Příspěvek na bydlení čerpá už 200 tisíc lidí. Spočítejte si, zda byste na něj dosáhli

Produkt kah Produkt, kah
26. 8. 2019 6:16
Příspěvek na bydlení je oblíbená sociální dávka, kterou čerpá v současnosti přes dvě stě tisíc domácností. Zjistěte, zda na ni máte nárok i vy a případně kolik vám stát na bydlení doplatí. Od ledna 2019 totiž platí vyšší normativy.

Naše kalkulačka vám pomůže spočítat, kolik korun dostanete od státu, když ze svých měsíčních příjmů platíte za bydlení příliš mnoho. Od ledna 2019 platí nové normativy důležité k výpočtu, díky kterým budou dávky letos o něco vyšší než v minulosti. 

O příspěvek na bydlení může požádat vlastník nebo nájemce daného bytu či domu a musí v něm mít trvalý pobyt. Rozhodující pro výpočet příspěvku jsou příjmy domácnosti a náklady na bydlení a pak státem dané normativy nákladů, jejichž výši ovlivňuje také místo, kde žadatel bydlí. 

Příjmy: Sčítá se měsíční příjem všech lidí, kteří v bytě mají trvalé bydliště. Pozor - dokonce i příjmy z brigády u nezletilého dítěte. Do příjmů se také započítávají peníze z rodičovského příspěvku a příspěvku na dítě. 

Náklady:  U nájemních bytů se počítá:

  • nájemné 

U družstevních bytů a bytů a domů ve vlastnictví se počítají srovnatelné náklady, které stanovuje stát, a to: 

  • Za jednu osobu v domácnosti 2 050 Kč
  • Za dvě osoby 2 805
  • Za tři osoby 3 668 Kč
  • Za čtyři a více osob 4 424 Kč

U všech bytů a domů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, tedy dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu.

Pokud využíváte pevná paliva, platí pro vás opět státní normativy. Ty jsou podle počtu osob stanoveny od částky 781 korun u jedné osoby v domácnosti po 1 727 korun u čtyř a více osob. 

O příspěvek na bydlení je třeba na pobočkách úřadu práce žádat každé kalendářní čtvrtletí, tedy každý čtvrtrok vyplňujete formulář a dokládáte příjmy a náklady domácnosti za minulé čtvrtletí. Žádá o něj pravidelně řada lidí.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí jde zároveň od dávku, která byla často zneužívána. Proto podle nových pravidel nejde už dokládat náklady na bydlení paušálem, ale musí být rozepsány na jednotlivé položky, které se prokazují podrobným rozpisem.

U všech jednotlivých položek se uvede, zda dané náklady jsou, nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně jednou za 12 měsíců. U nájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy. 

Mám nárok na příspěvek? 

Na příspěvek vzniká nárok, pokud náklady za bydlení převyšují 30 % - v Praze pak 35 % - příjmů všech osob, které mají v daném bytě či domě nahlášené trvalé bydliště. Jsou-li příjmy členů domácnosti nižší, než je její životní minimum, použije se pro výpočet životní minimum domácnosti.

Příspěvek se vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady, které každý rok stanovuje stát, (nebo skutečnými náklady, jsou-li nižší) a 30 % (35 %) příjmů (nebo životního minima domácnosti).

Normativní náklady pro rok 2019 podle velikosti obce a členů domácnosti:

Počet
osob
v rodině

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 
100 000

50 000 - 
99 999

10 000 - 
49 999

do 
9 999

jedna

8 233

6 541

6 233

5 314

5 117

dvě

11 444

9 129

8 708

7 450

7 180

tři

15 288

12 260

11 710

10 065

9 712

čtyři a více

18 805

15 154

14 491

12 507

12 082

U družstevních bytů a domů jsou normativní náklady: 

Počet
osob
v rodině

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 
100 000

50 000 - 
99 999

10 000 - 
49 999

do 
9 999

jedna

4 670

4 670

4 670

4 670

4 670

dvě

6 661

6 661

6 661

6 661

6 661

tři

9 050

9 050

9 050

9 050

9 050

čtyři a více

11 268

11 268

11 268

11 268

11 268

Příklad: Žena bydlí s malým dítětem v pronajatém bytě v Praze, za který platí měsíční nájemné i se zálohami 12 000 Kč. Její čistý příjem je 18 000 Kč. Normativní náklady na pronajatý byt v Praze obývaný dvěma lidmi je 11 444 Kč. Protože její náklady jsou vyšší než normativ, budou k výpočtu použity normativní náklady z tabulky. Protože žije v Praze, použijeme koeficient 0,35, tedy 18 000 x 0,35 = 6 300. Tuto částku odečte od normativu: 11 444 - 6 300 = 5 144 Kč. Žena má tedy nárok na měsíční příspěvek ve výši 5 144 Kč.

 

Právě se děje

Další zprávy