Faltýnkovi přátelé získávají zakázky od státních firem. Nikdy nám nepomohl, tvrdí

Jiří Pšenička
25. 3. 2019 9:22
Komunikační agentura manželů Olmerových získala milionové kontrakty od SŽDC, České pošty, CzechInvestu a Pražské informační služby. Olmerovi nepopírají blízké vztahy s Jaroslavem Faltýnkem, odmítají ale, že by jim vztah s druhým mužem hnutí ANO přinášel výhody.
Jaroslav Faltýnek.
Jaroslav Faltýnek. | Foto: Reuters

Letos 16. února proběhl v pražském Obecním domě již tradiční Česko-Slovenský ples, pomyslný vrchol plesové sezony v metropoli. Vstupenky do hlavního sálu stály přes dvanáct tisíc korun. Mezi celebritami všeho druhu se na parketě ve víru tance ocitl i druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek - s přítelkyní Martinou Plézelovou, někdejší marketingovou manažerkou Letiště Václava Havla, nyní manažerkou české pobočky nadnárodní společnosti SITA.

Podle některých účastníků seděla tato dvojice ve Smetanově síni u jednoho stolu s manželi Zbyňkem a Marcelou Olmerovými, kteří vlastní komunikační agenturu Olmer ad. A také s manželským párem Drmolových, přičemž Tomáš Drmola byl do loňského října náměstkem pro správu majetku ve státní organizaci Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC).

Tato sestava jednak potvrdila Faltýnkův blízký vztah k manažerovi Drmolovi, s nímž kdysi navštěvoval prostějovské gymnázium, ale také upozornila na vazbu k podnikatelům Olmerovým, o nichž se ve spojení s mocným místopředsedou hnutí ANO dosud nikdy nehovořilo.

Faltýnek je s nimi v posledních letech vídán opakovaně, na nejrůznějších společenských akcích. Mnohdy i za účasti severočeského majitele stavební firmy Silnice Group Karla Rypla (Ryplova firma byla jedním z hlavních sponzorů Česko-Slovenského plesu) nebo také severočeského uhlobarona Jana Dienstla (Dienstlovým firmám manželé Olmerovi poskytují komunikační služby).

Mimo to ale Olmerovi získali i několik zajímavých zakázek ve veřejném sektoru. Tu nejlukrativnější právě v "Drmolově" SŽDC. V této státní organizaci se přitom v minulých letech angažovalo i několik dalších lidí z Faltýnkova okruhu. Sám Faltýnek měl v minulých letech v resortu dopravy výrazný vliv, jak se ukázalo i v posledních dnech, kdy jej policie prověřovala kvůli podezřelým schůzkám v brněnských hotelích, které vedl v roce 2017 během výběru nového provozovatele mýtného systému.

Známe se jen ze společenských akcí

Podnikatel Zbyněk Olmer nezastírá, že se s Jaroslavem Faltýnkem už delší dobu potkává. Výhradně prý ale na různých společenských akcích, které oba - ale nikoli prý společně - s Faltýnkem navštěvují.

"Na Česko-Slovenském plese bylo dalších asi tisíc lidí. Máte pocit, že se všemi mám důvěrný vztah?" klade sám otázku. A také dementuje v kuloárech hojně rozšířenou informaci, že mezi jeho ženou a Faltýnkovou přítelkyní existuje příbuzenský vztah. "Jestli to spíš není tak, že obě dámy jsou si fyzicky poměrně podobné," dává vysvětlení.

Odmítá, že by mu Faltýnek nebo kdokoliv jiný pomohl k nějaké veřejné zakázce. A to se prý týká i SŽDC. Olmer si není ani jistý, zda v době, kdy smlouvu v SŽDC podepisovali, už Faltýnka osobně znal.

"Nevím jistě, kdy jsme byli poprvé oficiálně představeni, a domnívám se, že to bylo dost možná později. Každopádně vylučuji, že by to mělo jakoukoli souvislost se získáním zakázky v SŽDC," uvedl podnikatel.

Redakce Aktuálně.cz oslovila i Jaroslava Faltýnka. Ten po urgenci uvedl, že se s Marcelou Olmerovou zná od března 2017, jejího manžela prý poznal až následně. Byť druhý muž ANO nepopírá blízký vztah, "naprosto vylučuje", že by Olmerovým s byznysem někdy pomáhal.

Pilotní projekt, který se neosvědčil

Tříletý kontrakt s horním limitem plnění až 60 milionů korun (při maximálním objemu dílčích objednávek) získali Olmerovi v SŽDC v květnu 2015, v době, kdy už resort dopravy ovládalo hnutí ANO. V soutěži tehdy podle dostupných informací porazili další dvě agentury - Dorland a Leones Production.

Objemná zakázka se týkala zajištění publicity pro železniční projekty spolufinancované Evropskou unií. Agentura se měla postarat o to, aby se o každé nové stavbě na železnici (rekonstruovaná trať, opravené nádraží, nová zastávka či přejezd) dozvěděla veřejnost. A to formou billboardů, tiskových konferencí, tiskových zpráv, pamětních desek a další mediální prezentace.

