Přinese reforma výuky revoluci ve školství? Odpovídal odborník na vzdělávání

Domácí Domácí
Aktualizováno 23. 6. 2022 11:18
Připravuje se změna výuky na základních školách. Revize takzvaného rámcového vzdělávacího programu má přinést zmenšení objemu učiva, jeho rozdělení na základní a rozvíjející či pravidelné testování znalostí žáků. Proč je potřeba měnit výuku a co dalšího revize přinese? Na dotazy čtenářů Aktuálně.cz ve čtvrtek od 11 hodin odpovídal analytik společnosti EDUin Jan Zeman.
Online rozhovor s analytikem společnosti EDUin Janem Zemanem
Rozhovor skončil
Jan Zeman odpovídal ve čtvrtek od 11:00.
Přečíst si rozhovor

Online rozhovor s analytikem společnosti EDUin Janem Zemanem

Rozhovor skončil
23. 6. 2022
Ptá se: Jana

Dobrý den pane Zemane, chci se zeptat, co říkáte na záměr rozdělit učivo na jádrové a rozvíjející? Nebude to spět k rozdělení dětí na chytré a hloupé? Děkuji.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, rozdělení učiva na jádrové a rozvíjejíc nepovažuji za dobrou volbu. Opravdu hrozí rozdělení žáků na slabší a šikovnější. Nejlepší vzdělávací systémy se nesnaží přizpůsobit žáka škole, ale školu žákovi. Proto bychom se měli držet jednoho vzdělávacího obsahu a podporovat učitele v individualizaci výuky pro žáky nadané i znevýhodněné. Bude nás to stát finance, například na asistenty pedagoga nebo výuku v tandemu dvou učitelů, ale tato investice se nám v budoucnu vrátí.

23. 6. 2022
Ptá se: Renata Buchtová

Dobrý den, počítá se v reformě také se zavedením delších výukových bloků? Jde mi o to, aby děti nestřídaly téma po 45 minutách: někdy mají hodinu angličtiny, pak hodinu češtiny a pak zase angličtinu, což nedává smysl. Efektivnější by určitě bylo věnovat se určitému tématu déle. Nevím, jak se k tomu staví učitelé, ale minimálně od některých jsem slyšela, že by to také uvítali. Předem děkuji za odpověď.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, již v současné době mohou být školy v sestavování rozvrhu kreativní. Existuje pouze předpis stanovující konkrétní počet hodin jednotlivých předmětů, které se musí v každém ročníku vyučovat, ale jejich rozmístění je ponecháno na školách. Školám se dokonce již v současné době nebrání v propojování předmětů, kdy například zeměpis a biologie se může vyučovat v předmětu Člověk a příroda. Revize rámcových vzdělávacích programů by měla školy motivovat ke kreativitě v organizaci výuky.

23. 6. 2022
Ptá se: Lenka B.

Dobrý den, co konkrétně by mělo přinést rozdělení učiva na základní a rozvíjející pro žáky? Jak bude pracováno s (mimořádně) nadanými dětmi?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
k jádrovému a rozvíjejícímu učivu jsem se již vyjádřil v dalších odpovědích. Ve zkratce se jedná pouze o návrh, který se některým odborníkům nezdá vhodný a není nijak výzkumně podpořen.
S mimořádně nadanými žáky by se mělo pracovat individuální prací, na kterou by měl mít učitel dostatek času díky podpoře asistenta pedagoga a speciálního pedagoga. Nadané děti by mohly v revizi RVP těžit z proměny způsobu výuky ve znamení vyšší samostatnosti, včetně volby vlastního způsobu práce.

23. 6. 2022
Ptá se: Radka

Dobrý den, chci se zeptat, jestli se novému vzdělávacímu plánu přizpůsobí i výuka budoucích pedagogů na ped.fakultách.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
výuka budoucích pedagogů se mění na základě podepsaného memoranda ze září 2021. Budoucí učitelé mají mít více praxí ve třídách a zdokonalovat se ve výukových strategiích, ale i v komunikaci s rodiči nebo práci s vlastní osobností. Díky tomuto systému by neměli mít v budoucnu problém přizpůsobit se nárokům revize RVP.

