Drogy, agresivita, vyhrůžky. Za co všechno vás mohou na hodinu vyhodit?

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
3. 4. 2019 6:05
Český zákoník práce je dost zásadním způsobem nakloněn zaměstnancům. Dostat od šéfa okamžitou výpověď je tak trochu uměním. Co musíte provést, abyste skončili "na dlažbě"?
Foto: Thinkstock

Nedávno se dostal k Nejvyššímu soudu případ agresivního zaměstnance, který vyhrožoval nadřízeným. "Pokud nedostanu místo ředitele střediska, postarám se, abyste nemohli čerpat dotace a zkrachovali," křičel muž. Dostal okamžitou výpověď. Jenže své propuštění napadl žalobou.

"Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnanec zdůvodnil tvrzením, že je jen řadovým pracovníkem a jeho výhrůžky byly plané. Ve skutečnosti nemá šanci přidělení dotace ovlivnit," popisuje server Daňovky.cz, který o případu informoval.

Okresní i krajský soud se postavily na stranu zaměstnance a prohlásily propuštění za neplatné. Zaměstnavatel se ale nevzdal a podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

A ten se nesoustředil na to, jaké následky může výhrůžka přinést, ale zda zaměstnanec neporušil své povinnosti už jen tím, že ji vyslovil. Zákoník práce totiž zaměstnancům ukládá povinnost střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a povinnost nejednat v rozporu s jeho oprávněnými zájmy. Zásadní byla pro soud i naprostá neloajalita tohoto zaměstnance, která zapříčinila úplnou ztrátu vzájemné důvěry.

Nejvyšší soud tedy ve sporu rozhodl ve prospěch zaměstnavatele. A protože český zákoník práce výrazně více ochraňuje zaměstnance než zaměstnavatele, nazvala řada odborníků tento rozsudek za zásadní. 

Vedou neomluvené hodiny a alkohol

Jeden z největších českých zaměstnavatelů, společnost Škoda Auto, řeší nevhodné chování zaměstnanců celkem často. Za poslední čtvrtletí loňského roku došlo ve firmě podle firemního interního časopisu Škoda Mobil k celkem 282 případům porušení pracovní kázně.

Důvody porušení pracovní kázně ve Škoda Auto v roce 2018

  • neomluvená absence
  • užití alkoholu nebo drog
  • útok na majetek zaměstnavatele
  • porušení bezpečnosti práce
  • násilí v podobě výhrůžek a fyzických útoků na nadřízené a kolegy

Ve 25 případech dostal dotyčný zaměstnanec okamžitou výpověď. Z dlouhodobé statistiky je vyhazovem řešeno každé desáté porušení kázně.

Škodovka zveřejnila i nejčastější přestupky, které se shodují s dalšími statistikami (viz box vlevo).

Všechno musí být pečlivě sepsané

Ne vždy se však firmě podaří neloajálního pracovníka zbavit. "Výpovědi kvůli porušení pracovní kázně řešíme poměrně často. Zejména menší zaměstnavatelé dělají ve výpovědích chyby a soud jim je pak ruší," říká Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

Upozorňuje, že pokud je porušení kázně závažné, nebo dokonce zvlášť hrubé, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi na hodinu, a to i když se zaměstnanec takto utrhne z řetězu pouze jednou.

Závažné porušení je například nepovolená delší absence na pracovišti, požívání alkoholu, násilný konflikt mezi zaměstnanci nebo krádež. "Většinou však k takovým případům nedochází a intenzita nebývá dostatečná," říká advokát Preuss.

Vedle okamžité výpovědi může zaměstnavatel použít výpovědní důvod spočívající v soustavném méně závažném porušování povinností. Může jít například o opakovaný pozdní příchod do práce nebo drobné prohřešky proti nastaveným pravidlům.

"V takovém případě platí třikrát a dost, tedy musí dojít alespoň ke třem prohřeškům, které mohou být různého charakteru. Měla by mezi nimi však být relativně úzká časová souvislost, což se posuzuje individuálně," vysvětluje Ondřej Preuss. 

Zaměstnavatel musí mít k výpovědi objektivní důvody, které je třeba sepsat a sdělit zaměstnanci velmi detailně. Při soustavném porušování pracovních povinností musí nejprve prokazatelně předat zaměstnanci písemné upozornění na možnost výpovědi z pracovního poměru, tzv. výtku. A to v době posledních šesti měsíců před udělením výpovědi. "Ve výtce je nutné přesně dané porušení popsat. Jinak ve sporu neuspěje," dodává Ondřej Preuss.

Vyhazov zaměstnance je na dlouho

Podle Jaroslavy Šindelářové, vedoucí personálního oddělení logistické společnosti Geis, zaměstnanci velice dobře znají svá práva a vědí, jakým způsobem je firmy mohou či nemohou sankcionovat. 

"V případě, že je zaměstnavatel korektní a drží se přesně zákonných postupů, může být rozloučení se s problémovým zaměstnancem během na dlouhou trať," doplňuje Šindelářová. Ona sama je nekompromisní například u požití alkoholu v pracovní době nebo u dlouhodobé neomluvené absence.

"V takovém případě uplatňujeme možnost okamžitého zrušení pracovního poměru. V ostatních případech postupujeme individuálně i s ohledem na člověka, o kterého se jedná," uzavírá Šindelářová.

Nízká nezaměstnanost problém ještě víc komplikuje. To, že si lidé na některých pozicích mohou vybrat z více nabídek na trhu, znamená nižší závislost na zaměstnavateli, a tedy nižší motivaci.

"Firmy, které si nemohou z uchazečů příliš vybírat, berou i ty ne příliš motivované. Ve výrobě, logistice, gastronomii a občanských službách se to projevuje především v neomluvených absencích. Dokonce se stále častěji stává, že zaměstnanec nepřijde do práce a už se nikdy neozve," říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup, a dodává, že dnes se šéfové na nějakou výpovědní lhůtu rozhodně spoléhat nemohou. "Musí si dělat rezervy pro takové případy a celé je to spojené s velkou administrativou," dodává personalista. 

 

Právě se děje

Další zprávy