Škrty zasáhnou zaměstnance i OSVČ. Daňová expertka popsala, jak se dotknou vás

Pavla Adamcová Pavla Adamcová
Aktualizováno 19. 5. 2023 11:24
Nově představený konsolidační balíček, který má zpomalit zadlužování státu, výrazně zasáhne zaměstnance i podnikatele. Bude-li schválen, dotkne se jich omezením daňových úlev a benefitů, ale například i nově odvodem nemocenského pojištění či vyšším zdaněním příjmů. Na to, jak se s těmito škrty trh práce změní, odpovídala čtenářům Aktuálně.cz daňová expertka společnosti Mazars Gabriela Ivanco.
Rozhovor s daňovou expertkou Gabrielou Ivanco
Rozhovor skončil
Přečíst si rozhovor

Česko hospodaří v posledních letech každý rok se stomiliardovými schodky. Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy snížit schodek o 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to pak mělo být 53,4 miliardy korun.

Kabinet přitom počítá se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu.

Pokud jde o efektivitu škrtů na trhu práce, je daňová expertka Ivanco zdrženlivá. Některé z nich totiž podle ní mohou mnohé zaměstnance a OSVČ spíše demotivovat.

Pokud jde o zaměstnance, zmiňuje v této souvislosti především snížení limitu pro uplatnění sazby daně ve výši 23 procent ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek. To by podle Ivanco mohlo způsobit, že se lidé přestanou snažit o nadstandardní příjmy. "A tak by se mohlo stát, že přijaté opatření by se stalo spíš kontraproduktivním," podotýká.

Podobně může fungovat i zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení u OSVČ. "Pro ty osoby, jejichž výdělky se pohybují v takové výši, aby se u nich tento minimální vyměřovací základ uplatňoval, může být toto navýšení dalším impulsem pro to, aby svou samostatnou činnost ukončily," doplňuje expertka.

Sociální dopad na řadu domácností může podle Ivanco mít znovuzavedení odvodu pojistného na nemocenské pojištění ze strany zaměstnance. "Předmětný odvod se bude týkat všech zaměstnanců podléhajících pojistnému na nemocenské pojištění, to znamená, že se dotkne i těch nízkopříjmových skupin, kterým při využití daňových odpočtů a slev nevzniká žádná daňová povinnost, a povede tak ke snížení jejich disponibilních příjmů," pokračuje.

Problematické může být i zrušení osvobození nejrůznějších zaměstnaneckých benefitů, a zejména takzvaných nadlimitních stravenek (stravenka, jejíž plnou výši si zaměstnavatel nemůže odečíst z daní, protože přesahuje zákonný limit odpočtu - pozn. red.), zvláště pokud by zároveň nedošlo k navýšení stravenkového paušálu. "Již nyní výše daňově zvýhodněného peněžního příspěvku na stravování poskytovaného zaměstnavatelem zdaleka nepokrývá v dostatečné míře náklady, které musí zaměstnanec vynaložit na stravování poskytované prostřednictvím jiných subjektů," domnívá se Ivanco.

Z oblasti rušených daňových úlev se pak poplatníků pravděpodobně nejvíce dotkne snížení slevy na dani na manžela či manželku s nízkými příjmy a školkovného. "Ačkoli je argumentováno, že zejména zrušení školkovného by mělo být ze strany státu kompenzováno navýšením kapacity předškolních zařízení, je celkem zřejmé, že toto navýšení kapacit bude potřebovat určitý čas," říká daňová expertka.

Pokud k němu nedojde dostatečně brzy, mohou se podle ní poplatníci ocitnout v situaci, kdy si z důvodu nutnosti péče o děti nebudou moci dovolit zapojit se v dostatečné míře do pracovního procesu, a zároveň přijdou o možnosti slev na dani.

Daňová expertka společnost Mazars Gabriela Ivanco.
Daňová expertka společnost Mazars Gabriela Ivanco. | Foto: Mazars

"Toto riziko existuje i u těch dostatečně nízkopříjmových poplatníků, jejichž průměrný měsíční příjem se pohybuje jen lehce nad hranicí minimální mzdy, ale k plné eliminaci jejich daňové povinnosti jim nestačí jen sleva na poplatníka," doplňuje expertka.

