reklama
 
 

Zkuste žít za 2200 měsíčně. Částka minima ovlivňuje i dávky, o kterých ani netušíte

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Foto: Ludvík Hradilek

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Životní a existenční minimum ovlivňuje také dávky pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o:

1. Příspěvek na zvláštní pomůcky

Poskytuje se na různé pomůcky včetně motorového vozidla. Nárok na příspěvek má osoba, která má:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí 
 • těžké sluchové postižení 
 • těžké zrakové postižení

Přitom musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (aspoň 1 rok).

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 tisíc korun a speciální úpravu pak má pro motorové vozidlo.

Příspěvek na pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se poskytne jen osobě, která má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny, nejméně však 1 000 Kč. 

Výše příspěvku na pořízení pomůcky dražší než 10 tisíc korun, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny.

Výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 100 až 200 tisíc korun při příjmu nižším nebo rovném 12 až 8násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny). Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 tisíc korun.

2. Příspěvek na péči

Příspěvek na péči získají zdravotně postižení pokud je jejich příjem nižší než dvojnásobek částky životního minima. Z poskytnutého příspěvku lze uhradit pomoc, kterou mu poskytne třeba osoba blízká nebo asistent sociální péče.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

autor: Kateřina Hovorková | 9. 1. 2019 6:15

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama