reklama
 
 

Katolíci versus stát aneb spor o čítanku

26. 5. 2006
Praha/Plzeň - Nejvyšší představitelé katolické církve protestují proti školní čítance, jejíž tisk předtím jejich podřízení posvětili. Uvnitř: ANKETA.
Doporučujeme

Ti tvrdí, že jim tehdy vydavatel předložil ke schválení jinou verzi.

Jablkem sváru je Čítanka 8 pro základní školy a víceletá gymnázia vydaná nakladatelstvím Fraus v srpnu minulého roku. Přesněji jedna z jejích kapitol s názvem Vyšla hvězda nad Betlémem. Její součástí je i text Françoise Cavanny Jak to vlastně bylo z knihy Písmo o narození Ježíše.

Tato kniha vyšla v roce 2003 v nakladatelství Paseka a v roce 2004 byla jako jedna ze tří ve své kategorii nominována na cenu Magnesia Litera za překlad.

Infobox

Všechny tyto dokumenty naleznete na webových stránkách Nakladatelství Fraus:

 • úryvek z knihy F. Cavanny publikovaný v čítance
 • dopis kardinála Vlka ministryni školství Petře Buzkové z dubna 2006
 • dopis arcibiskupa Graubnera ministru vnitra Františku Bublanovi z května 2006
 • vyjádření České biskupské konference ze srpna 2005
 • doložka MŠMT ze srpna 2005

Kvůli úryvku v čítance zaslal pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk na konci dubna 2006 protestní dopis ministryni školství Petře Buzkové, a následně protestoval písemně i předseda České biskupské konference (ČBK) arcibiskup Jan Graubner u ministra vnitra Františka Bublana.

Ani jeden z výše uvedených členů vlády se zatím k dopisům církevních hodnostářů nevyjádřil. O případu informuje také dnešní vydání deníku Právo.

Kardinál v dubnu 2006: Čítanku stáhněte ze škol!

Úryvek začíná slovy: "Bůh svede Pannu Marii, spíše z politických důvodů než z vášnivé lásky, a udělá jí dítě. Panna Maria porodí za žalostných hygienických podmínek."

Tento úryvek prý podle vyjádření kardinála Vlka ironicky parafrázuje biblické příběhy a primitivně zesměšňuje obsah bible.

V dopise z 27. dubna letošního roku adresovaném ministryni školství Petře Buzkové, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici, kardinál nepřímo vytváří paralelu k nedávné kauze karikatur proroka Mohameda, kvůli nimž protestovali muslimové v řadě zemí světa.

Arcibiskup Graubner ve svém dopise ministru Bublanovi, zveřejněném na webových stránkách www.res.claritatis.cz, připojuje názor, že "jde o výchovu školních dětí k neúctě, primitivní vulgárnosti i náboženské a rasové nenávisti. Takové bourání nejposvátnějších hodnot lidstva u mládeže připravuje společenskou tragedii, které nepůjde zabránit".

V závěru dopisu vyzývá kardinál ministerstvo školství, aby přehodnotilo schválení zmíněné učebnice a nařídilo její stažení ze škol.

ČBK v srpnu 2005: Čítanka je mimořádně kvalitní

Zde je ovšem nezbytné konstatovat, že i katolická církev byla prostřednictvím České biskupské konference požádána, aby se ke knize v srpnu minulého roku vyjádřila.

Školství má v ČBK na starosti Daniel Kuchyňka a právě jeho podpis je pod kladným vyjádřením ČBK k této čítance.

V oficiálním vyjádření píše: "Prohlašuji, že Školská sekce České biskupské konference nemá žádné připomínky k vydávané učebnici a doporučuje její zařazení mezi učební materiály pro základní školy. Učebnice je mimořádně dobře zpracována...".

Existenci tohoto posudku Kuchyňka nepopírá. Tvrdí ale, že mu nakladatelství předložilo jinou čítanku než tu, kterou později vydalo.

"Obdržel jsem sice návrh čítanky, ale její součástí tehdy kapitola Vyšla hvězda nad Betlémem vůbec nebyla," říká Kuchyňka.

Obvinění z obcházení posuzující instituce nakladatelství Fraus odmítá.

"My jsme panu Kuchyňkovi zaslali Cavannův text dokonce dvakrát, jednou v samostatné kapitole Vyšla hvězda nad Betlémem a podruhé na žádost pana Kuchyňky v rámci celé čítanky," říká šéfredaktor nakladatelství Fraus Vít Pátek.

Nakladatelství prý disponuje důkazy o tom, že elektronická korespondence mezi odpovědnou redaktorkou čítanky Helenou Chýlovou a Kuchyňkou obsahovala nejen tuto kapitolu, ale i sporný článek.

A spor má ještě jednu rovinu. Tvrzení nakladatelství Fraus a České biskupské konference se rozcházejí i v tak základní věci jako je podoba, ve které ČBK materiál ke schválení obdržela.

Kuchyňka tvrdí, že materiál dostal klasickou poštou v tištěné formě a elektronickou poštou nedostal prý nic.

S tím nesouhlasí odpovědná redaktorka čítanky Helena Chýlová. "Pan Kuchyňka od nás dostal vše e-mailem, klasickou poštou jsme mu nic neposílali."

Fraus: Chtěli jsme studentům představit travestii

Ředitel Kuchyňka se pozastavuje nad tím, proč vůbec byl text do školní čítanky zařazen, když mohl vydavatel námitky církve předpokládat.

Text je ukázkou travestie, což je podle Slovníku cizích slov žánr humoristické literatury karikující témata tradičně pojímaná jako vznešená.

Odpovědná redaktorka Helena Chýlová připouští, že text může být pro někoho kontroverzní. "Nicméně travestie je vždycky kontroverzní. Dotýká se totiž vážných témat jako jsou například náboženství, menšiny či postavení žen. Ať bychom vybrali jakýkoli text, mohl by se někoho dotknout," míní Chýlová.

"Travestii týkající se právě narození Ježíše jsme vybrali proto, že se děti s tímto tématem setkávají často a mají tudíž možnost úryvek konfrontovat s tím, co již znají. Také jsme text Jak to vlastně bylo postavili proti všem ostatním, vesměs nekonfliktním, příspěvkům v kapitole Vyšla hvězda nad Betlémem," vysvětluje Chýlová.

Žáci mají v závěru čítanky k dispozici literární slovníček, kde si mohou definici travestie najít. Spolu s výkladem učitele, který má k dispozici příručku k čítance, v níž je doporučen postup, by měli pochopit, o co jde.

autor: Jakub Antoš

  reklama
  reklama
  reklama
  Komerční sdělení
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama