Hygienik stopnul stavbu okruhu přes Suchdol, pro hluk

Pavel Baroch
29. 9. 2010 10:30
Dokončení obchvatu Prahy je v nedohlednu. V Suchdole a okolí by auta překročila hlukové limity
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Sen pražských politiků o rychlém dokončení celého Pražského okruhu, jehož jihozápadní část byla otevřena minulý týden, se rozplývá.

Hlavní hygienik Michael Vít se postavil proti plánované trase dálnice přes Suchdol v severozápadní části hlavního města, protože by provoz na autostrádě v obytné zástavbě překročil limity pro hluk.

"Realizací navržené stavby (včetně protihlukových opatření) nebudou dodrženy požadavky stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví," uvádí se ve zprávě hlavního hygienika, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Vítovo stanovisko si vyžádalo ministerstvo pro místní rozvoj, které rozhoduje o odvolání pražské čtvrti Suchdol proti územnímu rozhodnutí na tuto část Pražského okruhu. Ministerstvo teď územní rozhodnutí s vysokou pravděpodobností zruší, jako to udělalo letos na jaře v identickém případě v pražských Běchovicích.

Okruh může nabrat několikaleté zpoždění

Znamená to, že dokončení Pražského okruhu nabere další až několikaleté zpoždění.

Pro radnici v Suchdole je Vítovo rozhodnutí dalším dílčím vítězstvím v boji proti tomu, aby Pražský okruh protnul jejich čtvrť. Suchdol už několik let usiluje o to, aby se okruh posunul dál na sever, k ústavu jaderného výzkumu v Řeži.

Dlouholetý politický vůdce Prahy - ODS - přitom na předvolební otázku Aktuálně.cz k suchdolské části Pražského okruhu uvedl, že není možné s trasou dálnice nic dělat, protože už získala územní rozhodnutí.

Několikaletá bitva kvůli hluku

Suchdolská radnice vedla spor o územní rozhodnutí kvůli překračovaným hygienickým limitům několik let.

Foto: MD

Pražská a Středočeská hygienická stanice se stavbou tohoto úseku Pražského okruhu souhlasily s podmínkou, že na místech se zvýšeným hlukem z projíždějících vozidel, kde decibely nesníží ani protihluková stěna, vyhlásí úřady takzvané ochranné hlukové pásmo.

To znamená, že se v této zóně nemusí dodržovat platné hlukové limity na ochranu obyvatel.

Pražský magistrát pak vydal územní rozhodnutí, proti němuž se Suchdol odvolal k ministerstvu pro místní rozvoj. Suchdolské radnici nakonec pomohl totožný spor, které vedlo místní občanské sdružení v Běchovicích proti "svému" úseku Pražského okruhu.

Tam také měla platit hluková zóna, jenže ministerstvo zdravotnictví nakonec tento postup hygienické stanice zrušilo a ministerstvo pro místní rozvoj následně pro tuto stavbu zrušilo územní rozhodnutí.

Hygienici nemohou vyhlašovat hlukové pásmo

"Orgány ochrany veřejného zdraví v případě předpokládaného překročení hygienických limitů hluku však nemohou místo protihlukových opatření požadovat ochranné hlukové pásmo," konstatoval hlavní hyginik Michael Vít.

Ve svém stanovisku pro ministerstvo pro místní rozvoj připomněl, že nadměrné decibely, které prokazatelně poškozují zdraví, by obtěžovaly obyvatele na několika místech "suchdolského" úseku Pražského okruhu.

"Překročení hygienických limitů hluku se týká jednoho bodu ve Středočeském kraji (bytové objekty Ke kozím hřebům) a tří míst na území Prahy (lokality Výhledy, druhé patro domu č.p. 15, lokalita Suchdol - Budovec, třetí patro domu č.p. 23)," napsal Vít.

Nová trasa obchvatu?

Po předpokládaném zrušení územního povolení bude mít pražský magistrát dvě možnosti řešení. Buď připravit nová protihluková opatření, která splní hygienické normy, anebo vypracovat novou trasu okruhu.

Suchdolský starosta Petr Hejl doufá, že úřady nakonec zvolí novou trasu obchvatu. "Předpokládám, že projektanti už nic lepšího na ochranu před hlukem nevymyslí, když projekt připravují od roku 1998," řekl Aktuálně.cz Hejl.

 

Právě se děje

Další zprávy