Jak v praxi škrty dopadnou na zaměstnance a jak na OSVČ? A do jaké míry se opatření z úsporného balíčku projeví na výdělku českých domácností? Odpovědi na dotazy čtenářů naleznete níže.

Rozhovor s daňovou expertkou Gabrielou Ivanco

Rozhovor skončil
19. 5. 2023
Ptá se: Jarmila

Dobrý den, zajímalo by měl, jak úsporný balíček zasáhne dohodáře, tedy lidi na DPP? Bude tam změna v limitu k placení pojištění? Teď to myslím bylo do 10 tisíc korun výdělku bez pojistného... Děkuji.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

úsporný balíček nově stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody či více dohod o provedení práce (a tím i limity pro vznik povinnosti placení pojistného). První limit bude stanoven pro příjmy z veškerých dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy, což by při současné výši průměrné mzdy znamenalo 10 081 Kč. Druhý limit bude stanoven při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy, což odpovídá v současné době částce 16 130 Kč.

Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude z odměn z dohod o provedení práce odvedeno pojistné. Zavedení předmětného opatření je v rámci balíčku odůvodňováno tím, že za stávající situace existují lidé, kteří si vydělávají na živobytí výhradně prostřednictvím dohod o provedení práce s odměnou do limitu 10.000 Kč měsíčně, a tím pádem nejsou důchodově pojištěni, což má negativní vliv na nárok na starobní důchod a jeho výši. Takováto lidé pak čerpají namísto starobního důchodu sociální dávky. Zda však je v plánu vybírat z dohod o provedení práce v novém režimu pojistné na sociální zabezpečení v současné podobě, tzn. na straně zaměstnance představované výhradně pojistným na důchodové pojištění, nebo včetně nově zaváděného pojistného na nemocenské pojištění na straně zaměstnance, nebo standardně pojistné jak na sociální zabezpečení , tak na zdravotní pojištění, balíček explicitně nestanoví.

Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod.

19. 5. 2023
Ptá se: Ludvík

Jaký názor máte na výpočty odborářů, kteří uvedli, že průměrná tříčlenná rodina ročně přijde o více než 100 tisíc korun? Je to podle vás reálné?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Výpočty oborů byly založeny nejen na avizovaných změnách v daňové a související oblasti, ale i na budoucím makroekonomickém vývoji, který není v tuto chvíli možné jednoznačně predikovat. Navíc jejich výpočty vykazovaly zjevné chyby, jako např. záměna výše školkovného (17 300 Kč) za slevu na poplatníka (30 840 Kč). Vládní balíček se zcela jistě dotkne i rodin s dětmi. nicméně to, jak moc citelně, bude záležet na mnoha faktorech a individuální situaci každé rodiny.

19. 5. 2023
Ptá se: Olga P.

Dobrý den, jsem v penzi (76 let), pracuji ale dál jako OSVČ. Budu platit sociální pojištění a v jaké výši? Děkuji za odpoveď.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

pokud jste OSVČ a zároveň pobíráte starobní důchod, je na Vás z pohledu zákona o pojistném na sociální zabezpečení pohlíženo jako na OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Pojistné na sociální zabezpečení tak budete platit při překročení rozhodné částky pro vznik účasti na pojištění, která pro rok 2023 činí 96 777 Kč. V tomto směru se ve vládních opatřeních žádné změny neobjevily.

Pokud uvedenou částku překročíte, jste povinna platit pojistné na sociální zabezpečení ve stejné výši jako ostatní OSVČ, tzn. ve výši 29,2 %, a to z pro Vás platného vyměřovacího základu. Jelikož se na Vás jako na starobní důchodkyni nevztahuje minimální vyměřovací základ, budete platit pojistné z vyměřovacího základu vypočteného na základě dosažených příjmů, který bude nově namísto stávajících 50 % základu daně činit 55 % základu daně.

19. 5. 2023
Ptá se: Jana A.

Dobrý den, slyšela jsem, že má dojít k omezení nepeněžních benefitů. Znamená to, že budou zaměstnancům seškrtány stravenky či stravenkový paušál?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

ohledně stravenkového paušálu nejsou v plánovaných opatřeních navrhovány žádné změny. Podle vládního balíčku má nicméně dojít k omezení osvobození tzv. nadlimitních stravenek na straně zaměstnance od daně z příjmů fyzických osob, aniž by ovšem materiál specifikoval, co je potřeba vnímat jako "nadlimitní stravenku. Lze nicméně dovozovat, že by to mohlo vést k tomu, že se výše příspěvku zaměstnavatele na stravování osvobozeného od daně formou stravenkového paušálu a stravenky sjednotí. Nemusí to tedy nutně znamenat, že nebudou zaměstnanci stravenky poskytovány, ale při vyšší částce stravenky bude hodnota nad limit zaměstnanci zdaněna a bude z ní rovněž odvedeno pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

19. 5. 2023
Ptá se: Petra

Dobrý den, prosím, jaký vliv bude mít balíček na OSVČ v režimu paušální daně?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

v oblasti výpočtu paušální daně balíček explicitně nestanoví, že by mělo dojít k nějakým změnám. Ale vzhledem k tomu, že výše paušální daně se odvíjí mimo jiné od minimální výše pojistného, je potřeba počítat s tím, že v souvislosti s navyšováním minimálního vyměřovacího základu pro pojistné dojde také k adekvátnímu navýšení částky paušální daně.

19. 5. 2023
Ptá se: Alena

Dobrý den, jsem klasicky zaměstnanec, ale mám i vedlejší živnost. Z toho co víme, hrozí, že se vyšší odvody OSVČ dotknou i mě?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

pokud při výkonu samostatné výdělečné činnosti jste zároveň standardně zaměstnána, jste v obdobné situaci jako tazatelka výše, která pobírá vedle výkonu samostatné činnosti starobní důchod. Měla byste být tudíž považována za osobu vykonávající samostatnou činnost vedlejší, neměl by pro Vás platit minimální vyměřovací základ a tak jedinou změnou, která se Vás dotkne, je plánované zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného z 50 % základu daně na 55 % základu daně.

19. 5. 2023
Ptá se: Jirka

Dobrý den, o kolik víc budu muset platit jako OSVČ?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

pro OSVČ dojde k postupnému zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální zabezpečení ze současných 25% průměrné mzdy až na 40% průměrné mzdy, a to vždy o 5 procentních bodů ročně v letech 2024 – 2026. Při současné výši průměrné mzdy platí OSVČ minimální měsíční zálohy na pojistné ve výši 2 944 Kč, v roce 2026 by to bylo již 4 710 Kč.

Pokud by se na Vás minimální vyměřovací základ nevztahoval, uplatnilo by se u Vás zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na nejméně 55 % základu daně namísto současných 50 % základu daně.

19. 5. 2023
Ptá se: Helena

Dobrý den, chci se zeptat, zda se avízované změny v odvodech OSVČ projeví nějak u těch podnikatelů, kteří odvádí paušální daň? Popřípadě, jaký bude vliv změněné výše odvodů na režim paušální daně. Děkuji.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

jak jsem již avizovala u jiného dotazu, vládní balíček explicitně nezavádí nějaké změny u paušální daně, je nicméně potřeba počítat s tím, že měsíční odvody se v budoucnu navýší nejen v souvislosti s vývojem české ekonomiky, ale také v souvislosti s navýšením minimálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení.

19. 5. 2023
Ptá se: Josef N.

Mam se obavat, ze prechod z HPP na podnikani s ICO s prumernou mzdou se v soucasnosti jednoduse nevyplati?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

úpravy navrhované balíčkem povedou ke snížení rozdílu ve výši odvodů zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu a osoby vykonávající samostatnou činnost s měsíčními příjmy ve výši průměrné mzdy, stále však tyto odvody zůstanou vyšší na straně zaměstnance.