23. 6. 2022
Ptá se: Petr Procházka

Proč nemodifikujeme model úspěšného (finského) školství ala Komenský? Proč děti neučíme jednoduché věci, potřebné k životu, ale pořád se musí "biflovat" a stresovat ? Stejně to dost dětí nemotivuje ...

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
memorování a zaměření na akademické znalosti pro úspěch na vysoké škole je dědictví minulých let, které se ze škol těžko dostává kvůli mnoha důvodům, jako jsou špatně koncipované přijímací zkoušky a maturitní zkouška, ale také učebnice, které jsou zbytečně obsáhlé a mnozí učitelé je považují za osnovu, jež musí s žáky kompletně probrat. Revize RVP má za cíl zdůraznit, že bez změny rozhodujících zkoušek a učebních materiálů se nikam neposuneme.

23. 6. 2022
Ptá se: Edita

Dobrý den, chci se zeptat, zda nová koncepce vzdělávání má blízko k nekterere školské koncepci v jiném evropském státu... Kde se inspiruje? A také dotaz, jaké budou konkrétní nejzásadnější změny ve výuce, co se nejvíce změní, konkrétně. Pro děti a pro učitele... Dekuji

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, nová koncepce vzdělávání se opírá o mezinárodní shodu na potřebě vzdělávat děti pro rychle měnící se svět s odlišnými nároky, než zažili naši rodič. Tyto záměry shrnuje například dokument "Future of Education and Skills 2030" od OECD. Dalo by se říct, že náš rámcový vzdělávací program již nyní obsahuje pojmy a přístupy jako pokrokové země typu Finska, Estonska nebo Kanady, ale našim hlavním nedostatkem je přenesení návrhů z papíru do reality. Revize RVP by měla vytvořit dostatek příležitostí v podobě nových materiálů a vzdělávání učitelů, abychom požadované změny dosáhli.

23. 6. 2022
Ptá se: Michal

Dobrý den, chci se zeptat, proč se nejdříve nezmění maturitní zkouška a až potom výuka? Jsem učitel a říkají mi, ať učím jinak a já se opravdu snažím, nebaví mě starý systém v mnohém, ale pak moji žáci přijdou k maturitě a musejí plnit zkoušku podle starých kritérií a podmínek. Dává to smysl?
Děkuji předem za odpověď.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, mám na tento problém stejný pohled a rozumím vaší frustraci. Nové RVP může, bohužel, fungovat spíše jako velká motivační síla pro změnu jednotné přijímací i maturitní zkoušky. Největší revoluci si slibuji od změn jednotných přijímacích zkoušek, neboť v devátých třídách revize plánuje testování žáků v devátých třídách a od těchto testů by se mohly změny maturit a přijímacích zkoušek odrazit.

23. 6. 2022
Ptá se: Rena

Dobrý den, chci se zeptat, zda dojde také k úpravě RVP pro střední školy, které vycházejí z určitého objemu učiva, probíraného na ZŠ.
Děkuji

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, na nových verzích RVP pro gymnázia i střední školy se pracuje. První verze jsou slibovány na konci roku 2022, ale myslím, že se časové odhady ještě prodlouží. Dění můžete sledovat na stránkách https://revize.rvp.cz/

23. 6. 2022
Ptá se: Inka Bartošová

Jak prosim revize podpori rozvoj empatie, spoluprace, kritickeho mysleni, chapani globalnich souvislosti a aktivniho obcanstvi? Dekuji

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
rozvoj těchto dovedností by mělo být zahrnuto ve všech předmětech, ale primárně v takzvaných průřezových tématech zaměřených na osobnost žáka a také na svět, v kterém žije. Návrh konkrétně zmiňuje témata týkající se kvality života, a to v rovině osobního zdraví, péče o životní prostředí a dovedností v oblasti podnikání a aktivního zapojení občana do společnosti. Vše by mělo být podpořeno konkrétními učebními materiály a doporučeními pro tvorbu ŠVP, neboť průřezová témata se často ve výuce ztrácejí.

