly zhruba tři roky.

"Řada katolických komunit a diecézí se podílela na systému, který vedl k potlačování domorodých jazyků, kultury a spirituality a nedokázal respektovat bohatou historii, tradice a moudrost původních obyvatel. Uznáváme, že někteří členové katolického společenství spáchali těžké přečiny," uvedli biskupové.

Zdroj: ČTK
Další zprávy