Úřadům vadí lidi, chtějí povolovat nové stavby bez nich

Pavel Baroch
24. 5. 2011 21:00
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo radikální změnu stavebního zákona
Mluvit si do toho od nikoho nenecháme!
Mluvit si do toho od nikoho nenecháme! | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Úřady se chtějí zbavit ekologických organizací a dalších "potížistů" při povolování staveb nových dálnic, přehrad nebo supermarketů.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce "mepohodlná" občanská sdružení, ale i radnice vyloučit z stavebních řízení. Vyplývá to z návrhu novely stavebního zákona a dalších předpisů, který ministerstvo dokončilo a poslalo ostatním resortům k připomínkování.

Pokud ministerský plán schválí vláda a následně Parlament, bude to největší zásah do práva veřejnosti podílet se na rozhodování o nových stavbách od počátku 90. let.

Občanská sdružení by se mohla podle návrhu účastnit pouze územních řízení, jejichž součástí je posuzování vlivu stavby na životní prostředí, ale dál do stavebního řízení by už nesměla. Povoleno by měla také čistě "přírodní" správní řízení, jako je třeba kácení stromů.

Co navrhuje novela

Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů (dále jen "občanské sdružení"), nebo obec dotčená záměrem se stává účastníkem navazujících řízení, s výjimkou stavebního řízení, podle zvláštních právních předpisů.

Úplně mimo dosah nevládních organizací a radnic by napříště zůstaly například stavby parkovišť nebo satelitních městeček, u nichž není zapotřebí posudek o jejich vlivu na životní prostředí.

Protesty akademické obce

Kromě zavedených občanských družení - Arnika či Zelený kruh - se proti novele postavili i zástupci akademické obce.

"Váš návrh považujeme za zásadní porevoluční zvrat v demokratickém vývoji českého práva, a rezolutně proto požadujeme jeho vypuštění z předkládané novely a ponechání stávajícího platného znění," napsal profesor Milan Damohorský, vedoucí katedry Práva životního prostředí a proděkan Právnické fakulty UK ministru Kamilu Jankovskému.

Protest připojil i předseda ekologické komise Akademie věd Radim Šrám, který se dlouhodobě věnuje vlivu znečištěného ovzduší na zdraví lidí. Šrám varoval, že navrhovaná novela může mít vážné důsledky na kvalitu prostředí v obcích a na zdraví statisíců lidí.

"Environmentální legislativa patří mezi velké úspěchy posledních dvaceti let. Zajistila, aby podstatně kleslo znečištění ovzduší i vod a podstatně se zlepšila péče o přírodu a krajinu," připomněl Šrám. "Zákonodárci a vládní exekutiva musí na tyto výsledky navázat - nikoli udělat sérii velkých kroků nazpět."

Občanská sdružení jenom zdržují?

Ministerstvo pro místní rozvoj zdůvodňuje svůj návrh tím, že občanská sdružení povolování nových staveb jenom zdržují, aniž by měla nějakou odpovědnost. Dalším argumentem je, že příliš přísné ekologické zákony brání podnikání.

Dálnice přes CHKO České středohoří. Podle politiků jasný případ toho, jak sdružení blokují veřejně prospěšnou stavbu:

"Nikoliv v zanedbatelném počtu případů jsou na základě procesního postavení občanských sdružení jako účastníka řízení uplatňovány obstrukce řízení, aniž by jejich připomínky směřovaly k věcnému řešení. To v důsledku nepřiměřeně prodlužuje příslušná řízení," uvádí se v důvodové zprávě k novele, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Konkrétní stavby, kde se občasné iniciativy uchylují k obstrukcím, ovšem dokument neuvádí žádné. Úředníci i politici jako typický příklad zbytečného protahování prospěšné stavby uvádějí dálnici D8 přes CHKO České středohoří.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský z Věcí veřejných.
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský z Věcí veřejných. | Foto: Ludvík Hradilek

Jenže: Po dlouhých letech sporů s odpůrci autostrády nakonec soudy uznaly, že úřady vydaly územní povolení přes chráněné území neoprávněně.

Detaily řeší stavební řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že práva občanských sdružení budou podle nové předlohy dostatečně ochráněna už v územním řízení. Jenže ve stavebním řízení se rozhoduje o mnohdy podstatných detailech stavby.

"Například vliv konkrétního objektu na krajinný ráz, velikost stavby, její přesné umístění, ale třeba i barvu," řekl Aktuálně.cz Miroslav Patrik, předseda sdružení Děti Země.

Dodal, že ve stavebním řízení se řeší způsob stavby, která může okolní obyvatele značně obtěžovat. Místní sdružení například mohou požadovat, jak dlouho denně se smí na stavbě pracovat, kdy na staveniště mohou jezdit těžká vozidla, jak se budou čistit silnice od prachu, jak se bude kontrolovat dodržování intenzity hluku. 

Příště už bez občanů, jenom zdržují.
Příště už bez občanů, jenom zdržují. | Foto: Ludvík Hradilek

A pokud nejsou sdružení účastníky stavebního řízení, nemohou se následně ani obrátit na správní soud, aby prověřil některá úřední rozhodnutí nebo stavební zásahy do krajiny.

Evropská kritika nezabrala

Právnička Petra Humlíčková z legislativního centra Zeleného kruhu připomněla, že Brusel kvůli malé účasti veřejnosti na rozhodování Česko kritizuje.

"Soudní dvůr Evropské unie i mezinárodní organizace kritizují Českou republiku za nedostatečnou ochranu práv veřejnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj přesto podléhá tlaku průmyslových a stavebních lobby a chce občany připravit o již téměř dvacet let zaručené právo spolupodílet se na rozhodování o podobě místa, kde žijí," poznamenala Humlíčková.

"Podle představ vlády máme zřejmě mlčky sedět doma, nechat si padat popel z továren na hlavu, dívat se, jak nás obkličují silnice, na polích rostou továrny, sklady a satelity a spoléhat, že nás stát ochrání," dodala Humlíčková.

 

Právě se děje

Další zprávy