reklama
 
 

Prezident vyznamenal českou elitu

28. 10. 2006 20:43
Praha - Prezident Václav Klaus ocenil vysokými vyznamenáními 22 osobností: Válečné hrdiny, sportovce i umělce. Uvnitř: PŘEHLED VYZNAMENANÝCH

ŘÁD BÍLÉHO LVA VOJENSKÉ SKUPINY

generálmajor ve výslužbě Antonín Špaček

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

 • Generálmajor Antonín Špaček patří k hrdinům boje za svobodu za druhé světové války.
 • Narodil se 23.5.1917.
 • Ve Francii sloužil u 1. československého pěšího pluku. Po kapitulaci Francie odešel do Velké Británie, kde se zúčastnil obléhání Dunkerque.
 • Po únoru 1948 byl propuštěn z armády a v roce 1949 byl ve vykonstruovaném procesu pro údajnou velezradu odsouzen k 10 letům těžkého žaláře a řadu roků strávil v uranových dolech. Po odpykání poloviny trestu byl propuštěn z vězení.
 • Je nositelem nejvyšších našich i zahraničních vojenských vyznamenání, např. Československého Válečného kříže 1939, Croix de Guerre (Francie), Československou medaili za chrabrost před nepřítelem, Řádu Důstojníka čestné legie Francouzské republiky.
 • V roce 1969 byl rehabilitován. Od roku 2001 je předsedou Československé obce legionářské.
 • Více o Antonínu Špačkovi si můžete přečíst na jeho webové stránce ZDE.

plukovník ve výslužbě Josef Bryks, in memoriam

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

 • Plukovník Josef Bryks patřil k velkým osobnostem odboje proti oběma totalitám.
 • Narodil se 18.3.1916.
 • Za války bojoval jako poručík letectva ve Francii a Británii, po sestřelení byl zajat Němci a odsouzen k smrti.
 • Byl zachráněn spojeneckými vojsky a obdržel řadu našich i zahraničních nejvyšších vojenských vyznamenání (Řád britského impéria, War Medal, třikrát Československý válečný kříž, dvakrát Československou medaili za chrabrost, Československou vojenskou medaili za zásluhy I. stupně a další).
 • V roce 1948 byl nespravedlivě odsouzen a prošel řadou nejtěžších věznic. I tam však hrdinsky vytrval ve svém otevřeném odporu proti totalitě.
 • V roce 1957 podlehl útrapám věznění v uranovém dole Rovnost v Jáchymově.
 • Po listopadu 1989 byl rehabilitován a v r. 1991 in memoriam povýšen na plukovníka. Letos by se dožil 90 let.

Zde se podívejte na FOTOREPORTÁŽ ze slavnostního večera ve Vladislavském sále na Pražském hradě.

ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA

Brigádní generál ve výslužbě Miroslav Štandera

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

 • Generál Miroslav Štandera, narozený 5.10.1918, vstoupil za 2. světové války do čs. jednotky ve Francii, jako stíhač 312. stíhací perutě v Anglii se účastnil bojů na západní frontě.
 • Po návratu do vlasti byl zařazen k letecké základně v Plzni.
 • Po únoru 1948 byl propuštěn z armády a před hrozbou zatčení se mu podařilo uprchnout do Velké Británie, kde byl až do roku 1955 letcem RAF. Za válečnou činnost a bojové hrdinství byl vyznamenán čtyřmi Čs. Válečnými kříži, třemi medailemi "Za chrabrost", Čs. medailí za zásluhy, francouzským Řádem čestné legie a Croix de Guerre avec Paumes, a dalšími osmi spojeneckými a čs. vyznamenáními.
 • Od roku 1994 žije v ČR a je činný ve Sdružení československých zahraničních letců.

kapitán Václav Kojzar in memoriam

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

 

