Třicet let Česka: Máme lepší vzduch, ale méně ptactva. Lesy ohrožuje kůrovec i klima

Jana Václavíková Jana Václavíková
9. 7. 2023 11:25
Za posledních třicet let udělalo Česko pokroky v tom, jak se stará o kvalitu vodních toků nebo jak nakládá s odpady. Výrazně ale pokleslo množství ptactva v krajině. Proměny životního prostředí od roku 1993 do současnosti zmapovala Česká informační agentura životního prostředí (Cenia).
Vodní nádrž Šance rozprostírající se mezi Smrkem a Lysou horou. Snímek z roku 2011.
Vodní nádrž Šance rozprostírající se mezi Smrkem a Lysou horou. Snímek z roku 2011. | Foto: Aktuálně.cz / František Jaskula / Správa CHKO Beskydy / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ovzduší

Za posledních třicet let Česko vypouští méně emisí, což vedlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Nejvýznamnější byl pokles emisí oxidu siřičitého (SO2), který vzniká spalováním fosilních paliv, hlavně uhlí a těžkých olejů, a při tavení rud s obsahem síry. Škodlivé látky z emisí se následně ukládaly také v půdě nebo ve vodě. Mezi lety 1993 a 2020 klesla jeho koncentrace v atmosféře o bezmála 95 procent, píše v přehledu Česká informační agentura životního prostředí (Cenia).

S emisemi oxidu siřičitého souvisí výskyt kyselých dešťů. Ty vedly také k okyselení půdy a ničily lesy, převážně smrky, které přicházely o jehličí, ztratily schopnost rovnoměrné výživy stromu a byly tak náchylnější ke zlomům. 

Co vedlo ke snížení emisí oxidu siřičitého:

  • pokles výroby oceli a železa
  • nahrazení domácího vytápění přivedením plynového tepla do obcí
  • odsíření uhelných elektráren mezi lety 1992 až 1998
  • zákon o ochraně životního prostředí, podle kterého od roku 1998 musely elektrárny splňovat emisní limity
  • dostavba 1. a 2. bloku jaderné elektrárny Temelín v roce 2003
  • povinnost snižování emisí v sektoru výroby veřejné energetiky po roce 2007
 

Právě se děje

Další zprávy