23. 6. 2022
Ptá se: Inka Bartošová

Dobry den, jake hodnoceni pokroku planujete? Jak planujete posilit formativni, kvalitativni hodnoceni? Planujete naopak ustoupit od standardizace a znamkovani, tedy of tovarni vyroby poslusnych uredniku?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, jako zaměstnanec informačního centra o vzdělávání nejsem v realizaci změn zapojen. Formativní hodnocení by mělo být posíleno vedením žákovských portfolií a systémem pravidelných schůzek rodič-žák-učitel. Návrh nového RVP dokonce zvažuje povinnost uvádět popis hodnocení na vysvědčení, ale zatím se jedná pouze o návrh. K novým způsobům hodnocení by měly učitelé vést také vzdělávací kurzy, učební materiály a metodiky různých organizací, které jsou podmínkou pro realizaci úspěšné změny.

23. 6. 2022
Ptá se: Inka Bartošová

Dobry den, jak prosim planujete posilit ucnovske vzdelavani, tedy atraktivitu skol, jejich kvalitu a zamereni na praxi? Zajimalo by mne to z pohledu teenageru i dospelych zajemcu o remesla. Dekuji

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, jako zaměstnanec informačního centra o vzdělávání do podoby učňovského vzdělávání nezasahuji. Atraktivita učňovského vzdělání by měla být posílena kvalitní praxí, která bude mít určitý vymahatelný standard, dále větším zapojením zaměstnavatelů do praxí učňů a v neposlední řadě by se měl absolventům ulehčit postup k maturitě a na vysokou školu. To jsou znaky zemí jako Německo nebo Rakousko, kde je prestiž učňovského školství vyšší než u nás.

23. 6. 2022
Ptá se: Jana

Proč se neposílí výuka cizího jazyka na pět hodin týdně?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
zavedení každodenní výuky cizího jazyka není pro školy povinné, ale nikdo v tom také školám nebrání. Pro rozšíření výuky jakéhokoliv předmětu, včetně cizího jazyka, slouží disponibilní hodiny, kterými může škola posílit zaměření na určitou vzdělávací oblast. Revize RVP plánuje počet těchto hodin navýšit a dát školám ještě více možností, jak splnit tyto požadavky.

23. 6. 2022
Ptá se: AM

Dobrý den, jak může revize rámcového vzdělávacího programu pomoci učitelkám a učitelům, aby změnili svůj přístup ke vzdělávání? A může revize aktivovat rodiče, aby změny požadovaly a tlačily na ně? Děkuji

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, revize by měla především proměnit práci se vzdělávacím obsahem i metody a formy vzdělávání. Mělo by se tak stát díky podpoře ve formě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nových učebnic nebo důrazu na nové formy hodnocení. Pro některé rodiče bude revize splněný sen a pro některé naopak výzva, protože se může stát, že se zvýší nároky pro porozumění novému způsobu výuky. Ze školy nemusí tak často chodit známky a rodiče budou vybízeny k větší aktivitě v podobě schůzek s učitelem místo univerzálního dotazu: "Jak bylo ve škole".

23. 6. 2022
Ptá se: Pet

Dobrý den, můžete pospat jak se promítne základní a rozvíjející učivo do závěrečného hodnocení? Už teď to vidím na rozdělení u cizích jazyků - v ročníku je výuka angličtiny rozdělena na několik skupin (dítě chodí do té "nejlepší", probírají učivo rychleji, umí toho mnohem více než spolužáci v jiné skupině, připravuje se na složení první mezinárodní zkoušky), na vysvědčení dostane nějakou známku (nemusí to být jednička). Jenže jeho znalosti vysoce převyšují znalosti dítěte z druhé ("pomalejší") skupiny, které dostane stejnou nebo třeba i lepší známku. Při přijetí na SŠ se nyní přihlíží mj. i ke známkám na vysvědčení, bude se nějak zohledňovat, zda šlo o učivo základní nebo rozvíjející? Pokud by to bylo jedno, tak je výhodnější si z méně oblíbených předmětů volit pouze základní úroveň. Ale aby to pak nebylo diskriminační, když si někdo z jakéhokoli důvodu "po letech" vzpomene, že si doplní vzdělání a přece jen se přihlásí na maturitní obor. Nebo se známky nebudou brát vůbec v potaz a bude rozhodující jen výsledek toho pravidelného testování (v 5. a 9. třídě)?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, hezky jste popsala rizika, které rozdělení na jádrový a rozvíjející obsah může přinést. Zatím se o této variantě nerozhodlo, naopak se začíná zvedat vlna kritiky, která rozdělení úplně odmítá včetně odbornice z Univerzity Karlovy- docentky Jany Strakové. Známky na vysvědčení jsou u jednotných přijímacích zkoušek velkým otazníkem, protože mohou být subjektivní a jsou dalším důvodem pro změnu podoby JPZ.
Pravidelné testování podle návrhu revize by za žádnou cenu nemělo sloužit jako rozřazování žáků do dalších stupňů škol. To bychom se vrátili k jednomu z hlavních neduhů českého školství - učit se pro známky a testy.

23. 6. 2022
Ptá se: Sarka07

Dobrý den, chci se zeptat, proč se stále učí větné rozbory, nechápu smysl, nikdy to v běžném životě nepoužíváme. Je to jen proto, aby bylo co zkoušet u přijímaček? Místo toho, abychom děti učili vnímat text a chápat souvislosti. Spousta lidí, dnes a denně to vidím, nedokáže ani v obchodě říct smysluplnou větu prodavači např v potravinách. I to je výsledek našeho školství.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, podstata výuky větného rozboru je odůvodňována jako cesta pro psaní interpunkce ve větách a také jako cesta pro rozvoj jazykové gramotnosti. Problém je, že někteří učitelé neumí s nároky rámcových vzdělávacích programů pracovat správně. Například grafický větný rozbor v podobě bublin, který si mohou čtenáři pamatovat z vlastní výuky nebo od jejich dětí, není v RVP vůbec zmíněn. Školy takto vyučovat nemusí. Právě ono soustředění na podstatné znalosti a dovednosti by mělo být akcentováno v nové revizi RVP díky důrazu na vzdělávání učitelů a novým vzdělávacím materiálům.

23. 6. 2022
Ptá se: Věnceslav Hrobař

Někde jsem zaznamenal, že se má navýšit počet hodin informatiky. Jaká je představa obshahu takového předmětu? Z vlastní zkušenosti to bývalo především celkem povrchní ovládání kancelářských balíků, které jsme však už dávno díky škole znali a používali. Pár hodin skromných základů programování jsem měl až na gymnáziu. Myslím si že programování je nevyužitý potenciál jak (nenápadně) naučit matematickému myšlení.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
počty hodin informatiky se již navýšily díky revizi ICT (https://revize.edu.cz/). Tato revize snížila nároky na znalost historie počítačů a kancelářské balíčky vnímá jako nástroj, který by měl být používán téměř v každém předmětu. Programování mělo a má ve vzdělávacích programech své místo a záleží na škola a konkrétním učiteli, jak kreativně a užitečně ho dokáže využít. Pravdou je, že díky revizi ICT by se měli například učitelé matematiky více zaměřit na využití digitálních nástrojů a jednou z cest může být programování. Zároveň je náročné proměnit způsob učení ze dne na den, ale dokážu si představit spojené hodiny informatiky a matematiky vedené dvěma učiteli.

23. 6. 2022
Ptá se: Ivo Lesák

Nové RVP celostátně vymezí nově rozsah a obsah výuky.
Kdo bude s patřičnými pravomocemi dohlížet na správné zapracování do ŠVP jednotlivých škol? Kdo bude mít v kompetenci kontrolu plnění nových ŠVP na jednotlivých školách?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
o podporu zavedení nového RVP se bude starat MŠMT společně s NPI. Podpůrnou funkci bude mít rozhodně také Česká školní inspekce, o které se často hovoří jako o kontrolním orgánu, ale velká část její práce spočívá v podpoře škol. Slibným krokem kupředu je také možnost zpracovat ŠVP v digitálním nástroji, který nabídne školám ke každému vzdělávacímu tématu konkrétní úlohy nebo způsoby ověření výsledků. Od elektronického nástroje si také slibuji větší možnost sdílení ŠVP škol s MŠMT, NPI a ČŠI, s kterými bude škola moct finální podobu konzultovat.

