Z Kutnohorska se stala laboratoř českého vzdělávání. Do pěti let má být špičkou

Zuzana Hronová Zuzana Hronová
28. 1. 2020 11:40
Zlepšit kvalitu pokulhávajícího českého školství chce ojedinělý pětiletý pilotní projekt Nadačního fondu Eduzměna. Po dlouhé analýze vybral nejvhodnější, tedy co nejprůměrnější oblastí Kutnohorsko. Sem nasměruje velké finanční prostředky do vzdělávání a také znalosti předních odborníků. Z této pokusné laboratoře vzejde know-how pro celé Česko.
Šéf Eduzměny Zdeněk Slejška
Šéf Eduzměny Zdeněk Slejška | Foto: Zuzana Hronová

Do Eduzměny se spojily nadace, které podporují vzdělávání a rozhodly se vložit do fondu 100 milionů korun a dalších 100 milionů získat. Jedná se o Nadaci České spořitelny, Nadační fond Avast, Nadace Karla Janečka a Nadace Open Society fond Praha.

"Do určitého regionu bychom chtěli nainvestovat větší prostředky, zlepšit klima v regionu a pomoci všem zdejším školám, aby se mohly zlepšovat," vysvětluje Zdeněk Slejška, šéf Nadace Eduzměna. "Chceme zlepšit motivaci českých žáků chodit do školy, protože ta je v Česku nejnižší ze zemí OECD. Zaměříme se i na základní gramotnosti nebo kreativitu."

Prvotní problém je vyřešený - našli průměrnou oblast, kde budou novinky testovat. Bude jí Kutnohorsko, do finále se probojovalo ještě Přešticko v Plzeňském kraji či Semilsko na severovýchodě Čech.

"Nebyla to soutěž o nejlepší region, ale o nejvhodnější region," zdůrazňuje Katarína Kalivodová ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. "Nejvhodnějším regionem se stalo Kutnohorsko. Kromě průměrných ukazatelů rozhodlo i zdejší široké spektrum příležitostí, ochota spolupracovat a investovat čas, energii i finanční prostředky, schopnost vést dialog. Je tu velký potenciál pro změnu, protože si tu uvědomují potřebu zlepšovat zdejší vzdělávání a mají pro to nezbytné nadšení," dodává.

Zaměřit se chtějí také na zdokonalování zdejších učitelů a jejich další vzdělávání, zlepšit chtějí také leadership, tedy vedení školy. Ředitelé jsou totiž v současných podmínkách zavaleni administrativou a nemají čas se zdokonalovat. Obrátit se chtějí i ke zřizovatelům a zlepšit jejich spolupráci se školou, pak také na rodiče a více přitáhnout jejich zájem ke vzdělávání dětí.

Zlepšit chtějí také infrastrukturu a dlouhodobý rozvoj regionu. Projekt se bude týkat 41 ředitelství na území Kutnohorska od školek po střední školy. Projekt nepřináší do oblasti jen peníze, ale i jedinečné know-how obsahových partnerů, jako jsou EDUin,, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Elixír do škol, Unie rodičů, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by Step nebo JOB Spolek pro inovace.

"Zlepšovat vzdělání bylo naší prioritou, ale narazili jsme na strop našich možností, neměli jsme dostatečné odborníky ani finance. Proto jsme návrh Eduzměny velmi rádi přivítali," říká místostarosta Kutné Hory zodpovědný za školství Vít Šnajdr.

Místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr
Místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr | Foto: Zuzana Hronová

"Když do oblasti vstoupí třetí strana, má to skvělý efekt, že dokáže strhnout zdejší váhající lidi. Vnímáme to jako jedinečnou příležitost, aby žáci i učitelé chodili do školy rádi," dodává manažerka Místního akčního plánu Kutnohorsko Kamila Drtilová.

Zlepšení do dvou let

Na úrovni učitelů a ředitelů očekává Eduzměna zlepšení do dvou let. "Na úrovni žáků a rodičů to bude pomalejší, protože na ně působíme nepřímo," upozorňuje Zdeněk Slejška. Nadační fond chce být zcela transparentní, a tudíž například zveřejňovat i případné neúspěchy a slepé uličky, kudy se na poli vzdělávání nevydávat.  

"Očekáváním je spokojený žák, který chodí rád do školy a je motivován. Do pěti let očekávám, že dojde ke zlepšení školství na Kutnohorsku, a to by se mělo odrazit i v celém rozvoji regionu, v posílení kvality života. Lépe vzdělaní lidé mají více příležitostí, jsou úspěšnější," říká místostarosta Kutné Hory.

Další finalisté nebudou od projektu odstřiženi a realizátoři se do nich budou snažit přenášet zkušenosti s rozvojem vzdělávání v pilotním projektu.  

Do roku 2030 chce Eduzměna docílit, aby tento model fungoval na dvaceti až třiceti procentech českého území. Možnost přidat se k projektu bude mít každý region, který splní vstupní podmínky. 

"Všechna malá města trápí nedostatečné vzdělávání a odcházení mladých lidí za vzděláváním pryč z regionu," říká například starostka Semil Lena Mlejnková. "Vidíme v tom velkou příležitost, rádi s čímkoliv pomůžeme, rádi z toho také co nejvíce pro nás vstřebáme a budeme se dále zlepšovat."

Jak se celý projekt daří, budou zkoumat i v rámci mezinárodních testů PISA a nadace je domluvena s Českou školní inspekcí, že udělají podrobnější vzorek výsledků právě z vybraného Kutnohorska.

 

Právě se děje

Další zprávy