Expert řekl online, jak smluvně "zakázat" dětem zlobení

Veronika Lehovcová Suchá Veronika Lehovcová Suchá
5. 4. 2011 12:35
Hostem online rozhovoru byl dětský psycholog Václav Mertin
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Už po prázdninách chce ministerstvo školství začít v praxi testovat smlouvy, které by uzavíraly školy s rodiči a které by stanovovaly pravidla, jak se dítě má ve škole chovat.

Vlastní smlouvu se školou by přitom neměly mít všechny děti, ale jen ty, které mají s chováním problémy. "Z mých cest po školách vidím, že chování dětí je jedním z nejpalčivějších problémů," vysvětlil ministr školství Josef Dobeš, proč chce smlouvy zavést.

Mají rodiče podepisovat, že odpovídají i ve škole za své děti? Jaké budou ve smlouvě sankce? Nezbavují se školy odpovědnosti? Nebudou smlovy zneužity proti dětem ze sociálně vyloučených lokalit?

I na to jste se mohli ptát sami jednoho z autorů projektu dětského psychologa Václava Mertina. Odpovídat online na vaše dotazy začal o jedenácté hodině dopolední.

Odpovězeno: 05. 04. | 11:38Autor: Filip Zajác

Otázka: Vážený pane ministře, nesnaží se tímto krokem školy pouze zbavit odpovědnosti za děti? Nebude to další z protiprávních způsobů jak škola řeší konflikty mezi žáky a učiteli jako je to v dnenší době u takzvané "poškoly", která nemá oporu v našem právním řádu a tudíž je nepřípustná, i když se využívá..

Václav Mertin: Váženýá pane Zajáci, nevím, co by Vám odpověděl pan ministr, ale za sebe mohu říct, že tímto opatřením se školy rozhodně žádné odpovědnosti zbavovat nebudou. Naopak smyslem je pomoci dětem, aby jejich vzdělávací výsledky byly lepší.
Při přípravě se samozřejmě budeme striktně držet právního řádu. Jsou v něm obsaženy mnohé možnosti, jen je dostatečně nevyužíváme.

Zdraví
Václav Mertin, dětský psycholog

Odpovězeno: 05. 04. | 11:41Autor: Igor Hnízdo

Otázka: Myslím,že rodiče by měli povolit mírné fyzické tresty. Rákosku,klečení na hrachu, a podobně.

Václav Mertin: Já sám si myslím, že škole nelze povolit žádné tělesné tresty. Jako rodič mohu mít různý názor, ale instituci povolit nelze. Jsme v roce 2011 a musíme hledat jiné způsoby.

Odpovězeno: 05. 04. | 11:44Autor: hurban

Otázka: Zeptam se jednoduse, co je to za hloupost a kdo ji vymyslel? Radeji neco delejte s ceskou raritou, "detskymi koncentraky" (deti v peci statu, kdybyste nevedel).

Václav Mertin: Osobně si myslím, že nejde o hloupost, i když připouštím, že nevhodně využít lze cokoliv. Je trošku nadsazené domnívat se, že to vymyslel pan ministr nebo někdo z týmu, který na individuálních výchovných plánech (tak jsme transformovali původní smlouvy) pracoval, protože ve světě se analogické způsoby domluvy školy, rodiny a dítěte vcelku běžně používají. Věřím, že bude příležitost představit celou myšlenku tak, abyste si nemusel myslet, že jde o hloupost.

Odpovězeno: 05. 04. | 11:47Autor: Dana

Otázka: Proč by vlastně rodiče měli podepisovat takovou smlouvu? Jak jim to chcete vysvětlit? Není potřeba spíš motivovat a vzdělávat pedagogy, než hodit zodpovědnost na rodiče, kteří u těch situací nejsou?