23. 6. 2022
Ptá se: Pavel

Dobrý den, pane Zemane,
uvažuje se prosím také o zaměření se na vniřní motivaci dětí, zrušení všech mocenských nástrojů v rukách učitelů, podporující vnější motivaci (známkování, soutěže...) a spíše zavést sebehodnocení, či jiné podobné nástroje? Chápu, že by to byla v našem školství změna o 180 stupňů, ale obávám se, že bez toho jsou všechny ostatní změny ve vzdělávání jen drobné kosmetické úpravy. Děkuji předem za odpověď.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, tuto změnu by měl nový rámcový vzdělávací program zajistit. V jeho návrhu se hovoří o formativním hodnocení, portfoliu žáka a zpětné vazbě pro rodiče. Návrh dokonce odvážně uvádí možnost změny zákona, aby se u známek na vysvědčení uváděl "popis hodnocení". Naučit se formativně hodnotit se učitel učí postupně a rozhodně je to velká výzva pro všechny instituce, od MŠMT po školní inspekci, aby je v těchto krocích podporovaly.

23. 6. 2022
Ptá se: Marek Malý

Dobrý den, rád bych se optal, zda bude už konečně možné během výuky i na základních školách pracovat s elektronikou a namísto učení pouček a pamatování hodnot a konstant, si tato data vyhledávat online?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, požadavek o zavedení digitální techniky do výuky je zahrnut v takzvané Revizi ICT, která má za cíl přinést do škol digitální gramotnost. To znamená, že v každém předmětu by se měly v určité míře využívat různé aplikace technika (těžké atlasy v zeměpisu by mohly být minulostí). Změny ve školství jdou bohužel pomalu. Nyní se v rámcových vzdělávacích programech upravily výstupy předmětů a učitelé se postupně učí, jak ve výuce moderní technologie využít. Pokud se tak na vaší škole neděje, můžete odkázat na spoustu webinářů a doporučení od Národního pedagogického institutu.

23. 6. 2022
Ptá se: Marek Malý

Dobrý den a ještě jeden dotaz - je skutečně nutné hodnotit známkou na vysvědčení předměty jako je hudební, výtvarná a tělesná výchova?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, tento trend má své příznivce i odpůrce. Z mého pohledu by se měla hodnotit žákova snaha, což není jednoduchý úkol, pokud má učitel ve třídě velký počet žáků nebo nemá čas se rozvíjet v nových způsobech hodnocení. Dokážu si představit, že by výchovy závislé na nadání byly hodnoceny způsobem "uspěl/neuspěl" a pro požadavky uměleckých škol by se v posledním ročníku proměnily na známku se slovním hodnocením učitele.

23. 6. 2022
Ptá se: Kateřina

Zdravím Vás,
zajímalo by mě, zda je nebo bude online dostupná nějaká databáze inovativních a kreativních škol, pomocí které by bylo možné zorientovat se v tom, zda se ZŠ, popřípadě i gymnázium takového charakteru nachází a funguje či bude fungovat v tom kterém městě. Nevím, jak moc velké změny k lepšímu lze očekávat na školách v menších městech, popř. jestli více než stotisícová města už budou v tomto desetiletí takovými školami - které by zároveň byly dostupné - standardně disponovat. Pokud se inovace a s nimi i smysluplnost připraveného učiva budou týkat všech škol, považujte můj dotaz, prosím, za bezpředmětný - nemám o tom dosud přehled.
Děkuji,
Kateřina

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
školy s kvalitní výukou a inovativními přístupy se v žádném seznamu nesdružují, ale pro ověření, zda škole na kvalitní výuce záleží doporučuji sledovat: zprávy České školní inspekce, výroční zprávy školy, webové stránky školy a nebát se ani osobních rozhovorů s ředitelem a učiteli, neboť otevřenost školy Vám může prozradit hodně o jejím přístupu k dítěti.

23. 6. 2022
Ptá se: Karel

Dobrý den, jaké konkrétní změny se připravují ve výuce zejména angličtiny? Ten systém je zralý na reformu mnoho dekád. Jistě jsou místa, kde kvalitní výuka existuje, ale průměr je hluboko pod nutným standardem.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, konkrétní změny zatím v žádném dokumenty nebyly popsány. Obecně by se měla výuka více zaměřit více na využití jazyka v každodenních situacích, neboť v současné době se dává důraz na gramatiku, ale děti neumí například moc pracovat s vlastní chybou, a proto se bojí mluvit a využívat nové znalosti. Na základě těchto požadavků by měly být upraveny učebnice a další materiály, na které učitele někdy spoléhají.