19. 5. 2023
Ptá se: Klára

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak se mění časový test u prodeje akcií a podílových fondů. Děkuji.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

u časového testu jako takového by k žádné změně dojít nemělo. Vládní balíček nicméně navrhuje omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti od daně z příjmů fyzických osob při splnění časového testu 3 roky, respektive 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 000 000 Kč na poplatníka (v současné době jsou příjmy z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti po uplynutí časového testu osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob v plné výši).

19. 5. 2023
Ptá se: Michal

Dobrý den, rád bych se zeptal, jeslti se nějakým způsobem změní zdanění dividend a kapitálových výnosů - např. úroky na spořícím účtu. Díky za vysvětlení. Hezký den, Michal

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vládní balíček explicitně nenavrhuje žádné úpravy v této oblasti.

19. 5. 2023
Ptá se: Martina Světlá

Dobrý den, rozumím tomu správně, že při progresivním zdanění příjmu fyzických osob bude vyšší sazbou daněn pouze "nadpříjem" oproti klasické sazbě a ne celá částka výplaty? Tzn. Klouzavá progrese. Děkuji. MS

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

již v současné době je daňová progrese při zdanění fyzických osob uplatňována tím způsobem, že sazba 15 % se uplatní na základ daně do stanoveného limitu 48 násobku průměrné mzdy (pro rok 2023 se jedná o částku 1.935.552 Kč) a sazba 23 % až na částku základu daně případně přesahující tento limit. V budoucnu by se tento princip neměnil, pouze limit pro uplatnění sazby daně ve výši 23 % by se snížil ze 48 násobku průměrné mzdy na její 36 násobek.

19. 5. 2023
Ptá se: Miloš

Dobrý den, rád bych se zeptal jakým způsobem se změnila sleva na dítě? Děkuji. M.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

u slev na dítě nejsou žádné změny navrhovány.

19. 5. 2023
Ptá se: Jaroslav Opletal

Neustále se mluví o zavedení nemocenského pojištění? O kolik méně peněz to znamená pro zaměstnance s průměrnou mzdou?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

nemocenské pojištění v tuto chvíli odvádí pouze zaměstnavatel. Vládní balíček pak počítá s tím, že by část byla srážena i zaměstnanci, a to ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu obecně se rovnajícího hrubému příjmu zaměstnance. Pokud bychom tuto modelovou situaci kalkulovali již pro rok 2023, tak u zaměstnance s průměrnou měsíční mzdou, která v roce 2023 činí 40.324 Kč, by srážka na nemocenské pojištění činila 242 Kč měsíčně.

19. 5. 2023
Ptá se: Karel N.

Skutečně by mě zajímalo, koho se úspory nejvíce dotknou - osvč nebo zaměstnanci? Jaké navýšení v platbě pojistného to reálně znamená pro drobného živnostníka ročně?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

na Vaši otázku neexistuje úplně jednoznačná odpověď, vždy záleží na konkrétní osobní situace daného zaměstnance či OSVČ. Pokud pak drobným živnostníkem míníte osobu vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, na niž se vztahuje povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení z minimálního vyměřovacího základu, pak odvod z tohoto minimálního vyměřovacího základu by ze současných 2.944 Kč měsíčně narostl na 4.710 Kč měsíčně v roce 2026, a to bez započítání vlivu růstu průměrné mzdy v ekonomice.

19. 5. 2023
Ptá se: Adam

Dobrý den, už je možné spočítat, kolik bude paušální daň v roce 2024? A druhý dotaz - změní se odvody i pro OSVČ, kteří neplatí minimální pojistné (například při přijmu kolem 1mil. Kč ročně). Děkuji.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

zatím to není možné spočítat, parametry rozhodné pro rok 2024 (tzn. výše průměrné mzdy) by měly být standardně k dispozici na konci září 2023. A co se týče vyměřovacího základu u OSVČ, které neplatí minimální pojistné, jak již bylo zmíněno, mělo by dojít k jeho nárůstu na 55 % základu daně ze současných 50 % základu daně. Je nicméně otázkou, zda by toto navýšení platilo pouze pro oblast sociálního zabezpečení, nebo také pro oblast zdravotního pojištění.

