grant

NKÚ zjistil v účetnictví Grantové agentury nedostatky, většina je už opravena

V účetnictví Grantové agentury ČR (GA ČR) za loňský rok zjistil Nejvyšší kontrolní úřad nesprávnosti. Chyby za 5,9 miliardy korun opravila agentura ještě během kontroly, další významné nesprávnosti za téměř 114 milionů korun však zůstaly neopraveny, uvedl NKÚ. V závěrečném účtu ani ve výkazu pro hodnocení plnění státního rozpočtu neměla GA ČR významné nedostatky. Výsledky prověrky sdělil mluvčí NKÚ Václav Kešner. Podle agentury jsou zjištění formalistická a vycházejí z nezohlednění specifik financování vědy a jeho účetního vykazování.

Většina vznikla podle kontrolorů tím, že agentura neúčtovala v dlouhodobých podmíněných závazcích z nově uzavřených smluv k projektům, které měly začít v roce 2020. Po upozornění kontrolního úřadu Grantová agentura ČR tyto nesprávnosti napravila již během kontroly, a to ještě před uzavřením účetních knih za rok 2020. Chyby za téměř 114 milionů korun ale agentura neopravila.

Agentura v reakci uvedla, že se ve specifických otázkách financování vědy řídí stanoviskem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které je pro ni závazné. Veškeré operace spojené s částkou 114 milionů korun účtovala v souladu se stanoviskem RVVI. ČTK to dnes sdělil Vojtěch Janů z oddělení vnějších vztahů GA ČR. NKÚ podle něj při své kontrole uplatnil jiný právní pohled na účtování, než který je pro agenturu závazný. Agentura považuje přístup NKÚ, který se podle ní zaměřil i na kontrolu procesů, respektive dokumentů, které ještě nebyly dokončeny, za nestandardní.

Grantová agentura ČR poskytuje dotace na projekty v základním výzkumu. NKÚ prověřil správnost sestavení závěrečného účtu, vedení účetnictví a spolehlivost účetní závěrky za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na správnost údajů, které agentura předkládala pro hodnocení plnění státního rozpočtu.

Nedostatky zjistili kontroloři také ve vnitřním kontrolním systému agentury, a to v zajištění schvalovacích postupů. U všech 75 kontrolovaných operací chyběl podle NKÚ podpis hlavní účetní na schvalovacím formuláři k vyplacení dotace.

Zdroj: ČTK
Pokračovat