reklama
 
 

Ubývá badatelek i absolventů doktorského studia, varuje zpráva o stavu vědy a výzkumu

6. 2. 2019 15:02
Počet absolventů doktorského studia mezi lety 2011 až 2016 klesl téměř o deset procent. Snižuje se také podíl ženských výzkumných pracovnic. Naopak podíl zahraničních výzkumníků v celkovém počtu pracovníků se ve stejném období výrazně zvýšil. V posledních letech také vzrostl podíl vědeckých publikací vytvořených v mezinárodní spolupráci. Vyplývá to ze zprávy hodnotící opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v období 2016 až 2020, kterou v pátek projedná vláda.

V roce 2012 byl podle materiálu počet absolventů doktorského studia ve věku 25 až 34 let na milion obyvatel stejné věkové skupiny 1 709, o čtyři roky později 1 637. Podíl žen na celkovém počtu výzkumných pracovníků v roce 2011 činil 25,1 procenta, v roce 2016 o dvě procenta méně.

V plánu tak i do budoucna zůstávají opatření například na zvýšení kvality magisterských a doktorských studijních programů, podle kterého by měla být věnována pozornost nejen zvýšení počtu absolventů, ale i zvýšení úspěšnosti. V gesci ministerstva školství je také opatření na zvyšování kvality lidských zdrojů, pod které náleží nastavení osobních rozvojových a kariérních plánů, rozvoj systémů dalšího vzdělávání a celoživotního učení.

Podíl vědeckých publikací vytvořených v mezinárodní spolupráci se mezi lety 2011 a 2017 zvýšil z 35,6 procenta na téměř 50 procent. Zvýšil se také podíl zahraničních výzkumníků z šesti na 9,5 procenta.

Motivace ke zvyšování kvality výzkumu

Počet publikací registrovaných v databázi Web of Science na milion obyvatel mezi lety 2011 a 2016 kontinuálně rostl z 1 456 na 1 996, předloni však klesl na 1766. Negativní je však trend podílu vysoce citovaných publikací: v roce 2011 činil 10,1 procenta, předloni 7,8 procenta. Jedním z opatření je zavedení hodnocení výzkumných organizací, které bude motivovat ke zvyšování kvality výzkumu. Pomoci má nová metodika, jež je postupně zaváděna.

Zvyšuje se spoluautorství veřejného a soukromého sektoru v celkovém počtu publikací: před osmi lety činil podíl společných publikací 1,1 procenta, předloni 1,6. V mezinárodním srovnání je ale hodnota nízká, v roce 2016 to bylo v průměru Evropské unie zhruba 2,6 procenta, uvádí dokument. Politici tak musí nadále klást důraz na rozvoj spolupráce veřejného výzkumu s aplikační sférou.

Materiál také zmiňuje poměrně nepříznivý vývoj v podílu domácí přidané hodnoty v celkovém exportu. Hodnota podle něj stagnuje a v roce 2014 činila zhruba přes 53 procent, zatímco v Rakousku to bylo téměř 73 procent, v Německu 75 procent, v Dánsku 70 procent. "To svědčí o tom, že k posunu domácích podniků v globálních hodnotových řetězcích zatím nedochází," píše se v dokumentu.

Mladá česká vědkyně Karina Movsesjan:

K dosažení úspěchu stačí, když si přečtete knížky a věnujete tomu čas, říká Karina Movsesjanová. | Video: Martin Veselovský, DVTV |  18:52

autor: ČTK | 6. 2. 2019 15:02

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama