Nástupce Vesecké chce jednotku zvláštního určení

Veronika Lehovcová Suchá Jan Němec (redaktor) Veronika Lehovcová Suchá, Jan Němec (redaktor)
14. 2. 2011 12:20
Rozhovor s Pavlem Zemanem o justici, soudcokracii a vyšetřování korupčních kauz
Pavel Zeman
Pavel Zeman | Foto: Jan Langer

Praha - České korupční aféry by mělo do budoucna šetřit zvláštní státní zastupitelství. Momentálně se řeší, jak moc by mělo být izolované a nezávislé.

Nový nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který od ledna vystřídal ve funkci Renatu Veseckou, odhaduje, že zákon, nutný pro jeho založení, bude připraven na podzim.

Speciální útvar by řešil i trestnou činnost spojenou s ústavními činiteli nebo vysokými státními úředníky. Pro inspiraci si pojede na Slovensko, kde takový útvar sídlí v uzavřeném areálu.

A.cz: Už proběhla vaše studijní cesta na Slovensko?

Teprve to chystáme.

A.cz: Chcete se inspirovat speciálním pracovištěm zaměřeným na vyšetřování korupce a trestných činů vysokých politiků?

Oni tam mají dva zajímavé modely: jednak mají speciální prokuraturu a jednak odbor zvláštního určení na generální prokuratuře. A ta speciální prokuratura má na starosti korupční trestné činy a je nezávislá i na generální prokuratuře.

A.cz: Ona speciální prokuratura má ale na starosti i trestné činy politiků, o tom se u nás moc nemluví. Dovedete si představit, že by i český speciální útvar na starosti ústavní činitele?

Já bych to neomezoval na ústavní činitele, měli by to být úřední osoby, tedy i vysocí úředníci. A dovedu si představit, že kompetence budou širší, než jen korupční trestné činy. Dal bych tam i trestné činy proti republice, terorismus - zatím ho tu moc nemáme, ale myslím, že by na to státní zastupitelství měla být připravena.

A.cz: A počítáte s tím, že by lidé zaměstnaní na tomto útvaru měli vyšší platy, než na jiných státních zastupitelstvích?

Tak na Slovensku mají dvakrát, třikrát vyšší platy, touto cestou bychom asi nešli. Ale bude-li takový útvar zřízen, tak tam bude nutné dostat lidi, kteří jsou odborníci a mají o to zájem, a které bude nutné i dobře zaplatit. Budou se stěhovat z celé republiky na jedno místo.

A.cz: Budou také tak izolováni jako na Slovensku ve zvláštním areálu?

Tak ostnatým drátem bych to neobehnal. Ale to přeháním. Na Slovensku tam někteří i žijí. Ale tady bych to viděl jen jako speciální budovu. A máte tři možnosti: dislokace do Brna jako do justičního města, nebo do malého města blízko Prahy, nebo přímo do Prahy. Ti státní zástupci musí dojíždět na soudy, musí být dosažitelní pro policii.

A.cz: Takže žádné pusté místo ve skalách?

Ne, to asi ne. To bych asi po nich chtěl moc. Ale moje představa je taková, že ten útvar by měl být zvláštním i v tom, jak je veden: všichni jeho státní zástupci jen přes výběrová řízení. Vedoucí by měl mít jen omezený neopakovatelný mandát - a pak by musel, ať by byl jakkoli dobrý, odejít. I ostatní státní zástupci by tam měli být jen na určitou dobu - sedm, devět, deset let. Aby probíhala kontinuální obměna.

A.cz: Ten speciální útvar na Slovensku je zkombinován i se speciálním soudem. Uvažujete o tom i v českých podmínkách?

Jak já si to koncipuji, tak to nemá návaznost na speciální soud. To by se musela změnit Ústava.

Foto: Jan Langer

A.cz: Už o tom mluvíte s ministry vnitra, spravedlnosti? Byla by nutná změna zákona...

Vyříkávali jsme si to zatím s ministrem spravedlnosti a on je tomu nakloněn.

A.cz: A máte jistotu, že se na tom začne pracovat?

Tam budou dvě vlny: ta první určí funkční období vedoucích státních zástupců, jmenování, odvolávání z funkcí. To by mohlo být relativně rychle. Ta větší novela, která by zahrnoval i tento speciální protikorupční útvar, by měla být připravena snad do podzimu. Ale ještě nás čeká hodně diskusí.

A.cz: Vy sám jste byl ještě jmenován tak, že ministr spravedlnosti a vláda mají tu absolutní moc vás jmenovat. Jak by to mělo být napříštěm třeba už s vaším nástupcem? 

Z mého pohledu je správné, že bude stanoveno funkční období, a že odvolání bude možné na základě rozhodnutí kárného senátu na základě kárné žaloby ministra spravedlnosti, prezidenta, případně ombudsmana. Budou hodně restriktivně pojaté důvody odvolání - nebude to tak, že se vláda rozhodne a bezdůvodně odvolá.

A.cz: A délka toho funkčního období?

Pro nejvyššího státního zástupce to vypadá na 9 let, u ostatních vedoucích státních zástupců šestileté období. A všechno víceméně neopakovatelné.

A.cz: Působil jste léta v zahraničí. Když to srovnáte: co je největším problémem české justice?

Myslím si, že konkrétně u státních zástupců uvědomění si vnitřní nezávislosti. Je to o sebevědomí.

A.cz: Takže jim sebevědomí chybí?

Nemyslím, že všem. Ale je nutné si uvědomit, a to v celé společnosti, že je justice jednou z mocí ve státě. A že musí být respektována. Pokud je rozhodnutí nezávislého soudu pravomocné, nemusím se s ním ztotožňovat, ale nebudu ho kritizovat. 

A.cz: Jak potom tedy vnímáte výroky prezidenta Václava Klause o "soudcokracii"?

K výrokům pana prezidenta se nebudu vyjadřovat.

A.cz: Ale nejsou proti té tendenci, o které mluvíte?

Toto je na zvážení čtenářů.

A.cz: Zajímá nás ale váš pocit z justice, na konkrétním případu: byl byste obviněn z trestného činu, věděl byste, že jste ho nespáchal. Byl byste přesto klidný a klidně byste se svěřil do rukou české justice s vědomím, že musíte být osvobozen?

Narovinu: žádný obviněný nemůže být klidný. Bylo by pokrytecké, kdybych tvrdil opak. Ale věřil bych, že justice bude nezávisle shromažďovat v můj prospěch i neprospěch.

 

Právě se děje

Další zprávy