Václav Mertin: Rozhodně nechceme házet plnou zodpovědnost na rodiče. Rodiče přece mají zodpovědnost danou tím, že dítě stvořili, pečují o ně a chtějí je dovést k co nejlepší budoucnosti. Smlouvu rozhodně podepisovat nemusejí, ale zodpovědnosti za vlastní dítě zbaveni stejně nebudou. Existuje řada zákonu, které mají právní sílu a které rodičům ukládají řadu povinností (pochopitelně udávají i jejich práva)

Odpovězeno: 05. 04. | 11:48Autor: Tomáš Rutkay

Otázka: Dobrý den pane ministře, rád bych se Vás zeptal, jestli a jakým způsobem budete prosazovat širší možnosti online výuky na vysokých případně i středních školách? Pokud u nás nějaká VŠ online studium nabízí, jde zatím spíše o výjimku. Děkuji.

Václav Mertin: Vážený pane, bohužel tato otázka se vymyká jak z uvedeného tématu tak i z mých možností a znalostí.

Odpovězeno: 05. 04. | 11:49Autor: Hugo

Otázka: Je možné dát do smlouvy svolení k tělesným trestům???

Václav Mertin: Rozhodně to není možné, škola by porušila řadu předpisů s vyšší právní silou.

Odpovězeno: 05. 04. | 11:52Autor: Emča

Otázka: Nejdříve vytvoří politici a samozvaní ochránci všech práv problém a pak jej chtějí řešit smlouvou? Vždyť v naší VLASTI se smlouvy neuznávají a dokonce zpětně mění jednostranně. Běžte si zaplavat !

Václav Mertin: Děkuji za doporučení. Naše politiky viním z lecčeho, ale zrovna tento problém bych jim nepřipisoval. Smlouva je docela dobře zapamatovatelný název, leč my jsme dospěli k tomu, že smyslem je vymyslet taková opatření, která by pomohla dítěti k tomu, aby se mu vedlo ve škole lépe a současně, aby byly lepší i jeho vzdělávací výsledky. Takže když rodiče tuto "smlouvu" nepodepíší, žádné sankce jim hrozit nebudou. Současně platí to, co už jsem uvedl, nepodepsání je nezbavuje odpovědnosti za dítě. Tu mají pořád.

Odpovězeno: 05. 04. | 11:54Autor: Pepa

Otázka: Znám se velmi dobře s jedním učitelem, který si umí sjednat ve třídě pořádek. Když klici zlobí, dostanou pohlavek, holky chodí stát do kouta. A funguje to i bez smluv s rodiči. A děti to zkusí jen jednou nebo dvakrát a pak si dávají setsakramentskýho bacha! Proč to u něho jde a jinde ne?

Václav Mertin: Pokud ve škole, ve třídě nejsou výchovné problémy, děti i učitelé jsou spokojení, není třeba zabývat se ani smlouvami ani individuálními výchovnými plány, ani třídními důtkami nebo dvojkami s chování. To je ideální stav. Pohlavky ovšem nekomentuji, k nim už jsem se vyjádřil.

Odpovězeno: 05. 04. | 11:58Autor: Petr

Otázka: Dříve – ještě loni - jste v České televizi nápad smluv mezi rodiči a školou kritizoval. Jak vás ministr Dobeš naopak přesvědčil ke spolupráci?

Václav Mertin: Pan ministr mě opravdu nepřesvědčoval, ani slovy ani hmotnými statky. Pracuji skoro čtyřicet let v poradenství a problémy s chováním vidím jako velký problém. Říkal jsem si, že by šel využít původní návrh pana ministra (se kterým nesouhlasím dodneška) a pokusit se transformovat ho do podoby, která by mohla být přijatelná pro školy, rodiče i žáky. Výsledek práce jsme předložili a dál budeme pracovat na tom, aby učitelé i rodiče pochopili, v čem by náš návrh mohl pomoci.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:00Autor: Soukupová

Otázka: Dobrý den. Chodila jsem v Británii do běžné základní (Middle School) i střední (High School). Žádné takové smlouvy si ani já, ani moji rodiče nevybavují. Můžete mi, prosím, popsat, jak funguje ten britský vzor? Děkuji

Václav Mertin: Pokud vím, tak v Anglii existují dvě úrovně smlouvy. Jedna je víceméně obecná, zatímco ta druhá je specifická. Pokud vím, tak tyto smlouvy nefungují dlouhou dobu, takže se vůbec nedivím, že si Vaši rodiče nepamatují. Oni si ani pamatovat nemohou.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:03Autor: Jane

Otázka: Dobrý den,
myslím, že pokud budou pravidla stanovena rozumně, je možné takové smlouvy uvítat.
Jaké podmínky na chování vlastně bude moci škola klást? Rozšíří to nějak možnost postihů či jiných sankcí žákům a rodičům a do jaké role pak postaví učitele?

