Rafaj zamítl protest proti nemocnici. Čunek se může rozloučit podpisem za 351 milionů

David Klimeš David Klimeš
22. 10. 2020 10:26
Politický boj o výstavbu nové zlínské nemocnice dosavadní hejtman Jiří Čunek v krajských volbách prohrál. To ale neznamená, že k výstavbě nemocnice nezaváže své nástupce. Podle zjištění Aktuálně.cz šéf antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petr Rafaj zamítl protest proti výběru projektanta nemocnice za osm miliard. Končící hejtman tak může ještě zakázku podepsat. Jeho nástupce proti tomu protestuje.
Jiří Čunek a Petr Rafaj
Jiří Čunek a Petr Rafaj | Foto: Aktuálně.cz

Oba končí, ale oba mají na stole ještě jednu důležitou společnou agendu. Zamýšlenou novou nemocnici v Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun.

Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj počátkem října již neustál sérii svých skandálů a podal do rukou prezidenta rezignaci k počátku prosince. Dlouholetý zlínský hejtman Jiří Čunek zase vstupoval do říjnových krajských voleb jako favorit, ale odešel z nich jako poražený. Jedním ze zásadních důvodů porážky bylo právě jeho usilovné prosazování výstavby nové nemocnice.

Po vytvoření nové koalice z odpůrců výstavby nové nemocnice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD se zdálo, že Čunkův velký investiční plán je u ledu.

Ale nyní se ukazuje, že než v listopadu Radim Holiš (ANO) převezme kraj, odcházející hejtman chce pro výstavbu nemocnice učinit ještě maximum. Nejprve HN informovaly, že jen několik dnů po volbách nechal koupit od zlínské farnosti pozemky pod zamýšlenou nemocnicí za 42 milionů.

Nyní se hraje o mnohem větší peníze. V srpnu kraj vyhlásil vítěze, který má vyprojektovat novou nemocnici za 351 milionů. Stalo se jím konsorcium čtyř firem. Vše se ale hned zase zastavilo kvůli napadení zakázky u antimonopolního úřadu.

"Nenastaly podmínky pro zrušení"

Po několika peripetiích se vše dostalo na stůl končícího předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje, který se opakovaně scházel s Jiřím Čunkem přímo u něj v úřadě. A podle rozhodnutí z 21. října, které má Aktuálně.cz k dispozici, všechny námitky v obsáhlém 130bodovém dokumentu odmítl: "Po zvážení všech aspektů dané věci a rozkladových námitek navrhovatele, na základě zjištění, že Úřad postupoval při rozhodnutí o návrhu v souladu se zákonem a správním řádem, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí," vyhodnotil kroky hejtmanství Rafaj.

Jiří Čunek tak jen několik dnů před svým odchodem do opozice může zakázku ještě podepsat. Hejtman nejprve na dotaz Aktuálně.cz k Rafajovu rozhodnutí zareagoval: "Tak to je pro mě nové…" Na doplňující otázku, zda smlouvu s projektanty tedy podepíše, či ne, už neodpověděl.

Jeho nástupce Holiš k tomu řekl: "Opakovaně jsme senátora Čunka vyzývali, aby nečinil v této záležitosti žádné další kroky a plně respektoval výsledky voleb. Teď už je to jen na jeho osobní zodpovědnosti vůči kraji." Pokud by kraj smlouvu podepsal, její případná výpověď by mohla přijít pěkně draho.

Vyprojektovat nemocnici přes Vánoce

Celá kauza nové nemocnice není důležitá jen pro Zlín. Všechny kraje i obce ji nyní pečlivě sledují, aby zjistily, co je v Česku u velkých investičních projektů ještě možné a jak moc je možné u toho "tlačit na pilu".

Jiří Čunek nejprve rozštípl nemocnicí krajskou politiku. Když investice nebyla krajskými zastupiteli schválena, nechal o ní opakovaně hlasovat, dokud neměl dost odpadlíků z různých stran. Následně bez skoupených pozemků a klíčové dohody s městem Zlín vyhlásil soutěž na projekt nové nemocnice. Tu antimonopolní úřad předběžným opatřením sice pozastavil, ale Čunek stejně v srpnu vyhlásil vítězem konsorcium čtyř firem. Cena 351 milionů korun byla přitom vyšší než od druhého uchazeče s 285 miliony.

