Přehledně: Jak je to s prominutými zálohami na pojištění u OSVČ a co když platím dál

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
21. 4. 2020 6:12
Mimořádná opatření kvůli koronavirové nákaze zasáhla do příjmů většiny živnostníků a osob samostatně výdělečně činných. Jednou z legislativních pomocí v této době je prominutí sociálního a zdravotního pojištění po dobu šesti měsíců. Jenže řada lidí vlastně neví, jak je tato pomoc nastavená a jak se bude počítat v daňovém přiznání příští rok.
Foto: Shutterstock

Sociální pojištění

Platba sociálního (důchodového) pojištění je pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost za normálních okolností povinná. Měsíční záloha na sociální pojištění závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Minimálně ale musí platit zálohu ve výši 2544 Kč.

Kvůli koronavirové nákaze byla ale schválena legislativní pomoc ve formě prominutí této zálohy za měsíce březen až srpen. A není o ni nutné žádat,  živnostník jednoduše přestane na půl roku platit. A to bez ohledu na to, jak vysokou měsíční zálohu má platit.

"Za uvedené měsíce se však promíjí pouze sociální pojištění ve výši 2544 Kč, při výkonu hlavní činnosti, dohromady tedy v částce 15 264 korun," vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Vyrovnání, tedy rozdíl mezi minimální zálohou a tou, kterou má podnikatel skutečně platit, se následně provede v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Do přehledu se mimo jiné uvedou skutečně zaplacené zálohy za leden, únor, září, říjen, listopad a prosinec 2020 a následně částka 15 264 korun (za
březen až srpen), přičemž součet těchto dvou částek se odečte od výsledného sociálního pojištění za rok 2020. 

  • Pokud OSVČ už zaplatila zálohu za březen, nemusí platit zálohu za září, začne platit až od října. 

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost si v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 za měsíce březen až srpen odečtou částku 1018 Kč.

"Limit pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2020 se nezměnil a činí 83 603 Kč. Například zaměstnanec přivydělávající si na vedlejší činnost s hrubým ziskem za celý kalendářní rok 2020 ve výši 80 tisíc tedy nebude za rok 2020 z vedlejší činnosti platit sociální pojištění. Ze zaměstnání se však sociální pojištění počítá standardním způsobem," vysvětluje Gabriela Ivanco.

Prominutí záloh nebude mít v budoucnu negativní dopad na výpočet státního důchodu. Měsíce březen až srpen 2020 se budou pro důchodové účely hodnotit jako vyloučená doba pojištění, tedy stejně jako například nemoc.

Zdravotní pojištění

U záloh na zdravotní pojištění je to podobné jako u záloh na sociální pojištění. Měsíční částka zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém roce, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha ve výši 2352 korun (platí pro letošní rok). 

Za měsíce březen až srpen nemusí OSVČ odvádět tedy ani zálohy na zdravotní pojištění, prominuta je však opět platba ve výši minima, tedy v částce 2352 korun za měsíc. Platí to i pro výkon vedlejší samostatné činnosti. 

Živnostník, který platí vyšší měsíční zálohy, doplatí rozdíl nad prominuté minimum po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, který se bude odevzdávat na jaře 2021. "OSVČ s vyššími platbami měsíčních záloh mohou samozřejmě průběžně platit částku nad prominuté minimum už teď, aby se tak vyhnuly platbě vysokého nedoplatku zdravotního pojištění za rok 2020 na jaře 2021," doplňuje Gabriela Ivanco.

  • Příklad: Živnostnice zaplatila za leden měsíční zálohu ve výši 3450 Kč. Za měsíc únor zaplatila 3980 Kč, protože odevzdala přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 koncem února. Za měsíce březen až srpen žádnou zálohu platit nebude. Za měsíce září až prosinec 2020 zaplatí zálohy v částce 3980 Kč. Zdravotní pojištění za rok 2020 bude činit 47 760 Kč. Z toho odečte zaplacené zálohy ve výši 23 350 korun a prominuté pojištění za březen až srpen ve výši 14 122 korun (minimum x 6). Nedoplatek na zdravotním pojištění při stejném výdělku za rok 2020 bude tedy 10 298 Kč.

Samoplátci na zdravotním pojištění nejsou pouze osoby samostatně výdělečně činné, ale i osoby bez zdanitelných příjmů. Stejně jako nedochází k žádné úlevě při výpočtu zdravotního pojištění na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak i osoby bez zdanitelných příjmů musí za měsíce březen až srpen platit měsíční zdravotní pojištění v letošní částce 1971 Kč.

"Za státní pojištěnce, tedy například důchodce, studenty nebo příjemce rodičovského příspěvku, platí vždy zdravotní pojištění stát, pro ně se rovněž nic nemění," dodává Ivanco. 

Co když platím zálohy dál?

Některé OSVČ legislativní pomoc nevyužijí a budou platit zálohy za březen až srpen dál. "Prominuté" zálohy ve výši 15 264 korun na sociálním a 14 112 korun na zdravotním si vyúčtují příští rok v přehledech za rok 2020. Budou mít tak na pojištění více zaplaceno.

 

Právě se děje

Další zprávy