 • Kapitán Václav Kojzar, narozený 26.2.1916, prokázal za druhé světové války hrdinství v bojích v severní Africe a na západní frontě.
 • Stal se příslušníkem Československého pěšího praporu 11 - Východního, s nímž se zúčastnil bojů v přístavu Tobruk a na dalších místech v poušti jako dělostřelec. Jako řidič tanku britských jednotek se zúčastnil obléhání Dunkerque.
 • Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939, Československou  medailí za chrabrost, Československou vojenskou medailí za zásluhy, medailí 8. armády Střední východ.
 • Po únoru 1948 byl jako politicky nepohodlný odsouzen za vlastizradu ve vykonstruovaném procesu k doživotnímu vězení a strávil sedm a půl roku v uranových dolech a propuštěn byl na amnestii v r. 1960.
 • Po roce 1989 byl aktivním členem Československé obce legionářské. Zemřel letos 21. ledna ve věku nedožitých devadesáti let.

Matylda Čiháková

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

 

 • Paní Matylda Čiháková, narozená 9. 12. 1909, byla za nacistické okupace aktivní účastnicí protinacistického a protikomunistického odboje. Za své hrdinství obdržela v roce 1947 Československou vojenskou medaili za zásluhy I. stupně.
 • V roce 1948 byla komunistickým režimem odsouzena k 25 letům žaláře.
 • Po 8 letech věznění byla propuštěna a v roce 1990 plně rehabilitována.
 • Od roku 1915 je členkou Sokola. Byla a je aktivní i v kulturní sféře.
 • Dlouhá léta je veřejně činná v organizacích příslušníků II. a III. odboje a přestože letos oslaví 97 let, je stále příkladem mimořádné občanské aktivity a angažovanosti. Boji za svobodu člověka a lidská práva jedince se věnuje celý život.

MUDr. Naděžda Kavalírová

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

 • MUDr. Naděžda Kavalírová, narozená 13. 11. 1923, byla aktivní ve studentském protikomunistickém hnutí.
 • Začátkem března 1948 byla vyloučena ze všech vysokých škol v Československu.
 • Pracovala jako zdravotní sestra v jáchymovských dolech, kde pomáhala vězňům.
 • Za svůj statečný otevřený odpor proti komunistickému režimu byla v listopadu 1956 ve vykonstruovaném procesu odsouzena na 5 let a poté dlouhodobě perzekuována.
 • Od roku 1990 se angažuje ve vedení Konfederace politických vězňů, nejprve jako místopředsedkyně, od roku 2003 je předsedkyní této organizace.

Mons.Mgr. Michael Josef Pojezdný, O. Praem.

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

 

 • Mons. Michael Josef Pojezdný, narozený 17.7.1943, v roce 1967 ukončil studium teologie a byl vysvěcen.
 • V roce 1970 vstoupil tajně do premonstrátského řádu, kde byl v roce 1987 zvolen opatem strahovským. Do roku 1989 řídil z Moravy strahovskou kanonii.
 • V období totality se podílel na aktivitách připravujících podmínky pro vítězství demokracie v naší zemi.
 • Po roce 1989 se významně zasloužil o obnovení náležitého postavení církví v naší společnosti. Má rovněž velké zásluhy o obnovu významných kulturních památek a jejich zpřístupnění celé veřejnosti (Strahovský klášter, poutní místo a basilika na Svatém Kopečku u Olomouce, areál Milevského kláštera, areál kláštera v Doksanech, kostel a fara v Jihlavě).

Mons. prof. ThDr. PHLic. Karel Skalický

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

 

 • Mons. Karel Skalický, narozený 20.5.1934, je vynikající český teolog, který se významně podílel na aktivitách našeho exilu v boji proti totalitě.
 • Jako student Vysoké školy zemědělské se ve 22 letech rozhodl pro duchovní povolání. Po emigraci do Říma přednášel teologii na Lateránské univerzitě.
 • Od r. 1967 působil ve významném exilovém časopise Studie a jako kněz se věnoval českým exulantům.
 • V roce 1994 se vrátil do vlasti a působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
MEDAILE ZA ZÁSLUHY

akademický malíř Jiří Anderle

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

 • Jiří Anderle, narozený 14.9.1936, je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlé dílo si získalo věhlas a prestižní ocenění doma i v zahraničí.
 • Vytvořil řadu grafických a obrazových cyklů.
 • Díla tohoto umělce jsou již více než třicet let zařazována do sbírek nejvýznamnějších muzeí a galerií (Metropolitní Muzeum a Muzeum moderního umění v New Yorku, Národní galerie a Knihovna Kongresu ve Washingtonu, Victoria and Albert muzeum v Londýně, Art Institut v Chicagu, Centre Georges Pompidou Paříž, atd.).
 • V roce 1964 založil unikátní rozsáhlou sbírku primárního umění Afriky, kterou v letošním roce daroval veřejnosti.

prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

 • Profesor Petr Hájek, narozený 6.2.1940, je mezinárodně uznávaná vědecká osobnost v oboru matematické logiky.
 • Jeho práce mají zásadní důsledky pro aplikaci v umělé inteligenci.
 • Je autorem nebo spoluautorem 300 převážně zahraničních odborných publikací.
 • V 60. - 80. letech zprostředkovával informace o aktuálním dění v oboru. Působil v řadě prestižních zahraničních vědeckých institucí a jeho rozsáhlé vědecké dílo a přínos české vědě získaly nejvyšší ocenění Akademie věd ČR, čestnou medaili DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS za zásluhy v oblasti vědy a prosazování humanitních idejí.

Milan Horvát

za zásluhy o stát

 

 • Milan Horvát, narozený 22.1.1953, se ve své podnikatelské činnosti i občanských aktivitách dlouhodobě věnuje řešení pracovních a sociálních problémů romských spoluobčanů.
 • V roce 1998 založil Sdružení romských občanů, které organizuje kulturní a vzdělávací akce pro Romy, pečuje o osoby bez přístřeší, pro které vytvořilo azylové ubytování, a řeší sociální problémy rodin s dětmi.
 • Jeho aktivity si získaly i významné mezinárodní ocenění.

Iva Janžurová

za zásluhy o stát v oblasti kultury umění

 • Iva Janžurová, narozená 19.5.1941, je vynikající česká herečka, která za léta své bohaté umělecké dráhy vytvořila řadu nezapomenutelných divadelních, filmových, televizních i rozhlasových rolí.
 • Od roku 1964 působila v Divadle na Vinohradech, od roku 1987 je členkou činohry Národního divadla v Praze.
 • Velkou popularitu jí přinesly desítky filmových a televizních rolí.
 • Dvakrát získala Českého lva za nejlepší herecký výkon v hlavní roli.
 • Svým všestranným herectvím patří od 60. let k nejvýraznějším a nejoblíbenějším osobnostem českého dramatického umění.

Jiřina Jirásková

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

 

 • Jiřina Jirásková, narozená 17.2.1931, je od 50. let velkou osobností českého divadelního a filmového umění.
 • Svou celoživotní divadelní uměleckou dráhu spojila s Divadlem na Vinohradech, jemuž v devadesátých letech stála v čele i jako ředitelka.
 • Ztvárnila řadu nezapomenutelných rolí a trvale patří k nejoblíbenějším českým herečkám.

Jan Klusák

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

 • Jan Klusák, narozený 18.4.1934, je významný český hudební skladatel 2. poloviny 20. století, který vedle své tvorby koncertní dosáhl proslulosti jako autor scénické, filmové a televizní hudby.
 • Jeho jméno je spojeno s mnoha zásadními díly českého filmového a divadelního umění.
 • Zkomponoval desítky vokálních, orchestrálních i komorních skladeb. Je autorem hudby pro operu a balet.

Josef Masopust

za zásluhy o stát v oblasti sportu

 

 • Josef Masopust, narozený 9.2.1931, je legendární postavou české kopané.
 • Byl vůdčí osobností národního mužstva, které v roce 1962 vybojovalo stříbrné medaile na mistrovství světa.
 • V témže roce byl zvolen nejlepším fotbalistou Evropy a v roce 2001 prohlášen českým fotbalistou století. Po celou svou sportovní kariéru byl příkladem rytířského přístupu ke sportu.
 • Je nositelem ceny Fair Play FIFA.