19. 5. 2023
Ptá se: Eda

Kolik procent příjmu budou dělat paušální náklady povolené odepsat OSVČ?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

na úpravě v této oblasti se v rámci vládního balíčku neplánují žádné změny.

19. 5. 2023
Ptá se: Pavel

Dobrý den, prosím, co vše se mění - pokud vůbec něco - u dohodářů, kteří vydělají cca 80 tisíc korun ročně. Děkuji

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte prosím mou odpověď na první dotaz níže.

19. 5. 2023
Ptá se: Veronika

Dobrý den, jaké konkrétní dopady má úsporý balíček na studenty, kteří si přivydělávají? Děkuju

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

v rámci balíčku by měla být zrušena sleva na dani na studenta ve výši 4.020 Kč ročně. Tato navrhovaná změna je odůvodňována tím, že studenti, kteří si skutečně jen přivydělávají, obvykle vzhledem k výši svého příjmu nedokáží na slevu dosáhnout, protože díky uplatnění slevy na poplatníka ve výš 30.840 Kč neplatí žádnou daň až do výše příjmů 205.600 Kč za rok. Pokud si student vydělá více, pak pravděpodobně jeho status studenta je spíše formální či účelový, a není zde zájem podporovat osoby v této situaci daňovými úlevami.

19. 5. 2023
Ptá se: Láďa

Dobrý den, změn okolo OSVČ je mnoho. Kdybych měl mít průměrnou měsíční mzdu v Praze, vyplatilo by se mi dělat na sebe (na švarc) a nebo mít smlouvu na HPP?Děkuji

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte prosím, odpovědi na předchozí dotazy.

19. 5. 2023
Ptá se: Hugo Fisher

Dobrý den, jak se prosím promítnou vladní úspory do tzv Paušální daně pro OSVČ (té základní, do 1,5 milionu příjmu)? Jde již teď spočítat její výši pro rok 2024? Děkuji.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, odpovědi na předchozí dotazy.

19. 5. 2023
Ptá se: Miroslav Šimko

Dobrý deň, počíta sa prosím so zvyšovaním limitu pre paušálne výdaje OSVČ? Už dlhé roky je limit nemenný a operuje s celkovým príjmom do 2mil. Kč (okrem dočasnej výnimky, kedy spadol dokonca na polovicu). Je v tomto počítané s nejakou valorizáciou, ideálne automaticky v náväznosti na infláciu?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vládní balíček se změnami v této oblasti explicitně nepočítá.

19. 5. 2023
Ptá se: Radka

Co říkáte rozboru odborářů, kteří tvrdí, že balíček se dotkne rodin mnohem hůře, než tvrdí vláda?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte prosím, odpovědi na předchozí dotazy.

19. 5. 2023
Ptá se: Klára

Dobrý den, jsem OSVČ přihlášená k paušální dani - jak se promítnou změny pro paušální daň?
Děkuji!

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, odpovědi na předchozí dotazy.

19. 5. 2023
Ptá se: Libor Supcik

V odpovědi pro Jarmilu je : bude z odměn z dohod o provedení práce odvedeno pojistné. Co je tento odvod (kdy komu se co platí) a kdo to dělá?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

pokud by to mělo být stejné jako u standardních zaměstnanců v pracovním poměru, tak by se zaměstnancům s dohodami o provedení práce sráželo pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5 %, nově plánované pojistné na nemocenské pojištění ve výši 0,6 % a pojistné na zdravotní pojištění ve výši 4,5 %. Za srážku a odvod tohoto pojistného by byli odpovědní zaměstnavatelé, kteří by zároveň měli odvádět pod vlastní odpovědností tzv. zaměstnavatelovu část pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

 

Právě se děje

Další zprávy