23. 6. 2022
Ptá se: Michaela

Dobrý den,
co říkáte na to, že končí ministr Gazdík? Byl to podle vás dobrý ministr? A kdo by ho podle vás měl nahradit?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
Petr Gazdík byl ministrem, který navázal na rozběhlou práci v realizaci Strategie vzdělávací politiky 2030+, což hodnotím velmi kladně. Komunikoval s velkým počtem aktérů ve vzdělávání a snažil se naslouchat jejich požadavkům. V tom byla i jeho slabina, protože se nedokázal vyhnout slibům, za jejichž nesplnění se někdy dostavila kritika, kterou těžko přijímal. Možná by se v těchto nedostatcích dokázal v průběhu funkce zlepšit, ale to už se nedozvíme.

23. 6. 2022
Ptá se: Pavla

Jak se změny projeví ve výuce českého jazyka?

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den,
konkrétní změny v předmětech, bohužel, ještě nebyly publikovány. Revize se zaměřuje na kompetence a gramotnosti. To znamená, že by žáci měli více samostatně pracovat, řešit problémy nebo spolupracovat. Ve výuce se to může projevit tak, že ubyde memorování životů českých spisovatelů a místo toho o nich žáci napíší vlastní časopis z informací, které si sami najdou na internetu. Důležité také bude k těmto novým postupům motivovat učitele formou dalšího vzdělávání a dostatkem výukových materiálů.

23. 6. 2022
Ptá se: Jiří Mach

Dobrý den, zajímalo by mne čím je inovativní zavedení pravidelného testování žáků - bude jednotné? - to znamená v daném ročníku/cích musí mít stejné znalosti. A co je důležitější - testy znalostí, nebo formativní hodnocení vzdělávání žáků - kladení důrazu na znalosti, nebo dovednosti? Velice děkuji za vaši odpověď.

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, testování žáků by mělo být inovativní v tom, že jím nebudeme podmiňovat žákův postup do dalšího ročníku nebo přijetí na střední školu. Mělo by se jednat o systém, který řekne žákovi, učiteli a rodiči, na čem by se mělo pracovat. Základní princip formativního hodnocení je dát žákovi informaci, jak může svoji práci zlepšit a jaké konkrétní kroky pro to musí udělat. Další inovace je skryta ve zpětné vazbě ve 3. a 7. ročníku, kde by se ani neměly ověřovat výsledky, ale pouze vyhodnocovat žákův posun s ním a s rodiči.

23. 6. 2022
Ptá se: Jirka

Dobrý den, říkáte, že v 3. a 7. ročníku by se neměly ověřovat "výsledky", ale "posun". Můžete prosím naznačit, jak je možné zjistit posun bez znalosti výsledků? Od čeho, jakých informací, by se tedy posun měl odvozovat?

Děkuji

Odpovídá: Jan Zeman

Dobrý den, posun se samozřejmě odvozuje od určité dosažené úrovně znalostí a dovedností žáka. Ve 3. a 7. ročníku by se však neměl brát důraz na ony "výsledky", protože tento pojem je v naši společnosti spojen s výkonem a také se strachem z neúspěchu. V těchto uzlových bodech by se mělo akcentovat sebehodnocení žáka, rozhovory s rodiči a sledování žákova portfolia školní práce. Ve zkratce je snaha pojmy typu "posun" nebo "zpětná vazba" zmírnit důraz celého systému na hodnocení žáka za jeho nedokonalosti a zaměřit se na jejich rozvoj.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Aktualizováno před 54 minutami

Hasiči zasahují u požáru haly u Čelákovic, vyhlásili třetí stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru haly v Zápech u Prahy, vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř, v hale jsou uskladněny zřejmě autodíly, oleje a plynové lahve, hrozí zřícení konstrukce, řekla mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová.

