Islamismus je jako fašismus, řekl Cameron a zavelel k boji

Petr Jemelka Petr Jemelka
Aktualizováno 20. 7. 2015 15:55
Britský ministerský předseda představil pětiletý akční plán boje s islámským fundamentalismem. Radikalizace muslimů je podle něj "jed společnosti".
David Cameron.
David Cameron. | Foto: Reuters

Birmingham - Britský premiér David Cameron představil Spojenému království pětiletý akční plán boje proti radikalizaci muslimského obyvatelstva, kterou charakterizoval jako "jed společnosti".

"Chci s vámi společně pracovat na tom, abychom tento jed neutralizovali," vzkázal nebývale ostře hovořící ministerský předseda občanům.

Britská společnost si podle něj musí v prvé řadě konečně připustit "tragický fakt, že se ve Spojeném království rodí a vyrůstají lidé, kteří se neztotožňují s Británií a ke svým spoluobčanům necítí žádné, nebo jen velmi malé pouto".

Právě nepovedená integrace mladých muslimů, kteří se ve Spojeném království narodili, je podle Camerona hlavní příčinou současných problémů.

Jako Němci a fašismus

Britové prý musí před zmiňovaným problémem přestat zavírat oči. Společnost musí naopak s větším důrazem hájit britské hodnoty, k nimž rozhodně nepatří vynucené sňatky či ženská obřízka.

Mladí britští muslimové jsou fascinováni islámským fundamentalismem, podobně jako byli před válkou mladí Němci okouzleni fašismem, tvrdí.

"Extrémní ideologie Islámského státu je založena na stejně netolerantních ideách diskriminace, sektářství a segregace. Jako ta, jež vedla ke vzestupu Adolfa Hitlera," řekl dále David Cameron.

Za radikalizací především mladých britských muslimů podle něj mnohdy stojí nenásilní ortodoxní vykladači islámu, kteří teenagerům v první fázi "vymyjí mozek", čímž - možná že často i nechtěně - připraví půdu pro teroristy.

"Právě tomu tady čelíme. Radikální ideologie nemusí působit jen rozvratným dojmem, může se zdát velmi vzrušující. Je to ideologie, jež dělá z nenásilných lidí násilníky a která díky tématům hledání vlastní identity a nepovedené společenské integrace v debatě vyhrává nad umírněnou formou islámu," je přesvědčen Cameron.

Kořeny nebezpečí jsou v ideologii

Britský premiér dále zdůraznil, že se boj s radikalizací mladých muslimů stane prioritou jeho kabinetu.

Nezapojí se do něj jen represivní složky, nýbrž i pedagogové a sociální pracovníci. Ti budou mít na starosti začleňování muslimského obyvatelstva, výuku angličtiny a pomoc s hledáním zaměstnání.

Nařčení z toho, že jsou sympatie britských muslimů k Islámskému státu vyvolány "chudobou, útrapami a historickými nespravedlnostmi, jimž museli muslimové na ostrovech v minulosti čelit", předseda britské vlády odmítá.

"Kořeny nebezpečí, jemuž čelíme, jsou už obsaženy v té ideologii jako takové," řekl.

Kromě výše zmíněného se vláda chystá zřídit zvláštní pracovní skupinu (fórum), které se bude nepřetržitě zabývat integrací muslimské menšiny. Nechá si vypracovat odbornou studii, jež zmonitoruje hlavní kanály šíření extremismu, a pokusí se najít cesty, jak mladým muslimům vštěpit britské hodnoty.

Kabinet by měl zároveň předložit legislativní návrh, jenž by zaručil doživotní anonymitu obětí vynucených sňatků a umožnil rodičům nechat svým radikalizovaným dětem zneplatnit pasy.

Posílena by měla být rovněž regulace médií a monitorování agitací extremistů na internetu i mezi vězni v káznicích.

Kluky vyhodí do vzduchu, holky znásilní

Vláda se podle Camerona musí zasadit také o to, aby si mladí britští muslimové Islámský stát neidealizovali.

"Nestanete se tam váženým členem hnutí. Jste pro ně jen pěšáci určení na smrt. Pokud jste kluci, vymyjí vám mozky, opásají vás výbušninami a vyhodí do vzduchu. Jste-li holky, čeká vás zotročení a sexuální zneužívání. To je krutá realita Islámského státu," varoval premiér nezletilé.

Tahle skupina, to není žádné průkopnické hnutí, to je tlupa, která vyhazuje lidi z oken budov a upaluje je zaživa. Je to zlá, brutální a odporná existence," dodal Cameron.

Bojovat s radikalizací mladých muslimů je podle britského premiéra potřeba ještě před tím, než k ní začne docházet.

Předcházet by jí měl vládní program pro problémové rodiny, který dostala na starosti Louise Caseyová. Ta je v dané oblasti respektovanou kapacitou; s řízením programů pro sociálně vykořeněné má bohaté zkušenosti.

Nejprve má za úkol vypracovat strategii "pro sjednocení Británie jakožto jednoho národa".

Přijatá opatření jsou odpovědí na fakt, že už se k Islámskému státu přidalo na 700 Britů a tajné služby varovaly před hrozícími teroristickými útoky na území Velké Británie.

"Musíme se povstat a prosazovat naše společné britské hodnoty. Postavit se ideologii extremistů a odstranit všechny vlny extremismu - jak jeho násilné podoby, tak i ty nenásilné. Musíme podpořit umírněné a reformní muslimy, kteří hovoří za většinu muslimského obyvatelstva a usilují o očistu svého náboženství. Musíme se zaměřit i na krizi identity, kterou někteří mladí lidé prožívají," shrnul závěrem premiér Spojeného království svůj apel k národu.

 

Právě se děje

Další zprávy