Kyberprostor se naučili ovládat i ti, kteří v něm dívky zneužívají, říká psycholožka

Tereza Patočková Tereza Patočková
19. 3. 2021 10:32
Redakce Aktuálně.cz odhalila fungování internetové skupiny s téměř třiceti tisíci členy, jež sloužila ke sdílení a výměně soukromých intimních snímků žen, jde o takzvanou pornografii z pomsty. Mnoho obětí je také mezi dětmi a dospívajícími dívkami. "Je velmi důležité s dětmi o takových věcech komunikovat. Opakovaně a často," říká v rozhovoru Zora Dušková, ředitelka dětského krizového centra.
Foto: iStock

Co může udělat s psychikou adolescentů zneužití jejich intimních fotek?

Dívky mohou cítit obrovský stud, protože fotografie byly určeny k jinému účelu. Potom také pocity viny a selhání, že neodhadly situaci, nebo také možné uvědomění si toho, že došlo k narušení důvěry. Jak mohu lidem důvěřovat, když tu máme nějaký rámec, k čemu já fotografii posílám, a ono je to potom jinak. Pokud se budeme bavit především o nezletilých dívkách - jsou velmi zranitelné a nemají dostatek zkušeností, nemusí vždycky situaci odhadnout a učí se stylem pokus-omyl. To je pro tento věk typické a toho také zřejmě někdo velmi zdatně využívá a zneužívá.

Dívky z pornografie z pomsty často obviňují samy sebe, jak s nimi takové věci komunikovat, aby se tak nedělo? 

Obviňování se z pornografie z pomsty a celkově zneužití je určitě chování, se kterým mohou počítat i ti, kteří fotky potom zneužijí či zveřejní. Ať už jde o nějaké zastrašování, vyhrožování nebo podsouvání pocitů viny, anebo prostě předpoklad toho chování. Musíme si uvědomit, že to je to, na čem obrovský prostor pro pachatele stojí, a pokud se to nikdo nedozví a nikdo to nenahlásí, jsou v tomto svém chování posilováni a budou ho pravděpodobně dál opakovat.

Namístě je podporovat dívky v tom, aby se uměly v kyberprostoru bezpečně chovat do budoucna. Jak se říká, "co se stalo, nejde odestát", chyb se někdy dopouštíme všichni, bez nich prostě život nejde, máme se z nich ale poučit a neopakovat je.

Foto: Archiv Dětského krizového centra

Proč to predátoři dělají?

Motivy, které k tomu vedou, mohou být různé. Od nějaké deviace - ale pro správné pochopení je třeba dodat, že se většinou jedná o nedeviantní jedince - k formě cíleně naplánovaného útoku či pomsty. Může to být i nuda či hledání nějakého zážitku. 

Co se s tím dá dělat? 

V první řadě je velmi důležité s dětmi o takových věcech komunikovat. Opakovaně a často. Vracet se k tomuto tématu a povídat si s nimi o bezpečném chování na internetu. Musíme si uvědomit, že dnešní doba je poměrně sexualizovaná v podnětech, které kolem nás jsou, a děti na to v rámci svého psychosociálního vývoje reagují. Velmi snadno dostupná je pro děti a nezletilé také pornografie, takže ono prezentovat se někde se stává i "jakousi běžnou normou". Takové chování může také pramenit z touhy potvrdit si, že jsem přitažlivá a hezká.

Je potřeba také nevolit formu příkazů a zákazů, ale opravdu mluvit o jednotlivých situacích. Učit nezletilé předvídat důsledky a nevyhovět každému nápadu a impulzu, který se u nich zrodí. Striktní zákazy a velké tlaky většinou vyvolají jen velký protitlak. Je to stejné, jako když jsme děti učili, že když jsou na silnici, musí se rozhlédnout. Teprve pak jsme je mohli pustit samostatně bez dozoru do toho velkého světa, totéž platí i o internetu.

Sexting a pornografie z pomsty

Jako pornografie z pomsty (revenge porn) se označuje kybernetický útok, při kterém dochází k šíření pornografie bez souhlasu či vědomí osoby, která je na ní zobrazená. Jedná se především o amatérské domácí fotografie či videa, která si mezi sebou posílají například partneři ve vztahu, ve kterém je důvěra a dohoda, že takové snímky zůstanou pouze mezi nimi.

S pornografií z pomsty souvisí také pojem sexting, který se vžil právě pro výměnu a rozesílání vlastních fotografií, zpráv či videí se sexuálním obsahem. "Sexting je rizikový zejména proto, že oběť potenciálním útočníkům poskytuje citlivý materiál, který může být zneužit k různým formám kybernetických útoků," uvádí výzkum projektu E-bezpečí

Jak by měla vypadat komunikace, když už se dítě stane obětí internetového zneužití?

Když už se to stalo, žádné velké tresty či křik nejsou řešením. Naopak máme zkušenost, že pokud se to stane, děti a dospívající potřebují velikánskou podporu. Často jsou v péči odborníků, aby se s tím vůbec dokázali psychicky srovnat a aby zvládli - i kromě jiného - pocity viny a pocity zrady. To, že věc neodhadli a selhali. To, že jim někdo něco říkal a sliboval a teď je to jinak.

Jaká rizika po takovém zneužití hrozí? 

V tu chvíli jsou rizika už někde jinde. Zaznamenali jsme i případy, kdy ty pocity bezmoci dívku dohnaly k sebepoškozování a sebevražedným úvahám. Děti ještě nemají rozvinuté nástroje na to, jak si s takovým problémem poradit nějakými zralejšími strategiemi.

Jak bychom o tomto tématu měli mluvit s dospívajícími chlapci?

Úplně stejně, i oni se mohou stát stejně jako dívky oběťmi predátorů na internetu. Je pravda, že se o tomto s chlapci méně mluví a i kvůli tomu mohou být méně ve střehu a může jim komunikace s predátorem připadat déle třeba jako nějaké internetové přátelství. Je ale také důležité chlapcům vysvětlovat, že by sami neměli nikdy být těmi, kteří fotografie zneužijí. Že to není hra a že je to něco, co může mít velmi vážné důsledky na straně dívky. Všichni si ale zároveň musí uvědomit, že pokud jsou nezletilí, jsou intimní fotky považovány za dětskou pornografii a může na ně být nahlíženo i se všemi trestněprávními důsledky. To se týká jak jejich pořizování, tak držení. Oni by takové fotky neměli mít v mobilech a už vůbec by je neměli ukazovat někomu dalšímu.

Zaznamenali jste v krizovém centru v současnosti více podobných případů?

S podobnými případy se setkáváme již delší dobu a snažíme se na tuto problematiku upozorňovat. Je to dlouhodobý trend, který kromě jiného přišel také s tím, že dneska jsou na internetu skutečně všichni. Pohybovat se lépe v kyberprostoru se ale naučili také ti, již dívky zneužívají.

Organizace věnující se bezpečí na internetu

Organizace pomáhající obětem internetových útoků:

Non-stop linka Rizika kyberprostoru Dětského krizového centra:  778 510 510 / Poradna projektu E-bezpečíLinka bezpečí: 116 111 

Organizace věnující se osvětě:

Internetem bezpečně / Projekt e-bezpečí / Online kurz buď safe online / Konsent - workshop bezpečně na síti

 

Právě se děje

Další zprávy