Nevadí, stačí později. Daně mají letos řadu úlev, na tu klíčovou se ale nedostalo

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
8. 4. 2020 14:50
Zatímco podání daňových přiznání stejně jako platby záloh na pojistné na sociální a zdravotní si lidé kvůli pandemii koronaviru mohou bez sankce odložit, u daně z přidané hodnoty téměř žádné úlevy neplatí. Řekla to v on-line rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
Foto: Jan Langer

Většina Čechů už by měla nyní daňové povinnosti vyřešené a přiznání odevzdané. Koronavirus vše změnil, vláda uvolnila termíny a nabídla řadu zvýhodnění pro lidi v paralyzované ekonomice. Jen na to DPH pozapomněla.

"V oblasti DPH jsou přijatá opatření prozatím vcelku limitovaná. Jedná se o automatické prominutí pokuty ve výši 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení, pokud toto hlášení mělo být podáno v období od 1. března do 31. července 2020. Dále bude možné prominout i další pokuty za nepodání kontrolního hlášení, nicméně o prominutí pokut bude potřeba individuálně žádat," uvedla na dotaz čtenáře v on-line rozhovoru Gabriela Ivanco.

Doplnila, že může dojít i k prominutí dalších pokut, například za pozdní podání k DPH, ale opět po podání žádosti. "Ale obecně v oblasti DPH žádné automatické prodloužení lhůt pro podání přiznání či platbu DPH implementováno nebylo," doplnila daňová expertka. 

Živnostník se plátcem DPH stává ve chvíli, kdy jeho obrat překročí jeden milion korun za dvanáct nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě. Daň pak musí ještě platit takzvaná identifikovaná osoba k DPH. Tou jsou například podnikatelé, kteří spolupracují se zahraničními společnostmi a využívají jejich servery k reklamě. Ta ale nemusí podávat kontrolní hlášení. 

Ivanco v on-line rozhovoru také vysvětlila, jak některé úlevy v daňových povinnostech vlastně vypadají. "Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob odsunut nebyl, termínem pro podání přiznání za rok 2019 byl stále 1. duben 2020. Bylo pouze rozhodnuto o tom, že pokud budou předmětná přiznání podána pozdě, avšak nejpozději 1. července 2020, bude automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání," uvedla Ivanco.

Totéž pak podle ní platí pro úhradu související daňové povinnosti. "Daň z příjmu tedy byla stále splatná 1. dubna, pokud však proběhne její úhrada do 1. července, bude automaticky prominut související úrok z prodlení," dodala expertka. 

Na dotaz čtenáře na odklad placení pojistných záloh zmínila, že situace má rozdílný režim v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, nicméně faktické dopady jsou stejné.

"V oblasti sociálního zabezpečení jsou všechny OSVČ zproštěny povinnosti platit zálohy na pojistné v plné výši za období březen až srpen 2020. Případný doplatek na pojistném, který kvůli tomu vznikne při podání přehledu za rok 2020 podávaném v roce 2021, můžete uhradit až standardně do 8 dnů po podání tohoto přehledu. Tato situace nebude považována za pozdní úhradu pojistného a nebude ze strany správy sociálního zabezpečení nijak penalizována," řekla Ivanco.

Navíc budou živnostníci podle ní oprávněni si vypočtené standardní pojistné snížit o šestinásobek minimálních záloh na pojistné na sociální zabezpečení platných v roce 2020, celkem tedy o částku 15 264 Kč u hlavní činnosti a o částku 6 109 Kč u činnost vedlejší.

"V oblasti zdravotního pojištění je u OSVČ upuštěno pouze od úhrady minimálních záloh 2 352 Kč měsíčně, a to opět za období březen až srpen. Pokud máte povinnost hradit zálohy vyšší, měl byste hradit částku ve výši rozdílu mezi povinnou a minimální zálohou. Pokud ovšem tyto zálohy hradit nebudete a pojistné uhradíte až do 8 dnů po podání přehledu za rok 2020, nebudete za pozdní úhradu záloh nijak penalizován. Standardní pojistné na zdravotní pojištění za rok 2020 si dále budete moci snížit o šestinásobek minimální zálohy platné pro rok 2020, tedy o částku 14 112 korun," dodala daňařka. 

U daně z nabytí nemovitých věcí upozornila, že u přiznání k této dani, která měla být podána v období od 31. března do 31. července 2020, což se týká i situace, kdy nemovitost byla nabyta v lednu 2020, bude prominuta pokuta za jejich pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní úhradu daňové povinnosti, pokud přiznání bude podáno a daň uhrazena do 31. srpna 2020.

"Zrušení této daně je zatím pouze ve fázi návrhu a je otázkou zda, a pokud ano, za jakých podmínek, k němu dojde," řekla Ivanco a upozornila, že naopak u daní z nemovitých věcí zatím nedošlo k přijetí žádného opatření.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Nejméně 20 mrtvých si vyžádala série výbuchů na vojenské základně

Nejméně 20 mrtvých si vyžádala série výbuchů na vojenské základně u města Bata v Rovníkové Guineji. Další stovky lidí byly podle médií zraněny.

Zdroj: ČTK
Další zprávy