Ať si aktivisté po pražské magistrále chodí, blokovat dopravu ale nesmí, píše soud

Jan Horák Jan Horák
10. 10. 2023 5:30
Remízou skončil zářijový spor pražského magistrátu a zástupců aktivistického spolku na ochranu klimatu Poslední generace. Přeli se kvůli tomu, že úřad nařídil aktivistům vést pochod původně plánovaný po magistrále bezpečnější trasou. Současně jim zakázal na autostrádě před Národním muzeem uspořádat happening. Aktuálně.cz nyní získalo rozsudek, z něhož plynou klíčové argumenty.
Demonstrace za snížení povolené rychlosti v Praze 13. dubna 2023.
Demonstrace za snížení povolené rychlosti v Praze 13. dubna 2023. | Foto: Tomáš Klézl

"Ctím svobodu projevu a uznávám i právo na protest. Zároveň se ale jako vedení musíme chovat zodpovědně a brát ohled i na bezpečnost všech obyvatel. Proto jsme demonstraci aktivistů, kteří se dožadují snížení rychlosti v metropoli na 30 kilometrů za hodinu, přesměrovali na bezpečnější trasu," uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

První muž Prahy takto 7. září vysvětlil rozhodnutí magistrátních úředníků, kteří zasáhli do pochodu spolku Poslední generace plánovaného na 12. září. Aktivisté se snaží upozornit na hrozbu spojenou s klimatickou změnou a motivovat lidi, aby kvůli tomu upravili své chování včetně způsobu přepravy.

Pochod chystaný z Bubenče přes Hlávkův most až před Národní muzeum po silnici svedl magistrát za mostem na chodník k budově ministerstva zemědělství přes Florenc, Opletalovu až na Václavské náměstí bez možnosti blokovat dopravu u muzea. Spolek kvůli tomu podal žalobu. Aktuálně.cz nyní získalo rozsudek, jenž spor uzavřel.

Přehrazení silnice na 20 minut

"Pokud mělo dojít k přehrazení komunikace na dobu 20 minut, takový výkon shromažďovacího práva soud považuje za natolik intenzivní zásah do práv a svobod ostatních účastníků silničního provozu, že judikatura omezení shromažďovacího práva umožňuje," zní klíčový argument verdiktu.

Soudce Ladislav Hejtmánek se přiklonil na stranu magistrátu, jenž happening spočívající v zablokování dopravy před Národním muzeem zakázal a nařídil aktivistům rozptýlit se podél magistrály po pěších zónách. Soudce vysvětlil, že zákon neumožňuje řidičům a dalším zcela odepřít možnost užívat silnici k jejímu účelu.

Obecně platí, že lze na silnici uspořádat shromáždění včetně srocení lidí na jednom místě, ale nelze komunikaci zcela zablokovat. Soud v tomto ohledu zdůraznil především nebezpečí plynoucí z ohrožení hladkého průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.

"Jestliže žalovaný rozhodl, že pozemní komunikace nesmí být úplně přehrazena pro obecné užívání, ale výkon shromažďovacího práva vymezil na plochy mimo vozovku, jedná se o dostatečně zdůvodněné rozhodnutí," píše se v rozsudku, jejž soud doručil minulý týden. Jde o zásadní argument, jehož se mohou úřady držet při určení podmínek pro další obdobné akce.

Jeden pruh ze tří

Aktivisté ze spolku naopak uspěli v části žaloby, v níž odporovali přesměrování průvodu na chodník. Magistrát argumentoval, že magistrála je pro hromadné pochody příliš vytížená automobilovou dopravou. Kvůli tomu by prý ani nebylo možné zajistit bezpečí chodců včetně toho, aby do nich nějaký rozlícený řidič nezačal najíždět.

Soudce Hejtmánek takové důvody odmítl jako příliš obecné. Současně upozornil na zásadní skutečnost, od níž rozvinul další vysvětlení. "Ačkoliv je tato komunikace mnohými chápana jako dálnice, je patrné, že se jedná o místní komunikaci I. třídy," zdůrazňuje odůvodnění verdiktu.

Jedna z letošních akcí Poslední generace na pražské magistrále.
Jedna z letošních akcí Poslední generace na pražské magistrále. | Foto: Tomáš Klézl

Po takové komunikaci se chodec i průvod smí pohybovat i mimo chodník, samozřejmě s ohledem na bezpečnost svou i řidičů. Právo jedné skupiny uživatelů silnice první třídy nesmí být zvýhodňováno na úkor druhé skupiny a naopak. Stejně tak soud řekl, že hrozba případného konfliktu mezi šoféry a chodci není důvod k zákazu průvodu po silnici.

"Možnost konfliktu s jinými osobami je reálná i v jiných místech, tuto eventualitu si musí zvážit každý účastník shromáždění. Pokud shromáždění bylo oznámeno jako pochod chodců v pravém jízdním pruhu ze tří, lze takové shromáždění za pomoci úřadu a policie usměrnit tak, aby k fatálním následkům nedošlo," uzavřel soud.

Obě strany s rozsudkem nesouhlasí

Ani jedna ze stran není s rozsudkem úplně spokojená. Magistrátu vadí příznivý postoj soudu k pěšímu průvodu po magistrále, aktivisté odmítli přijmout zákaz úplného zablokování silnice. "Dalším důvodem k podání stížnosti je podle nás podjatost ovlivňující rozhodování magistrátních úředníků," uvedla za spolek Veronika Holcnerová.

Kasační stížnost musí vzhledem k povinným lhůtám stihnout podat do 16. října. Stejný postup chystá i pražský magistrát. "Proti zrušující části rozsudku budeme podávat kasační stížnost, neboť se s nastíněnou argumentací neztotožňujeme," řekl Aktuálně.cz mluvčí úřad Vít Hofman. Rozsudek je však už nyní pravomocný.

Spolek o svých aktivitách mluví jako o občanské neposlušnosti, jež má ostatní šokovat. Výsledkem má být zahrnutí tématu klimatické změny a z ní plynoucí hrozby do veřejné debaty. Ta má přispět k udržitelnému chování společnosti. Do konce roku nahlásil spolek v hlavním městě dalších pět pochodů.

Video: Aktivista se lepí k autům kvůli klimatu: Rozbíjí nám to rodiny, ale jde o přežití (6. 10. 2023)

Rozhovor s Arnem Springorumem v pořadu Spotlight. | Video: Blahoslav Baťa
 

Právě se děje

Další zprávy