Zdeněk Miler

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

 • Zdeněk Miler, narozený 21.2.1921, je vynikající český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti.
 • Od roku 1942 byl zaměstnán ve zlínských filmových ateliérech jako animátor, výtvarník, scenárista a režisér, ale také jako autor filmových povídek.
 • Je autorem více než 70 animovaných filmů. Jeho tvorbě se dostalo mnoha prestižních domácích i zahra-ničních ocenění.
 • Především jeho filmy s postavou krtečka si získaly srdce generací diváků na celém světě.

Kateřina Neumannová

za zásluhy o stát v oblasti sportu

 

 • Kateřina Neumannová, narozená 15.2.1973, je vynikající česká reprezentantka v běhu na lyžích.
 • Na letošních olympijských hrách v Turínu získala zlatou a stříbrnou medaili.
 • Je držitelkou několika dalších medailí z minulých olympiád.
 • Je jednou z velkých osobností světového sportu současnosti.

Miroslav Ondříček

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

 

 • Miroslav Ondříček, narozený 4. 11. 1934, je vynikající český kameraman, který se podílel na vzniku mnoha zásadních děl české i zahraniční filmové tvorby.
 • Proslavil se mimo jiné jako spolutvůrce nejvýznamnějších filmových děl Miloše Formana Hoří, má panenko; Vlasy; Amadeus; Ragtime či Valmont.
 • Za filmy Ragtime a Amadeus byl nominován na Oskara.
 •  Je držitelem mnoha prestižních mezinárodních ocenění ve svém oboru.
 • V roce 2000 převzal za přínos českému filmu Českého lva, tři roky před tím byl za celoživotní dílo oceněn v makedonské Bitole. Je presidentem ČFTA, členem Americké filmové akademie a členem správní rady filmové akademie v Písku.

Boris Rösner, in memoriam

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

 

 • Boris Rösner, narozený 25. 1. 1951, byl jednou z nejvýraznějších postav současného českého herectví.
 • Po ukončení studia na pražském DAMU působil v Divadle F.X.Šaldy v Liberci. Později byl členem Městských divadel pražských.
 • Do povědomí veřejnosti se zapsal především svou tvorbou na scéně Národního divadla v Praze, kde ztvárnil více než 8 desítek nezapomenutelných rolí.
 • Stejně významná byla i jeho tvorba filmová a televizní. Byl držitelem prestižních uměleckých ocenění ve svém oboru (ceny Alfreda Radoka, cena Thálie a mnoho dalších).
 • Zemřel letos 31. května ve věku 55 let.

akademický malíř Vladimír Suchánek

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

 • Vladimír Suchánek, narozený 12.2.1933, je významný český malíř a grafik, jehož grafická tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí.
 • Je znám jako umělec v oboru volné grafiky, ilustrátor i tvůrce poštovních známek.
 • V roce 1974 obdržel Zlatou medaili na 2. mezinárodním bienale grafiky.
 • Od roku 1996 je předsedou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

doc. Mgr. Jindřich Štreit

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

 • Jindřich Štreit, narozený 5.9.1946, patří k nejvýznamnějším osobnostem současné české fotografie, jehož rozsáhlé dílo si vydobylo mezinárodní uznání.
 • Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách nejpřednějších světových muzeí a galerií, např. Muzeum moderního umění v New Yorku, Národní galerie ve Washingtonu, Muzeum Viktorie a Alberta v Londýně či Tokijské metropolitní muzeum fotografie.
 • Komunistickým režimem byl perzekuován a vezněn.
 • V roce 1991 se stal externím pedagogem katedry fotografie FAMU a od roku 2000 docentem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské university v Opavě.

Ing. Vladimír Veselý, CSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy 

 • Ing. Vladimír Veselý, narozený 22.2.1933, je vynikajícím odborníkem v oblasti včelařství.
 • 25 let zastával funkci ředitele Výzkumného ústavu včelařského v Dole.
 • Je členem exekutivy mezinárodní včelařské organizace IBRA.
 • Významným způsobem se podílel na likvidaci epidemie ohrožující chov včel v Evropě.
 • Svým celoživotním dílem, které si získalo mezinárodní uznání, se významně zasloužil o rozvoj včelařství u nás i ve světě.

autor: sim | 28. 10. 2006 20:43

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama