reklama
 
 

Zkuste žít za 2200 měsíčně. Částka minima ovlivňuje i dávky, o kterých ani netušíte

Mimořádná okamžitá pomoc Foto: HZS Jihočeského kraje

Mimořádná okamžitá pomoc

Okamžitá pomoc může být i pro lidi, kteří nejsou v hmotné nouzi. Je poskytovánaosobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit, a to v následujících případech: 

  • Žadatel byl postižen vážnou mimořádnou událostí, například požárem, povodní. Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tedy až do výše 51 150 Kč.
  • Osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima. 
  • Žadatel má nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného například se ztrátou osobních dokladů nebo peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
  • Žadatel nemá peníze k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do 10násobku částky životního minima jednotlivce, tedy až do částky 34 100 Kč.
  • Žadatel má nedostatek prostředků k uhrazení nákladů na vzdělání nebo na zájmovou činnost svých dětí. Dávku lze poskytnout až do výše výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tedy až do 34 100 Kč.
  • Žadatel je ohrožen sociálním vyloučením, jde například o lidi, kteří se do běžného života vracejí z vězení, léčebny nebo dětského domova. Dávku lze poskytnout až do výše 1 000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tedy částku 13 640 Kč.

O tom, zda dostanete mimořádnou okamžitou pomoc a v jaké výši, rozhodnou úředníci podle konkrétního případu a vašich majetkových a sociálních poměrů. Žádáte o ní na úřadě práce hned, když se ocitnete v nouzi. 

autor: Kateřina Hovorková | 9. 1. 2019 6:15

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama