Kalkulačka spočítá, zda dosáhnete na příspěvek na bydlení. Nárok má teď více lidí

Kateřina Hovorková Produkt Kateřina Hovorková, Produkt
Aktualizováno 20. 8. 2022 9:15
Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu po jednání vlády uvedl, že stát bude lidem proplácet náklady na bydlení nad hranici jedné třetiny příjmů domácnosti. A to formou příspěvku na bydlení. Pomoc státu má ale své limity. To znamená, že nad určitou částku nelze peníze vyplatit. Na naší kalkulačce si spočítáte, zda na pomoc státu dosáhnete.

Takzvané normativy neboli stropy příspěvku na bydlení se každoročně upravují nařízením vlády podle vývoje indexu spotřebitelských cen. Pro letošní rok se ale zvýšily i mimořádně, a to kvůli prudkému nárůstu cen energií. 

  • Na naší kalkulačce zjistíte, zda díky vyšším normativům dosáhnete na pomoc státu. Výsledná částka už zahrnuje i mimořádné zvýšení.

U příspěvku hrají normativní náklady na bydlení stanovené zákonem klíčovou roli. Jsou to průměrné náklady na průměrný byt se zohledněním velikosti domácnosti a obce. Z nich se pak odvozuje výše příspěvku. 

Náklady na bydlení tvoří nájemné a další náklady související s bydlením včetně energií. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné měsíční náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

O příspěvek na bydlení může běžně požádat vlastník a nájemce daného bytu či domu. Novela ale pro letošní rok rozšířila také okruh žadatelů, nově jím tak může být i podnájemník a také vlastník rekreačního objektu, který v něm trvale bydlí. Normativ budou mít stejný jako vlastníci bytů. Jejich rekreační stavby ale budou muset splňovat určité standardy pro bydlení.

Rozhodující pro výpočet příspěvku jsou příjmy domácnosti a náklady na bydlení a pak právě státem dané normativy nákladů, jejichž výši ovlivňuje také místo, kde žadatel bydlí. 

Příjmy: Sčítá se měsíční příjem všech lidí, kteří v bytě mají trvalé bydliště. Pozor - dokonce i příjmy z brigády u nezletilého dítěte. Do příjmů se také započítávají peníze z rodičovského příspěvku a příspěvku na dítě. 

Náklady:  U nájemních a podnájemních bytů se počítá:

  • nájemné 

U družstevních bytů a bytů a domů ve vlastnictví či k rekreaci se počítají srovnatelné náklady, které stanovuje stát, a to: 

  • Za jednu osobu v domácnosti 2240 Kč
  • Za dvě osoby 3065 Kč
  • Za tři osoby 4008 Kč
  • Za čtyři a více osob 4834 Kč

U všech bytů a domů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, tedy dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu.

Pokud využíváte pevná paliva, platí pro vás opět státní normativy. Ty jsou podle počtu osob stanoveny od částky 802 korun u jedné osoby v domácnosti po 1773 korun u čtyř a více osob. 

O příspěvek na bydlení je třeba na pobočkách úřadu práce žádat každé kalendářní čtvrtletí, tedy každý čtvrtrok vyplňujete formulář a dokládáte příjmy a náklady domácnosti za minulé čtvrtletí. Loni o příspěvek na bydlení žádalo zhruba 170 tisíc lidí měsíčně. Letos bude počet žadatelů díky změnám výrazně vyšší. 

Náklady na bydlení musí být rozepsány na jednotlivé položky, které se prokazují podrobným rozpisem. U všech jednotlivých položek se uvede, zda dané náklady jsou, nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně jednou za 12 měsíců. U nájemních a podnájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy. 

Mám nárok na příspěvek? 

Na příspěvek vzniká nárok, pokud náklady za bydlení převyšují 30 procent, v Praze pak 35 procent příjmů všech osob, které mají v daném bytě či domě nahlášené trvalé bydliště. Jsou-li příjmy členů domácnosti nižší, než je její životní minimum, použije se pro výpočet životní minimum domácnosti.

Příspěvek se vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady, které každý rok stanovuje stát (nebo skutečnými náklady, jsou-li nižší), a 30 procenty (35 procenty) příjmů (nebo životního minima domácnosti).

Normativní náklady pro rok 2022 v nájemních nebo podnájemních bytech podle velikosti obce a členů domácnosti s mimořádným navýšením.

Počet
osob
v rodině
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 
100 000
50 000 - 
99 999
10 000 - 
49 999
do 
9 999
jedna 10 121 7 151 7 935 6 929 6 746
dvě 13 579 11 097 10 637 9 261 9 010
tři 18 312 15 000 14 399 12 599 12 271
čtyři a více 22 495 18 502 17 777 15 606 15 211

U družstevních bytů, bytů užívaných na základě služebnosti užívání celého bytu a bytů vlastníků jsou normativní náklady následující: 

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 6 172 6 172 6 172 6 172 6 172
dvě 8 432 8 432 8 432 8 432 8 432
tři 11 561 11 561 11 561 11 561 11 561
čtyři a více 14 368 14 368 14 368 14 368 14 368

Příklad: Senior žijící v nájemním bytě v Praze, s důchodem 17 tisíc korun, využívá elektřinu na běžné elektrospotřebiče, svícení a vaření. Typický nárůst roční faktury bude podle odhadů z devíti tisíc korun v roce 2021 na 11 500 korun v letošním roce, tedy zhruba o čtvrtinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení má 13 tisíc. Díky mimořádnému navýšení normativů získá příspěvek na bydlení o 1120 korun vyšší, dostane od státu 4171 korun. 

Vláda podle slov premiéra Fialy bude zvažovat další úpravu normativů, aby příspěvek na bydlení pomohl co největšímu počtu lidí. Vyšší normativy by mohly platit od října. 

 

Právě se děje

Další zprávy