NKÚ: Staré vedení ČOI obcházelo zákon i naše doporučení

ČTK Tereza Holanová ČTK, Tereza Holanová
9. 1. 2012 16:40
ČOI si v letech 2008 a 2010 najímala zbytečně právníky a měla nepořádek v pokutách

Praha - Česká obchodní inspekce při zadávání některých veřejných zakázek nepostupovala podle zákona. Navíc si zbytečně najímala právníky na vymáhání pohledávek, které mohla zvládnout vlastními silami.

Ve svém věstníku o tom informormoval Nejvyšší kontrolní úřad. Minulé vedení inspekce navíc způsobilo nesrovnalosti v evidenci majetku a pohledávek z uložených pokut. Současní zástupci tvrdí, že nedostatky již odstranili.

V případě zakázek ČOI podle NKÚ nesplnila povinnost zveřejňovat výzvy k podávání nabídek, případně vyzývala zájemce, u kterých bylo předem zřejmé, že nemohou splnit kvalifikační předpoklady.

Inspekce nerespektovala doporučení NKÚ

Například v roce 2008 ČOI vyhlásila veřejnou zakázku na provedení účetního auditu, za který zaplatila 1,8 milionu korun. Hodnotící komise podle NKÚ ale nedoporučila uzavřít smlouvu s žádným z uchazečů o tuto zakázku, protože nesplnili zadávací podmínky. ČOI přesto bez řádného zdůvodnění rozhodla o přidělení této zakázky jednomu ze zájemců.

Diskriminace se ČOI dopustila při vyhlášení výběrového řízení na provádění fyzické ostarhy a poskytování informací pro návštěvníky budovy inspekce.

"U veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činila cca 1,89 milionu korun ročně, požadovala v splnění podmínky minimálního obratu za poslední tři účetní období v hodnotě 50 milionů korun ročně. Taková hodnota byla zcela nepřiměřená ve vztahu k předmětu a rozsahu veřejné zakázky a omezovala přístup zájemcům, kteří uvedený předpoklad nemohli splnit," uvádí NKÚ další příklad.

K podobným problémům došlo při nákupu notebooků, osobních automobilů nebo nákupu konzultací v oblasti informačních technologií.

NKÚ ve zprávě kritizuje také výběr externích poskytovatelů právních služeb na vymáhání pohledávek v letech 2008 až 2010. V tomto období měla totiž inspekce vlastní právní útvar, který měl vymáhání pohledávek v popisu práce.

Kontrola odhalila nepořádek i v evidenci pohledávek z udělených pokut, které si ČOI v rámci dělené správy předávala s celními úřady. U pěti pohledávek v hodnotě 225 671 korun ČOI také neprokázala, že průběžně sledovala, zda dlužníci včas a řádně plní závazky, aby tato práva státu nebyla promlčena.

ČOI: Chyby starého vedení už napravujeme

Mluvčí ČOI Miloslava Fléglová dnes ČTK řekla, že nové vedení vzalo nález NKÚ za roky 2008 až 2010 na vědomí a řadu nedostatků už loni odstranilo.

"Po svém pověření vedením inspekce v závěru roku 2010 jsem vypověděl neefektivní externí smlouvy na poskytování právních služeb, vymáhání pohledávek a další externí služby. Zejména ty, jejichž poskytování mohla zajistit a dříve zajišťovala ČOI svými kapacitami," uvedl ústřední ředitel ČOI Jan Štěpánek.

ČOI podle Štěpánka zároveň změnila systém zadávání veřejných zakázek a dala do pořádku inventář dlouhodobého majetku. "Pohledávky jsou na základě opatření nového vedení průběžně evidovány a jejich předávání celním a finančním úřadům podléhá soustavné kontrole,"komentuje ředitel.

 

Právě se děje

Další zprávy