Vítězné sdružení se skládá z firmy Penta Projekt, která ale nijak nesouvisí s Penta Investments, jejíž nové nemocnice na Slovensku kdysi přivedly Čunka na celý nápad. Dále kanceláře Casua, společnosti Atelier-r a firmy Smart Healthcare Solutions. Ta naopak s Pentou souvislost má, protože ji ovládá Martin Šamaj, který jako zdravotnický expert pro Pentu připravoval zmíněné slovenské nemocnice.

Finální rozhodnutí Petra Rafaje nám dává nahlédnout hlouběji do propletence vztahů, protože se šéf úřadu musel podrobně vyrovnat s námitkami hradecké společnosti Jika-cz, že někdo mohl být v zakázce zvýhodněn.

Rafaj nejprve odmítá, že by bylo něco divného na krajem vyhlášené lhůtě pro předložení nabídek na projekci obří osmimiliardové stavby během 33 dnů nebo na tom, že se vyhlásila 19. prosince 2019 před vánočními svátky. "Samozřejmě zde vždy budou takoví dodavatelé, kteří budou potřebovat delší lhůtu či mírnější zadávací podmínky, aby se mohli přihlásit, avšak to bez dalšího neznamená, že lhůta byla nepřiměřeně krátká," píše Rafaj.

Nic divného také předseda antimonopolního úřadu nespatřuje na požadavku, aby stavaři měli například k ruce lékařského manažera s přesně stanovenou délkou praxe 10 let a alespoň třemi měsíci stáže v zahraniční nemocnici. Což může být například i slovenská. "Zdůvodnění zadavatele pak lze shledat jako zcela dostačující," píše Rafaj. A stejně tak nic divného jeho úřad neshledává například na tom, že součástí obří zakázky na nemocnici je i zcela vágně definovaný nákup půlroční marketingové prezentace včetně požadavku na "spolupráci s klientem vybranými novináři (regionálními/celostátními)."

Jiří Slánský z Jika-cz spatřuje ještě další pochybení v určení ceny či navrhovaném řízení vůči životnímu prostředí. Slánský zdůrazňuje, že chybí i celkový zdravotnický generel, aby bylo jasné, co se stane s dosavadními menšími zdravotnickými zařízeními: "Je třeba říct ostatním městům - Kroměříži, Vsetínu, Uherskému Hradišti - co se stane v horizontu pěti až patnácti let s jejich zařízeními." Největší spor pak je, co udělat se stále relativně moderní dosavadní zlínskou nemocnicí "Baťovkou".

Podklady byly, ale jen pro vlastní potřebu

Nejzásadnější námitkou, se kterou se Rafaj musel vyrovnat, bylo podezření, že Čunek do velmi krátké výzvy k vypracování plánu celé velké nemocnice neuvedl všechny podklady, které měl. To se dostalo ven bizarním způsobem, když jednou hejtman při prezentaci nové nemocnice před fotografy ukazoval hostům výrazně více rozplánovaný výkres nemocnice, než jaký pak soutěžící dostali.

Zlínský úřad nejprve popíral, že by nějaké podrobnější studie měl, na počátku října však vše vyjasnil v dopise Rafajovi. Dle Čunkových podřízených to byly jen nějaké nepodstatné interní materiály spolupracujícího ateliéru, jenž "na fotografiích zobrazené materiály vypracoval pro svou vlastní potřebu a poskytl je k prezentaci na schůzku, která je zobrazená na fotografiích. Jedná se tedy o interní materiály společnosti Atelier-r, s. r. o., jejichž vznik zadavatel nemohl nijak ovlivnit". 

Miroslav Pospíšil z Atelier-r je autorem urbanisticko-architektonické studie nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, za kterou kraj v roce 2019 zaplatil kolem dvou milionů korun. Atelier-r je součástí vítězného konsorcia.

Oleg Haman ze studia Casua vytvořil urbanistickou studii na budoucí využití areálu Baťovy nemocnice v hodnotě asi 200 tisíc korun. Casua je součástí vítězného konsorcia.

Martin Šamaj ze Smart Healthcare Solutions zpracoval předprojektovou přípravu stavby nové nemocnice pro kraj za zhruba dva miliony. Rovněž Smart Healthcare Solutions je součástí vítězného konsorcia.

"Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno," uzavírá Petr Rafaj své poslední důležité rozhodnutí ve funkci šéfa úřadu, který by měl dbát na transparentnost veřejných zakázek.

 

Právě se děje

Další zprávy