Návod pro voliče: Kandidáty kroužkujte, ujistěte se, že v obálce je jen jeden lístek

Michaela Endrštová Michaela Endrštová
22. 6. 2021 20:34
Ve dnech 8. a 9. října 2021 zamíří miliony lidí k volebním urnám, aby vybrali nové složení Poslanecké sněmovny. Zatímco hlasovací lístky, které přijdou do schránky, si volič může zapomenout doma, bez občanského průkazu se neobejde. Redakce sestavila seznam otázek a odpovědí, které je dobré znát, než se vydáte odevzdat svůj hlas.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Kdy se bude volit?

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou letos v pátek 8. a sobotu 9. října. V pátek se volí od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin, celkem tedy volby potrvají čtrnáct hodin. Termín voleb vždy stanovuje prezident České republiky. Parlamentní volby se konají jednou za čtyři roky. 

Kdo může volit?

Občané České republiky, kteří nejpozději 9. října 2021 dovrší věk 18 let. Každý volič hlasuje osobně a jeho zastoupení není přípustné.

Musím jít volit?

Ne, je to zcela dobrovolné. Nicméně se tradičně jedná o důležité volby, z nichž vzejde vláda a které udávají směřování České republiky na další čtyři roky. 

Kdo bude volen?

Dvě stě nových poslanců a poslankyň na funkční období čtyř let. Podle nového složení Poslanecké sněmovny následně vznikne nová vláda.

Kde můžete volit?

V místě trvalého bydliště, kde bude zřízeno více volebních místností na různých místech. Které volební místo spadá pod trvalé bydliště, volič zjistí třeba na stránkách obce, prostřednictvím místního tisku nebo na úřední desce. Pokud během voleb nebude hlasující v místě trvalého bydliště, může volit i odjinud, v takovém případě je však nutné vyřídit si předem voličský průkaz. Hlasuje se ve všech krajích České republiky i v zahraničí na vybraných zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky.  

Co budete k volbám potřebovat? 

Stačí přinést doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Musí být platný, proto je dobré dopředu zkontrolovat jeho platnost. Volič, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude moct volit. Člověk si může přinést s sebou i hlasovací lístky, které mu byly v předchozích dnech doručeny, nicméně volební komise je na vyžádání musí také vydat.

Jaký je průběh hlasování?

Každý volič nejdříve prokáže svoji totožnost, pak od volební komise dostane prázdnou úřední obálku, případně i sadu hlasovacích lístků. Volič následně odejde za plentu, kde musí být sám. Tam vloží jeden hlasovací lístek do získané úřední obálky a tu následně vhodí před komisí do volební schránky. Nutné je vložit do obálky pouze jeden lístek, jinak hlas neplatí. Výjimku mají voliči, kteří nemohou číst nebo psát či mají tělesnou vadu. Těm může s hlasováním pomoci jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. 

Co když k volbám nemohu přijít?

Za voliči, kteří se nemohou dostavit osobně ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může přijet volební komise s volební schránkou. Volič o to může požádat obecní úřad nebo během voleb i okrskovou volební komisi. Tento způsob hlasování je možný pouze na území České republiky.  

Co když zapomenu hlasovací lístky?

Každý volič by měl před volbami dostat hlasovací lístky do schránky svého bydliště, a to nejpozději tři dny před volbami, tedy 5. října. Pokud je však zapomene přinést s sebou k volbám nebo je poškodí či ztratí, může volební komisi požádat o novou sadu hlasovacích lístků. Komise zároveň všem voličům vydá prázdnou obálku, do které hlasovací lístek vloží. 

Kdy je hlasovací lístek neplatný?

V případě, že je přetržený (ne však natržený), volič ho nevložil do úřední obálky, není vytištěný na předepsaném tiskopise nebo pokud je v obálce vícero hlasovacích lístků.

Je možné dát hlas oblíbenému kandidátovi?

Volič může zakroužkovat až čtyři kandidáty v rámci jedné strany, které chce upřednostnit před ostatními. Kandidát díky tomu může přeskočit ty kandidáty, kteří jsou na hlasovacím lístku před ním. Pokud volič omylem zakroužkuje pět kandidátů, hlas pro stranu bude platit, nikoliv však preferenční hlasy. Kroužkování ale není nutné, i bez toho je hlas pro stranu platný. 

Mohu si na sebe k volbám obléct cokoliv?

Ano. Je sice zakázána volební agitace ve volebních místnostech a v jejich bezprostředním okolí. Nicméně pokud například někdo přijde v tričku se stranickou symbolikou, je to podle mluvčího ministerstva vnitra Adama Rözlera v pořádku. "Lze to chápat jako projev sympatie k tomuto subjektu. Nedomníváme se však, že by toto jednání dosahovalo takové intenzity, že by mohlo reálně ovlivnit chování ostatních voličů, tedy, že by mělo při absenci jiných projevů být posuzováno jako "agitace". Takovému voliči tedy nemůže být ani nijak bráněno ve výkonu jeho volebního práva," říká Rözler. 

Kdy se dozvím výsledky?

Komise začne sčítat hlasy hned po uzavření volebních místností, tedy v sobotu po 14. hodině. Výsledky bývají známé v sobotu večer. 

Jak mám volit, když mám covid nebo jsem v karanténě?

Stejně jako u loňských krajských voleb bude i letos připravena možnost bezpečných voleb pro ty, kteří v té době budou v karanténě kvůli nemoci covid-19. Průběh nejspíš podle informací ministerstva vnitra bude stejný jako loni, budou tedy tři možnosti, jak hlasovat: drive-in z auta, v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo do zvláštní přenosné volební schránky.

"Přestože je epidemická situace každým dnem lepší a věřím, že do října uděláme za koronavirem definitivní tečku, může se stát, že bude ještě tou dobou určitá skupina voličů v karanténě. Zákonem umožníme, že i oni budou moci hlasovat," sdělil k tomu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

 

Právě se děje

před 16 minutami

Deník N žaluje Zemanovu kancelář, protože neposkytuje informace některým médiím

Deník N podal žalobu na Kancelář prezidenta republiky kvůli tomu, že od konce května odmítá poskytovat informace některým médiím. V prohlášení na svém webu v pondělí list uvedl, že prezidentská kancelář je úřad jako každý jiný a nemůže si vybírat, zda bude plnit své povinnosti a dodržovat zákony. Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček napsal, že mu krok deníku "nestojí za jednu jedinou reakci".

Zdroj: ČTK
Další zprávy