Nový překlad Bible vyvolá spory. Smí být Marie těhotná?

Naďa Straková
3. 9. 2009 23:00
Církevní představitelé a filologové se neshodnou, zda v textu ponechat genderové změny z roku 2005

Washington - Nejprodávanější verzi Bible v severní Americe čeká velká revize. Dvacet pět let starý anglický překlad Písma svatého totiž podle amerických odborníků potřebuje modernější jazyk.

"Angličtina se vyvíjí a překlad z roku 1984, který nyní používáme, začíná být zastaralý," říká Keith Danby, ředitel nadnárodní organizace Biblica, sdružující církevní spolky na celém světě a vlastnící licenci tzv. Nové mezinárodní verze (NIV) z onoho roku 1984.

Do jaké míry bude však jazyk nové verze anglicky psané Bible modernější, zůstává v tuto chvíli zatím ve hvězdách. Koncept modernizace je totiž právě to, co církevní představitele a akademiky značně rozděluje.

Schyluje se k hádce

Nová revize biblického textu s velkou pravděpodobností opět vyvolá u akademické i církevní obce bouřlivou debatu, do jaké míry zanechat genderové změny, které vstřebalo poslední vydání anglickojazyčné Bible v roce 2005.

Tehdy se většina překladatelských i teologických odborníků shodla na tom, že by Písmo svaté mělo být v 21. století genderově vyváženější a do převážně maskulinního textu zanesla neutrálnější formy.

Takže místo "synové Boha" se v překladu z roku 2005 píše "děti Boha". "Bratři" jsou v textu vždy doplněny o "sestry" a Bůh ve verzi z roku 2005 stvořil "lidské bytosti", ne pouze "člověka".

V překladu z tohoto roku došlo i na modernější slovní zásobu. Zatímco ve vydání z roku 1984 je Panna Marie "v očekávání", o dvacet jedna let později už je "těhotná".

Stoupenci úprav z roku 2005 mají za to, že text více odráží realitu a ducha moderní doby a Bible tak oslovuje více lidí, kdežto konzervativně smýšlející církevní představitelé se brání tím, že tyto změny zavání politickou korektností a posunují význam. Podle nich navíc narušují vztah Boha k jednotlivci.

Nejistý produkt

Na celém světě existuje bezmála 300 milionů tzv. Nové mezinárodní verze, prvně publikované v roce 1978. Nově zrevidovanou verzi bude mít na starosti Rada pro překlad Bible (CBT), která již přes 40 let dohlíží nad lingvistickými úpravami Starého a Nového zákona.

Profesor Moo, který vyučuje Nový zákon na americké Wheaton College, zatím nevím, co z nového překladu vznikne.
Profesor Moo, který vyučuje Nový zákon na americké Wheaton College, zatím nevím, co z nového překladu vznikne. | Foto: wheaton.edu

Na nové anglické verzi se bude podílet řada odborníků z celého světa a proces má být transparentnější, než tomu bylo v minulosti, tvrdí Keith Danby. Přesto se většina z expertů obává, že tato Bohem inspirovaná kniha mezi církevními představiteli a filology opět vyvolá bouřlivé hádky.

"Vlastně ani nevím, co z toho vznikne," přiznal se předseda Rady CBT, profesor Douglas Moo. "Máme na stole spoustu návrhů a bude těžké dosáhnout takové verze, aby byli všichni spokojeni."

Bible NIV se dočká nového hávu v roce 2011. "Je to symbolické datum. Jedná se o 400. výročí překladu krále Jakuba," upozorňuje profesor Moo. Anglický král Jakub I. (1566-1625) počátkem 17. století podnítil a následně i schválil nový překlad Bible, který spatřil světlo světa v roce 1611. Tento překlad je dodnes oficiálně užíván anglikánskou církví.

Bible kralická je dodnes nejvýznamnějším překladem Písma svatého v češtině
Bible kralická je dodnes nejvýznamnějším překladem Písma svatého v češtině | Foto: wikipedia.org

V Česku je nejznámějším a nejvýznamnějším překladem Bible kralická, která vznikla v druhé polovině 16. století. Modernější biblický text vznikl pak ještě v letech 1961 a 1979 pod názvem Český ekumenický překlad.

Jazyk této verze však podle mnohých již také zastaral a tak se skupina protestantských překladatelů rozhodla převést Bibli kralickou, která je dodnes ceněná pro přesnost, do živějších a modernějších slov. To se nakonec podařilo letos, kdy v překladu protestantských překladatelů vyšla Bible kralická 21. století neboli Bible21 (také jen B21).

 

Právě se děje

Další zprávy