Dokument: Rezignační dopis Renaty Vesecké

Domácí Domácí
28. 2. 2011 15:34
Bývalá nejvyšší státní zástupkyně odchází z úřadu

Dokument - Přečtěte si rezignační dopis Renaty Vesecké na svoji funkci řadové státní zástupkyně, kterou zastávala od ledna letošního roku poté, co ji vláda Petra Nečase odvolala z nejvyšší pozice.

Vážený pane ministře,

podle § 21 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, se tímto vzdávám funkce státní zástupkyně.

Důvody, které mne vedly k tomuto nelehkému rozhodnutí po více než dvacetipětiletém působení v rezortu prokuratury a státního zastupitelství, je Vaše působení na pozici ministra spravedlnosti, které je pro mne neakceptovatelné vzhledem k Vašim postojům, postupům a prohlášením.

V době mého působení na pozici nejvyšší státní zástupkyně a Vašeho jako ministra spravedlnosti, středem zájmu a kritiky státního zastupitelství byla tzv. kauza Čunek. Jako ministr spravedlnosti jste kroky k tomu, abyste zjistil skutečný stav věci, učinil nikoli ze své iniciativy, ale až na základě mé výzvy k posouzení zákonnosti vlastního rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství, ale i k posouzení zákonnosti postupů všech státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství. Vaše závěry jasně potvrdily zákonnost postupů i rozhodnutí, a to včetně správnosti mého chování v této kauze. Na základě toho jste Vy osobně rozhodl i o odvolání JUDr. Ištvána z pozice vrchního státního zástupce v Olomouci. Přesto, že jste se těmito kroky přesvědčil o neexistenci opodstatněnosti výroků Marie Benešové o jednání státních zástupců jakožto mafie a přestože jste se dokonce sám podílel na některých krocích, které jmenovaná jako jednání mafie označila, neučinil jste žádná opatření k zaujetí a prezentování jasného závěru, a tím jste sám zavinil a podporoval spekulace o důvěryhodnosti justice. Navíc jste svými výroky, kterými jste se alibisticky snažil distancovat od tzv. kauzy Čunek v době předvolebního boje na jaře 2010, záměrně v očích veřejnosti posiloval názory o ztrátě důvěryhodnosti justice v důsledku mého jednání. Činil jste tak přesto, že jste znal skutečný stav věci a jasně jste tím upřednostnil politický populismus a ambice před Vámi proklamovanou čestností, transparentností a otevřeností. Bezvýhradně uvedené platí i ve Vašem postoji a hodnocení otevřeného dopisu státní zástupkyně Novákové z Okresního státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou.

Přestože je Vám, pane ministře, známo, že zákonnost postupu Nejvyššího státního zastupitelství a naopak porušení zákona ze strany státních zastupitelství severní Moravy v tzv. kauze Čunek vedle Vás potvrdil svým rozsudkem i Nejvyšší soud České republiky, napomáháte tomu, aby v soustavě státního zastupitelství se zpět do vedoucích funkcí dostávaly osoby, které se na nezákonnosti podílely a navíc veřejnost klamete prohlášeními o tom, že jste k těmto krokům nucen rozhodnutími správních soudů, které zrušily Vaše rozhodnutí o odvolání těchto osob z vedoucích funkcí. Ve skutečnosti Vás však rozhodnutí správních soudů k takovýmto krokům nezavazují, neboť nehovoří o existenci či neexistenci důvodů pro odvolání, ale vytýkají Vám Váš nesprávný procesní postup, kdy Vaše rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná, neproběhlo řádné správní řízení a rozhodnutí postrádala formální náležitosti. Ve světle těchto rozsudků je zcela zřejmé, že i já bych se úspěšně domohla zrušení rozhodnutí o mém odvolání, ale protože jednoznačně akceptuji a upřednostňuji zájem na stabilitě a nekonfliktnosti justice, tak takové kroky jsem neučinila.