Václav Mertin: Otázku sankcí jsme příliš neřešili, víc jsme se zatím soustředili na možnosti podpory dítěte i rodiny, tedy na to, aby případné nevhodné chování či problém zmizely nebo se alespoň zmírnily. Požadavky školy jsou zatím dána obecně ve školním řádu, my se chceme zabývat až dětmi, kde se začínají objevovat problémy (včetně těch banálních, které ale velmi dokážou znepříjemnit život rodičům i učiteli). Učitel bude spíš hledat a nabízet pomoc, jakmile se dostaneme k represím (a nemůžeme se jim vyhnout), tak ty jsou dány bez ohledu na to, jestli se koncept individuálních výchovných plánů bude realizovat nebo ne.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:06Autor: Qulee

Otázka: Panuje tu představa, že děti jsou gangsteři. Manželka je učitelka na střední škole a má se svými studenty velmi dobré vztahy, oproti některým svým kolegům, kteří označují stejné studenty za nezvladatelné. Smlouva by měla fungovat oboustranně a zavazovat rodiče ke komunikaci s učiteli.

Václav Mertin: Já rozhodně nesdílím myšlenku, že děti jsou gangsteři. Je ovšem pravda, že někdy se chovají způsobem, který brání dobrému učení, který ohrožuje jejich vlastní bezpečnost i bezpečnost spolužáků, někdy i učitele. Výjimečně jsou opravdu i děti nezvladatelné. Na dohodě musejí participovat rodiče, žák a v první řadě škola, protože se řeší problémy, které se odehrávají primárně ve škole. Takže se nemusíte bát, že by naše úvahy směřovaly k jednostrannému zvýhodnění jedné strany.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:14Autor: MUDr Jana Foldynová

Otázka: Myslíte si, že smlouvy se školou ovlivní chování problémových žáků, kteří mívají často problémové rodiče ? Jsou to naprosté nesmysly, učitel musí být schopen třídu kázeňsky zvládnout, když to nedokáže, musí odejít. Tady se negativně projevuje feminizace školství, učitelky/ některé/ nemají autoritu.

Václav Mertin: Kladete víc otázek, nevím, jestli je všechny zvládnu. Souhlasím s Vámi, že žádná smlouva, žádný předpis nefunguje sám o sobě a nemůže beze všeho způsobit změnu. Na druhé straně vytváří rámec, ve kterém se pohybuje, určuje, co musíme, máme nebo můžeme dělat, když dojde k určité situaci. Když je tento rámec nastaven dobře, tak věřím, že pomoct může. Už jsem několikrát napsal, že pokládám rodiče za klíčové, existují systémy "smluv", které nabízejí pomoc i rodičům, protože někdy nejde o rodiče, kteří nechtějí, ale spíš o rodiče, kteří nevědí. Nad feminizací ve školství si můžeme povzdychnout, ale je taková realita a my z ní musíme vycházet. A nesouhlasím s Vámi, mnohé učitelky mají autoritu, kterou bych jim mohl závidět. Učme se od nich, jak to dělají.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:17Autor: Radim

Otázka: Chtěl bych se zeptat proč učitelé nemají takovou autoritu jako měli kdysi není to výchovou nedostatečnonou na pedagogických fakultách za mě měl i učitel který i neměl vysokou školu autoritu i postavení.

Václav Mertin: Položil jste mi velmi těžkou otázku a neumím na ni odpovědět dvěma, třemi větami. Zcela určitě se změnila doba, je odlišná vzdělanost rodičů, jinak chápeme autoritu státu i dalších institucí (např. církev) a učitel nepředstavuje výjimku. Někdy je problém, když se snaží vydobýt si ztracenou autoritu tradičními prostředky - to dneska opravdu nefunguje. Je velmi pravděpodobné, že učitelé, kteří autoritu mají, nacházejí způsob, jak působit na současné děti a mladé lidi v podmínkách, ve kterých žijeme.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:20Autor: studentka

Otázka: Bude ve smlouvě jako sankce vyloučení ze školy? Není to celé nakonec jen "bič" na děti například ze sociálně slabých rodin, které možná potřebují spíš pomoct a zvýšenou pozornost, než represi, což tento nápad připomíná spíš? Děkuji za odpověď.

