Byla to největší odbojová síť v Evropě. Poláci si připomínají vznik Zemské armády

Maciej Ruczaj
18. 2. 2017 18:53
Poláci si tento týden připomněli kulaté narozeniny jedné z nejdůležitějších organizací v novodobých polských dějinách - Zemské armády (Armija krajowa, AK). Vznikla před 75 lety - 14. února 1942. Během druhé světové války měla skoro 300 000 členů a byla nejsilnější organizovanou vojenskou složkou v okupované Evropě. Stála za drtivou většinou polských odbojových akcí a výrazně ovlivnila i dějiny holocaustu. Její příslušník, diplomat Jan Karski, jako první dostal na Západ zprávu o systematickém vraždění polských Židů nacisty. Spojenci ale na jeho report nereagovali.
1. až 5. srpna 1944. Varšavští povstalci z roty Stefan zpívají u klavíru.
1. až 5. srpna 1944. Varšavští povstalci z roty Stefan zpívají u klavíru. | Foto: Muzeum varšavského povstání

Varšava - "Válečná generace je to nejcennější, co máme," tvrdí polský publicista Piotr Semka.

Domácí neboli Zemská armáda

Polsky Armia krajowa (AK), byla největší podzemní odbojovou a ozbrojenou organizací v Polsku během období druhé světové války. Vznikla v roce 1942 spojením Svazu ozbrojeného boje (ZWZ) a dalších odbojových organizací. Měla skoro 300 000 členů. Jejím úkolem nebylo vést otevřený partyzánský boj s nacisty, ale připravit povstání, které by vypuklo ve chvíli, kdy budou nacisté oslabeni.

"V dobách komunismu a i po nich jsou členové naší tzv. Zemské armády připomínkou věrnosti základním hodnotám," dodává.

Polská Zemská armáda (Armia Krajowa, AK, známá i pod pojmem Domácí armáda - pozn. red.) vznikla v únoru 1942. A zůstává dodnes symbolem, na který jsou Poláci nesmírně pyšní.

Nasazení jejích členů symbolizuje třeba příběh Witolda Pileckého.

Tento důstojník Zemské armády se na výzvu velení své tajné podzemní organizace nechal v roce 1940 dobrovolně zavřít do nacistického koncentračního tábora Auschwitz (známý i pod jménem Osvětim, které ovšem Poláci neradi používají - pozn. red.) nedaleko Krakova, aby o tamních nacistických zločinech získal konkrétní a detailní informace. V roce 1943 z tábora s pomocí svých kolegů uprchl a získané informace vynesl ven. 

Pileckého následná Zpráva je prvním záznamem o činnosti nacistických koncentračních táborů na území okupovaného Polska.

Členem Zemské armády byl taky Jan Karski, bývalý polský diplomat a kurýr, který v roce 1942 propašoval na Západ první zprávy o holocaustu, tedy o systematickém vyvražďování polských Židů nacistickým režimem. Vlády v Londýně a Washingtonu ale tyto informace nebraly příliš vážně - zněly nadsazeně a nepravděpodobně.

1939-42. Witold Pilecki na fotografii z tzv. kennkarty vystavené na falešné jméno Witold Smoliński.
1939-42. Witold Pilecki na fotografii z tzv. kennkarty vystavené na falešné jméno Witold Smoliński. | Foto: Polský Ústav národní paměti (IPN)

Podzemní stát

"Zničení Polska je nejdůležitějším plánem. Naše síla spočívá v naší rychlosti a brutalitě. Polsko se vylidní a potom bude zabydleno Němci," prohlásil po bleskovém útoku na Polsko v září 1939 vůdce německých nacistů Adolf Hitler.

Jeden z jeho generálů si šifrovaně poznamenal ve svém zápisníku: "Úklid: Židé, inteligence, duchovenstvo, šlechta."

Na území Polska, okupovaného nacistickým Německem, nevznikly žádné kolaborantské struktury jako v jiných zemích Evropy. Obyvatelstvo bylo od počátku určeno k vyhlazení nebo otroctví. V této situaci se taky hned na podzim 1939 rodí tajné struktury polského "podzemního"  státu.

"O Polácích se říká, že mají tendenci k improvizaci a nepořádku. Z organizační schopnosti nás nikdo nepodezírá," směje se polský historik Andrzej Łydka. "Polský podzemní stát je přitom fenomén, který nemá v celosvětovém měřítku obdoby," dodává.

Na okupovaném území Polska vzniká celá paralelní, tajná státní struktura, podléhající vládě v londýnském exilu. Má svůj parlament, policejní i vojenské jednotky, tajné soudy a školy. Právě proto Poláci nikdy nemluví o "odboji" během druhé světové války, ale o "tajném" nebo "podzemním" státě.

Vojáci

Zemská armáda tvořila hlavní složku této podzemní struktury. Měla skoro 300 000 členů a vytvořila tak nejsilnější organizovanou vojenskou složku v okupované Evropě.

Duben 1944. Skupina důstojníků polské tzv. Domácí armády sleduje, jak noví vojáci 2. roty 7. praporu pěchotního pluku AK skládají přísahu.
Duben 1944. Skupina důstojníků polské tzv. Domácí armády sleduje, jak noví vojáci 2. roty 7. praporu pěchotního pluku AK skládají přísahu. | Foto: Polský Ústav národní paměti (IPN)

Poláci měli ze své historie bohaté zkušenosti s ilegální činností a byli zvyklí na dodržování základních zásad konspirace. Každý příslušník AK znal jen pět svých spolubojovníků. Zásadně používal krycí jména.

Postupně se tak Polákům podařilo vytvořit důmyslnou a dobře fungující vojenskou strukturu. Jejím úkolem nebylo vést otevřený partyzánský boj s nacisty, který by vyvolával odvetné akce na civilistech. Zemská armáda měla hlavně připravit povstání, které by vypuklo ve chvíli, kdy budou nacisté oslabeni.

I přesto provedla v letech 1942 až 1944 několik tisíc ozbrojených akcí, včetně úspěšného atentátu na šéfa varšavského gestapa Franze Kutscheru. Později stála za největší akcí polského podzemního státu, tzv. varšavským povstáním.

To vypuklo v srpnu 1944 a chtělo využít oslabení nacistů při rychlém postupu východní fronty. Zároveň mělo zabránit sovětským vojskům, aby obsadili polské hlavní město a ustavili v něm loutkovou vládu, ovládanou Stalinem.

Kvůli brutalitě nacistů i netečnosti sovětských vojáků, stojících dlouhé týdny na varšavských březích Visly, se to ale nepodařilo a povstání krutě vykrvácelo.

Mezi 1. srpnem a 3. říjnem 1944 zemřelo v bojích ve Varšavě 100 až 200 tisíc civilistů, přes 700 tisíc dalších bylo vyhnáno z města. Drtivá většina budov byla srovnána se zemí.

Odsouzeni k zapomnění

Dramatický a v mnoha ohledech výjimečný příběh polské Zemské armády i přesto po válce nepronikl příliš do zahraničí.

Největší tajná armáda Evropy byla předem odsouzená k prohře. Polsko získal do sféry svého vlivu sovětský vůdce Stalin, který stopy po této odbojové organizaci cíleně zahlazoval.

Witold Pilecki, dobrovolník z Osvětími, byl za své členství v Zemské armádě zatčen a komunisty v roce 1948 popraven. Kurýr Jan Karski ze stejných důvodů emigroval na Západ a nikdy už se nemohl do Polska vrátit. "Stejně ale lidé, které vychovala Zemská armáda, sehráli klíčovou roli v našich pozdějších dějinách," připomíná polský historik Piotr Semka. "Bez nich by nebyla polská Solidarita ani naše svoboda," uzavírá.

Článek vznikl ve spolupráci s Polským institutem v Praze a portálem Moderní dějiny.

Snímek režiséra Jana Komasy moderními prostředky vypráví o Varšavském povstání.
 

Právě se děje

Další zprávy