Registr smluv dnes obsahuje desítky objednávek v desetitisícových částkách (někdy i přes sto tisíc), kdy si SŽDC u agentury Olmer ad vesměs objednává instalaci a deinstalaci billboardu, fotodokumentaci a produkční zajištění. V některých případech jde i o slavnostní stříhání pásek s organizačním zajištěním. Jaký skutečný dopad měly tyto služby na informovanost veřejnosti, není jasné - oficiální tiskové zprávy SŽDC z posledních let obsahují jen běžné informace o jednotlivých stavebních akcích, bez jakékoliv foto- či videodokumentace.

Současné vedení SŽDC uvádí, že smlouva s agenturou Olmer ad byla sice dodržena, finanční limit nebyl překročen (doposud prý SŽDC agentuře zaplatila 22,3 milionu korun), ovšem státní organizace už v tomto modelu mediální prezentace nehodlá pokračovat. "Jednalo se o pilotní projekt, kdy SŽDC řešila u určitých staveb zajištění publicity samostatně, nicméně tento způsob řešení neprokázal výhodnost," uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Správa železnic se tak vrací k "starému modelu", kdy o publicitu se mají starat hlavně zhotovitelé stavebních zakázek.

Na poště i u vládního zmocněnce

Firma Olmerových získala v minulých letech i další veřejné zakázky v institucích pod vlivem hnutí ANO. Jde třeba o agenturu CzechInvest, spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Olmerovi tam v letech 2017 a 2018 uzavřeli tři smlouvy za zhruba 1,6 milionu korun. Za tyto peníze měli poskytovat marketingovou podporu vládnímu zmocněnci pro znevýhodněné kraje (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský) Jiřímu Ciencialovi.

Už v únoru 2016 agentura Olmer ad podepsala rámcový čtyřletý kontrakt se státním podnikem Česká pošta. Týká se podobně jako v SŽDC podpory komunikačních aktivit, zejména má jít o tiskové konference "na klíč", přičemž horní limit celkového plnění je dva miliony korun. Největší příjmy z této zakázky má agentura manželů Olmerových až v těchto týdnech. Pošta - toho času ve finančních problémech - si u ní dle registru smluv v únoru objednala služby v součtu za rovný milion korun. Jde o tři dílčí objednávky, přičemž ve všech se píše, že předmětem zakázky je "PR komunikace - tisková konference".

Podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka se ale tyto zakázky nakonec týkaly jiné oblasti. Agentura pro vedení České pošty zajišťovala dvě celodenní setkání (v Praze a v Olomouci) se středním managementem podniku a také vyhlášení ankety zaměstnanec roku 2018. Celkové náklady považuje pošta za adekvátní.

Proč se v objednávkách mluví o tiskových konferencích, mluvčí jednoznačně nevysvětlil. Jde prý jen o interní označení. "Každá konkrétní akce je pak následně rozepsána, aby bylo jasné, čeho se týkala. Necháme ale prověřit, zda je možné označení napsat rovnou," uvedl mluvčí Vitík.

Dohnali a předehnali

Loňský podzim, ještě v éře primátorky za ANO Adriany Krnáčové, agentura Olmer ad uspěla v zakázce pro Pražskou informační službu, příspěvkovou organizaci hlavního města. Má jít o výrobu tříminutového spotu o Praze v různých jazykových mutacích.

Agentura zakázku získala, ačkoliv nabídla výrazně vyšší cenu než všichni další účastníci. Její nabídková cena byla 1,9 milionu korun, přičemž tři konkurenti (podnikatel Jan Formánek, Drive Film Factory, Praha TV) byli ochotni tutéž zakázku splnit za ceny od jednoho milionu do 1,25 milionu korun. Už na konci loňského roku se v pražských politických kruzích právě o této zakázce mluvilo jako o nestandardní.

Agentura Olmerových vyhrála, protože od výběrové komise nakonec získala výrazně více bodů za "kvalitu nabídky", kreativitu, byť ta měla v celkovém hodnocení váhu jen 40 %. "Návrh společnosti Olmer ad z hlediska kvality výrazně předčil ostatní nabídky," uvedla na dotaz Barbora Hrubá, mluvčí Pražské informační služby, jak k překvapivému rozuzlení došlo.

Nejde o jediný kontrakt Olmerových s Pražskou informační službou. Loni v březnu uzavřeli smlouvu za dalších 1,9 milionu korun na poskytování reklamních služeb. 

Zbaví se Babiš Faltýnka? Tohle jsou důvody, proč je pro něj "kmotr Jarek" důležitý

“Pokud se prokáže korupce, tak se hnutí musí zbavit kohokoliv,” prohlásil Babiš. Kým je pro premiéra Jaroslav Faltýnek, shrnuje Martin Veselovský. | Video: Martin Veselovský
 

Právě se děje

Další zprávy