Václav Mertin: Zatím tak daleko nejsme, ale je pravda, že v některých školských systémech tato možnost existuje. Dokud nepřijdeme na systém, jak předejít zneužití (necháme se inspirovat zahraničními zkušenostmi), tak budu proti tomu, abychom toto opatření zabudovali do našeho systému. Na druhé straně si velmi dobře uvědomuji, že u některých rodičů se nebudeme moci vyhnout sankcím, protože oni neplní své povinnosti.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:32Autor: ota

Otázka: Dobrý den, jsem učitel a musím připustit, že největším problémem našeho školství byli a jsou stále učitelé. Znám spoustu kolegů, kteří nemají vyznamější problémy s kázní a výchovou ve škole. Bohužel znám spoustu jiných kolegů, kteří své žáky nezvládají a pak docházi k eskalaci problému.

Václav Mertin: Souhlasím s Vámi, že tak jako někdy vidíme zcela evidentní problém v rodině, tak jindy je očividné, že svůj úkol nezvládá učitel. Dost mě mrzí, že školství se příliš nevěnuje učitelům, kteří mají výraznější problémy. Přitom se ukazuje, že většina učitelů je schopna alespoň částečně změnit své přístupy a dokáže být k dětem vstřícnější, rozhodnější, důslednější, lidštější, shovívavější (to podle toho, s čím původně měli problém)

Odpovězeno: 05. 04. | 12:36Autor: Misan

Otázka: Dnes si děti natáčejí učitele na mobily, pak to dávají na net, předhánějí se, kdo jim vyvede větší nezbednost a tím se trumfují. A když učitel dítě napomene, přiletí druhý den rodič, co že si to učitel vlastně dovoluje..udělejte z učitele veřejného činitele a přestupky už můžete trestat podle zákona

Václav Mertin: Je věcí samotných učitelů, aby zvážili, jestli je pro ně výhodnější být veřejným činitelem nebo ne. Pokud se budou domnívat, že je to výhodnější, musí se snažit, aby se veřejným činitelem stali. Osobně se domnívám, že by částečně pomohlo, kdyby nebyla povinná školní docházka, ale povinné vzdělávání. Pak by tito evidentně nespolupracující nebo dokonce agresivní rodiče dostali možnost: buď se zklidnit nebo si najít vhodnější školu, tedy takovou, která bude trpět přestupky, které uvádíte. Jakkoli souhlasím, že učitel má mít dovednosti ke zvládání problémů, tak rozhodně nemůže všechno. A pak je výhodnější, když se obě strany rozloučí.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:38Autor: Jakub Curda

Otázka: RE: MUDr Jana Foldynová
Deti jsou problemove, protoze vedi ze se jim nic nemuze stat. Skola muze akorat udelit snizenou znamku z chovani a to je vse. Nauci se to uz na 2. stupni zakladni skoly a pokracuji s tim celou skolu stredni. Pokud se do toho nezapoji rodice, ucitel je bezmocny.

Václav Mertin: Souhlasím, nicméně domnívám se, že cesta přes tresty není moc perspektivní. Proto jsme se zatím víc zaměřili na to, aby se dítě mohlo a chtělo chovat slušně.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:39Autor: ota

Otázka: problém spatřuji v tom, že současné vysoké školy nedostatečně připravují nové učitele a za druhé mnoho učitelů převyšuje věk. prům. 55 let. Nestálo by za to spíše řešit omlazení a motivaci učitelů, než uhýbat z odpovědnosti. Vždyť škola vychovává a socializuje.

