K lékaři, pak na test a nakonec ke střelbě. Čím vším musí projít zájemci o zbraň

Johana Kofroňová Michal Janko Aleš Vojíř Johana Kofroňová, Michal Janko, Aleš Vojíř
12. 1. 2024 17:17
Právo vlastnit zbraň má v Česku 317 tisíc držitelů zbrojního průkazu. Co pro jeho získání museli udělat a jaké podmínky museli splnit? Pořad Datové jednohubky přehledně zrekapituloval cestu ke zbrojnímu průkazu. 
Video: Datavize Aktuálně.cz

Zbrojní průkaz může získat pouze člověk, který je bezúhonný a spolehlivý. To vyhodnocuje policie. Smůlu mají například lidé, kteří spáchali závažný trestný čin nebo prokazatelně pijí nadměrné množství alkoholu. 

Podmínkou je i věk žadatele. Pro získání zbrojního průkazu ke sběratelským účelům, k výkonu zaměstnání a k ochraně zdraví, života a majetku je třeba alespoň 21 let. Lovcům a sportovcům stačí dovršit 18 roků. V některých případech je možné žádat o výjimku, která umožní například členům sportovně-střeleckých spolků či studentům lesnických a puškařských škol mít zbrojní průkaz už od 16 let. 

Nutná je také zdravotní prohlídka u praktika. Lékař má právo žadatele poslat na psychologické vyšetření. Kolik doktorů tuto možnost využívá, ale není známo.

Po splnění podmínek bezúhonnosti, spolehlivosti a zdravotní způsobilosti už přichází na řadu samotné zkoušky na zbrojní průkaz. Ty se skládají z teoretického testu a praktické zkoušky manipulace se zbraní a střelby na cíl. 

První část, teoretický test, obsahuje 30 otázek vybraných z celkových pěti set, které zveřejňuje ministerstvo vnitra na svém webu. Oblasti práva se týká 22 otázek, nauky o zbraních pět a zdravotnického minima tři. Největší váhou je bodována první skupina - za každou ze správných odpovědí získají žadatelé tři body, otázky o zbraních mají hodnotu dvou bodů a zdravotnické jeden bod.

Pro úspěšné složení testu je třeba získat alespoň 67 bodů z celkových 79, v tom případě žadatel získá průkaz na zbraně ke sběratelským účelům. Pokud však chce průkaz pro lovecké nebo sportovní účely, potřebuje 71 bodů. K ochraně zdraví, života či majetku je třeba 74 bodů. Na test má žadatel 40 minut, v případě neúspěchu ho může po třech měsících opakovat.

Po úspěšném složení teoretického testu následuje praktická zkouška. Komisař má právo ji okamžitě ukončit, pokud zkoušený poruší zásady bezpečné manipulace se zbraní a střelivem. Žadatel o průkaz musí prokázat, že dokáže trefit pevný cíl a bezpečně zacházet se zbraní. Přesné podmínky se liší podle skupiny zbrojního průkazu, o který člověk žádá, i zbraně, kterou při zkoušce používá.

Pokud žadatel splní i praktickou část, může si jít pořídit zbraň. Pro některé kategorie zbraní je nutné předem požádat policii o povolení k nákupu. Po zakoupení stačí zbraň registrovat na příslušné policejní stanici, kde ji zkontrolují a zaevidují.

 

Právě se děje

Další zprávy