Ve veřejnosti jste pane ministře také vzbudil dojem, že změna na státním zastupitelství je nutná i proto, aby došlo k reformě státního zastupitelství cestou nové legislativy a stal se i důraznějším boj proti korupci. Skutečnost je však taková, že žádné změny vyjma personálních čistek nejsou v soustavě realizovány. Ty, o kterých se hovoří, jsou ve způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a jsou to takové, které jsem Vám, včetně dalších zásadních změn, navrhla již v roce 2006, což jste bez důvodu nepochopitelně neakceptoval.  To, že Vaše personální kroky vzbuzují pochybnost ve vztahu k objektivitě je zřejmé i ze způsobu obsazení tak důležité pozice jako je ředitel Justiční akademie. Nad erudovanými, vzdělanými a profesně zkušenými právníky zvítězil koncipient advokátní kanceláře bez patřičné odbornosti a zkušenosti.

Rovněž tak efektivní boj s korupcí se zdá být z Vaší strany pouhou proklamací a záminkou k mému odvolání, neboť legislativní změny jsem Vám v této oblasti navrhla také již v roce 2006, bez výsledku a navíc si veřejnost může udělat obrázek o tom, že při sledování průběhu vyšetřování kauz, které by se mohly dotýkat některých vrcholných politiků, nedošlo k žádnému posunu při jejich objasňování a situace budí naopak dojem snahy o jejich neřešení. Pochybnosti u mne vzbuzuje i Váš postoj, kdy jste bez adekvátní reakce ponechal neurčité, osočující a ničím nepodložené výroky ministra vnitra Radka Johna ohledně nečinnosti státního zastupitelství v korupčních či jiných kauzách.

Pane ministře, i po mém odvolání z pozice nejvyšší státní zástupkyně jsem byla připravena pracovat v soustavě státního zastupitelství, a to i přesto, že jste po určitou dobu hovořil o mé výborné erudovanosti a možnosti pracovat jako vedoucí státní zástupkyně v soustavě státního zastupitelství, avšak poté, kdy jsem odmítla Vaši výzvu k rezignaci na post nejvyšší státní zástupkyně výměnou za místo krajské státní zástupkyně v Hradci Králové, jste mé působení v pozici jiné, než řadové státní zástupkyně nepřipouštěl. Jako vrcholový manažer jste mne o své nevyzrálosti přesvědčil i tím, že po dobu posledních šesti měsíců mého působení na Nejvyšším státním zastupitelství jste se mnou nekomunikoval, nezajímal jste se ani o chod státního zastupitelství, což potvrdili i krajští a vrchní státní zástupci na poradě v prosinci 2010.

Vaše kroky ve svém souhrnu mne však utvrdily v tom, že nejste osobností, která vystupuje objektivně, je schopna a ochotna stát za svými názory. Naopak Váš charakter, kdy ve snaze dál působit jako ministr spravedlnosti jste schopen obětovat důvěryhodnost justice pro své politické ambice, bezpáteřně měnit své výroky, postoje a názory, mne vedou k tomu,  že s Vámi nechci spolupracovat a proto se  vzdávám  funkce státní zástupkyně.

S pozdravem,

JUDr. Renata Vesecká
státní zástupkyně NSZ

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 6 hodinami

Vláda je připravena zastropovat energie pro velké firmy do konce roku, řekl Fiala

Vláda je připravena do konce letošního roku zavést cenové stropy na energie pro velké firmy. Mělo by to být na podobné úrovni jako pro domácnosti a malé firmy. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl CNN Prima News. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v neděli v České televizi řekl, že v polovině minulého týdne evidovalo jeho ministerstvo přes 1000 žádostí velkých firem o podporu kvůli vysokým cenám energií.

"Museli jsme si pro to připravit evropské rozhodnutí, abychom to mohli udělat. To se nám podařilo. Dnes je tedy možné provést i zastropování pro velké firmy, což dříve možné nebylo," uvedl premiér.

Možnost zavést horní hranice cen elektřiny a plynu i pro velké firmy se dostala ve Sněmovně do již přijaté novely energetického zákona, která zejména zavedla výrobcům elektřiny povinnost platit odvody z nadměrných příjmů z jejího prodeje. Podobu zastropování cen by měl kabinet stanovil svým nařízením. Také Síkela v neděli na ČT hovořil o tom, že by nařízení mohla vláda vydat do konce roku.

Zdroj: ČTK
Další zprávy