Václav Mertin: Mně už je taky nad 55, někdy bych omlazení bral, leč musím žít s takovým tělem a duchem, který mám k dispozici. I nedostatečně připravený učitel (a rozhodně nechci pomlouvat pedagogické fakulty) se může připravovat a vzdělávat sám. Věk při tom není překážkou.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:41Autor: David Rafael

Otázka: Dobrý den chtěl jsem se zepat nebudou to třeba pokuty?
Víte já si myslím že by žaci mělli alespon od druhého stupně nést odpovědnost za své chování proč to tak není??????
myslím si a můj názor je že by se to rychle spravilo kdby se šlo cestou jako je policie ČR soudy, socialní pracovnive atd

Václav Mertin: Tento názor nesdílím. Jistě děti se postupně učí přebírat odpovědnost za svůj život, ale dělají to s naší pomocí a podporou. Policii, soudy... bych do toho nepletl pokud dítě nespáchá trestný čin.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:43Autor: Karel Novák

Otázka: Nepřipadají vám tyto "starosti" jaksi sysifovské? Jak chcete v nemorálním prostředí sobeckého individualizmu za kapitalizmu, vést děti k morálce? Víte vy sami, co to je morálka?

Václav Mertin: Máme se na to vykašlat? Blížím se věku, kdy už mé síly nebudou velké a byl bych rád, kdybych se setkával s mladými lidmi, kteří mi spíš pomohou než aby mě srazili ze schodů autobusu. Myslím, že víme, co je slušné chování.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:44Autor: Lubor Suder

Otázka: Bude při porušení smlouvy stanovena jiná sankce než ta, kterou mají učitelé již k dispozici ? Navrhuji např. vyloučení z výuky na dobu určitou, povinná odpolední návštěva výchovného poradce i s rodiči apod.

Václav Mertin: Následky nevhodného jednání a chování (tedy i tresty) jsme zatím příliš nepromýšleli, ale máme představu i jiných než jen těch, které zatím školy používají běžně.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:45Autor: Antikapitalista

Otázka: Nevim co řešíme. Celá tahle agrese děti a vše co kolem plyne je dílem naší nové kapitalistické společnosti převzaté z demokratických zemí jako je svobodna amerika. Ty jsou tam tak svobodny že děti střílej učitele ve škole. Jsem zvědavej kdy to bude i u nás.

Václav Mertin: Škola není ostrov sám pro sebe a funguje ve společnosti. Takže jistě máte pravdu. Na druhé straně i rodina funguje ve společnosti a jen některé rodiny fungují blbě. Takže i třídy i školy mohou fungovat dobře.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:47Autor: Benjamin

Otázka: Dobrý den, můj dojem je, že spíš, než problémové děti, bývají "problémoví" rodiče. Potíž je v tom, že slušní rodiče, kteří se o dítě starají, žádnou smlouvu nepotřebují a ti, kterým je chování jejich potomků jedno se vám na nějakou smlouvu z vysoka vy*****.
Komu tedy ty smlouvy ve výsledku pomohou?

Václav Mertin: Pro rodiče, jejich děti problémy nemají žádný individuální výchovný plán určený není a to, co vymyslíme na rodiče, kteří na dítě z vysoka s***, počkejte ještě nějakou chvíli. Není to úkol jen pro psychology, ale i pro právníky a další odborníky.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:47Autor: Michal

Otázka: Za socialismu nikoho nenapadlo osočit učitele či mu vyhrožovat. Ani nebyla agrese a nepřátelství mezi dětmi. Čím to bylo ? Bylo to tím že jsme nebyli svobodní ?
Ted tu mame takovou svobodu ze diktatůra mi prijde vetsi jak za komára.Same prava zakony vyhrozovani.A deti z toho tezi.

Václav Mertin: Myslím, že už jsem odpověděl.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:48Autor: Green

Otázka: Když si vychovám děti slušně, budou mít v kolektivu dětí problémy, budou na blbečky. Myslíte,že je to správně? Jak tedy dětem vysvětlit, že si nemájí některých případech nechat nas... na hlavu???