"Požár byl hlášen před 20:00, je v plném rozsahu a hrozí pád konstrukce, na místě je 30 vozidel a 17 jednotek, vypomáhají i pražské," řekla Zemanová. Požár podle ní zřejmě způsobí velkou škodu.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

"Vypil jsem příliš mnoho." Britský poslanec rezignoval poté, co sexuálně napadl dva muže

Britský konzervativec Christopher Pincher rezignoval na vládní post náměstka hlavního whipa kvůli údajnému sexuálnímu napadení dvou mužů, které údajně v opilosti osahával ve stranickém klubu v centru Londýna. Konzervativní strana jej v pátek vyloučila z poslaneckého klubu a v Dolní sněmovně bude pokračovat jako nezařazený, uvedla stanice BBC. Whip je vybraným poslancem, který dohlíží na to, aby příslušníci jeho strany hlasovali podle stranických zájmů.

Pincher ve čtvrtek napsal dopis premiérovi Borisi Johnsonovi, který v plném znění obdržel bulvární list The Sun. "Minulou noc jsem vypil příliš mnoho. Ztrapnil jsem sebe i ostatní… .Myslím, že je nyní správné, abych rezignoval na pozici náměstka hlavního whipa," napsal Pincher premiérovi.

Hlavní whip v britském parlamentu zaštiťuje celý systém dohlížení (whipování), je též členem vlády a mnohdy pravou rukou premiéra.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Česko předsednictví v Radě EU navzdory těžké době zvládne, ujistil Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) před večerním Koncertem pro Evropu v Litomyšli ujistil, že ČR zvládne předsednictví v Radě EU, přestože se nachází v těžké době. Česká republika bude dělat vše pro to, aby udržela jednotu EU, která se v těchto měsících ukázala její nejsilnější zbraní, uvedl Fiala. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu řekla, že Česko vždy inspirovalo Evropu příběhy odvahy. Před zahájením koncertu vyskočili na pódium dva aktivisté, kteří s transparenty v rukou demonstrovali za ochranu klimatu.

Fiala ve svém proslovu pogratuloval francouzským kolegům k úspěšným šesti měsícům v čele EU. "Pevně věřím, že Česká republika naváže na francouzské úspěchy a dostojí svým závazkům ve prospěch Evropy a jejích občanů. Nacházíme se v jednom z nejtěžších období posledních desetiletí, ale jsem přesvědčen, že tak, jako jsme zvládli minulé krize, dovedeme si poradit i se současnými problémy," řekl Fiala.

S evropskými politiky v pátek Litomyšli mluvil o tom, co je třeba v nadcházejících měsících udělat, aby obyvatelé členských států žili ve větším bezpečí a byla zachována prosperita kontinentu. "A hlavně, abychom pomohli našim občanům zvládnout rostoucí ceny a zajistili dostatek energií a potravin," uvedl Fiala.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

V Nigérii odsoudil soud tři muže k trestu smrti ukamenováním

Islámský soud v severonigerijském státě Bauchi odsoudil tři muže k trestu smrti ukamenováním, protože se prokázala jejich homosexualita. Podle agentury Reuters to dnes oznámil náčelník náboženské policie, která muže zatkla.

Severní Nigérie je převážně muslimská. Soudy, které se řídí islámským právem šaría, státy v tomto regionu používají k trestání obyvatel za různé činy, od cizoložství až po rouhání.

Šéf náboženské policie v místní správní oblasti Ningi v Bauchi Adam Dan Kafi uvedl, že tři muži byli zatčeni 14. června a obviněni před islámským soudem. Všichni tři, včetně sedmdesátiletého muže, se podle Kafiho k činu přiznali, přestože je nezastupovali právníci. Soudce Munka'ilu Sabo je podle velitele náboženské policie ve čtvrtek odsoudil k trestu smrti, ale mají možnost se do 30 dnů odvolat.

Každý trest smrti vynesený islámskými soudy musí v Nigérii schválit guvernér státu. V Nigérii se homosexualita, stejně jako ve většině afrických zemí, považuje za nepřijatelnou. V této nejlidnatější africké zemi zároveň platí zákon, jenž umožňuje dlouhé tresty odnětí svobody pro osoby odsouzené za veřejné projevy stejnopohlavního vztahu a osoby, které uzavřou stejnopohlavní manželství.

Zdroj: ČTK
Další zprávy