Místo občanky jen telefon. Aplikace eDoklady už funguje, kde a jak ji Češi využijí?

Emma Fousková Emma Fousková
Aktualizováno 20. 1. 2024 18:03
Od soboty si lidé mohou stáhnout do mobilu aplikaci eDoklady, která umožňuje vytvoření digitální verze občanského průkazu. Zatím se takto mohou prokázat pouze u vybraných státních institucí. Běžněji využívané úřady, policie či soudy budou doklad v mobilu uznávat od července. Pošty či banky pak od příštího roku. Aktuálně.cz shrnuje hlavní otázky a odpovědi kolem novinky.
Foto: ČTK

Kdy a kde je možné si aplikaci stáhnout?

Ke stažení je od 20. ledna 2024. Lidé si ji mohou nahrát do svých mobilních telefonů klasickým způsobem přes obchod s aplikacemi. Uživatelé přístrojů s operačním systémem Android na Google Play, lidé s telefony značky Apple skrze aplikaci App Store. A za první den už tak učinilo přes 70 tisíc lidí.

Jak vypadá registrace a vytvoření nového eDokladu?  

K registraci jsou zapotřebí dvě věci. Nejprve je třeba mít mobilní telefon s operačním systémem Android nebo iOS, který má přístup k internetu a je zabezpečený zamykacím kódem. Dále musí mít uživatel přihlašovací prostředek Identity občana - například Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identitu, mojeID, nebo další podobné. Pak už jen stačí si stáhnout aplikaci eDoklady v jednom z obchodů a začít s registrací.

Hned při prvním spuštění aplikace si lidé zvolí možnost Registrace, ve které si zároveň vyberou, který prostředek Identity občana chtějí k přihlášení použít. Následuje běžné přihlášení se ke zvolenému přihlašovacímu prostředku. Tím je uživatel zaregistrován do eDokladů. 

V dalším kroku je nutné si aplikaci důkladně zabezpečit. Pokud uživatelům telefon umožňuje biometrické ověřování, jako 3D rozpoznávání obličeje nebo skenování otisků prstů, aplikace je vyzve k povolení užívání těchto nástrojů. Některé telefony s operačním systémem Android disponují pouhým 2D rozpoznáváním obličeje, které aplikace eDoklady kvůli nedostatečné bezpečnosti nepodporuje.

Povolení či zákaz biometrie však neovlivňuje další bezpečností krok, kterým je nastavení číselného PINu. Ten slouží k běžnému přihlašování do aplikace eDoklady, nebo v případech, kdy biometrické ověření selže.

Aplikace také v této fázi uživatele požádá o povolení přístupu k funkci Bluetooth, kterou je třeba mít aktivní při ověřování dokladu mobilní čtečkou. Pokud bude uživatel ověřován na přepážce je nutné naskenovat QR kód pro spojení s ověřovatelem, k čemuž je potřeba, aby aplikace eDoklady měla povolený přístup k fotoaparátu.

Po udělení všech povolení a nastavení zabezpečovacích prvků dojde k automatickému propojení aplikace s občanským průkazem dané osoby. Tím je registrační proces dokončen. Aplikaci pak uživatel vždy odemkne zadáním zvoleného PIN kódu, nebo biometrickým ověřením.

Kde se dají eDoklady použít? A kdy?

Harmonogram pro přijímání eDokladů místy, které mají povinnost je přijímat, je rozdělen do tří částí. Od 20. ledna, tedy od dne spuštění aplikace, je možné se elektronickým dokladem prokázat na ústředních správních úřadech. Následně se od 1. července 2024 připojí další státní orgány jako policie a soudy. A nakonec od 1. ledna 2025 budou elektronické doklady přijímat i zbylé orgány veřejné moci a soukromé osoby, které mají právně danou povinnost ověřovat něčí totožnost či jiný osobní údaj. Sem spadá například pošta, zdravotní pojišťovny a školy.

Kdo a odkdy bude přijímat eDoklady

Od 20. ledna 2024 - ústřední správní úřady včetně ministerstev

 • Český statistický úřad
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Český báňský úřad
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Energetický regulační úřad
 • Úřad vlády
 • Český telekomunikační úřad
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Národní sportovní agentura
 • Digitální a informační agentura

Od 1. 7. 2024 - další státní orgány

 • policie, soudy
 • finanční úřady
 • úřady práce
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • živnostenské úřady
 • katastrální úřady
 • matriční úřady
 • kraje
 • obce s rozšířenou působností

Od 1. 1. 2025 - ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby

 • okrskové volební komise
 • školy, vysoké školy
 • zdravotní pojišťovny
 • banky
 • notáři, exekutoři
 • obce I. a II. stupně
 • obecní policie obcí I. a II. stupně
 • pošta
 • zastupitelské úřady

Zdroj: Digitální a informační agentura

Jak bude vypadat ověřování eDokladů?

Pokud uživatele vyzve k prokázání totožnosti ověřovatel s mobilní čtečkou, tedy s ověřovací aplikací v mobilním telefonu, stačí v aplikaci eDoklady kliknout na tlačítko "prokázat se". Na obrazovce telefonu se pak zobrazí QR kód. Pro další krok je potřeba, aby uživatel měl zapnuté Bluetooth, přes které se spojí se zařízením ověřovatele. Ten následně odešle svou žádost o předání údajů. Uživatel tak v aplikaci vidí koho daný ověřovatel zastupuje, jaké konkrétní údaje vyžaduje a jak s nimi bude nakládat. Pak už jen stačí předání schválit.

Prokázání totožnosti u ověřovatele na přepážce, například na úřadě, funguje trochu odlišně. První krok je však stejný, uživatel v aplikaci eDoklady klikne na tlačítko "prokázat se". Zde uživatel zvolí možnost naskenování QR kódu, který by měl být vytištěný a umístěný v prostoru přepážky. V tomto kroku je třeba, aby uživatel povolil aplikaci přístup k fotoaparátu. Po naskenování se zařízení propojí a uživateli opět přijde žádost o předání údajů. Zbytek procesu je stejný jako u mobilní čtečky.

Dají se eDoklady použít i offline?

Při prokazování totožnosti ověřovateli s mobilní aplikací se využívá pouze technologie Bluetooth, a to k propojení s zařízením uživatele. V tu chvíli není připojení k internetu třeba. Naopak nutný je při registraci, aktualizaci údajů, nebo při prokazování se ověřovateli na přepážce. 

Co s dosavadní plastovou kartičkou? Bude ještě potřeba?

Po spuštění aplikace elektronických dokladů bude stále možné se prokazovat plastovým občanským průkazem. V tomto ohledu jsou eDoklady pouhou elektronickou kopií fyzických dokladů. To platí i v případě platnosti plastového průkazu - jakmile vyprší, elektronická verze z mobilní aplikace automaticky zmizí. 

 

Právě se děje

Další zprávy