Václav Mertin: Je to Vaše rozhodnutí, jak budete vychovávat své dítě. Slušně vychované dítě přece vůbec nemusí být exotem. Ani slušně vychované dítě si nemusí nechat všechno líbit. Děti jsou docela učenlivé a jsou s to pochopit obojí způsoby.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:51Autor: Walter

Otázka: Nevím zatím vůbec, o co se má jednat. Na podzim jde kluk do první třídy. Pokud budu muset podepsat nějakou smlouvu, které nerozumím nebo s ní nesouhlasím a smlouvu nepodepíšeme, tak dítě nepustíte do školy? A jak budete postupovat, když jeden rodič podepíše a druhý naopak nebude souhlasit.

Václav Mertin: ˇBuďte v klidu. Váš syn se do školy těší, je dobře vychován, takže na "smlouvu" zapomeňte. Až budete s jeho vzděláním a výchovou potřebovat pomoc, tak se začněte zajímat. Když by ke smlouvě mělo dojít, tak s žádnými sankcemi za nepodepsání nepočítáme. Ujišťuji Váš, že když budete mít problém, budete ráda,když tímto problémem bude škola zabývat. Takže pak se může stát, že o individuální výchovný plán budete žádat sama.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:52Autor: Dr. Krejzyber

Otázka: Otázkou je, jakým způsobem bude taková smlouva ymahatelná. Je to nějak konkrétně vyřešeno, upraveno? Spíše by mě tedy zajímalo, zda má ministerstvo k dispozici analýzu příčin a tomu odpovídajícíh opatření v obsahu a formách výchovy a vzdělávání. "Utahování šroubí" není udržitelné řešení.

Václav Mertin: "Smlouva" bude vymahatelná na škole, ale ne na rodině. Zastávám názor, že nejde o utahování šroubů, ani podle mého názoru ministerstvo nepotřebuje analýzu prob lémů. Každý jednotlivý problém se týká konkrétního dítěte a zasluhuje si naši pomoc.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:54Autor: Václav Klapal

Otázka: Myslím si, že se zde něco předjímá - ony snad rodiče ze sociálně vyloučených lokalit za své děti nemohou?

Václav Mertin: Každý, kdo má dítě a nebyl zbaven rodičovských práv, je za ně odpovědný. Vůbec jsme nepřemýšleli, jestli má problémy dítě vysokoškoláka, rodičů cizinců nebo snad ze sociálně vyloučených lokalit.

Odpovězeno: 05. 04. | 12:56Autor: MoPro

Otázka: Kdyby rodiče věnovali svým dětem více času a opravdu je "vychovávali", nebylo by takových opatření potřeba. Učitelů je mi v dnešní době líto. Mají v ruce minimum prostředků, jak problémové děti "krotit". A navíc tyto prostředky selhávají... Autoritu učitelů rodiče navíc sami podkopávají...

Václav Mertin: Mluvíte mi z duše. Když se rodiče dětem nevěnují, nejsou s nimi, nepovídají si, nepracují na zahradě..., tak je mohou jen obtížně vychovat. A jakákoli instituce to pak má těžší. I mně je některých učitelů líto. Dokonce i řady dětí je mi líto. O rodičích nemluvě. Proto jsme také zvedli rukavici hozenou panemi ministrem a hledáme pomoc. Ujišťuji Vás, že jednoduchá řešení neexistují, nicméně něco dělat musíme.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 2 hodinami

Zrušení ústavního práva na potrat vyvolalo protesty napříč Spojenými státy

V amerických městech se čekají další protesty spojené s pátečním verdiktem nejvyššího soudu, který po téměř 50 letech zrušil ve Spojených státech ústavní právo na potrat. Už během sobotního dopoledne se lidé opět scházeli před budovou soudu ve Washingtonu, přičemž vedle stovek nespokojených přišla podle médií i menší skupina lidí, kteří verdikt umožňující zakazovat interrupce vítají. Nové manifestace přicházejí po pátečních protestech, ale i oslavách v New Yorku, Bostonu, Atlantě nebo Los Angeles.

Nejvyšší soud poměrem pěti hlasů ku čtyřem zneplatnil precedenční verdikt z roku 1973, který vytvořil právo na ukončení těhotenství přibližně do 23. týdne. Páteční stanovisko představuje velmi vzácné rozhodnutí, které zrušením platného precedentu práva Američanů nerozšiřuje, ale omezuje. Verdikt dává možnost americkým zákonodárcům potraty libovolně regulovat a v několika státech s republikánským vedením už jsou nyní tyto procedury zakázané.

Před budovou soudu nedaleko washingtonského Kapitolu po zveřejnění verdiktu slavili členové takzvaného hnutí pro život, pro které šlo o dlouho očekávaný moment, zatímco zastánci práva na potrat vývoj těžce vstřebávali. Protesty proti rozhodnutí nejvyššího soudu se do večera rozšířily do mnoha koutů Spojených států. Průzkumy veřejného mínění v USA dlouhodobě ukazují většinovou podporu práva na interrupce, byť se čísla mohou stát od státu výrazně lišit.

Bezpečnostní složky se v souvislosti s očekávaným výbušným verdiktem připravovaly na násilí a noc na sobotu v tomto směru přinesla několik menších incidentů. V Jacksonu ve státě Mississippi podle televize CNN nad ránem neznámý muž vystupující proti potratům najel autem do dobrovolníka místní kliniky. Web Huffington Post pak informoval o dění v Cedar Rapids ve státě Iowa, kde nějaký muž najel do žen pochodujících za právo na interrupci.

Zdroj: ČTK
před 2 hodinami

Čeští hokejbalisté porazili ve čtvrtfinále MS Finsko 9:1

Čeští hokejbalisté zvítězili ve čtvrtfinále mistrovství světa v kanadském Lavalu nad obhájci stříbra Finy jednoznačně 9:1 a na čtrnáctém světovém šampionátu postoupili potřinácté mezi nejlepší čtyři celky. Pěti góly zazářil Dalimil Zvonek. Šest bodů za šest asistencí si připsal Martin Kruček.

Češi, kteří ovládli základní skupinu A1 bez porážky, s Finy prohráli před třemi roky na minulém MS v Košicích v semifinále 1:2 v prodloužení. Po následné porážce v duelu o 3. místo s Kanadou (2:3 v prodloužení) skončili teprve podruhé v historii bez medaile. V roce 2005 v Pittsburghu obsadili páté místo.

V Lavalu museli svěřenci trenéra Jiřího Mašíka dohánět ztrátu. Při vyloučení Henrika Kärkkäinena nevyužili přesilovou hru a v čase 9:07 otevřel skóre Sami Pietsalo. Český výběr ve 14. minutě bleskově během 11 sekund otočil stav. Při trestu Juusa Nieminena vyrovnal Jan Müller a vzápětí se zapsal mezi střelce Tomáš Zajíček.

Ve druhé třetině pojistil náskok dvěma góly Zvonek, který skóroval v 18. a 27. minutě. Mezitím se Mašíkův výběr ubránil ve dvou oslabeních při pobytu Ondřeje Pražáka a Radomíra Vaňka na trestné lavici.

Po 59 sekundách závěrečného dějství při vyloučení Mikka Hyvönena zvýšil Tomáš Fejfar. V čase 32:23 dovršil hattrick Zvonek a za čtyři minuty přidal ičtvrtou trefu. Potom se prosadil Lukáš Lhota a ve 43. minutě korunoval své střelecké představení Zvonek.

před 3 hodinami

Českou obec sokolskou povede v dalších třech letech opět Hana Moučková

Českou obec sokolskou povede i v nadcházejících třech letech starostka Hana Moučková. Bude to její páté funkční období. Delegáti o tom rozhodli dnes na 13. sjezdu, který se uskutečnil v Tyršově domě v Praze. Oznámil to mluvčí obce Jiří Reichl.

Moučková vede sokoly již od roku 2011. Je také první ženou, která tento post zastává od založení organizace před 160 lety.

Sokol, který se řadí mezi nejstarší spolky v Česku, vznikl 16. února 1862, kdy Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner založili Tělocvičnou jednotu pražskou se znakem sokola v letu. V současnosti má Česká obec sokolská 152 tisíc členů.

Od ostatních sportovních organizací se Sokol odlišuje mimo jiné tím, že se věnuje i kulturně-společenským aktivitám. Pod hlavičkou České obce sokolské tak působí asi dvě stovky divadelních, loutkářských, folklorních a hudebních nebo pěveckých sborů.

Zdroj: ČTK
Další zprávy